หมายเลขบทความ (Article ID): 313348 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการแบ่งพาร์ติชัน (เตรียม) และฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์โดยใช้โปรแกรม Windows XP Setup ก่อนติดตั้ง Windows XP บทความนี้แนะนำข้อควรพิจารณาก่อนแบ่งพาร์ติชันหรือฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ และเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลที่จะช่วยคุณในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น บทความนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง

ก่อนแบ่งพาร์ติชันและฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์

ก่อนที่คุณจะแบ่งพาร์ติชันและฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ดำเนินการต่อไปนี้:

เตรียมฮาร์ดดิสก์ตามคำแนะนำของผู้ผลิต

หากคุณใช้ฮาร์ดดิสก์ SATA ข้ามขั้นตอนนี้และไปที่ส่วน "กำหนดประเภทระบบแฟ้มที่ต้องการใช้" หากคุณใช้ฮาร์ดดิสก์ IDE ตั้งค่าจัมเปอร์และสายเคเบิลตามบทบาทของฮาร์ดดิสก์ (เช่น หลักหรือรอง) และเปลี่ยนแปลง BIOS (หรือ CMOS) ที่จำเป็น หากต้องการตั้งค่าจัมเปอร์และสายเคเบิล และเปลี่ยนแปลง BIOS หรือ CMOS ที่จำเป็น ให้ดูเอกสารที่ให้มากับฮาร์ดดิสก์และแผงวงจรหลักของคุณ หรือติดต่อผู้ผลิต

กำหนดประเภทระบบแฟ้มที่ต้องการใช้

คุณสามารถใช้ระบบแฟ้ม NTFS หรือ FAT NTFS เป็นระบบแฟ้มสำหรับฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ เว้นแต่ว่าคุณไม่ต้องการเรียกใช้ Windows รุ่นก่อนหน้านี้ ซึ่งไม่สามารถอ่านพาร์ติชัน NTFS ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างระบบแฟ้ม FAT และ NTFS ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
100108 ภาพรวมระบบแฟ้ม FAT, HPFS และ NTFS
310525 คำอธิบายของระบบแฟ้ม FAT32 ใน Windows XP

หากฮาร์ดดิสก์มีข้อมูลอยู่แล้ว ให้สำรองข้อมูล

ตรวจสอบว่าได้สำรองข้อมูลที่สำคัญของคุณทั้งหมดไว้แล้วก่อนทำต่อ เมื่อคุณแบ่งพาร์ติชันและฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ ข้อมูลทั้งหมดบนพาร์ติชันนั้นจะถูกลบถาวร คุณสามารถดูข้อมูลปัจจุบันของพาร์ติชันได้โดยไม่ต้องลบข้อมูลของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้อรรถประโยชน์สำหรับการสำรองข้อมูล หรือแฟ้ม และตัวช่วย สร้างการถ่ายโอนการตั้งค่า ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
320820 วิธีใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์สำหรับการสำรองข้อมูลเพื่อสำรองแฟ้มและโฟลเดอร์ต่างๆ ใน Windows XP Home Edition
309340 วิธีใช้การสำรองข้อมูลเพื่อคืนค่าแฟ้มและโฟลเดอร์ต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ของคุณใน Windows XP
293118 วิธีการใช้ตัวช่วยสร้างการถ่ายโอนการตั้งค่าและแฟ้ม
306186 วิธีการใช้ตัวช่วยสร้างการถ่ายโอนการตั้งค่าจากซีดีรอมและแฟ้ม
306187 วิธีการใช้แฟ้มและดิสก์ตัวช่วยสร้างการถ่ายโอนการตั้งค่าใน Windows XP

