ID на статията: 314056 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
За версията на тази статия, предназначена за Microsoft Windows 2000, вижте 250320.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

ВЪВЕДЕНИЕ

Тази статия описва Svchost.exe и неговите функции. Svchost.exe е наименование на generic host process за услугите, зареждани от динамично свързани библиотеки (DLLs).

Забележка В Windows XP Home Edition не е включен списък със задачи. Тази статия е предназначена за напреднали потребители в професионални среди. Ако не сте сигурни, че ще се справите с тази информация, можете да помолите някого за съдействие или да се свържете с техническата поддръжка. За информация относно контакти с поддръжката посетете следния сайт на Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Файлът Svchost.exe се намира в папката %SystemRoot%\System32. При стартиране Svchost.exe проверява услугите, които са част от системния регистър, за да състави списък с услуги, които трябва да зареди. По едно и също време могат да работят множество екземпляри на Svchost.exe. Всяка сесия на Svchost.exe може да съдържа група от услуги. По тази причина отделните услуги могат да са задействани в зависимост от това как и къде е стартиран Svchost.exe. Това групиране на услуги дава възможност за по-добър контрол и по-лесно отстраняване на грешки.

Групите на Svchost.exe се идентифицират в следния ключ на системния регистър:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Svchost
Всяка стойност под този ключ представлява отделна група на Svchost и се показва като отделен екземпляр, когато разглеждате активните процеси. Всяка стойност е REG_MULTI_SZ стойност и съдържа услугите, които функционират под същата група на Svchost. Всяка Svchost група може да съдържа едно или повече имена на услуги, които са извлечени от следния ключ на регистъра, чийто ключ Parameters ("Параметри") съдържа ServiceDLL стойност:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Service
За да видите списъка на услуги, които са стартирани в Svchost:
 1. В лентата със задачи на Windows щракнете върху Start (Старт) и изберете Run (Изпълни).
 2. В полето Open (Отвори) въведете CMD и натиснете ENTER.
 3. Въведете Tasklist /SVC и натиснете ENTER.
Списъкът със задачи показва списък с активни процеси. Операторът за избор /SVC показва списъка с активни услуги във всеки процес. За повече информация относно процес въведете следната команда и натиснете ENTER:
Tasklist /FI "PID eq processID" (с кавички)
Следният пример на изведени данни от списъка със задачи показва екземпляра на Svchost.exe.
  Име на изображение     PID   Услуги
  ======================================================================== 
  Системен процес    0   Няма
  Система    8   Няма  
  Smss.exe    132   Няма
  Csrss.exe      160   Няма
  Winlogon.exe    180   Няма
  Services.exe    208   AppMgmt,Browser,Dhcp,Dmserver,Dnscache,
                Eventlog,LanmanServer,LanmanWorkstation,
                LmHosts,Messenger,PlugPlay,ProtectedStorage,
                Seclogon,TrkWks,W32Time,Wmi
  Lsass.exe      220  Netlogon,PolicyAgent,SamSs 
  Svchost.exe     404  RpcSs 
  Spoolsv.exe     452  Spooler 
  Cisvc.exe      544  Cisvc 
  Svchost.exe     556  EventSystem,Netman,NtmsSvc,RasMan,
                SENS,TapiSrv 
  Regsvc.exe      580  RemoteRegistry 
  Mstask.exe      596  Schedule 
  Snmp.exe       660  SNMP 
  Winmgmt.exe     728  WinMgmt 
  Explorer.exe     812  Няма
  Cmd.exe       1300  Няма
  Tasklist.exe    1144  Няма
				
Настройките на системния регистър за двете групи в този пример са следните:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost:
Netsvcs: Reg_Multi_SZ: EventSystem Ias Iprip Irmon Netman Nwsapagent Rasauto Rasman Remoteaccess SENS Sharedaccess Tapisrv Ntmssvc
RApcss :Reg_Multi_SZ: RpcSs

Свойства

ID на статията: 314056 - Последна рецензия: 13 октомври 2009 г. - Редакция: 2.1
ВАЖИ ЗА:
 • Microsoft Windows XP Professional
Ключови думи: 
kbresolve kbregistry kbenv kbinfo KB314056

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com