Съвети за отстраняване на неизправности при често срещани проблеми с USB в Windows XP (за напреднали потребители)

Преводи на статии Преводи на статии
ID на статията: 310575 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

Кратко изложение

В тази статия се описват съвети за напреднали потребители за отстраняване на неизправности с USB устройства (universal serial bus – универсална серийна шина) в Windows XP.

Какво да опитате

Ако имате проблеми с USB устройство, първо изпробвайте тези методи:
 1. Изключете и след това включете отново устройството.
 2. Ако компютърът поиска драйвер за устройството, прочетете информацията, която сте получили заедно с устройството, или отидете на уеб сайта на производителя на устройството, за да разберете дали се предлага такъв драйвер.
 3. Стартирайте Windows Update, за да получите последните корекции за Windows XP. Когато приключите, включете устройството, за да видите дали инсталирането е успешно.
Ако проблемът не се реши, след като изпробвате тези методи, можете да използвате раздела "Отстраняване на неизправности (за напреднали потребители)", за да се опитате да решите проблема.

Допълнителна информация

Отстраняване на неизправности (за напреднали потребители)

Тази статия е предназначена за напреднали компютърни потребители. Ако не сте сигурни, че ще се справите с тези стъпки, препоръчително е да помолите някого за съдействие или да се свържете с техническата поддръжка. За информация как да го направите посетете следния сайт на Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=bg#tab0
Тъй като USB устройствата са устройства от типа Plug and Play, нещата, които можете да направите, за да ги управлявате или конфигурирате, са малко. Причините за повечето проблеми с USB могат да се проследят до едно от следните състояния:
 • Неправилно работещ или грешно конфигуриран хардуер
 • Неправилно работещ, грешно конфигуриран или липсващ драйвер на устройство
 • Използване на грешни кабели
 • Остарял фърмуер или базова входно/изходна система (BIOS)
 • Неправилно конфигуриран главен концентратор
Можете да се възползвате от описаните по-долу съвети, за да проверите наличието на всяко едно от тези състояния, което ще ви помогне да разрешите съответните проблеми с USB устройства.

Неправилно работещ или грешно конфигуриран хардуер

Ако включите неправилно функциониращо или конфигурирано устройство в USB порт, обикновено компютърът престава да отговаря ("увисва"). В повечето случаи, за да инициализирате шината, е необходимо физически да изключите компютъра и да го включите пак. Имайте предвид, че може да се окаже по-сложно да откриете кое устройство функционира неправилно или е конфигурирано грешно. Ако имате достъп до компютър, за който знаете, че функционира правилно, опитайте да включите устройството в този компютър, за да видите дали ще се появи същият проблем.

Ако устройството е включено в спомагателен концентратор, изключете устройството от този концентратор, след което го включете директно в коренния концентратор.

Множество хардуерни проблеми (например ниско или високо захранване, недостиг на пропускателна способност, неправилно функциониращ или конфигуриран фърмуер и т. н.) могат да причинят възникване на неизправности.

Щракнете върху Device Manager ("Диспечер на устройствата"), за да се уверите, че коренният концентратор функционира правилно. Ако коренният концентратор е показан с удивителен знак (!) в жълта окръжност, проверете дали BIOS присвоява заявка за прекъсване (IRQ) на коренния USB контролер. Това е задължително условие за зареждане на драйвера на устройство. За да получите допълнителна информация относно използването на диспечера на устройства за отстраняване на хардуерни неизправности, щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
133240 Отстраняване на неизправности при конфликти на устройствата с помощта на диспечера на устройствата (Това може да е на английски)
Ако след включване в коренния концентратор нито едно от устройствата не работи, проверете дали не са превишени изискванията за захранването на шината. USB устройствата използват не повече от 500 милиампера за всяка връзка. Ако дадено устройство се опитва да консумира повече енергия, спецификацията препоръчва компютърът да може да деактивира този порт, докато системата не бъде изключена и включена повторно (това се нарича "временно преустановяване" на порта). Освен това, ако устройството потребява по-малко от 50 милиампера, портът изобщо не се активира.

Вижте раздела Захранване в свойствата на главния концентратор на USB, за да проверите консумацията на енергия на USB шината.

Неправилно функциониращ, грешно конфигуриран или липсващ драйвер на устройство

След включването на USB устройство компютърът трябва да го зареди и конфигурира, без изобщо да иска драйвера му (при условие, че той попада в класа от дефинирани и предоставени драйвери). Ако компютърът поиска да предоставите драйвер за устройството, свържете се с производителя на устройството, за да видите дали се предлага такъв драйвер.

