Numer ID artykułu: 310575 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule przedstawiono zaawansowane porady dotyczące rozwiązywania problemów z urządzeniami uniwersalnej magistrali szeregowej (USB) w systemie Windows XP.

Różne możliwości do sprawdzenia

Jeśli występuje problem z urządzeniem USB, należy najpierw wypróbować następujące metody:
 1. Odłącz, a następnie ponownie podłącz urządzenie.
 2. Jeżeli komputer monituje o sterownik urządzenia, przeczytaj informacje dołączone do urządzenia lub odwiedź witrynę sieci Web producenta urządzenia, aby sprawdzić, czy jest dostępny sterownik.
 3. Uruchom rozszerzenie Windows Update w celu uzyskania najnowszych poprawek dla systemu Windows XP. Po ukończeniu tej czynności podłącz urządzenie, aby sprawdzić, czy zostało poprawnie zainstalowane.
Jeśli po wypróbowaniu tych trzech metod problem będzie nadal występował, można skorzystać z sekcji Zaawansowane rozwiązywanie problemów, aby podjąć próbę rozwiązania problemu.

Więcej informacji

Zaawansowane rozwiązywanie problemów

Ta sekcja jest przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników komputera. Jeżeli nie masz doświadczenia z zaawansowanym rozwiązywaniem problemów, możesz poprosić kogoś o pomoc lub skontaktować się z centrum pomocy technicznej. Aby uzyskać informacje, jak skontaktować się z centrum pomocy technicznej, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/contactus/
Ponieważ urządzenia USB są urządzeniami typu Plug and Play, niewiele można zrobić, aby nimi sterować lub aby je skonfigurować. Jednak większość problemów z urządzeniami USB można sprowadzić do jednej z następujących sytuacji:
 • Nieprawidłowo działający lub niepoprawnie skonfigurowany sprzęt
 • Nieprawidłowe działanie, niepoprawna konfiguracja lub brak sterownika urządzenia
 • Niepasujące okablowanie
 • Przestarzałe oprogramowanie układowe lub przestarzały system BIOS (Basic Input/Output System)
 • Niepoprawnie skonfigurowany koncentrator główny
W rozwiązaniu problemów z urządzeniami USB mogą pomóc następujące porady, jak sprawdzić, czy nie występuje jedna z tych przyczyn.

Nieprawidłowo działający lub niepoprawnie skonfigurowany sprzęt

Zazwyczaj po podłączeniu do portu USB nieprawidłowo działającego lub niepoprawnie skonfigurowanego urządzenia komputer przestaje odpowiadać (zawiesza się). W większości takich wypadków konieczne jest fizyczne wyłączenie i ponowne włączenie komputera w celu zresetowania magistrali. Należy wiedzieć, że identyfikacja urządzenia, które działa nieprawidłowo lub jest niepoprawnie skonfigurowane, może być dość trudna. Jeżeli jest dostępny inny komputer, który działa prawidłowo, należy podłączyć do niego urządzenie, aby sprawdzić, czy występuje ten sam problem.

Jeśli urządzenie jest podłączone do koncentratora pomocniczego, odłącz je, a następnie podłącz bezpośrednio do koncentratora głównego.

Wiele problemów ze sprzętem (takich jak wysoki lub niski poziom zasilania, brak przepustowości, nieprawidłowo działające lub niepoprawnie skonfigurowane oprogramowanie układowe itd.) może pociągać za sobą kolejne problemy.

Sprawdź Menedżera urządzeń, aby się upewnić, czy główny koncentrator działa poprawnie. Jeśli główny koncentrator jest wyświetlany z wykrzyknikiem w żółtym kółku, sprawdź, czy system BIOS przypisuje żądanie przerwania (IRQ) głównemu kontrolerowi USB. Jest to niezbędne do załadowania sterownika urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu używania Menedżera urządzeń do rozwiązywania problemów ze sprzętem, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
133240 Rozwiązywanie problemów z konfliktami urządzeń za pomocą Menedżera urządzeń
Jeśli po podłączeniu urządzeń do głównego koncentratora żadne urządzenie nie działa, należy sprawdzić, czy nie zostały przekroczone wymagania magistrali dotyczące zasilania. Urządzenie USB może pobierać maksymalnie 500 miliamperów dla każdego połączenia. Jeżeli urządzenie usiłuje pobrać większą ilość energii, zgodnie ze specyfikacjami komputer powinien mieć możliwość wyłączenia określonego portu do chwili, kiedy zostanie wyłączone i ponownie włączone zasilanie komputera (ta operacja jest nazywana „wstrzymaniem” portu). Ponadto, jeśli urządzenie pobiera mniej niż 50 miliamperów, port nigdy nie staje się aktywny.

Należy sprawdzić kartę Zasilanie we właściwościach głównego koncentratora USB, aby ustalić zużycie energii przez magistralę USB.

Nieprawidłowe działanie, niepoprawna konfiguracja lub brak sterownika urządzenia

Po podłączeniu urządzenia USB komputer powinien załadować, a następnie skonfigurować urządzenie, nie żądając sterownika urządzenia (przy założeniu, że urządzenie można obsługiwać za pomocą sterownika ze zdefiniowanej i obsługiwanej klasy). Jeżeli komputer monituje o sterownik urządzenia, należy sprawdzić jego dostępność u producenta urządzenia.