หากฮาร์ดดิสก์มีโอเวอร์เลย์ไดรฟ์หรือโปรแกรมการจัดการดิสก์ ตรวจสอบว่าใช้ร่วมกันได้

หากคอมพิวเตอร์ของคุณใช้โปรแกรมโอเวอร์เลย์ไดรฟ์สำหรับรองรับฮาร์ดดิสก์ขนาดใหญ่ ห้ามใช้โปรแกรมติดตั้ง Windows XP ในการพาร์ติชันหรือฟอร์แมตไดรฟ์จนกว่าคุณจะได้ตรวจสอบว่า Windows XP ใช้ร่วมกับโปรแกรมได้ หากคุณติดตั้งโปรแกรมโอเวอร์เลย์ไดรฟ์ไว้ ติดต่อผู้ผลิตโปรแกรมเพื่อตรวจสอบว่าใช้ร่วมกับ Windows XP ได้หรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบว่าได้ติดตั้งโปรแกรมโอเวอร์เลย์ไดรฟ์ไว้หรือไม่ ให้ดูที่บทความ Microsoft Knowledge Base 186057: วิธีการตรวจสอบว่าได้ติดตั้งโปรแกรมโอเวอร์เลย์ไดรฟ์ไว้ใน Windows หรือไม่ หรือติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์หรือแผงวงจรหลักของคุณ

หากคุณมีโปรแกรมที่คุณต้องการติดตั้งใหม่ ตรวจสอบว่าคุณมีดิสก์ติดตั้ง

ตรวจสอบว่าคุณมีซีดีหรือฟลอปปี้ดิสก์ต้นฉบับสำหรับติดตั้งโปรแกรมหลังจากพาร์ติชันและฟอร์แมตไดรฟ์ของคุณ หากคุณซื้อโปรแกรมปรับรุ่นของโปรแกรมใดๆ ตรวจสอบว่าคุณมีเวอร์ชันเต็มของโปรแกรมเดิม การปรับรุ่นสำหรับโปรแกรมมากจำเป็นต้องมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบก่อนที่คุณสามารถติดตั้งผลิตภัณฑ์อัพเกรด หากคุณไม่มีซีดีหรือฟลอปปี้ดิสก์ต้นฉบับ ติดต่อผู้ผลิตโปรแกรมก่อนทำต่อ

หากคุณปรับรุ่นโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง ให้สำรองข้อมูล

หากคุณติดตั้งอุปกรณ์ที่ปรับรุ่นสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง (เช่น โมเด็มและเครื่องพิมพ์) ตรวจสอบว่าคุณได้สำรองโปรแกรมควบคุมใหม่สำหรับอุปกรณ์ไปยังตำแหน่งอื่นนอกเหนือจากไดรฟ์ที่คุณต้องการฟอร์แมตและพาร์ติชัน เพื่อให้คุณสามารถติดตั้งได้หลังจากติดตั้งระบบปฏิบัติการของคุณ

กำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเริ่มการทำงานจากไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดี

หากต้องการเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณจากซีดี Windows XP คอมพิวเตอร์ของคุณต้องได้รับการกำหนดค่าให้เริ่มต้นจากไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดี ในบางกรณี คุณอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่า BIOS ของคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อตั้งค่าการกำหนดค่านี้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเริ่มการทำงานจากไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดี ดูที่เอกสารที่รวมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์

หากคุณมีคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถเริ่มการทำงานจากไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดีได้ และคุณต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณจากดิสก์เริ่มต้นระบบ ตรวจสอบว่าคุณมีฟลอปปี้ดิสก์สำหรับติดตั้ง เพื่อรันโปรแกรมติดตั้งจากฟลอปปี้ดิสก์

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2683283
หมายเหตุ คุณสามารถขอรับดิสก์สำหรับบูต Windows XP Setup จาก Microsoft ผ่านการดาวน์โหลดเท่านั้น เราให้ดิสก์สำหรับบูต Setup เพื่อให้คุณสามารถเรียกใช้ Setup ในคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถใช้ซีดีรอมที่ใช้เริ่มระบบได้ หากคุณสามารถเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์จากซีดีรอมหรือจากการติดตั้งบนเครือข่าย ขอแนะนำให้คุณใช้วิธีการติดตั้งดังกล่าวแทน ผลิตภัณฑ์ล่าสุดไม่สนับสนุนการติดตั้งโดยใช้ดิสก์สำหรับบูต

