ID článku: 314056 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows 2000 naleznete pod číslem 250320.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

ÚVOD

Tento článek popisuje proces Svchost.exe a jeho funkce. Svchost.exe je název obecného hostitelského procesu pro služby spouštěné z knihoven DLL.

Poznámka: Seznam úloh není součástí systému Windows XP Home Edition. Tento článek je určen pouze pro pokročilé uživatele v obchodních prostředích. Pokud si nejste jisti, jako použít tyto informace pro pokročilé uživatele, požádejte někoho o pomoc nebo se obraťte na podporu. Další informace o tom, jak se obrátit na podporu, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/

Další informace

Soubor Svchost.exe se nachází ve složce %SystemRoot%\System32. Při spuštění zkontroluje proces Svchost.exe část registru související se službami a vytvoří seznam služeb, které je třeba načíst. Může být spuštěno více instancí procesu Svchost.exe současně. Každá relace procesu Svchost.exe může obsahovat skupinu služeb. Je tedy možné spouštět jednotlivé služby, podle toho, jakým způsobem a kde je spuštěn proces Svchost.exe. Uspořádání služeb do skupin umožňuje lepší řízení a snadnější ladění.

Skupiny procesu Svchost.exe jsou identifikovány v následujícím klíči registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Svchost
Každá hodnota pod tímto klíčem představuje samostatnou skupinu Svchost a při zobrazení aktivních procesů se zobrazí jako samostatná instance. Každá hodnota je hodnota REG_MULTI_SZ a obsahuje služby spuštěné v rámci dané skupiny Svchost. Každá skupina Svchost může obsahovat jeden nebo více názvů služeb, které jsou extrahovány z následujícího klíče registru, jehož klíč Parameters obsahuje hodnotu ServiceDLL:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Služba
Chcete-li zobrazit seznam služeb spuštěných procesem Svchost:
 1. Na hlavním panelu systému Windows klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte příkaz CMD a potom stiskněte klávesu ENTER.
 3. Zadejte Tasklist /SVC a pak stiskněte klávesu ENTER.
V seznamu úloh se zobrazí aktivní procesy. Přepínač /SVC zobrazí seznam aktivních služeb v jednotlivých procesech. Chcete-li o procesu zobrazit další informace, zadejte následující příkaz a pak stiskněte klávesu ENTER:
Tasklist /FI "PID eq ID procesu" (včetně uvozovek)
Následující příklad seznamu úloh zobrazuje dvě spuštěné instance procesu Svchost.exe.
  Název procesu     PID   Služby
  ======================================================================== 
  System Process    0   N/A
  System        8   N/A  
  Smss.exe      132   N/A
  Csrss.exe      160   N/A
  Winlogon.exe    180   N/A
  Services.exe    208   AppMgmt,Browser,Dhcp,Dmserver,Dnscache,
                Eventlog,LanmanServer,LanmanWorkstation,
                LmHosts,Messenger,PlugPlay,ProtectedStorage,
                Seclogon,TrkWks,W32Time,Wmi
  Lsass.exe      220  Netlogon,PolicyAgent,SamSs 
  Svchost.exe     404  RpcSs 
  Spoolsv.exe     452  Spooler 
  Cisvc.exe      544  Cisvc 
  Svchost.exe     556  EventSystem,Netman,NtmsSvc,RasMan,
                SENS,TapiSrv 
  Regsvc.exe      580  RemoteRegistry 
  Mstask.exe      596  Schedule 
  Snmp.exe       660  SNMP 
  Winmgmt.exe     728  WinMgmt 
  Explorer.exe     812  N/A
  Cmd.exe       1300  N/A
  Tasklist.exe    1144  N/A
				
Nastavení registru pro dvě skupiny v tomto příkladu je následující:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost:
Netsvcs: Reg_Multi_SZ: EventSystem Ias Iprip Irmon Netman Nwsapagent Rasauto Rasman Remoteaccess SENS Sharedaccess Tapisrv Ntmssvc
RApcss :Reg_Multi_SZ: RpcSs

Vlastnosti

ID článku: 314056 - Poslední aktualizace: 7. června 2013 - Revize: 2.3
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Professional
Klíčová slova: 
kbresolve kbregistry kbenv kbinfo KB314056

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com