Postup při vytvoření oddílů a formátování pevného disku pomocí instalačního programu systému Windows XP

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 313348 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

ÚVOD

Tento článek popisuje vytvoření oddílů (přípravu) a formátování pevného disku před instalací systému Windows XP pomocí instalačního programu systému Windows XP. Tento článek rovněž obsahuje několik otázek ke zvážení před vytvořením oddílů a formátováním pevného disku a odkazy na zdroje informací, které vám pomohou vyřešit případné potíže. Tento článek je určen pro pokročilé uživatele.

Před vytvořením oddílů a formátováním pevného disku

Před vytvořením oddílů a zformátováním pevného disku nezapomeňte provést následující akce:

Příprava pevného disku podle pokynů výrobce

Používáte-li pevný disk SATA, přeskočte tento krok a přejděte k části Určení typu systému souborů, který chcete použít. Používáte-li pevný disk IDE, nastavte můstky a kabeláž podle role pevného disku (například hlavní nebo podřízený) a proveďte veškeré potřebné změny v systému BIOS nebo paměti CMOS. Chcete-li nastavit můstky a kabeláž a provést potřebné změny v systému BIOS nebo paměti CMOS, naleznete potřebné pokyny v dokumentaci, která byla dodána s pevným diskem, nebo se obraťte na výrobce.

Určení typu systému souborů, který chcete použít

Můžete použít systém souborů NTFS, nebo FAT. Upřednostňovaným systémem souborů pro formátování pevného disku je systém NTFS, s výjimkou případů, kdy chcete spustit starší verzi systému Windows, která nemůže číst oddíly NTFS. Další informace o rozdílech mezi systémy souborů FAT a NTFS získáte v následujících článcích databáze Microsoft Knowledge Base:
100108 Přehled systémů souborů FAT, HPFS a NTFS
310525 Popis systému souborů FAT32 v systému Windows XP

Zálohování, pokud disk již obsahuje data

Dříve než budete pokračovat, vytvořte zálohu všech důležitých dat. Při vytváření oddílů a formátování pevného disku budou všechna data na daném oddílu trvale odstraněna. Informace o aktuálním oddílu můžete zobrazit, aniž by došlo k odstranění dat. Další informace o použití nástroje Zálohování nebo Průvodce přenesením souborů a nastavení získáte v následujících článcích databáze Microsoft Knowledge Base:
320820 Zálohování souborů a složek pomocí nástroje Zálohování v systému Windows XP Home Edition
309340 Obnovení souborů a složek v počítači pomocí nástroje Zálohování v systému Windows XP
293118 Jak používat Průvodce přenesením souborů a nastavení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
306186 Použití Průvodce přenesením souborů a nastavení z disku CD-ROM (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
306187 Postupy: Použití Průvodce přenesením souborů a nastavení s disketou průvodce v systému Windows XP

Kontrola kompatibility, pokud pevný disk používá překryvný program nebo program pro správu disků

Pokud počítač využívá program pro překryv jednotek v zájmu zajištění podpory velkých pevných disků, nepoužívejte instalační program systému Windows XP k vytvoření oddílů nebo zformátování pevného disku, dokud neověříte, zda je daný program kompatibilní se systémem Windows XP. Máte-li nainstalován program pro překryv jednotek, obraťte se na výrobce programu a zjistěte, zda je kompatibilní se systémem Windows XP. Informace o tom, jak zjistit, zda je nainstalován program pro překryv jednotek, naleznete v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base 186057: Postup pro zjištění instalace překryvného programu jednotky v systému Windows. Případně se můžete obrátit na výrobce jednotky pevného disku nebo základní desky.

Chcete-li některé programy znovu nainstalovat, ujistěte se, že máte k dispozici příslušné disky

Zkontrolujte, zda máte k dispozici původní disky CD nebo diskety, abyste mohli po vytvoření oddílů a zformátování jednotky znovu nainstalovat potřebné programy. Pokud jste pro určitý program zakoupili upgrade, ujistěte se, zda máte k dispozici úplnou verzi původního programu. Mnohé upgradované verze před instalací vyžadují ověření, zda jste oprávněným uživatelem původní verze produktu. Nemůžete-li původní diskety nebo disky CD najít, obraťte se na výrobce programu a pokračujte až po vyřešení tohoto problému.

Vytvoření zálohy aktualizovaných ovladačů pro periferní zařízení

Jestliže jste pro periferní zařízení (například modem nebo tiskárnu) nainstalovali aktualizovaný ovladač zařízení, nezapomeňte uložit zálohu takového ovladače do jiného místa, než je disk, který hodláte rozdělit do oddílů a zformátovat.

Konfigurace počítače pro spuštění z jednotky CD nebo DVD

Pokud chcete počítač spustit z disku CD systému Windows XP, musí být počítač nakonfigurován tak, aby umožňoval spuštění z jednotky CD nebo DVD. V některých případech může být nutné za tímto účelem změnit nastavení systému BIOS v počítači. Další informace o konfiguraci počítače pro spuštění z jednotky CD nebo DVD naleznete v dokumentaci dodané k počítači nebo se obraťte na výrobce počítače.

