ID članka: 313348 - Pregledajte proizvode na koje se odnosi ovaj članak.

Da biste nastavili primati sigurnosna a?uriranja za Windows XP, provjerite koristite li Windows XP sa servisnim paketom Service Pack 3 (SP3). Dodatne informacije potra?ite na sljede?oj Microsoftovoj web-stranici: Pru?anje podr?ke prekida se za neke verzije sustava Windows

Proširi sve | Sažmi sve

Na ovoj stranici

UVOD

U ovom se članku opisuju stvaranje particija (priprema) i formatiranje tvrdog diska pomoću instalacijskog programa sustava Windows XP prije instalacije sustava. U članku se nalaze i stvari koje treba uzeti u obzir prije stvaranja particija ili formatiranja tvrdog diska te veze s resursima pomoću kojih u slučaju problema možete otkloniti poteškoće. Ovaj je članak namijenjen naprednim korisnicima.

Prije instalacije sustava Windows XP možete koristiti druge načine stvaranja particija i formatiranja tvrdog diska, npr. alate Fdisk i Format. Dodatne informacije o korištenju alata Fdisk i Format za određivanje particija i formatiranje tvrdog diska potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
255867 Kako koristiti alate Fdisk i Format za prvo ili ponovno određivanje particija na tvrdom disku (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
Ako na računalu već imate sustav Windows XP, a osim sistemske ili pokretačke želite stvoriti i neke druge particije, možete koristiti alate za upravljanje diskovima u sustavu Windows XP. Dodatne informacije o korištenju alata za upravljanje diskovima u sustavu Windows XP za određivanje particija i formatiranje tvrdog diska potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
309000 Kako koristiti Disk Management (Upravljanje diskovima) za konfiguriranje osnovnih diskova u sustavu Windows XP

DODATNE INFORMACIJE

Prije stvaranja particija i formatiranja tvrdog diska

Prije stvaranja particija i formatiranja tvrdog diska, svakako provedite sljedeće postupke.

Pripremite tvrdi disk prema uputama proizvođača.

Ako koristite tvrdi disk SATA, preskočite ovaj korak i prijeđite na odjeljak "Odredite vrstu datotečnog sustava koju želite koristiti". Ako koristite tvrdi disk IDE, postavite prespojnike i kabele u skladu s ulogom tvrdog diska (npr. ovisno o tome je li on glavni ili podređeni disk) i unesite potrebne promjene u BIOS (ili CMOS). Da biste postavili prespojnike i kabele te unijeli potrebne promjene u BIOS ili CMOS, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz tvrdi disk i matičnu ploču ili se obratite proizvođaču.

Odredite vrstu datotečnog sustava koju želite koristiti.

Možete koristiti datotečne sustave NTFS ili FAT. NTFS je preferirani datotečni sustav za formatiranje tvrdog diska, osim ako ne želite koristiti neku stariju verziju sustava Windows koja ne može čitati NTFS particije. Dodatne informacije o razlikama između datotečnih sustava FAT i NTFS potražite u člancima iz Microsoftove baze znanja pod brojevima
100108 Pregled datotečnih sustava FAT, HPFS i NTFS (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
310525 Opis datotečnog sustava FAT32 u sustavu Windows XP (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

Sigurnosno kopirajte podatke koji se već nalaze na tvrdom disku.

Prije nastavka svakako sigurnosno kopirajte sve važne podatke. Pri stvaranju particija i formatiranju tvrdog diska svi podaci na toj particiji trajno se brišu. Možete prikazati trenutne informacije o particiji bez brisanja podataka. Dodatne informacije o korištenju uslužnog programa za stvaranje sigurnosnih kopija ili čarobnjaka za prijenos datoteka i postavki potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
320820 Kako u sustavu Windows XP Home Edition sigurnosno kopirati datoteke i mape na računalu pomoću programa Sigurnosna kopija
309340 Kako koristiti Backup za vraćanje datoteka i mapa na računalu sa sustavom Windows XP
293118 Korištenje Čarobnjaka za prijenos datoteka i postavki u sustavu Windows XP
306186 Korištenje čarobnjaka za prijenos datoteka i postavki s CD-ROM-a (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
306187 Korištenje čarobnjaka za prijenos datoteka i postavki u sustavu Windows XP (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

Ako tvrdi disk ima program za preklapanje pogona ili program za upravljanje diskom, provjerite je li kompatibilan.

