WordArt-objektien lisääminen ja muokkaaminen Microsoft Wordissa

Artikkeleiden käännökset Artikkeleiden käännökset
Artikkelin tunnus: 312802 - Näytä tuotteet, joita tämä artikkeli koskee.
Laajenna kaikki | Kutista kaikki

Tällä sivulla

Yhteenveto

Tässä vaiheittaiset ohjeet sisältävässä artikkelissa kuvataan, miten WordArt-objekteja lisätään ja muokataan. WordArt-objektien avulla voit luoda tekstin erikoistehosteita Microsoft Word -asiakirjaan. Voit esimerkiksi luoda kaarevaa, vinoa tai kolmiulotteista tekstiä lisäämällä WordArt-objektin.

HUOMAUTUS: Kun lisäät tai valitset WordArt-objektin, jolle on oletusarvon mukaan määritetty Samassa linjassa tekstin kanssa -rivitystyyli, Word näyttä joskus vain nelikulmaiset koonmuuttokahvat. Tässä tapauksessa et pysty muokkaamaan WordArt-objektia joillakin tässä artikkelissa kuvatuilla tavoilla. Jos haluat muuttaa WordArt-objektin tekstinrivitystyyliä, valitse WordArt-objekti, napsauta WordArt-työkalurivin Tekstin rivitys -painiketta ja valitse sitten haluamasi tekstinrivitystyyli.
WordArt-objektin lisääminen

Voit lisätä WordArt-objektin seuraavasti:
 1. Valitse Lisää-valikosta Kuva ja valitse sitten WordArt.
  • Voit myös napsauttaa Piirto-työkalurivin WordArt-painiketta.
  • Voit myös napsauttaa WordArt-työkalurivin Lisää WordArt-objekti -painiketta.

  Huomautus Jos WordArt- tai Piirto-työkaluriviä ei näy, valitse Näytä-valikosta Työkalurivit ja valitse sitten Piirto tai WordArt
 2. Kaksoisnapsauta haluamaasi tyyliä WordArt Gallery -valintaikkunassa.
 3. Kirjoita WordArt-tekstin muokkaaminen -valintaikkunassa teksti ja valitse sille haluamasi fontti sekä koko.
 4. Voit lihavoida tai kursivoida koko tekstin valitsemalla Lihavoi tai Kursivoi.

  Huomautus Et pysty lihavoimaan tai kursivoimaan vain valittua osaa tekstistä.
 5. Valitse WordArt-tekstin muokkaaminen -valintaikkunassa OK.

  Teksti lisätään asiakirjaan.WordArt-objektin muokkaaminen

Kun valitset WordArt-objektin, WordArt-työkalurivi tulee näyttöön. Voit avata WordArt-työkalurivin myös valitsemalla Näytä-valikosta Työkalurivit ja valitsemalla sitten WordArt.

Jos haluat muokata WordArt-objektia, valitse WordArt-objekti ja toimi sitten jollakin seuraavista tavoista:
 • Muokkaa tekstiä: Jos haluat muokata tekstiä, muuttaa tekstin fonttia tai kokoa tai lihavoida tai kursivoida tekstin, avaa WordArt-tekstin muokkaaminen -valintaikkuna napsauttamalla WordArt-työkalurivin Muokkaa tekstiä -painiketta.
 • WordArt Gallery: Jos haluat valita eri tekstityylin, avaa WordArt Gallery -valintaikkuna napsauttamalla WordArt-työkalurivin WordArt Gallery -painiketta.
 • Muotoile WordArt-objektia: Jos haluat käyttää WordArt-objektille lisäominaisuuksia, avaa Muotoile WordArt-objektia -valintaikkuna napsauttamalla WordArt-työkalurivin Muotoile WordArt-objektia -painiketta.
 • WordArt-muoto: Jos haluat valita eri tekstikuvion, napsauta WordArt-työkalurivin WordArt-muoto-painiketta ja valitse sitten käytettävä muoto.
 • WordArt-kirjaimet samankorkuisina: Jos haluat vaihtaa samankorkuisia kirjaimia käyttävän tekstin ja tekstin, jossa kunkin sanan ensimmäinen kirjain on seuraavia kirjaimia korkeampi, välillä, napsauta WordArt-työkalurivin WordArt-kirjaimet samankorkuisina -painiketta.
 • Tekstin rivitys: Jos haluat muuttaa WordArt-objektin tekstinrivitystyyliä, napsauta WordArt-työkalurivin Tekstin rivitys -painiketta ja valitse sitten haluamasi tyyli. Saat käyttöösi lisää tekstinrivitysvaihtoehtoja valitsemalla Muotoile-valikosta WordArt, valitsemalla Asettelu-välilehden ja valitsemalla sitten Lisäasetukset.