Používáte-li počítač, který neumožňuje spuštění z jednotky CD nebo DVD, a potřebujete jej spustit ze spouštěcího disku, ověřte, zda máte k dispozici instalační diskety, aby bylo možné spustit instalační program z disketové jednotky.

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
2683283
Poznámka: Spouštěcí instalační diskety pro systém Windows XP jsou k dispozici od společnosti Microsoft, ale pouze ke stažení. Spouštěcí diskety jsou určeny pro spuštění instalačního programu v počítačích, ve kterých nelze použít spustitelný disk CD-ROM. Pokud počítač podporuje spuštění z disku CD-ROM nebo pomocí síťové instalace, důrazně doporučujeme použít jednu z těchto metod. Budoucí produkty již nebudou podporovat instalaci pomocí spouštěcích disket.

Informace o tom, jak získat instalační diskety, naleznete v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base 310994: Jak získat instalační diskety systému Windows XP pro instalaci ze spouštěcí diskety.

Vytvoření oddílů a formátování pevného disku pomocí instalačního programu systému Windows XP

Pevný disk lze rozdělit na oddíly a naformátovat pomocí instalačního programu systému Windows XP. Proveďte následující kroky:

Krok 1: Vytvoření oddílů pevného disku

 1. Vložte disk CD systému Windows XP do jednotky CD nebo DVD nebo vložte první instalační disketu systému Windows XP do disketové jednotky a potom restartujte počítač. Bude spuštěn instalační program systému Windows XP.

  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  2683283
  Poznámka:Jestliže počítač spouštíte z instalačních disků systému Windows XP, vložte vždy po zobrazení výzvy další disk a pokračujte stisknutím klávesy ENTER.
 2. Při zobrazení výzvy vyberte možnosti, které jsou vyžadovány ke spuštění počítače z disku CD nebo DVD.
 3. Pokud řadič pevného disku vyžaduje ovladač od výrobce OEM, stiskněte klávesu F6 a zadejte daný ovladač. Další informace o použití klávesy F6 k zadání ovladače zařízení od výrobce OEM během práce s instalačním programem systému Windows naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  314859 Během instalace systému Windows XP je prostřednictvím klávesy F6 k dispozici omezená podpora ovladačů od výrobce OEM (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 4. Na stránce Vítá vás instalační program stiskněte klávesu ENTER.

  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  2683283
  Poznámka: Používáte-li spouštěcí disky (6 spouštěcích disků), instalační program zobrazí výzvu k vložení disku CD systému Windows XP.
 5. Stisknutím klávesy F8 přijměte licenční smlouvu systému Windows XP.
 6. V případě, že bude rozpoznána existující instalace systému Windows XP, zobrazí se dotaz, zda ji chcete opravit. Opravu můžete vynechat stisknutím klávesy ESC.
 7. Pro každý fyzický pevný disk se zobrazí seznam stávajících oddílů a informace o volném místě nepřiděleném do žádného oddílu. K výběru stávajícího oddílu použijte klávesy se šipkami nebo vyberte nepřidělené místo, kde chcete vytvořit nový oddíl, a vytvořte nový oddíl. Nový oddíl pomocí nepřiděleného místa můžete rovněž vytvořit stisknutím klávesy C.

  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  2683283
  Poznámka: Chcete-li vytvořit oddíl na místě, kde již existuje jeden nebo více oddílů, je třeba nejprve existující oddíl či oddíly odstranit, a až potom lze vytvořit oddíl nový. Pokud stisknete klávesu D a budete chtít odstranit stávající oddíl, bude nutné odstranění potvrdit stisknutím klávesy L (nebo stisknutím klávesy ENTER a poté stisknutím klávesy L, jedná-li se o systémový oddíl). Tento krok opakujte pro každý existující oddíl, který chcete zahrnout do nového oddílu. Jakmile budou všechny požadované oddíly odstraněny, vyberte zbývající volné místo nepřidělené do oddílů a vytvořte nový oddíl stisknutím klávesy C.
 8. Chcete-li vytvořit oddíl s maximální velikosti, stiskněte klávesu ENTER. Chcete-li určit velikost oddílu, zadejte požadovanou velikost v megabajtech (MB) a pak stiskněte klávesu ENTER.
 9. Pokud chcete vytvořit další oddíly, opakujte kroky g. a h.
 10. Chcete-li formátovat oddíl a nainstalovat systém Windows XP, přejděte ke kroku 2.

  Jestliže nechcete nainstalovat systém Windows XP, ukončete instalační program systému Windows dvojím stisknutím klávesy F3 a neprovádějte zbývající kroky uvedené v tomto článku.