Използване на грешни кабели

Съществуват два вида USB кабели: високоскоростни и нискоскоростни. Нискоскоростните кабели се различават от високоскоростните най-вече в екранирането на сигнала. Ако поставите нискоскоростен кабел във високоскоростно устройство, на дълги разстояния е възможно да възникнат смущения на сигнала.

Проверете дали USB веригата функционира правилно, за да се уверите, че устройство, което се нуждае от възможност за захранване от концентратора, не е включено във веригата на другия край на концентратор без захранване. Това причинява "временно преустановяване" на работата на концентратора и всички устройства, намиращи се по-нататък по веригата. Ако концентраторът е със захранване, проверете дали то е конфигурирано правилно.

Остарял фърмуер или BIOS

Фърмуерът има ключова роля в работата на всички USB устройства. Фърмуерът на USB устройство съдържа цялата информация за него. Нулирането на порта не се извършва, докато всичките дескриптори във фърмуера не бъдат заредени и проверени от главния концентратор. Това е важно, понеже се отнася за хардуерни устройства, като принтери и модеми. Уверете се, че използвате най-новия фърмуер за BIOS-а на вашия компютър и за всяко устройство.

Симптомите на неправилно функциониращ или грешно конфигуриран фърмуер може да са необичайни. Обикновено при отстраняването и обратното поставяне на USB устройство то пак става достъпно. Възможно е устройството да се показва като втори екземпляр на себе си и да се зарежда като такова в Device Manager ("Диспечер на устройствата"). Ако видите дубликати на дадено устройство, уверете се, че имате най-новия фърмуер за това устройство. Този проблем често възниква с USB принтери и модеми. Подобен проблем, дължащ се на същата причина, възниква, когато дадено устройство зарежда драйвер, след което добавя второ устройство, за което на пръв поглед няма драйвер. Второто устройство се показва с удивителен знак в жълта окръжност в Device Manager ("Диспечер на устройствата"). Устройството може да работи правилно. Но не сте в състояние да отстраните устройството фантом, докато не извадите родителското устройство, което по всяка вероятност е създало фантома. Освен това е възможно да разрешите този проблем чрез актуализиране на фърмуера или драйвера на устройството.

Неправилно конфигуриран главен концентратор

USB контролерите изискват присвояването на IRQ. Редът за IRQ се задава в компютърния BIOS (обикновено се присвоява IRQ 9).

Премахване и преинсталиране на всички USB контролери

За да премахнете и преинсталирате всички USB контролери, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Старт, изберете Изпълни, въведете sysdm.cpl в полето Отвори и след това щракнете върху OK.
 2. Щракнете върху раздела Хардуер.
 3. Натиснете бутона Device Manager ("Диспечер на устройствата").
 4. Разгънете Universal Serial Bus Controllers ("Контролери на универсалната серийна шина").
 5. Щракнете с десния бутон на мишката върху всяко устройство под възела Universal Serial Bus controllers ("Контролери на универсалната серийна шина"), след което натиснете Uninstall ("Деинсталиране"), за да ги премахнете един по един.
 6. Рестартирайте компютъра и преинсталирайте USB контролерите.
 7. Включете сменяемия USB носител и го тествайте, за да се уверите, че проблемът е отстранен.

Библиография

887740 Получавате съобщение "Rundll32.exe откри проблем" или е премахнато грешно USB устройство, когато се опитате да премахнете USB устройство на компютър, базиран на Windows XP. (Това може да е на английски)
884470 Съобщение за грешка "Превишена скорост на предаване за USB контролера" при поточно предаване на видео през USB фотоапарат (Това може да е на английски)
893711 Windows XP не може да открие USB мишка, свързана към USB 2.0 концентратор (Това може да е на английски)
Ако споменатите по-долу статии не помагат за разрешаването на проблема или ако наблюдавате симптоми, които се различават от описаните в тази статия, потърсете допълнителна информация в базата знания на Microsoft. За търсене в базата знания на Microsoft посетете следния уеб сайт на Microsoft:
http://support.microsoft.com/?ln=bg
След това въведете текста на появилото се съобщение за грешка или описание на проблема в полето Търсене в статиите за поддръжка (БЗ).
Забележка Това е статия "БЪРЗА ПУБЛИКАЦИЯ", създадена директно в рамките на организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, съдържаща се тук, се ограничава до съдържащото се в нея и е дадена в отговор на появили се проблеми. В резултат на краткия срок до тяхното предлагане, материалите може да съдържат печатни грешки и могат да бъдат преработвани във всеки момент без предизвестие. Вижте Условия на ползване за други съображения.

Свойства

ID на статията: 310575 - Последна рецензия: 24 юни 2014 г. - Редакция: 1.0
Важи за:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Ключови думи: 
kbresolve kbenv kbhardware kbinfo kbtshoot KB310575

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com