JAK: Udostępnianie drukarki lokalnej podczas połączenia z pulpitem zdalnym w systemie Windows XP Professional

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 312135 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL312135
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Domyślnie przy próbie drukowania z programu uruchomionego na komputerze, z którym połączono się za pomocą aplikacji Podłączanie pulpitu zdalnego, można uzyskać dostęp do drukarek dostępnych dla danego komputera zdalnego z systemem Windows XP Professional. Do drukowania można udostępnić drukarkę lokalną (na przykład drukarkę podłączoną do komputera klienckiego). W tym artykule opisano, jak udostępnić do drukowania drukarkę lokalną, gdy używana jest funkcja Pulpit zdalny.

Wymagania

  • System Microsoft Windows XP Professional

Jak udostępnić drukarkę lokalną w sesji pulpitu zdalnego


Funkcja Pulpit zdalny jest oparta na technologii usług terminalowych. Gdy używana jest funkcja Pulpit zdalny, na komputerze zdalnym z systemem Windows XP Professional można uruchamiać programy z dowolnych innych klientów z systemem Windows. W takim wypadku można uzyskać dostęp do pulpitu systemu Windows XP Professional za pośrednictwem prawie każdego połączenia zdalnego, które zapewnia bezpieczny dostęp do programów, plików i zasobów sieciowych.

Gdy funkcja Pulpit zdalny jest używana z komputera klienckiego z systemem Windows XP, wiele z zasobów klienta, takich jak pliki i drukarki, jest dostępnych w aplikacji Podłączanie pulpitu zdalnego. Zadania drukowania można kierować z pulpitu zdalnego systemu Windows XP na drukarkę, która jest podłączona do komputera lokalnego. Po zalogowaniu klienta do komputera zdalnego zostaje wykryta drukarka lokalna i na komputerze zdalnym jest instalowany odpowiedni sterownik drukarki.

Aby udostępnić drukarkę lokalną w sesji pulpitu zdalnego:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Komunikacja, a następnie kliknij polecenie Podłączanie pulpitu zdalnego.
  2. Kliknij przycisk Opcje w oknie dialogowym Podłączanie pulpitu zdalnego.
  3. Kliknij kartę Zasoby lokalne.
  4. Kliknij pozycję Drukarki w polu Urządzenia lokalne.
  5. Kliknij przycisk Połącz.
Po ustanowieniu połączenia zdalnego i zalogowaniu się do komputera zdalnego drukarka lokalna, która jest podłączona do klienta, staje się drukarką domyślną dla wszelkich programów uruchamianych na pulpicie zdalnym. Jeśli do klienta podłączonych jest kilka drukarek, drukarka domyślna dla komputera staje się drukarką domyślną na pulpicie zdalnym; jednak wszystkie drukarki lokalne są dostępne.

Należy zwrócić uwagę, że po kliknięciu przycisku Połącz ustawienia określone w oknie dialogowym Podłączanie pulpitu zdalnego są używane jako ustawienia domyślne dla wszystkich nowych połączeń. Na karcie Ogólne w oknie dialogowym Podłączanie pulpitu zdalnego można zapisać kolekcję ustawień do pliku funkcji Pulpit zdalny. W ten sposób można utworzyć różne grupy ustawień dla połączeń z różnymi pulpitami zdalnymi.
Właściwości

Numer ID artykułu: 312135 - Ostatnia weryfikacja: 9 kwietnia 2002 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster kbprint kbtool kbenv KB312135

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com