Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα "Ρύθμιση παραμέτρων" (System Configuration) στα Windows XP

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 310560 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR310560
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο αντιμετώπισης σφαλμάτων ρύθμισης παραμέτρων στα Microsoft Windows XP με χρήση του Βοηθητικού προγράμματος ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility-Msconfig.exe).

Περισσότερες πληροφορίες

Το βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration) αυτοματοποιεί τα συνηθισμένα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων που χρησιμοποιούν οι τεχνικοί υποστήριξης των "Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Microsoft" (Microsoft Product Support Services). Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα για να τροποποιήσετε τη ρύθιμιση παραμέτρων του συστήματος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε κάποια πλαίσια ελέγχου προκειμένου να εξαλείψετε θέματα τα οποία δεν αφορούν τη ρύθμιση παραμέτρων του συστήματός σας. Αυτή η διαδικασία μειώνει τον κίνδυνο σφαλμάτων πληκτρολόγησης που ενδέχεται να κάνετε κατά τη χρήση ενός προγράμματος επεξεργασίας κειμένου όπως το Σημειωματάριο (Notepad) της Microsoft. Για να χρησιμοποιήσετε το Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility), θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος ως διαχειριστής ή ως μέλος της ομάδας Administrators.

Για να ξεκινήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration), κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε msconfig στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Κατά τη χρήση του βοηθητικού προγράμματος ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration), μπορείτε εύκολα να επαναφέρετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις παραμέτρων στα Windows ώστε να συμπεριλάβετε προτιμήσεις για τα παρακάτω αρχεία και ρυθμίσεις:
 • Το αρχείο System.ini
 • Το αρχείο Win.ini
 • Το αρχείο Boot.ini
 • Προγράμματα η φόρτωση των οποίων έχει ρυθμιστεί να εκτελείται κατά την εκκίνηση (αυτά τα προγράμματα καθορίζονται στο φάκελο "Εκκίνηση" (Startup) και στο μητρώο)
 • Ρυθμίσεις περιβάλλοντος
 • Διεθνείς ρυθμίσεις
Για να αποτρέψετε τη φόρτωση οποιουδήποτε από αυτά τα στοιχεία κατά την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά (General), και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Εκκίνηση διάγνωσης-φόρτωση μόνο των βασικών συσκευών και υπηρεσιών (Diagnostic Startup - load basic devices and services only). Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν την επιλογή, γίνεται επιλεγμένη φόρτωση των προγραμμάτων οδήγησης και λογισμικού κατά την εκκίνηση του υπολογιστή σας.

  Σημείωση Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη μέθοδο, οι υπηρεσίες της Microsoft, όπως είναι το "Δίκτυο" (Networking), η "Τοποθέτηση και Άμεση λειτουργία" (Plug and Play), η "Καταγραφή συμβάντων" (Event Logging) και η "Αναφορά σφαλμάτων" (Error Reporting) απενεργοποιούνται προσωρινά. Διαγράφετε επίσης προσωρινά όλα τα σημεία επαναφοράς για το βοηθητικό πρόγραμμα "Επαναφορά συστήματος" (System Restore). Μην χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο όταν θέλετε να διατηρήσετε τα σημεία επαναφοράς για την "Επαναφορά συστήματος" (System Restore) ή όταν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε μια υπηρεσία της Microsoft για να ελέγξετε ένα πρόβλημα.
 • Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά (General) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εκκίνηση με επιλογές (Selective startup). Μπορείτε να επιλέξετε τα αρχεία και τις ρυθμίσεις που θέλετε να φορτώσει ο υπολογιστής κατά την επανεκκίνησή του. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες επιλογές:
  • Επεξεργασία του αρχείου SYSTEM.INI (Process SYSTEM.INI File)
  • Επεξεργασία του αρχείου WN.INI (Process WN.INI file)
  • Φόρτωση υπηρεσιών συστήματος (Load System Services)
  • Φόρτωση αντικειμένων Εκκίνησης (Load Startup Items)

