Artikel-id: 313348 - Få vist de produkter, som denne artikel refererer til.
Denne artikel er tidligere blevet udgivet under DA313348
Udvid alle | Skjul alle

På denne side

INTRODUKTION

I denne artikel beskrives, hvordan du partitionerer (forbereder) og formaterer en harddisk, før du installerer Windows XP, ved hjælp af programmet Windows XP Installation. Artiklen indeholder også en beskrivelse af ting, du skal overveje, før du partitionerer eller formaterer harddisken, samt links til ressourcer, hvor du kan finde hjælp til fejlfinding af eventuelle problemer. Artiklen henvender sig til erfarne brugere.

Du kan bruge andre metoder til at partitionere og formatere harddisken, før du installerer Windows XP, f.eks. værktøjerne Fdisk og Format. Yderligere oplysninger om, hvordan du kan bruge Fdisk og Format til at partitionere og formatere harddisken, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
255867 Sådan bruges værktøjerne Fdisk og Format til at partitionere eller ompartitionere en harddisk
Hvis computeren allerede kører Windows XP, og du vil oprette andre partitioner end system- eller startpartitionerne, kan du bruge diskhåndteringsværktøjerne i Windows XP. Yderligere oplysninger om, hvordan du kan bruge diskhåndteringsværktøjerne i Windows XP til at partitionere og formatere harddisken, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
309000 Sådan bruges Diskhåndtering til at konfigurere grundlæggende diske i Windows XP

Yderligere Information

Før du partitionerer og formaterer harddisken

Før du partitionerer og formaterer harddisken, skal du gøre følgende:

Forberede harddisken i henhold til producentens anvisninger

Hvis du bruger en SATA-harddisk, skal du springe dette trin over og gå til afsnittet "Bestem, hvilken type filsystem du vil bruge". Hvis du bruger en IDE-harddisk, skal du indstille jumperne og kabelføringen i overensstemmelse med harddiskens rolle (f.eks. master eller slave) og foretage eventuelle nødvendige ændringer i BIOS (eller CMOS). Du kan finde oplysninger om, hvordan du indstiller jumperne og kabelføringen og foretager eventuelle nødvendige ændringer i BIOS eller CMOS, ved at se i den dokumentation, der fulgte med harddisken, eller ved at kontakte producenterne.

Bestemme, hvilken type filsystem der skal bruges

Du kan bruge enten NFTS- eller FAT-filsystemet. NTFS er det foretrukne filsystem til formatering af harddisken, medmindre du vil køre en tidligere version af Windows, som ikke kan læse NTFS-partitioner. Yderligere oplysninger om forskellene mellem FAT- og NTFS-filsystemerne finder du ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
100108 Oversigt over FAT-, HPFS- og NTFS-filsystemerne. Artiklen er evt. på engelsk.
310525 Beskrivelse af FAT32-filsystemet i Windows XP. Artiklen er evt. på engelsk.

Sikkerhedskopiere eventuelle data, der er gemt på harddisken

Kontroller, at du har sikkerhedskopieret alle dine vigtige data, før du fortsætter. Når du partitionerer og formaterer en harddisk, slettes alle data på denne partition permanent. Du kan få vist de aktuelle partitionsoplysninger uden at slette data. Yderligere oplysninger om, hvordan du bruger sikkerhedskopieringsværktøjet eller guiden Overførsel af filer og indstillinger, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
320820 Sådan bruges Sikkerhedskopiering til at sikkerhedskopiere filer og mapper i Windows XP Home Edition
309340 Sådan bruges Sikkerhedskopiering til at gendanne filer og mapper på computeren i Windows XP
293118 Sådan bruges guiden Overførsel af filer og indstillinger i Windows XP
306186 Sådan bruges guiden Overførsel af filer og indstillinger ved hjælp af Windows XP-cd-rom'en
306187 Sådan bruges guiden Overførsel af filer og indstillinger med en guidediskette i i Windows XP

Kontrollere, at et eventuelt drive overlay- eller diskhåndteringsprogram på harddisken er kompatibelt

Hvis computeren bruger et drive overlay-program til understøttelse af store harddiske, skal du ikke bruge programmet Windows XP Installation til at partitionere eller formatere drevet, før du har kontrolleret, at programmet er kompatibelt med Windows XP. Hvis du har et drive overlay-program installeret, skal du kontakte producenten af programmet for at finde ud af, om programmet er kompatibelt med Windows XP. Hvis du er usikker på, om du har et drive overlay-program installeret, skal du kontakte producenten af harddisken eller bundkortet.

