วิธีการ: สร้าง และแก้ไขเอกสาร HTML ด้วย Microsoft Word 2002

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 310521 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้ให้คำแนะนำทีละขั้นตอนวิธีสร้างเอกสาร HTML รวมถึงรายการต่าง ๆ เช่นการพิมพ์ข้อความ และการเพิ่มรูปภาพและการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังเอกสาร HTML ของคุณ

สร้างเอกสาร HTML ของคุณ

ใช้อ็อพชันหนึ่งในสองวิธีต่อไปนี้เพื่อสร้างเอกสาร HTML ของคุณใหม่

วิธีที่ 1

 1. เริ่มต้น Microsoft Word
 2. ในการเอกสารใหม่บานหน้าต่างงาน คลิกเว็บเพจเปล่าภายใต้ใหม่.
 3. บนเครื่องแฟ้มเมนู คลิกบันทึก.

  หมายเหตุ: การบันทึกเป็นชนิดค่าเริ่มต้นของกล่องเพื่อเว็บเพจ (*.htm; * .html).
 4. ในการชื่อแฟ้มกล่อง พิมพ์ชื่อของแฟ้ม ที่คุณต้องการสำหรับเอกสารของคุณ แล้ว คลิกบันทึก.

วิธีที่ 2

 1. เริ่มต้น Microsoft Word
 2. สร้างเอกสารเปล่าใหม่
 3. บนเครื่องแฟ้มเมนู คลิกบันทึกเป็นเว็บเพจ.
 4. ในการชื่อแฟ้มกล่อง พิมพ์ชื่อของแฟ้ม ที่คุณต้องการสำหรับเอกสารของคุณ แล้ว คลิกบันทึก.

เพิ่มข้อความและการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังเอกสาร HTML ของคุณ

 1. เปิดเอกสาร HTML ที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้าในบทความนี้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. บนเครื่องแฟ้มเมนู คลิกเปิด.
  2. เรียกดูไปยังตำแหน่งที่คุณบันทึกบทความของคุณ ในส่วน "สร้างของเอกสาร HTML" ของบทความนี้
  3. เลือกแฟ้ม จากนั้น คลิกเปิด.
 2. พิมพ์ข้อความต่อไปนี้ลงในเอกสาร:
  คุณสามารถใช้ Microsoft Word จะสร้างเอกสาร HTML ได้อย่างง่ายดายเนื่องจากคุณสามารถสร้างเอกสาร Word ปกติ
 3. เมื่อต้องการสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติ เลือกคำว่า "Microsoft Word" ในข้อความที่คุณพิมพ์
 4. บนเครื่องแทรกเมนู คลิกเชื่อมโยงหลายมิติ.
 5. ในการแทรกการเชื่อมโยงหลายมิติกล่องโต้ตอบ ชนิดhttp://www.microsoft.com/wordในการที่อยู่กล่อง จากนั้นคลิกตกลง.
 6. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของเอกสาร

เพิ่มรูปภาพลงในเอกสาร HTML ของคุณ

 1. วางจุดแทรกของคุณที่คุณต้องการวางรูปภาพในเอกสารของคุณ
 2. บนเครื่องแทรกเมนู การชี้ไปที่รูปภาพแล้ว คลิกแทรกภาพตัดปะ.
 3. ในการแทรกภาพตัดปะบานหน้าต่างงาน คลิกค้นหา.

  หมายเหตุ: ถ้าคุณคลิกค้นหาโดยไม่มีการพิมพ์ข้อมูลใด ๆ ลงในเครื่องค้นหาข้อความกล่อง ผลลัพธ์การค้นหาจะแสดงรูปที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดบนระบบของคุณ
 4. ในการผลลัพธ์ส่วน เลือกรูปภาพที่คุณต้องการแทรกลงในเพจ
 5. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ จากนั้น ปิดเอกสาร

เปิดเอกสาร HTML ใน Word

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ถ้าเอกสารใหม่ยังคงแสดงบานหน้าต่างงาน:

ในการเอกสารใหม่บานหน้าต่างงาน เลือกเอกสารภายใต้หัวข้อเปิดเอกสาร. ซึ่งเปิดเอกสารได้โดยตรงนี้

- หรือ -

ถ้าเอกสารใหม่ไม่แสดงบานหน้าต่างงาน:
 1. บนเครื่องแฟ้มเมนู คลิกเปิด.
 2. ในการเปิดกล่องโต้ตอบ ค้นหาตำแหน่งของเอกสาร HTML ที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้ แล้ว เลือก
 3. คลิกเปิด.

การอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุน HTML ใน Word 2002 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิด Microsoft Word 2002
 2. บนเครื่องความช่วยเหลือเมนู คลิกวิธีใช้ Microsoft Word.
 3. คลิกตัวช่วยสร้างคำตอบแท็บ
 4. ชนิดHTMLในการคุณต้องการทำสิ่งใดกล่อง จากนั้นคลิกค้นหา.
 5. จะแสดงหัวข้อที่เกี่ยวข้อง คลิกรายการใด ๆ เพื่อให้แสดงข้อมูล


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 310521 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB310521 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:310521

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com