  Οι παρακάτω ρυθμίσεις ισχύουν για αυτές τις επιλογές:
  • Εάν το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο, γίνεται επεξεργασία του αρχείου ρύθμισης παραμέτρων κατά την επανεκκίνηση του υπολογιστή.
  • Εάν έχει καταργηθεί η επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου, δεν γίνεται επεξεργασία του αρχείου ρύθμισης παραμέτρων κατά την επανεκκίνηση του υπολογιστή.
  • Εάν το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο αλλά δεν είναι διαθέσιμο, τότε η φόρτωση ορισμένων στοιχείων συνεχίζεται από το αρχείο ρύθμισης παραμέτρων κατά την επανεκκίνηση του υπολογιστή.
  • Εάν το πλαίσιο ελέγχου δεν είναι επιλεγμένο και δεν είναι διαθέσιμο, το αρχείο ρύθμισης παραμέτρων δεν υπάρχει στον υπολογιστή.
  • Η κατάργηση της επιλογής του πλαισίου ελέγχου Χρήση αρχικού BOOT.INI (Use Original BOOT.INI) δεν είναι δυνατή.
  Σημείωση Όταν καταργήσετε το πλαίσιο ελέγχου Φόρτωση υπηρεσιών συστήματος (Load System Services), απενεργοποιείτε υπηρεσίες όπως είναι το "Δίκτυο" (Networking), η "Τοποθέτηση και Άμεση λειτουργία" (Plug and Play), η "Καταγραφή συμβάντων" (Event Logging) και η "Αναφορά σφαλμάτων" (Error Reporting). Διαγράφετε επίσης προσωρινά όλα τα σημεία επαναφοράς για το βοηθητικό πρόγραμμα "Επαναφορά συστήματος" (System Restore). Μην καταργείτε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου όταν θέλετε να διατηρήσετε τα σημεία επαναφοράς για την "Επαναφορά συστήματος" (System Restore) ή όταν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε μια υπηρεσία της Microsoft για να ελέγξετε ένα πρόβλημα.
Πριν να ξεκινήσετε μια περίοδο λειτουργίας αντιμετώπισης προβλημάτων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility), για να προετοιμάσετε μια λειτουργία Επαναφοράς Συστήματος (System Restore). Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά (General) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Εκκίνηση της επαναφοράς συστήματος (Launch System Restore). Στη συνέχεια, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα σημείο επαναφοράς, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να επαναφέρετε τον υπολογιστή σας σε προηγούμενη κατάσταση.

Για να αποτρέψετε τη φόρτωση μεμονωμένων στοιχείων ή γραμμών ενός συγκεκριμένου αρχείου ρύθμισης παραμέτρων κατά την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, κάντε κλικ στην καρτέλα για το συγκεκριμένο αρχείο παραμέτρων και κατόπιν κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου για τη μεμονωμένη γραμμή ή στοιχείο του οποίου δεν επιθυμείτε τη φόρτωση. Τα πλαίσια ελέγχου που δεν είναι διαθέσιμα στις καρτέλες SYSTEM.INI και WIN.INI δηλώνουν ότι οι γραμμές έχουν καταργηθεί προσωρινά από το Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility).
 • Για να αλλάξετε τη γραμμή ή το στοιχείο που είναι ενεργό τη συγκεκριμένη στιγμή, κάντε κλικ σε μια διαφορετική γραμμή ή στοιχείο ή κάντε κλικ στο κουμπί Επάνω (Move Up) ή Κάτω (Move Down), για να μετακινηθείτε μεταξύ των στοιχείων.
 • Για να δημιουργήσετε μια νέα καταχώρηση σε οποιοδήποτε από τα αρχεία ρύθμισης παραμέτρων, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία (New).
 • Για να επεξεργαστείτε μια γραμμή που είναι επιλεγμένη τη συγκεκριμένη στιγμή, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία (Edit).
Σημείωση Όταν κάνετε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή ενός πλαισίου ελέγχου για ένα στοιχείο ή γραμμή, επιλέγεται αυτόματα το στοιχείο Εκκίνηση με επιλογές (Selective Startup) (στην καρτέλα Γενικά (General)).

Αφού κάνετε τις επιλογές που θέλετε, κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή, όταν σας ζητηθεί να θέσετε σε ισχύ τις αλλαγές.

Για να εξαγάγετε μεμονωμένα αρχεία των Windows απευθείας από τις αρχειοθήκες, κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά (General) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Ανάπτυξη αρχείου (Expand File).

Για να βεβαιωθείτε ότι εκτελείται η φόρτωση όλων των αρχείων ρύθμισης παραμέτρων και όλων των στοιχείων που παρατίθενται σε αυτά τα αρχεία κατά την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά (General) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Κανονική εκκίνηση (Normal startup).

Αναφορές

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων εκκίνησης των Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
308041 Πόροι για την αντιμετώπιση προβλημάτων εκκίνησης στα Windows XP
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης καθαρής εκκίνησης στα Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
310353 Τρόπος εκτέλεσης καθαρής εκκίνησης στα Windows XP
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της δυνατότητας "Επαναφορά Συστήματος" (System Restore) για την επαναφορά των Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
306084 Τρόπος επαναφοράς του λειτουργικού συστήματος σε προηγούμενη κατάσταση στα Windows XP

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 310560 - Τελευταία αναθεώρηση: Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2007 - Αναθεώρηση: 3.1
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Λέξεις-κλειδιά: 
kbhowto kbinfo kbtshoot kbenv KB310560

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com