Ako na računalu koristite softver za preklapanje pogona kao podršku velikom tvrdom disku, nemojte stvarati particije i formatirati tvrdi disk pomoću instalacijskog programa sustava Windows XP dok ne utvrdite je li taj sustav kompatibilan sa softverom. Ako imate instaliran softver za preklapanje pogona, obratite se proizvođaču softvera da biste otkrili je li kompatibilan sa sustavom Windows XP. Ako niste sigurni imate li instaliran softver za preklapanje pogona, obratite se proizvođaču tvrdog diska ili matične ploče.

Ako imate softver koji želite ponovno instalirati, provjerite imate li diskove.

Provjerite imate li izvorne CD-ove ili diskete pomoću kojih nakon stvaranja particija i formatiranja pogona možete ponovno instalirati softverske programe. Ako ste kupili nadogradnju programa, provjerite imate li punu verziju izvornog programa. Za mnoge je nadogradnje potrebno napraviti provjeru kompatibilnosti prije instalacije nadograđenog proizvoda. Ako ne možete pronaći izvorne CD-ove ili diskete, prije nastavka obratite se proizvođaču softvera.

Ako ste ažurirali upravljačke programe perifernih uređaja, sigurnosno ih kopirajte.

Ako ste instalirali ažurni upravljački program perifernog uređaja (npr. modema ili pisača), provjerite jeste li sigurnosno kopirali taj novi upravljački program uređaja na neko mjesto izvan pogona koji želite formatirati i na kojemu želite stvoriti particije da biste ga nakon instalacije operacijskog sustava mogli ponovno instalirati.

Konfigurirajte računalo tako da se pokreće s CD ili DVD pogona.

Da biste ga pokrenuli s CD-a sustava Windows XP, računalo mora biti konfigurirano tako da se pokreće s CD ili DVD pogona. U nekim slučajevima možda ćete morati izmijeniti postavke BIOS-a računala da biste postavili tu konfiguraciju. Informacije o konfiguriranju računala za pokretanje s CD ili DVD pogona potražite u dokumentaciji priloženoj računalu ili se zatražite od njegova proizvođača.

Ako se računalo ne može pokretati s CD ili DVD pogona, a morate ga pokrenuti s pokretačkog diska, provjerite imate li instalacijske diskete pomoću kojih instalacijski program možete pokrenuti s disketnog pogona.

Napomena Pokretačke diskete s instalacijskim programom sustava Windows XP možete nabaviti od Microsofta, ali samo putem preuzimanja. Pokretačke diskete s instalacijskim programom omogućuju pokretanje instalacijskog programa na računalima koja ne mogu koristiti CD-ROM za pokretanje. Ako računalo možete pokrenuti putem CD-ROM-a ili mrežne instalacije, preporučujemo vam da koristite te instalacijske postupke. Budući proizvodi više neće podržavati instalaciju putem pokretačkih disketa s instalacijskim programom.

Stvaranje particija i formatiranje tvrdog disk putem instalacijskog programa sustava Windows XP

Instalacijski program za sustav Windows XP omogućuje stvaranje particija i formatiranje tvrdog diska. Da biste to učinili, slijedite ove korake:

1. korak: Stvaranje particija tvrdog diska

 1. U CD ili DVD pogon umetnite CD sa sustavom Windows XP ili u disketni pogon umetnite prvu disketu s instalacijskim programom sustava Windows XP, a zatim ponovnim pokretanjem računala pokrenite instalacijski program sustava Windows XP.

