Sådan indsættes og redigeres WordArt-objekter i Microsoft Word

Oversættelser af artikler Oversættelser af artikler
Artikel-id: 312802 - Få vist de produkter, som denne artikel refererer til.
Udvid alle | Skjul alle

På denne side

Sammenfatning

Denne artikel gennemgår trin for trin, hvordan du indsætter og redigerer WordArt-objekter. Du kan bruge WordArt til at skabe specielle teksteffekter i et Microsoft Word-dokument. Du kan f.eks. oprette buet, skrå eller tredimensionel tekst ved at indsætte et WordArt-objekt.

BEMÆRK! Når du indsætter eller vælger et WordArt-objekt, der som standard er tildelt ombrydningen På linje med tekst, vises der nogle gange kun rektangulære størrelseshåndtag i Word. I dette tilfælde kan du ikke redigere WordArt-objektet ved hjælp af de metoder, der er beskrevet i denne artikel. Hvis du vil ændre tekstombrydningen for et WordArt-objekt, skal du markere WordArt-objektet, klikke på Tekstombrydning på værktøjslinjen WordArt og derefter vælge den ønskede tekstombrydning.
Indsæt et WordArt-objekt

Følg disse trin for at indsætte et WordArt-objekt:
 1. Peg på Billede i menuen Indsæt, og klik derefter på WordArt.
  • Eller klik på knappen WordArt på værktøjslinjen Tegning.
  • Eller klik på Indsæt WordArt på værktøjslinjen WordArt.

  Bemærk! Hvis værktøjslinjen WordArt eller værktøjslinjen Tegning ikke er vist, skal du pege på Værktøjslinjer i menuen Vis og derefter klikke på Tegning eller WordArt
 2. Dobbeltklik på den ønskede typografi i dialogboksen WordArt Gallery.
 3. Indtast teksten i dialogboksen Rediger WordArt-tekst, og vælg den ønskede skrifttype og størrelse.
 4. Klik på Fed eller Kursiv for at få vist hele teksten med fed eller kursiv.

  Bemærk! Det er ikke muligt at få vist en del af teksten med fed eller kursiv.
 5. Klik på OK i dialogboksen Rediger WordArt-tekst.

  Teksten indsættes i dokumentet.Rediger et WordArt-objekt

Når du markerer WordArt-objektet, vises værktøjslinjen WordArt. Du kan også pege på Værktøjslinjer i menuen Vis og derefter klikke på WordArt for at åbne værktøjslinjen WordArt.

Hvis du vil redigere et WordArt-objekt, skal du markere WordArt-objektet og derefter benytte en af følgende metoder:
 • Rediger tekst: Hvis du vil redigere teksten, ændre tekstens skrifttype eller størrelse eller anvende fed eller kursiv formatering, skal du klikke på Rediger tekst på værktøjslinjen WordArt for at åbne dialogboksen Rediger WordArt-tekst.
 • WordArt Gallery: Hvis du vil vælge en anden teksttypografi, skal du klikke på WordArt Gallery på værktøjslinjen WordArt for at åbne dialogboksen WordArt Gallery.
 • Formater WordArt: Hvis du vil anvende yderligere funktioner i forbindelse med WordArt-objektet, skal du klikke på Formater WordArt på værktøjslinjen WordArt for at åbne dialogboksen Formater WordArt.
 • Tekstform: Hvis du vil vælge et andet tekstmønster, skal du klikke på Tekstform på værktøjslinjen WordArt og derefter klikke på den ønskede form.
 • WordArt med ens bogstavhøjde: Hvis du vil skifte mellem bogstaver af samme højde og tekst, hvor første bogstav i hvert ord er højere end de efterfølgende bogstaver, skal du klikke på Ens bogstavhøjde på værktøjslinjen WordArt.
 • Tekstombrydning: Hvis du vil ændre tekstombrydningen for et WordArt-objekt, skal du klikke på Tekstombrydning på værktøjslinjen WordArt og derefter vælge den ønskede tekstombrydning. Hvis du vil have vist yderligere tekstombrydningsindstillinger, skal du klikke på WordArt i menuen Formater, klikke på fanen Layout og derefter klikke på Avanceret.