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขอรับดิสก์สำหรับบูต Setup ให้ดูที่บทความ Microsoft Knowledge Base 310994: วิธีการขอรับดิสก์ Windows XP Setup สำหรับการติดตั้งจากฟลอปปี้ดิสก์สำหรับบูต

วิธีการแบ่งพาร์ติชันและฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์โดยใช้โปรแกรม Windows XP Setup

คุณสามารถใช้โปรแกรม Windows XP Setup เพื่อพาร์ติชันและฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ของคุณ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

ขั้นที่ 1: พาร์ติชันฮาร์ดดิสก์

 1. ใส่ซีดี Windows XP ในไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดีของคุณ หรือใส่ดิสก์ Windows XP Setup แรกในฟลอปปี้ดิสก์ไดรฟ์ แล้วเริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อเริ่มโปรแกรม Windows XP Setup

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2683283
  หมายเหตุ หากคุณใช้ดิสก์ Windows XP Setup ใส่ดิสก์เพิ่มเติมแต่ละดิสก์เมื่อคุณได้รับพรอมท์ แล้วกด ENTER เพื่อทำต่อหลังจากใส่ดิสก์แล้ว
 2. หากคุณได้รับพร้อมท์ เลือกตัวเลือกใดๆ ที่จำเป็นในการเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์จากไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดี
 3. ถ้าตัวควบคุมฮาร์ดดิสก์ของคุณจำเป็นต้องมีโปรแกรมควบคุม OEM ของบริษัทอื่น กด F6 เพื่อระบุโปรแกรมควบคุม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ F6 ในการจัดหาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ OEM ภายนอก ขณะที่โปรแกรมติดตั้ง Windows กำลังทำงาน ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  314859 การสนับสนุนโปรแกรมควบคุม OEM จำกัดนี้จะพร้อมใช้งาน ด้วย F6 ในระหว่างการติดตั้ง Windows XP
 4. ในหน้า ยินดีต้อนรับสู่การติดตั้ง กด ENTER

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2683283
  หมายเหตุ หากคุณใช้ดิสก์ Setup (หกดิสก์ที่บูตระบบได้) การติดตั้งจะพร้อมท์ให้คุณใส่ซีดี Windows XP
 5. กด F8 เพื่อยอมรับข้อตกลงการใช้งาน Windows XP
 6. ถ้ามีการตรวจพบการติดตั้ง Windows XP ที่มีอยู่ คุณได้รับพร้อมท์เพื่อซ่อมแซมแฟ้ม เมื่อต้องการข้ามการซ่อมแซม กด ESC
 7. พาร์ติชันที่มีอยู่ทั้งหมดและช่องว่างที่ไม่ได้แบ่งพาร์ติชันจะถูกแสดงสำหรับแต่ละฮาร์ดดิสก์ ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกพาร์ติชันที่มีอยู่ หรือสร้างพาร์ติชันใหม่โดยเลือกพื้นที่ว่างที่ไม่ได้แบ่งพาร์ติชัน ซึ่งคุณต้องการสร้างพาร์ติชันใหม่ นอกจากนี้คุณสามารถกด C เพื่อสร้างพาร์ติชันใหม่โดยใช้พื้นที่ว่างที่ไม่ได้แบ่งพาร์ติชัน