  Napomena Ako koristite diskete s instalacijskim programom sustava Windows XP, kada se to od vas zatraži, umetnite svaki sljedeću disk i pritisnite tipku ENTER.
 2. Ako se to od vas zatraži, odaberite sve mogućnosti potrebne za pokretanje računala sa CD ili DVD pogona.
 3. Ako je za kontroler tvrdog diska potreban upravljački program proizvođača originalne opreme (OEM-a), pritisnite tipku F6 da biste naveli upravljački program. Dodatne informacije o korištenju tipke F6 za upućivanje na OEM upravljački program treće strane dok je pokrenut instalacijski program za sustav Windows potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
  314859 Tijekom instalacije sustava Windows XP ograničena podrška za upravljački OEM program dostupna je putem tipke F6 (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
 4. Na stranici Welcome to Setup (Dobro došli u instalacijski program) pritisnite tipku ENTER.

  Napomena Ako koristite diskete s instalacijskim programom (šest pokretačkih diskete), program će od vas zatražiti da umetnete CD sa sustavom Windows XP.
 5. Pritisnite tipku F8 da biste prihvatili odredbe iz licencnog ugovora za sustav Windows XP.
 6. Ako program otkrije postojeću instalaciju sustava Windows XP, bit će vam predloženo da je popravite. Da biste zaobišli popravak, pritisnite tipku ESC.
 7. Za svaki se fizički tvrdi disk navode postojeće particije i neraspoređen prostor. Pomoću tipki sa strelicama odaberite neku postojeću particiju ili stvorite novu particiju odabirom neraspoređenog prostora na kojem želite stvoriti novu particiju. Da biste novu particiju stvorili koristeći neraspoređen prostor, možete pritisnuti i tipku C.

  Napomena Ako želite stvoriti particiju na mjestu na kojem već postoji jedna ili više particija, najprije morate izbrisati postojeću particiju ili particije, a potom stvoriti novu. Da biste izbrisali postojeću particiju, možete pritisnuti tipku D pa tipku L (ili tipku ENTER pa tipku L ako je riječ o sistemskoj particiji) da biste potvrdili da želite izbrisati particiju. Ponavljajte ovaj korak za svaku postojeću particiju koju želite pridodati novoj particiji. Kada izbrišete sve particije, odaberite preostali neraspoređeni prostor, a potom pritisnite tipku C da biste stvorili novu particiju.
 8. Da biste stvorili particiju maksimalne veličine, pritisnite tipku ENTER. Da biste naveli veličinu particije, unesite veličinu za novu particiju u megabajtima (MB), a zatim pritisnite tipku ENTER.
 9. Ako želite stvoriti dodatne particije, ponovite korake g i h.
 10. Da biste formatirali particiju i instalirali Windows XP, prijeđite na 2. korak.

  Ako ne želite instalirati sustav Windows XP, dvaput pritisnite tipku F3 da biste izašli iz instalacijskog programa za sustav Windows i zanemarite preostale korake u ovome članku.

  Da biste formatirali particiju ne instalirajući sustav Windows XP, koristite drugi uslužni program.