  Bemærk! Denne indstilling bestemmer, hvordan teksten ombrydes omkring et WordArt-objekt. Du kan ikke ændre den måde, som teksten ombrydes på inde i et WordArt-objekt.
 • Lodret tekst: Hvis du vil skifte mellem lodret og vandret tekst, skal du klikke på Lodret tekst på værktøjslinjen WordArt.
 • Justering: Hvis du vil vælge en tekstjusteringsform, skal du klikke på Justering på værktøjslinjen WordArt.
 • Tegnafstand: Hvis du vil vælge en tegnafstand, skal du klikke på Tegnafstand på værktøjslinjen WordArt.Rediger størrelsen på et WordArt-objekt

Hvis du vil ændre størrelsen på et WordArt-objekt, skal du markere objektet og derefter trække et af de ufarvede, runde størrelseshåndtag, der vises rundt om WordArt-objektet.

Hvis du vil bevare et WordArt-objekts oprindelige proportioner, når du ændrer objektets størrelse, skal du trykke på tasten SKIFT og holde den nede, mens du trækker et af størrelseshåndtagene i hjørnerne. Hvis du vil ændre objektets størrelse symmetrisk omkring dets midtpunkt (dvs. ændre objektets størrelse uden at flytte placeringen af dets midtpunkt), skal du trykke på tasten CTRL og holde den nede, mens du trækker et størrelseshåndtag.

Hvis du ændrer et WordArt-objekts størrelse ved hjælp af den teknik, der er beskrevet her, skaleres WordArt-objektet.

I forbindelse med WordArt-objekter og nogle autofigurer vises der et gult, diamantformet størrelseshåndtag i Microsoft Office. Hvis du trækker dette håndtag, kan du ændre visse aspekter ved objektets form, f.eks. sidernes vinkel i en ligebenet trapez eller en pils tykkelse.

Bemærk! Virkningen af at trække et størrelseshåndtag varierer meget blandt de forskellige typer af autofigurer og WordArt-objekter.
Roter et WordArt-objekt

Følg disse trin for at rotere et WordArt-objekt:
 1. Marker det WordArt-objekt, du vil rotere.
 2. Gør et af følgende:
  • Sådan roteres til en hvilken som helst vinkel:
   1. Træk rotationshåndtaget på objektet i den ønskede retning for at rotere objektet.
   2. Klik uden for objektet for at angive rotationen.

    Bemærk! Hvis du vil begrænse objektets rotation til 15 graders vinkler, skal du holde SKIFT nede, mens du trækker rotationshåndtaget.
  • Sådan roteres 90 grader til venstre eller 90 grader til højre:
   • Klik på Tegning på værktøjslinjen Tegning, peg på Roter eller Spejlvend, og klik derefter på Roter til venstre eller Roter til højre.Placer et WordArt-objekt i et dokument

Gør et af følgende for at ændre placeringen af et WordArt-objekt i et dokument:
 • Marker WordArt-objektet, og foretag derefter en træk og slip-handling for at give WordArt-objektet en ny placering.
 • Placer musemarkøren hen over objektet (men ikke hen over et håndtag, hvis objektet er markeret). Når markøren viser krydspile, skal du trække objektet til den ønskede placering. (Hvis du vil kopiere objektet i stedet for at flytte det, skal du benytte samme fremgangsmåde, men holde tasten CTRL nede, mens du trækker objektet).
 • Hvis du vil bruge tastaturet til at flytte WordArt-objektet, skal du klikke på WordArt-objektet og derefter trykke på den relevante piletast: VENSTRE PIL, HØJRE PIL, PIL OP eller PIL NED. (Du kan ikke kopiere objektet ved hjælp af tastaturmetoden).Flyt et WordArt-objekt foran tekst eller bag ved tekst