Kontrollere, at du har diskene til eventuelle programmer, du vil geninstallere

Kontroller, at du har de oprindelige cd'er eller disketter, så du kan geninstallere programmerne, når du har partitioneret og formateret harddisken. Hvis du har købt et opgraderingsprogram, skal du sørge for, at du har den fuldstændige version af det oprindelige program. Mange opgraderingsprogrammer kræver kontrol af opgraderingstilladelsen, inden du kan installere det opgraderede produkt. Hvis du ikke kan finde de oprindelige cd'er eller disketter, skal du kontakte softwareproducenten, inden du fortsætter.

Sikkerhedskopiere eventuelle opdaterede enhedsdrivere til eksterne enheder

Hvis du har installeret en opdateret enhedsdriver til dine eksterne enheder, f.eks. modemmer og printere, skal du oprette en sikkerhedskopi af den nye driver til enheden på en anden placering end det drev, du vil formatere og partitionere, så du kan geninstallere den, når du har installeret operativsystemet.

Konfigurere computeren til at starte fra cd- eller dvd-drevet

Hvis du vil starte computeren fra cd'en med Windows XP, skal computeren være konfigureret til at starte fra cd- eller dvd-drevet. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at ændre computerens BIOS-indstillinger for at kunne gøre dette. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer computeren til at starte fra cd- eller dvd-rom-drevet, ved at se i dokumentationen til computeren eller ved at kontakte computerproducenten.

Hvis du har en computer, som ikke kan starte fra cd- eller dvd-drevet, og det er nødvendigt at starte computeren fra en startdiskette, skal du kontrollere, at du har installationsdisketterne, så du kan køre installationsprogrammet fra diskettedrevet.

Bemærk! Du kan hente startdisketter til Windows XP på Microsoft-webstedet. Vi har gjort startdisketterne til installationen tilgængelige, så du kan køre installationsprogrammet på computere, hvor det ikke er muligt at bruge en start-cd. Hvis du kan starte computeren fra en cd-rom eller fra en netværksbaseret installation, anbefaler vi på det kraftigste, at du bruger disse installationsmetoder i stedet. Fremtidige produkter vil ikke længere understøtte installation via startdisketter.

Sådan partitioneres og formateres harddisken ved hjælp af programmet Windows XP Installation

Du kan partitionere og formatere harddisken ved hjælp af programmet Windows XP Installation. Benyt følgende fremgangsmåde:

Trin 1: Partitioner harddisken

 1. Sæt cd'en med Windows XP i cd- eller dvd-drevet, eller sæt den første installationsdiskette med Windows XP i diskettedrevet, og genstart derefter computeren til at starte programmet Windows XP Installation.

  Bemærk! Hvis du kører Windows XP Installation fra disketter, skal du indsætte de øvrige disketter, når du bliver bedt om det, og derefter trykke på Enter for at fortsætte, når du har indsat en diskette.
 2. Hvis du bliver bedt om det, skal du vælge de indstillinger, der er nødvendige for at starte computeren fra cd- eller dvd-drevet.
 3. Hvis harddiskcontrolleren kræver en tredjepartsdriver fra en OEM-producent, skal du trykke på F6 for at angive driveren. Yderligere oplysninger om, hvordan du kan bruge F6 til at angive en enhedsdriver fra en anden producent af originalt udstyr, mens Windows Installation kører, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  314859 Begrænset understøttelse af drivere fra andre producenter af originalt udstyr er til rådighed via F6 under installationen af Windows XP. Artiklen er evt. på engelsk.
 4. Tryk på ENTER, når siden Velkommen til installationsprogrammet vises.

  Bemærk! Hvis du bruger installationsdiske (seks startdiske) bliver du under installationen bedt om at indsætte cd'en med Windows XP.
 5. Tryk på F8 for at acceptere Windows XP Licensaftale.
 6. Hvis der findes en eksisterende installation af Windows XP, bliver du spurgt, om den skal repareres. Tryk på ESC, hvis du vil springe reparationen over.
 7. Der vises en liste over alle eksisterende partitioner og ikke-partitionerede pladser for hver fysiske harddisk. Vælg en eksisterende partition ved hjælp af piletasterne, eller opret en ny partition ved at vælge den ikke-partitionerede plads, hvor du vil oprette den nye partition. Du kan også oprette en partition på en ikke-partitioneret plads ved at trykke på C.

  Bemærk! Hvis du vil oprette en partition, hvor der allerede findes en eller flere partitioner, skal du først slette den eller de eksisterende partitioner og derefter oprette den nye partition. Du kan slette en eksisterende partition ved at trykke på D og derefter trykke på L (eller trykke på Enter og derefter trykke på L, hvis det er systempartitionen) for at bekræfte sletningen. Gentag dette trin for hver eksisterende partition, der skal medtages i den nye partition. Når alle partitioner er blevet slettet, kan du vælge den resterende ikke-partitionerede plads og derefter trykke på C for at oprette den nye partition.
 8. Hvis du vil oprette partitionen i maksimal størrelse, skal du trykke på Enter. Hvis du vil angive størrelsen på den nye partition, skal du angive størrelsen i MB og derefter trykke på Enter.
 9. Gentag trin g. og h., hvis du vil oprette flere partitioner.
 10. Hvis du vil formatere partitionen og installere Windows XP, skal du gå til trin 2.