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2683283
  หมายเหตุ หากคุณต้องการสร้างพาร์ติชันซึ่งมีหนึ่งหรือหลายพาร์ติชันอยู่แล้ว คุณต้องลบพาร์ติชันที่มีอยู่ แล้วสร้างพาร์ติชันใหม่ คุณสามารถกด D เพื่อลบพาร์ติชันที่มีอยู่ แล้วกด L (หรือกด ENTER แล้วกด L ถ้าเป็นพาร์ติชันระบบ) เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการลบพาร์ติชัน ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับแต่ละพาร์ติชันที่มีอยู่ที่คุณต้องการรวมไว้ในพาร์ติชันใหม่ เมื่อพาร์ติชันทั้งหมดถูกลบ เลือกพื้นที่ว่างที่ไม่ได้แบ่งพาร์ติชันที่เหลืออยู่ แล้วกด C เพื่อสร้างพาร์ติชันใหม่
 8. เพื่อสร้างพาร์ติชันที่มีขนาดสูงสุด กด ENTER หากต้องการระบุขนาดพาร์ติชัน พิมพ์ขนาดในหน่วยเมกะไบต์ (MB) สำหรับพาร์ติชันใหม่ แล้วกด ENTER
 9. ถ้าคุณต้องการสร้างพาร์ติชันเพิ่มเติม ทำซ้ำขั้นตอน g และ h
 10. เมื่อต้องการฟอร์แมตพาร์ติชัน และติดตั้ง Windows XP ไปที่ขั้นตอนที่ 2

  ถ้าไม่ต้องการติดตั้ง Windows XP ให้กด F3 สองครั้งเพื่อออกจากโปรแกรมติดตั้งระบบ แล้วทำตามขั้นตอนที่เหลืออยู่ในบทความนี้

  ในการฟอร์แมตพาร์ติชันที่ไม่มีการติดตั้ง Windows XP ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ที่แตกต่างกัน

ขั้นตอนที่ 2: ฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ และติดตั้ง Windows XP

 1. ใช้แป้นลูกศรเลือกพาร์ติชันที่ต้องการติดตั้ง Windows XP แล้วกด ENTER
 2. เลือกตัวเลือกฟอร์แมตที่ต้องการใช้ฟอร์แมตพาร์ติชัน คุณสามารถเลือกตัวเลือกดังต่อไปนี้:
  • ฟอร์แมตพาร์ติชัน โดยใช้ระบบแฟ้ม NTFS (ด่วน)
  • ฟอร์แมตพาร์ติชัน โดยใช้ระบบแฟ้ม FAT (ด่วน)
  • ฟอร์แมตพาร์ติชัน โดยใช้ระบบแฟ้ม NTFS
  • ฟอร์แมตพาร์ติชัน โดยใช้ระบบแฟ้ม FAT
  • ปล่อยแฟ้มระบบปัจจุบันไว้ตามเดิม (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2683283
  หมายเหตุ
  • ถ้าพาร์ติชันที่เลือกเป็นพาร์ติชันใหม่ จะไม่มีตัวเลือก ใช้ระบบแฟ้มปัจจุบัน
  • ถ้าพาร์ติชันที่เลือกมีขนาดใหญ่กว่า 32 กิกะไบต์ (GB), ตัวเลือกของระบบแฟ้ม FAT ไม่พร้อมใช้งาน
  • ถ้าพาร์ติชันที่เลือกมีขนาดใหญ่กว่า 2 กิกะไบต์ (GB) โปรแกรมติดตั้งระบบ Windows จะใช้ระบบไฟล์ FAT32 ซึ่งคุณต้องกด ENTER เพื่อยืนยัน)
  • ถ้าพาร์ติชันมีขนาดเล็กกว่า 2 กิกะไบต์ (GB) โปรแกรม Windows Setup จะใช้ระบบแฟ้ม FAT16
  • หากคุณลบและสร้างพาร์ติชันระบบใหม่ ขณะกำลังติดตั้ง Windows XP บนพาร์ติชันอื่น คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เลือกระบบแฟ้มสำหรับทั้งพาร์ติชันระบบและพาร์ติชันบูตระบบ
 3. กด ENTER
 4. หลังจากโปรแกรม Windows Setup ฟอร์แมตพาร์ติชัน ให้ทำตามคำแนะนำเพื่อติดตั้ง Windows XP หลังจากโปรแกรม Windows Setup เสร็จสมบูรณ์แล้ว และคุณรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว คุณสามารถใช้เครื่องมือ Disk Management ใน Windows XP เพื่อสร้างหรือฟอร์แมตพาร์ติชันเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ Windows XP Disk Management ในการพาร์ติชันและฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ของคุณ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  309000 วิธีการใช้ Disk Management เพื่อกำหนดค่าคอนฟิกให้ดิสก์พื้นฐานใน Windows XP

