ID článku: 310575 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Tento článek obsahuje obecné pokyny pro odstraňování potíží se zařízeními USB (Universal Serial Bus) v systému Windows XP.

Další informace

Vzhledem k tomu, že zařízení USB jsou typu Plug and Play, pro jejich řízení a konfiguraci máte jen velmi malé možnosti. Většinu potíží se zařízeními USB však lze zařadit do jedné z následujících kategorií:
 • nefunkční nebo nesprávně nakonfigurovaný hardware,
 • nefunkční, nesprávně nakonfigurovaný nebo chybějící ovladač zařízení,
 • neodpovídající kabeláž,
 • zastaralý firmware nebo systém BIOS (Basic Input/Output System),
 • nesprávně nakonfigurovaný kořenový rozbočovač.
Při odstraňování potíží se zařízeními USB můžete vycházet z následujících rad, které vám pomohou zkontrolovat jednotlivé kategorie chyb.

Nefunkční nebo nesprávně nakonfigurovaný hardware

Pokud do portu USB připojíte nefunkční nebo nesprávně nakonfigurované zařízení, dojde k zastavení (zablokování) počítače, který přestane reagovat. Ve většině těchto případů je nutné resetovat rozhraní tím, že fyzicky vypnete počítač a pak jej znovu zapnete. Mějte na paměti, že zjištění nefunkčního nebo nesprávně nakonfigurovaného zařízení může být složité. Jestliže máte k dispozici jiný počítač, o němž víte, že funguje správně, zkuste zařízení připojit k tomuto počítači a zjistit, zda dojde ke stejným potížím.

Je-li zařízení připojeno k sekundárnímu rozbočovači, odpojte zařízení od rozbočovače a pak zařízení připojte přímo ke kořenovému rozbočovači.

Uvedené potíže mohou být způsobeny řadou potíží s hardwarem (například vysokým nebo nízkým napětím, nedostatečnou šířkou pásma, nefunkčním nebo chybně nakonfigurovaným firmwarem atd.).

Pomocí Správce zařízení ověřte, zda kořenový rozbočovač funguje správně. Pokud se u kořenového rozbočovače zobrazí vykřičník (!) ve žlutém kroužku, ověřte, zda systém BIOS přiřazuje kořenovému rozbočovači USB požadavek přerušení (IRQ). To je nezbytný předpoklad pro zavedení ovladače zařízení. Další informace o odstraňování potíží s hardwarem pomocí Správce zařízení naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
133240 Odstraňování konfliktů zařízení pomocí Správce zařízení
Pokud po zapojení zařízení do kořenového rozbočovače nefungují žádná zařízení, zkontrolujte, zda není překročená kapacita napájení pro rozhraní. Zařízení USB mohou odebírat maximálně 500 miliampérů na připojení. Pokud se zařízení pokusí odebrat větší příkon, než je uvedená hodnota, specifikace doporučuje, aby počítač zakázal určený port a opět jej povolil až po restartování počítače. Tato akce se označuje jako pozastavení portu. Pokud navíc zařízení odebírá méně než 50 miliampérů, port se nikdy neaktivuje.

Ve vlastnostech kořenového rozbočovače USB zobrazte kartu Napájení a zkontrolujte využití napájení pro rozhraní USB.

Nefunkční, nesprávně nakonfigurovaný nebo chybějící ovladač zařízení

Po připojení zařízení USB by jej měl počítač načíst a pak nakonfigurovat, aniž by potřeboval ovladač zařízení. (Předpokládá se, že zařízení vyhovuje definovaným a dodávaným třídám ovladačů.) Pokud se v počítači zobrazí výzva pro ovladač zařízení, ověřte u výrobce zařízení, zda je ovladač k dispozici.

Neodpovídající kabeláž

Zařízení USB lze propojit dvěma typy kabelů – vysokorychlostním a nízkorychlostním kabelem. Nízkorychlostní kabely se od vysokorychlostních liší především stíněním. Pokud připojíte vysokorychlostní zařízení nízkorychlostním kabelem, může se na delších vzdálenostech projevit deformace signálu.

