Slik setter du inn og endrer WordArt-objekter i Microsoft Word

Artikkeloversettelser Artikkeloversettelser
Artikkel-ID: 312802 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.
Vis alt | Skjul alt

På denne siden

Sammendrag

Denne artikkelen inneholder trinnvise instruksjoner for hvordan du setter inn og endrer WordArt-objekter. Du kan bruke WordArt til å lage spesielle teksteffekter i et Microsoft Word-dokument. Du kan for eksempel opprette buet, skråstilt eller tredimensjonal tekst ved å sette inn et WordArt-objekt.

Obs!  Når du setter inn eller velger et WordArt-objekt som er tilordnet linjebrytingsstilen På linje med teksten som standard, kan det hende det bare vises rektangulære størrelseshåndtak i Word. I dette tilfellet kan du ikke endre WordArt-objektet ved hjelp av noen av metodene som er beskrevet i denne artikkelen. Hvis du vil endre tekstbrytingsstilen for et WordArt-objekt, merker du WordArt-objektet, klikker TekstbrytingWordArt-verktøylinjen, og velger deretter tekstbrytingsstilen du vil bruke.
Sette inn et WordArt-objekt

Følg disse trinnene når du skal sette inn et WordArt-objekt:
 1. Velg BildeSett inn-menyen, og klikk deretter WordArt.
  • Du kan også klikke WordArt på tegneverktøylinjen.
  • Eller du kan klikke Sett inn WordArtWordArt-verktøylinjen.

  Obs!  Hvis WordArt-verktøylinjen eller tegneverktøylinjen ikke vises, velger du VerktøylinjerVis-menyen, og deretter klikker du Tegning eller WordArt
 2. I dialogboksen WordArt Gallery dobbeltklikker du stilen du vil bruke.
 3. I dialogboksen Rediger WordArt-tekst skriver du inn teksten, og velger skriften og størrelsen du vil bruke.
 4. Klikk Fet eller Kursiv for å gjøre all teksten fet eller kursiv.

  Obs!  Du kan ikke bruke fet eller kursiv på bare en merket del av teksten.
 5. I dialogboksen Rediger WordArt-tekst klikker du OK.

  Teksten settes inn i dokumentet.Redigere et WordArt-objekt

Når du merker WordArt-objektet, vises WordArt-verktøylinjen. Du kan også velge VerktøylinjerVis-menyen, og deretter klikke WordArt for å åpne WordArt-verktøylinjen.

Hvis du vil redigere et WordArt-objekt, merker du objektet, og bruker deretter en av følgende metoder:
 • Rediger tekst: Hvis du vil redigere teksten, endre tekstskriften eller -størrelsen eller bruke fet eller kursiv formatering, klikker du RedigerWordArt-verktøylinjen for å åpne dialogboksen Rediger WordArt-tekst.
 • WordArt Gallery: Hvis du vil velge en annen tekststil, klikker du WordArt GalleryWordArt-verktøylinjen for å åpne dialogboksen WordArt Gallery.
 • Formater WordArt: Hvis du vil bruke flere funksjoner på WordArt-objektet, klikker du Formater WordArtWordArt-verktøylinjen for å åpne dialogboksen Formater WordArt.
 • WordArt-figur: Hvis du vil velge et annet tekstmønster, klikker du WordArt-figurWordArt-verktøylinjen, og deretter klikker du figuren du vil bruke.
 • WordArt med bokstaver i samme høyde: Hvis du vil veksle mellom tekst der bokstavene er i samme høyde og tekst der den første bokstaven i hvert ord er noe høyere enn de etterfølgende bokstavene, klikker du Samme bokstavhøyde i WordArtWordArt-verktøylinjen.
 • Tekstbryting: Hvis du vil endre tekstbrytingsstilen for et WordArt-objekt, klikker du TekstbrytingWordArt-verktøylinjen, og velger deretter stilen du vil bruke. Du finner flere alternativer for tekstbryting ved å klikke WordArtFormat-menyen, klikke kategorien Oppsett og deretter klikke Avansert.

  Obs!  Denne innstillingen avgjør hvordan tekst brytes rundt et WordArt-objekt. Du kan endre hvordan tekst brytes i et WordArt-objekt.
 • Loddrett tekst fra WordArt: Hvis du vil veksle mellom loddrett og vannrett tekst, klikker du Loddrett tekst fra WordArtWordArt-verktøylinjen.
 • WordArt-justering: Hvis du vil velge en tekstjusteringsstil, klikker du WordArt-justeringWordArt-verktøylinjen.
 • Tegnavstand for WordArt: Hvis du vil velge en tegnavstandsstil, klikker du Tegnavstand for WordArtWordArt-verktøylinjen.Endre størrelse på et WordArt-objekt

Hvis du vil endre størrelse på et WordArt-objekt, klikker du for å merke WordArt-objektet, og deretter drar du et av de ufargede, runde størrelseshåndtakene som vises rundt WordArt-objektet.

Hvis du vil beholde de opprinnelige proporsjonene for WordArt-objektet mens du endrer størrelsen, kan du trykke og holde nede SKIFT mens du drar et av størrelseshåndtakene i hjørnene. Hvis du vil endre størrelse på objektet symmetrisk (det vil si endre størrelsen på objektet uten å flytte plasseringen til midtpunktet), kan du trykke og holde nede CTRL mens du drar et størrelseshåndtak.

Hvis du endrer størrelsen på et WordArt-objekt med teknikken som er angitt er, skaleres WordArt-objektet.