หมายเหตุเพิ่มเติม

ก่อนที่คุณจะติดตั้งระบบปฏิบัติการ เช่น Windows XP คุณต้องสร้างพาร์ติชันหลักบนฮาร์ดดิสก์แรก (ดิสก์ 0) บนคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน จากนั้น คุณสามารถจัดรูปแบบระบบแฟ้มบนพาร์ติชันที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าพาร์ติชันระบบ

หรือคุณสามารถสร้างพาร์ติชันแยกต่างหากสำหรับระบบปฏิบัติการบนฮาร์ดดิสก์จริงใด ๆ พาร์ติชันนี้เรียกว่า พาร์ติชันเริ่มต้นระบบ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ระบบพาร์ติชันบนดิสก์ 0 เป็นพาร์ติชันเริ่มต้นระบบ

คุณสามารถใช้วิธีการอื่นๆ ในการพาร์ติชันและฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ก่อนติดตั้ง Windows XP เช่น เครื่องมือ Fdisk และ Format สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Fdisk และ Format ในการพาร์ติชันและฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ของคุณ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base: 255867วิธีใช้เครื่องมือ Fdisk และเครื่องมือจัดรูปแบบพาร์ติชัน หรือแบ่งพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์

หากคอมพิวเตอร์ของคุณเรียกใช้งาน Windows XP และคุณต้องการสร้างพาร์ติชันอื่นนอกจากพาร์ติชันระบบหรือพาร์ติชันเริ่มต้นระบบ คุณสามารถใช้เครื่องมือ Windows XP Disk Management สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ Windows XP Disk Management ในการพาร์ติชันและฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ของคุณ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base: 309000วิธีการใช้ Disk Management เพื่อกำหนดค่าคอนฟิกให้ดิสก์พื้นฐานใน Windows XP

การแก้ปัญหา


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาพาร์ติชันใน Windows XP ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
316505 Windows XP ไม่ทราบพื้นที่ดิสก์ที่พร้อมใช้งานทั้งหมด
310359 ไม่สามารถดูไดรฟ์แบบลอจิคัลของ NTFS หลังจากใช้ Fdisk
310561 ขนาดพาร์ติชันสูงสุดที่ใช้ระบบแฟ้ม FAT16 ใน Windows XP
314097 วิธีการใช้ Convert.exe เพื่อแปลงพาร์ติชันเป็นระบบแฟ้ม NTFS
301340 ในระหว่างการตั้งค่า คุณไม่สามารถฟอร์แมตพาร์ติชันที่มีฟอร์แมตตารางแบ่งส่วนแฟ้ม
307844 วิธีการเปลี่ยนอักษรระบุไดรฟ์ใน Windows XP
315224 วิธีการถอนการติดตั้ง Linux LILO Boot Manager

ข้อมูลอ้างอิงหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
314470 คำจำกัดความของพาร์ติชันระบบและพาร์ติชันบูตระบบ
314878 ขนาดคลัสเตอร์เริ่มต้นสำหรับระบบแฟ้ม NTFS และ FAT
310525 คำอธิบายของระบบแฟ้ม FAT32 ใน Windows XP
314081 วัตถุประสงค์ของแฟ้ม Boot.ini ใน Windows XP
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างและจัดการพาร์ติชันใน Windows XP ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
307654 การติดตั้งและใช้ Recovery Console ใน Windows XP
หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 313348 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 กันยายน 2556 - Revision: 8.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbpubtypekc kbfilesystems kbsetup kbtshoot kbhowtomaster kbenv KB313348

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Kontaktieren Sie uns, um weitere Hilfe zu erhalten

Kontaktieren Sie uns, um weitere Hilfe zu erhalten
Wenden Sie sich an den Answer Desk, um professionelle Hilfe zu erhalten.