2. korak: Formatiranje tvrdog diska i instalacija sustava Windows XP

 1. Pomoću tipki sa strelicama odaberite particiju na koju želite instalirati operacijski sustav Windows XP, a zatim pritisnite tipku ENTER.
 2. Odaberite mogućnost formatiranja pomoću koje želite formatirati particiju. Možete birati među sljedećim mogućnostima:
  • Format the partition by using the NTFS file system (Quick) (Formatiraj particiju pomoću datotečnog sustava NTFS (brzo))
  • Format the partition by using the FAT file system (Quick) (Formatiraj particiju pomoću datotečnog sustava FAT (brzo))
  • Format the partition by using the NTFS file system (Formatiraj particiju pomoću datotečnog sustava NTFS)
  • Format the partition by using the FAT file system (Formatiraj particiju pomoću datotečnog sustava FAT)
  • Leave the current file system intact (no changes) (Ne diraj trenutni datotečni sustav (bez promjena))
  Napomene
  • Ako je odabrana particija nova particija, mogućnost zadržavanja trenutnog datotečnog sustava nije dostupna.
  • Ako je odabrana particija veća od 32 gigabajta (GB), datotečni sustav FAT više nije dostupan.
  • Ako je odabrana particija veća od 2 GB, instalacijski program za sustav Windows koristi datotečni sustav FAT32 (to morate potvrditi pritiskom na tipku ENTER).
  • Ako je particija manja od 2 GB, instalacijski program za sustav Windows koristi datotečni sustav FAT16.
  • Ako ste izbrisali i stvorili novu sistemsku particiju, ali instalirate Windows XP na neku drugu particiju, od vas će se zatražiti da odaberete datotečni sustav za sistemsku i pokretačku particiju.
 3. Pritisnite tipku ENTER.
 4. Kada instalacijski program sustava Windows formatira particiju, instalirajte Windows XP prema uputama na zaslonu. Kada instalacijski program sustava Windows dovrši instalaciju i kada ponovno pokrenete računalo, pomoću alata za upravljanje diskovima u sustavu Windows XP možete stvoriti ili formatirati dodatne particije. Dodatne informacije o korištenju alata za upravljanje diskovima u sustavu Windows XP za određivanje particija i formatiranje tvrdog diska potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
  309000 Kako koristiti Disk Management (Upravljanje diskovima) za konfiguriranje osnovnih diskova u sustavu Windows XP

Dodatne napomene

Prije instalacije operacijskog sustava kakav je Windows XP, prvo morate stvoriti primarnu particiju na prvom fizičkom tvrdom disku (disku 0) na računalu. Potom možete formatirati datotečni sustav na toj particiji da biste stvorili ono što se naziva sistemskom particijom.

Ili možete stvoriti zasebnu particiju za operacijski sustav na bilo kojem fizičkom tvrdom disku. Ona je poznata kao pokretačka particija. Sistemsku particiju na disku 0 moguće je koristiti i kao pokretačku particiju.

OTKLANJANJE POTEŠKOĆA

Dodatne informacije o otklanjanju poteškoća s particijama u sustavu Windows XP potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
316505 Windows XP ne prepoznaje sav dostupan prostor na disku (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
310359 Nije moguće prikazati NTFS logički pogon nakon korištenja alata Fdisk (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
310561 Maksimalna veličina particije s datotečnim sustavom FAT16 u sustavu Windows XP (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
314097 Pretvorba particije u NTFS particiju pomoću naredbe Convert.exe
301340 Tijekom instalacijskog programa nije moguće formatirati particiju pomoću FAT formata (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
307844 Kako promijeniti dodijeljena slova jedinica u sustavu Windows XP
315224 Kako ukloniti Linux LILO Boot Manager (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

REFERENCE

Dodatne informacije potražite u člancima iz Microsoftove baze znanja pod sljedećim brojevima:
314470 Definicija sistemske particije i particije za pokretanje (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
314878 Zadana veličina klastera za NTFS i FAT datotečne sustave (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
310525 Opis datotečnog sustava FAT32 u sustavu Windows XP (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
314081 Svrha datoteke Boot.ini u sustavu Windows XP (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
Dodatne informacije o stvaranju particija i upravljanju njima u sustavu Windows XP potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
307654 Kako instalirati i koristiti konzolu za oporavak u sustavu Windows XP (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

Svojstva

ID članka: 313348 - Posljednja izmjena: 24. rujna 2010. - Revizija: 4.2
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Ključne riječi: 
kbpubtypekc kbfilesystems kbsetup kbtshoot kbhowtomaster kbenv KB313348

Pošaljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com