Følg disse trin for at flytte et WordArt-objekt foran tekst eller bag ved tekst:
 • Marker WordArt-objektet, og klik derefter på Tegning på værktøjslinjen Tegning. Peg på Rækkefølge, og klik derefter på Flyt foran tekst eller Flyt bag ved tekst.Placer et WordArt-objekt i forhold til side, tekst eller et andet anker

Følg disse trin for at placere et WordArt-objekt i forhold til en side, en tekst eller et andet anker:
 • Marker WordArt-objektet, og klik derefter på WordArt i menuen Formater.
 • Klik på fanen Layout, og klik derefter på Avanceret.
 • Klik på fanen Billedplacering i dialogboksen Avanceret layout, og vælg derefter de ønskede indstillinger for vandrette og lodrette ankre, f.eks. margen, side eller afsnit. Du kan justere objektet i forhold til ankeret, eller du kan indtaste en præcis, numerisk placering af objektet i forhold til ankeret.
 • Gør et af følgende for at knytte et objekt til et afsnit, så de flyttes samlet:
  • Hvis du vil sikre, at det markerede objekt flyttes op eller ned sammen med det afsnit, det er forankret til, skal du markere afkrydsningsfeltet Flyt objekt sammen med tekst.
  • Hvis du vil sikre, at et objekt forbliver forankret til det samme afsnit, når du flytter objektet, skal du markere afkrydsningsfeltet Lås anker.
  • Hvis du vil aktivere objekter med den samme ombrydning, så de overlapper hinanden, skal du markere afkrydsningsfeltet Tillad overlapning.FEJLFINDING

 • Når du markerer et WordArt-objekt, vises rotationshåndtaget eller det gule, diamantformede størrelseshåndtag ikke i Word, og du kan derfor ikke rotere eller placere WordArt-objektet.

  Dette problem opstår, når du indsætter eller markerer et WordArt-objekt, der er tildelt ombrydningen På linje med tekst. Nogle gange vises der kun rektangulære størrelseshåndtag i Word, og du kan muligvis ikke placere WordArt-objektet ved hjælp af alle de metoder, der er beskrevet her.

  Hvis du vil ændre tekstombrydningen for et WordArt-objekt, så rotations- og størrelseshåndtagene vises, skal du markere WordArt-objektet, klikke på Tekstombrydning på værktøjslinjen WordArt og derefter vælge den ønskede tekstombrydning.
 • WordArt-objektet vises ikke i dokumentet. Yderligere oplysninger om, hvad du skal gøre, hvis WordArt-objektet ikke vises, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  285957 Billede eller objekt vises ikke i Word-dokument (artiklen er evt. på engelsk)
 • Når du indsætter et WordArt-objekt i et dokument og derefter gemmer eller får vist dokumentet som en webside, svarer WordArt-objektets placering på websiden muligvis ikke til dets placering i det oprindelige dokument. Yderligere oplysninger om WordArt-objektets placering finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  220407 Placering af autofigurer ændrer visning eller lagring som webside (artiklen er evt. på engelsk) . Artiklen er evt. på engelsk.REFERENCER

Yderligere oplysninger om, hvordan du indsætter WordArt, finder du ved at klikke på Microsoft Word Hjælp i menuen Hjælp, skrive tilføje WordArt i Office-assistenten eller Smart søgning og derefter klikke på Søg for at få vist emnet.
Bemærk! Dette er en artikel til hurtig udgivelse, som er oprettet direkte i Microsofts supportafdeling. Oplysningerne i artiklen præsenteres som de og behandler aktuelle problemer. Fordi artiklen er blevet udgivet hurtigt, kan der forekomme slåfejl, og artiklen kan blive redigeret uden varsel. Se andre forbehold under Vilkår for anvendelse.

Egenskaber

Artikel-id: 312802 - Seneste redigering: 28. april 2014 - Redigering: 1.0
Oplysningerne i denne artikel gælder:
 • Microsoft Word 2002 Standard
 • Microsoft Word 2000 Standard
Nøgleord: 
kbhowtomaster KB312802

Send feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com