  Huomautus Tämä asetus määrittää, miten teksti rivitetään WordArt-objektin ympärille. WordArt-objektin sisällä olevan tekstin rivitystapaa ei voi muuttaa.
 • WordArt-pystyteksti: Jos haluat vaihtaa pystysuoran ja vaakasuoran tekstin välillä, napsauta WordArt-työkalurivin WordArt-pystyteksti-painiketta.
 • WordArt-tasaus: Jos haluat valita tekstintasaustyylin, napsauta WordArt-työkalurivin WordArt-tasaus-painiketta.
 • WordArtin merkkivälistys: Jos haluat valita merkkivälistystyylin, napsauta WordArt-työkalurivin WordArtin merkkivälistys -painiketta.WordArt-objektin koon muuttaminen

Jos haluat muuttaa WordArt-objektin kokoa, valitse WordArt-objekti ja vedä sitten jotakin WordArt-objektin ympärille tulevaa väritöntä pyöreää koonmuuttokahvaa.

Jos haluat säilyttää WordArt-objektin alkuperäiset mittasuhteet muuttaessasi objektin kokoa, pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ painettuna, kun vedät jotakin kulmissa olevaa koonmuuttokahvaa. Jos haluat muuttaa objektin kokoa symmetrisesti sen keskikohdan ympärillä (eli muuttaa objektin kokoa niin, ettei sen keskikohdan sijainti muutu), pidä CTRL-näppäintä painettuna, kun vedät koonmuuttokahvaa.

Jos muutat WordArt-objektin kokoa tässä kuvatulla tavalla, WordArt-objekti skaalataan.

Microsoft Office tuo näyttöön keltaisen vinoneliön muotoisen muodonmuuttamiskahvan WordArt-objekteille ja joillekin automaattisille muodoille. Jos vedät tätä kahvaa, voit muuttaa jotakin objektin muodon osaa, kuten puolisuunnikkaan sivujen kulmaa tai nuolen varren paksuutta.

Huomautus Muodonmuuttamiskahvan vetämisen vaikutus vaihtelee suuresti eri automaattisten muotojen ja WordArt-objektien välillä.
WordArt-objektin kiertäminen

Voit kiertää WordArt-objektia seuraavasti:
 1. Valitse WordArt-objekti, jota haluat kiertää.
 2. Tee jompikumpi seuraavista:
  • Jos haluat kiertää haluamaasi kulmaan:
   1. Vedä objektin kiertokahvaa siihen suuntaan, johon haluat kiertää objektia.
   2. Määritä kierto napsauttamalla objektin ulkopuolella.

    Huomautus Jos haluat rajoittaa objektin kiertämisen 15 asteen kulmiin, pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ painettuna, kun vedät kiertokahvasta.
  • Jos haluat kiertää 90 astetta vasemmalle tai oikealle:
   • Napsauta Piirto-työkalurivin Piirrä-painiketta, valitse Kierrä tai Käännä ja valitse sitten Kierrä vasemmalle tai Kierrä oikealle.WordArt-objektin sijoittaminen asiakirjassa

Jos haluat muuttaa WordArt-objektin sijaintia asiakirjassa, tee jompikumpi seuraavista:
 • Valitse WordArt-objekti ja sijoita objekti sitten uudelleen vetämällä ja pudottamalla.
 • Aseta hiiren osoitin objektin päälle (mutta ei kahvan päälle, jos objekti on valittuna). Kun osoitin muuttuu ristissä oleviksi nuoliksi, vedä objekti haluamaasi sijaintiin. (Jos haluat kopioida objektin sen siirtämisen sijaan, toimi edellä kuvatulla tavalla, mutta pidä CTRL-näppäintä painettuna, kun vedät objektia.)
 • Jos haluat siirtää WordArt-objektin näppäimistön avulla, napsauta WordArt-objektia ja paina sitten haluamaasi nuolinäppäintä: VASEN NUOLI, OIKEA NUOLI, YLÄNUOLI tai ALANUOLI. (Et pysty kopioimaan objektia näppäimistön avulla.)WordArt-objektin siirtäminen tekstin eteen tai taakse