Med WordArt-objekter og noen autofigurer vises det et gult, rombeformet omformingshåndtak i Microsoft Office. Hvis du drar dette håndtaket, kan du endre deler av objektets form, for eksempel vinkelen på sidene av en trapes, eller tykkelsen på et pilskaft.

Obs!  Det som skjer når du drar et omformingshåndtak, varierer blant de ulike typene autofigurer og WordArt-objekter.
Rotere et WordArt-objekt

Følg disse trinnene når du skal rotere et WordArt-objekt:
 1. Merk WordArt-objektet du vil rotere.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Slik roterer du i en hvilken som helst vinkel:
   1. Dra rotasjonshåndtaket på objektet i den retningen du vil rotere det.
   2. Klikk utenfor objektet for å angi rotasjonen.

    Obs!  Hvis du vil begrense rotasjonen på objektet til 15-graders vinkler, holder du nede SKIFT mens du drar rotasjonshåndtaket.
  • Slik roterer du 90 grader til venstre eller 90 grader til høyre:
   • tegneverktøylinjen klikker du Tegne, peker Roter eller Vend, og klikker deretter Roter mot venstre eller Roter mot høyre.Plassere et WordArt-objekt i et dokument

Gjør et av følgende for å endre plasseringen til et WordArt-objekt i et dokument:
 • Merk WordArt-objektet, og bruk deretter dra-og-slipp for å endre plasseringen til WordArt-objektet.
 • Plasser musepekeren over objektet (men ikke over et håndtak hvis objektet er merket). Når pekeren viser krysspiler, drar du objektet til ønsket plassering. (Hvis du vil kopiere objektet i stedet for å flytte det, bruker du samme fremgangsmåte, men hold nede CTRL-tasten mens du drar objektet.)
 • Hvis du vil bruke tastaturet til å flytte WordArt-objektet, klikker du det, og deretter trykker du den aktuelle piltasten: PIL VENSTRE, PIL HØYRE, PIL OPP eller PIL NED. (Du kan ikke kopiere objektet ved hjelp av tastaturet.)Flytte et WordArt-objekt foran tekst eller bak tekst

Bruk følgende fremgangsmåte for å flytte et WordArt-objekt foran eller bak tekst:
 • Merk WordArt-objektet, og klikk deretter Tegnetegneverktøylinjen. Velg Rekkefølge, og klikk deretter Plasser foran teksten eller Plasser bak teksten.Plassere et WordArt-objekt i forhold til en side, tekst eller et annet anker

Bruk følgende fremgangsmåte for å plassere et WordArt-objekt i forhold til en side, tekst eller et annet anker:
 • Merk WordArt-objektet, og klikk deretter WordArtFormat-menyen.
 • Klikk kategorien Oppsett, og klikk deretter Avansert.
 • I dialogboksen Avansert oppsett klikker du kategorien Bildeplassering, og deretter velger du alternativene du vil bruke for de vannrette og loddrette ankerne, for eksempel marg, side eller avsnitt. Du kan justere objektet i henhold til ankeret, eller du kan skrive inn en nøyaktig numerisk posisjon for objektet i forhold til ankeret.
 • Gjør et av følgende for å knytte et objekt til et avsnitt, slik at de flytter sammen:
  • Hvis du vil sikre at det valgte objektet flytter oppover eller nedover med avsnittet det er forankret til, klikker du for å merke av for Flytt objektet med teksten.
  • Hvis du vil sikre at et objekt forblir forankret til samme avsnitt når du flytter objektet, klikker du for å merke av for Lås anker.
  • Hvis du vil at objekter med samme brytingsstil skal overlappe, klikker du for å merke av for Tillat overlapping.FEILSØKING

 • Når du merker et WordArt-objekt, viser ikke Word rotasjonshåndtaket eller det gule, rombeformede omformingshåndtaket, og du kan derfor ikke rotere eller plassere WordArt-objektet.

  Dette skjer når du setter inn eller merker et WordArt-objekt som er tilordnet brytingsstilen På linje med teksten. Word viser noen ganger bare rektangulære størrelseshåndtak, og det kan hende du ikke kan plassere WordArt-objektet ved hjelp av metodene som er beskrevet her.

  Hvis du vil endre tekstbrytingsstilen for et WordArt-objekt slik at rotasjons- og omformingshåndtakene vises, merker du WordArt-objektet, klikker TekstbrytingWordArt-verktøylinjen, og velger deretter stilen du vil bruke.
 • WordArt-objektet vises ikke i dokumentet. Hvis du vil ha mer informasjon om hva du kan gjøre hvis WordArt-objektet ikke vises, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  285957 Bilder eller andre objekter vises ikke i et Word-dokument
 • Når du setter inn et WordArt-objekt i et dokument, og deretter lagrer eller viser dokumentet som en webside, kan det hende plasseringen til WordArt-objektet på websiden ikke samsvarer med plasseringen i det opprinnelige dokumentet. Hvis du vil ha mer informasjon om plasseringen til WordArt-objektet, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  220407 Plasseringen av autofigurer endrer visning eller lagring som en webside (denne artikkelen kan være på engelsk)REFERANSER

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter inn WordArt, klikker du Hjelp for Microsoft WordHjelp-menyen, skriver inn legge til WordArt i Office-hjelperen eller svarveiviseren, og deretter klikker du Søk for å vise emnet.
Egenskaper

Artikkel-ID: 312802 - Forrige gjennomgang: 21. november 2006 - Gjennomgang: 3.0
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Nøkkelord: 
kbhowtomaster KB312802

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com