  Hvis du ikke vil installere Windows XP, skal du trykke på F3 to gange for at afslutte programmet Windows Installation og derefter springe de resterende trin i artiklen over.

  Hvis du vil formatere partitionen uden at installere Windows XP, skal du bruge et andet hjælpeprogram.

Trin 2: Formater harddisken, og installer Windows XP

 1. Vælg den partition, hvor Windows XP skal installeres, ved hjælp af piletasterne, og tryk derefter på Enter.
 2. Vælg den formateringsindstilling, der skal bruges til formatering af partitionen. Du kan vælge mellem følgende indstillinger:
  • Benyt NTFS-filsystemet ved formatering af partitionen (hurtig)
  • Benyt FAT-filsystemet ved formatering af partitionen (hurtig)
  • Benyt NTFS-filsystemet ved formatering af partitionen
  • Benyt FAT-filsystemet ved formatering af partitionen
  • Efterlad det aktuelle filsystem intakt (ingen ændringer)
  Bemærk!
  • Hvis den valgte partition er en ny partition, er indstillingen Efterlad det aktuelle filsystem intakt ikke tilgængelig.
  • Hvis den valgte partition er større end 32 GB, er indstillingen FAT-filsystem ikke tilgængelig.
  • Hvis den valgte partition er større end 2 GB, bruger programmet Windows Installation FAT32-filsystemet (du skal trykke på Enter for at bekræfte dette).
  • Hvis partitionen er mindre end 2 GB, bruger Windows Installation FAT16-filsystemet.
  • Hvis du har slettet og oprettet en ny systempartition, men installerer Windows XP på en anden partition, bliver du bedt om at vælge et filsystem både til system- og startpartitionen.
 3. Tryk på Enter.
 4. Når du har formateret partitionen med programmet Windows Installation, skal du følge vejledningen på skærmen for at installere Windows XP. Når programmet Windows Installation er afsluttet, og du har genstartet computeren, kan du oprette eller formatere flere partitioner ved hjælp af diskhåndteringsværktøjerne i Windows XP. Yderligere oplysninger om, hvordan du kan bruge diskhåndteringsværktøjerne i Windows XP til at partitionere og formatere harddisken, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  309000 Sådan bruges Diskhåndtering til at konfigurere grundlæggende diske i Windows XP

Flere bemærkninger

Før du kan installere et operativsystem, f.eks. Windows XP, skal du starte med at oprette en primær partition på den første fysiske harddisk (Disk 0) på computeren. Du kan derefter formatere et filsystem på den pågældende partition og oprette den partition, som kaldes systempartitionen.

Du kan også oprette en separat partition til operativsystemet på en hvilken som helst anden fysisk harddisk. Denne partition kaldes startpartitionen. Systempartitionen på Disk 0 kan også bruges som startpartition.

FEJLFINDING

Yderligere oplysninger om fejlfinding af partitionsproblemer i Windows XP finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
316505 Windows XP genkender ikke al tilgængelig diskplads
310359 Det er ikke muligt at se logisk NTFS-drev efter at have brugt Fdisk. Artiklen er evt. på engelsk.
310561 Maksimal partitionsstørrelse vha. FAT16-filsystemet i Windows XP. Artiklen er evt. på engelsk.
314097 Sådan bruges Convert.exe til at konvertere en partition til NTFS-filsystemet. Artiklen er evt. på engelsk.
301340 Under installationen kan du ikke formatere en partition med FAT-format (File Allocation Table). Artiklen er evt. på engelsk.
307844 Sådan ændres tildelingen af drevbogstaver i Windows XP
315224 Sådan fjernes Linux LILO Boot Manager. Artiklen er evt. på engelsk.

Referencer

Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
314470 Definition af systempartition og startpartition
314878 Standardklyngestørrelsen for NTFS- og FAT-filsystemerne. Artiklen er evt. på engelsk.
310525 Beskrivelse af FAT32-filsystemet i Windows XP. Artiklen er evt. på engelsk.
314081 Formålet med filen Boot.ini i Windows XP. Artiklen er evt. på engelsk.
Yderligere oplysninger om oprettelse og håndtering af partitioner under Windows XP finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
307654 Sådan installeres og anvendes Genoprettelseskonsol i Windows XP

Egenskaber

Artikel-id: 313348 - Seneste redigering: 30. juni 2009 - Redigering: 4.1
Oplysningerne i denne artikel gælder:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Nøgleord: 
kbpubtypekc kbfilesystems kbsetup kbtshoot kbhowtomaster kbenv KB313348

Send feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com