Jos haluat siirtää WordArt-objektin tekstin eteen tai taakse, toimi seuraavasti:
 • Valitse WordArt-objekti ja napsauta sitten Piirto-työkalurivin Piirrä-painiketta. Valitse Järjestä ja valitse sitten Tuo tekstin eteen tai Vie tekstin taakse.WordArt-objektin sijoittaminen suhteessa sivuun, tekstiin tai muuhun ankkuriin

Jos haluat sijoittaa WordArt-objektin suhteessa sivuun, tekstiin tai muuhun ankkuriin, toimi seuraavasti:
 • Valitse WordArt-objekti ja valitse sitten Muotoile-valikosta WordArt.
 • Valitse Asettelu-välilehti ja valitse Lisäasetukset.
 • Valitse Erikoisasettelu-valintaikkunassa Kuvan sijainti -välilehti ja valitse sitten vaaka- ja pystysuorien ankkureiden asetukset, kuten reunuksen, sivun tai kappaleen. Voit tasata objektin suhteessa ankkuriin tai voit kirjoittaa objektille tarkan numeerisen sijainnin suhteessa ankkuriin.
 • Jos haluat liittää objektin kappaleeseen niin, että ne siirtyvät yhdessä, tee jokin seuraavista:
  • Jos haluat varmistaa, että valittu objekti siirtyy ylös tai alas sen kappaleen mukana, johon se on ankkuroitu, valitse Siirrä objekti tekstin mukana -valintaruutu.
  • Jos haluat varmistaa, että objekti pysyy ankkuroituna samaan kappaleeseen, kun siirrät objektia, valitse Lukitse ankkuri -valintaruutu.
  • Jos haluat samaa rivitystyyliä käyttävien objektien voivan olla päällekkäin, valitse Salli päällekkäisyys -valintaruutu.VIANMÄÄRITYS

 • Kun valitset WordArt-objektin, Word ei näytä kiertokahvaa tai keltaista vinoneliön muotoista muodonmuuttokahvaa, etkä pysty kiertämään tai sijoittamaan WordArt-objektia.

  Tämä ongelma ilmenee, kun lisäät tai valitset WordArt-objektin, jolle on määritetty Samassa linjassa tekstin kanssa -rivitystyyli. Word näyttää joskus vain nelikulmaiset koonmuuttokahvat, etkä välttämättä pysty sijoittamaan WordArt-objekteja tässä kuvatuilla tavoilla.

  Jos haluat muuttaa WordArt-objektin tekstinrivitystyyliä niin, että kierto- ja koonmuuttokahvat tulevat näyttöön, valitse WordArt-objekti, napsauta WordArt-työkalurivin Tekstin rivitys -painiketta ja valitse sitten haluamasi tyyli.
 • WordArt-objekti ei tule näkyviin asiakirjassa. Saat lisätietoja tehtävistä toimista, jos WordArt-objekti ei tule näkyviin, napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  285957 Kuvat tai muut objektit eivät tule näkyviin Word-asiakirjaan
 • Kun lisäät WordArt-objektin asiakirjaan ja tallennat asiakirjan Web-sivuna tai tarkastelet sitä Web-sivuna, WordArt-objektin sijainti Web-sivulla ei välttämättä ole sama kuin sen sijainti alkuperäisessä asiakirjassa. Saat lisätietoja WordArt-objektin sijainnista napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  220407 Automaattisen muodon sijainti muuttuu, kun tarkastellaan tai tallennetaan Web-sivuna (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)LISÄTIETOJA

Saat lisätietoja WordArt-objektin lisäämisestä valitsemalla Ohje-valikosta Microsoft Wordin ohje, kirjoittamalla Office-avustajaan tai vastaustoimintoon lisää WordArt-objekti ja valitsemalla sitten Etsi, jolloin näyttöön tulee aiheeseen liittyviä tietoja.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 312802 - Viimeisin tarkistus: 31. maaliskuuta 2006 - Versio: 2.2
Artikkelin tiedot koskevat seuraavia tuotteita:
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Hakusanat: 
kbhowtomaster KB312802

Anna palautetta

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com