  Chcete-li formátovat oddíl bez instalace systému Windows XP, použijte jiný nástroj.

Krok 2: Formátování pevného disku a instalace systému Windows XP

 1. Pomocí kláves se šipkami vyberte oddíl, do něhož chcete nainstalovat systém Windows, a pak stiskněte klávesu ENTER.
 2. Vyberte možnost formátování, kterou chcete použít pro formátování tohoto oddílu. Můžete si vybrat z následujících možností:
  • Zformátovat oddíl systémem souborů NTFS (rychle)
  • Zformátovat oddíl systémem souborů FAT (rychle)
  • Zformátovat oddíl systémem souborů NTFS
  • Zformátovat oddíl systémem souborů FAT
  • Ponechat existující systém souborů (beze změn)
  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  2683283
  Poznámky:
  • Je-li vybrán nový oddíl, možnost ponechat existující systém souborů beze změn není k dispozici.
  • Je-li vybraný oddíl větší než 32 gigabajtů (GB), není možnost použít systém souborů FAT k dispozici.
  • Jestliže je vybraný oddíl větší než 2 GB, instalační program systému Windows použije systém souborů FAT32 (tuto volbu je třeba potvrdit stisknutím klávesy ENTER).
  • Jestliže je oddíl menší než 2 GB, použije instalační program systému Windows systém souborů FAT16.
  • Pokud jste odstranili a vytvořili nový systémový oddíl, ale instalujete systém Windows XP do jiného oddílu, zobrazí se výzva k zadání systému souborů pro systémový i spouštěcí oddíl.
 3. Stiskněte klávesu ENTER.
 4. Po naformátování oddílu instalačním programem systému Windows postupujte podle pokynů pro instalaci systému Windows XP. Po dokončení instalace systému Windows a restartování počítače můžete pomocí nástrojů pro správu disků v systému Windows XP vytvářet nebo formátovat další oddíly. Další informace o postupu při vytváření oddílů a formátování pevného disku pomocí nástrojů pro správu disků v systému Windows XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  309000 Použití modulu Správa disků ke konfiguraci základních disků v systému Windows XP

Další poznámky

Před zahájením instalace operačního systému, jako je například systém Windows XP, je třeba nejprve na prvním fyzickém pevném disku v počítači (Disk 0) vytvořit primární oddíl. Potom můžete na tomto oddílu naformátovat systém souborů a vytvořit takzvaný systémový oddíl.

Alternativním postupem je vytvoření samostatného oddílu pro operační systém na libovolném fyzickém pevném disku. Tento oddíl bývá označován jako spouštěcí. Jako spouštěcí oddíl lze rovněž použít systémový oddíl na disku 0.

Před zahájením instalace systému Windows XP můžete použít jiné metody vytváření oddílů a formátování, například nástroje Fdisk a Format. Další informace o postupu při vytváření oddílů a formátování pevného disku pomocí nástrojů Fdisk a Format získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base: 255867Jak použít nástroje Fdisk a Format k rozdělení pevného disku

Pokud je v počítači již nainstalován systém Windows XP a chcete vytvořit další oddíly (jiné než systémový nebo spouštěcí oddíl), můžete použít nástroje pro správu disků v systému Windows XP. Další informace o postupu při vytváření oddílů a formátování pevného disku pomocí nástrojů pro správu disků v systému Windows XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base: 309000Použití modulu Správa disků ke konfiguraci základních disků v systému Windows XP

Odstraňování potíží


Další informace o postupu při odstraňování problémů s oddíly v systému Windows XP získáte v následujících článcích databáze Microsoft Knowledge Base:
316505 Systém Windows XP nerozpozná veškeré dostupné místo na disku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
310359 Po použití nástroje Fdisk nelze zobrazit logickou jednotku systému souborů NTFS
310561 Maximální velikost oddílu se systémem souborů FAT16 v systému Windows XP
314097 Použití programu Convert.exe k převodu oddílu na systém souborů NTFS
301340 Během instalace nelze zformátovat oddíl systémem souborů FAT
307844 Změna přiřazení písmen jednotek v systému Windows XP
315224 Postup při odebrání správce spouštění LILO systému Linux

OdkazyDalší informace získáte v následujících článcích databáze Microsoft Knowledge Base:
314470 Definice systémového a spouštěcího oddílu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
314878 Výchozí velikost clusteru pro systémy souborů NTFS a FAT
310525 Popis systému souborů FAT32 v systému Windows XP
314081 Soubor Boot.ini v systému Windows XP
Další informace o vytváření a spravování oddílů v systému Windows XP získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
307654 Postupy: Instalace a použití konzoly pro zotavení v systému Windows XP
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.

Vlastnosti

ID článku: 313348 - Poslední aktualizace: 31. října 2013 - Revize: 8.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klíčová slova: 
kbpubtypekc kbfilesystems kbsetup kbtshoot kbhowtomaster kbenv KB313348

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com