Niezgodne okablowanie

Dostępne są dwa typy kabli USB: dla połączeń o dużej i małej szybkości. Kable wolne różnią się od szybkich głównie ekranowaniem. Jeśli podłączysz urządzenie o dużej szybkości za pomocą kabla wolnego, na dużych odległościach mogą występować zniekształcenia sygnału.

Należy sprawdzić, czy cały łańcuch USB działa poprawnie, aby upewnić się, że urządzenie pobierające zasilanie z koncentratora nie jest podłączone do łańcucha po drugiej stronie koncentratora bez zasilania. W takim wypadku dany koncentrator i wszystkie następne urządzenia w łańcuchu są wstrzymywane. Jeżeli koncentrator jest zasilany, należy sprawdzić, czy zasilanie koncentratora jest poprawnie skonfigurowane.

Nieaktualne oprogramowanie układowe lub system BIOS

Kluczowym elementem w przypadku wszystkich urządzeń USB jest oprogramowanie układowe. Oprogramowanie układowe urządzenia USB zawiera wszystkie informacje dotyczące danego urządzenia. Port nie jest resetowany, dopóki wszystkie deskryptory w oprogramowaniu układowym nie zostaną załadowane i zweryfikowane przez koncentrator główny. Jest to ważne, ponieważ dotyczy elementów takich, jak drukarki i modemy. Należy upewnić się, że jest używane najnowsze oprogramowanie układowe, dostępne zarówno dla systemu BIOS komputera, jak i poszczególnych urządzeń.

Symptomy nieprawidłowego funkcjonowania lub niepoprawnej konfiguracji oprogramowania układowego mogą być nietypowe. Zazwyczaj po usunięciu i ponownym dodaniu urządzenia USB jest ono znowu dostępne. Jednak urządzenie może pojawiać się jako drugie wystąpienie urządzenia i jako takie może ładować się w Menedżerze urządzeń. Jeśli widzisz duplikaty urządzenia, sprawdź, czy masz najnowsze oprogramowanie układowe dla tego urządzenia. Jest to typowy problem dotyczący drukarek i modemów USB. Podobny problem, który ma tę samą przyczynę, występuje, gdy urządzenie ładuje sterownik urządzenia, a następnie dodaje drugie urządzenie, dla którego, jak się wydaje, nie ma sterownika. Drugie urządzenie jest wtedy wyświetlane w Menedżerze urządzeń z wykrzyknikiem w żółtym kółku. Urządzenie może działać poprawnie. Jednak nie można usunąć „duplikatu” urządzenia do czasu odłączenia urządzenia nadrzędnego, które wygenerowało ten duplikat. Ten problem można również rozwiązać przez zaktualizowanie oprogramowania układowego lub sterownika dla danego urządzenia.

Niepoprawnie skonfigurowany koncentrator główny

Kontrolery USB wymagają przypisanych przerwań IRQ. Linia przerwań jest przypisywana w systemie BIOS komputera i zazwyczaj przypisywane jest przerwanie IRQ 9.

Emisje internetowe pomocy technicznej

Emisje internetowe pomocy technicznej to usługa udostępniania informacji dotyczących produktów, oferowana wszystkim klientom pomocy technicznej online. Aby wyświetlić podstawową emisję internetową dotyczącą sposobów rozwiązywania problemów z urządzeniami USB w systemie Windows XP, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/servicedesks/webcasts/seminar/shared/asp/view.asp?url=/servicedesks/webcasts/en/wcd100801/manifest.xml

Usunięcie wszystkich kontrolerów USB i ponowna ich instalacja

Aby usunąć i ponownie zainstalować wszystkie kontrolery USB, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz polecenie sysdm.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij kartę Sprzęt.
 3. Kliknij przycisk Menedżer urządzeń.
 4. Rozwiń węzeł Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy każde urządzenie w węźle Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj, aby usuwać je pojedynczo.
 6. Ponownie uruchom komputer, a następnie ponownie zainstaluj kontrolery USB.
 7. Podłącz wymienne urządzenie magazynujące USB, a następnie sprawdź, czy problem został rozwiązany.

Materiały referencyjne

887740 Podczas próby usunięcia urządzenia USB na komputerze z systemem Windows XP jest wyświetlany komunikat o błędzie „Program Rundll32.exe napotkał problem” lub nieprawidłowe urządzenie USB zostaje usunięte
884470 Komunikat o błędzie „Przekroczona przepustowość kontrolera USB” podczas strumieniowanego przesyłania wideo z kamery USB
893711 System Windows XP nie wykrywa myszy USB podłączonej do koncentratora USB 2.0
Jeżeli wymienione tu artykuły nie pomogą w rozwiązaniu problemu lub występują symptomy inne niż opisane w tym artykule, należy poszukać dalszych informacji w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base. Aby przeszukać bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com
Następnie w polu Wyszukiwanie w pomocy technicznej (Baza wiedzy) wpisz tekst otrzymanego komunikatu o błędzie lub opis problemu.

Właściwości

Numer ID artykułu: 310575 - Ostatnia weryfikacja: 10 kwietnia 2008 - Weryfikacja: 5.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Słowa kluczowe: 
kbresolve kbenv kbhardware kbinfo kbtshoot KB310575

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com