Ověřte, zda celý řetěz USB funguje správně. Zejména zkontrolujte, zda zařízení, které vyžaduje napájení z rozbočovače, není připojeno do řetězu na druhé straně rozbočovače, který nezajišťuje odběr napájení. Takové připojení způsobí pozastavení rozbočovače spolu se všemi zařízeními v řetězu. Pokud má rozbočovač vlastní napájení, ověřte, zda je napájení pro daný rozbočovač nakonfigurováno správně.

Zastaralý firmware nebo systém BIOS

Klíčem pro všechna zařízení USB je firmware. Firmware zařízení USB obsahuje veškeré informace o daném zařízení. Port se resetuje až poté, co kořenový rozbočovač zavede a zkontroluje všechny popisovače ve firmwaru. Tato akce je kritická, protože se vztahuje na zařízení, jako jsou tiskárny nebo modemy. Ověřte, zda máte poslední verzi firmwaru, která je k dispozici jak pro systém BIOS počítače, tak pro konkrétní zařízení.

Nefunkční nebo nesprávně nakonfigurované zařízení se může projevovat neobvyklým způsobem. Pokud odeberete a pak znovu přidáte rozhraní USB, obvykle bude zařízení jednoduše znovu k dispozici. Zařízení se však pravděpodobně zobrazí jako druhá instance zařízení a tímto způsobem se také zavede do Správce zařízení. Pokud se pro zařízení zobrazí duplicitní položky, ověřte, zda máte poslední verzi firmware zařízení. Tyto potíže jsou obvyklé pro tiskárny a modemy USB. K obdobným potížím, které mají stejnou příčinu, dochází v případě, že zařízení načte ovladač zařízení a pak přidá druhé zařízení, pro které se zdá, že ovladač není k dispozici. Druhé zařízení je ve Správci zařízení označeno vykřičníkem ve žlutém kroužku. Zařízení bude pravděpodobně fungovat správně, ale druhé zařízení bude možné odebrat teprve po odpojení nadřazeného zařízení, které jej vytvořilo. Potíže lze také vyřešit aktualizací firmwaru nebo ovladače pro dané zařízení.

Nesprávně nakonfigurovaný kořenový rozbočovač

Řadiče USB vyžadují přiřazené přerušení IRQ. Přerušení IRQ se přiřazuje v systému BIOS počítače a obvykle se jedná o hodnotu IRQ 9.

Podpora webového vysílání

Podpora webového vysílání představuje informační službu pro podporu produktů, kterou mají k dispozici všichni zákazníci služeb odborné pomoci online. Chcete-li zobrazit základní webové vysílání týkající se odstraňování potíží se zařízením USB v systému Windows XP, přejděte na web společnosti Microsoft:
http://support.microsoft.com/servicedesks/webcasts/seminar/shared/asp/view.asp?url=/servicedesks/webcasts/en/wcd100801/manifest.xml

Odebrání a opětovná instalace všech řadičů USB

Chcete-li odebrat a znovu nainstalovat všechny řadiče USB, postupujte podle těchto kroků:
 1. Klepněte na tlačítko Start, vyberte příkaz Ovládací panely a pak klepněte na položku Výkon a údržba.
 2. Klepněte na položku Systém a pak klepněte na kartu Hardware.
 3. Klepněte na tlačítko Správce zařízení.
 4. Rozbalte položku Řadiče sběrnice USB.
 5. Klepněte pravým tlačítkem myši na všechna zařízení v uzlu Řadiče sběrnice USB a příkazem Odinstalovat jednotlivá zařízení odeberte.
 6. Restartujte počítač a pak znovu nainstalujte řadiče USB.
 7. Připojte vyměnitelné zařízení úložiště USB. Pak otestováním funkce ověřte, zda jsou potíže odstraněny.

Vlastnosti

ID článku: 310575 - Poslední aktualizace: 7. června 2013 - Revize: 4.3
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Klíčová slova: 
kbacwsurvey kbenv kbhardware kbinfo kbtshoot KB310575

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com