Αναγν. άρθρου: 314056 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows 2000, ανατρέξτε στο άρθρο 250320.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο περιγράφει το αρχείο Svchost.exe και τις λειτουργίες του. Το Svchost.exe είναι ένα όνομα επεξεργασίας κεντρικού υπολογιστή γενικής χρήσης για υπηρεσίες που εκτελούνται από βιβλιοθήκες δυναμικής σύνδεσης (DLL).

Σημείωση Τα Windows XP Home Edition δεν περιλαμβάνουν λίστα εργασιών. Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε προχωρημένους χρήστες που βρίσκονται σε εταιρικά περιβάλλοντα. Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με τις πληροφορίες για προχωρημένους, ίσως θελήσετε να ζητήσετε βοήθεια από κάποιον ή να επικοινωνήσετε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://support.microsoft.com/contactus/

Περισσότερες πληροφορίες

Το αρχείο Svchost.exe βρίσκεται στο φάκελο %SystemRoot%\System32. Κατά την εκκίνηση, το αρχείο Svchost.exe ελέγχει το τμήμα υπηρεσιών του μητρώου για να δημιουργήσει λίστα με υπηρεσίες που πρέπει να φορτώσει. Πολλαπλές εμφανίσεις του αρχείου Svchost.exe μπορούν να εκτελεστούν ταυτόχρονα. Κάθε περίοδος λειτουργίας του Svchost.exe μπορεί να περιέχει μια ομάδα υπηρεσιών. Επομένως, ξεχωριστές υπηρεσίες μπορούν να εκτελεστούν, ανάλογα με τον τρόπο και το σημείο όπου ξεκινά το Svchost.exe. Αυτή η ομάδα υπηρεσιών επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο και τον ευκολότερο εντοπισμό σφαλμάτων.

Οι ομάδες του Svchost.exe αναγνωρίζονται στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Svchost
Κάθε τιμή κάτω από αυτό το κλειδί αντιπροσωπεύει μια ξεχωριστή ομάδα Svchost και εμφανίζεται ως ξεχωριστή εμφάνιση όταν προβάλλετε ενεργές διαδικασίες. Κάθε τιμή είναι μια τιμή REG_MULTI_SZ και περιέχει τις υπηρεσίες που εκτελούνται σε αυτήν την ομάδα Svchost. Κάθε ομάδα Svchost μπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερα ονόματα υπηρεσιών που εξάγονται από το ακόλουθο κλειδί μητρώου, της οποίας το κλειδί Παράμετροι (Parameters) περιέχει μια τιμή ServiceDLL:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Υπηρεσία:
Για να προβάλετε τη λίστα υπηρεσιών που εκτελούνται στο Svchost:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) στη γραμμή εργασιών των Windows και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε CMD, και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 3. Πληκτρολογήστε Tasklist /SVC και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Η λίστα εργασιών εμφανίζει μια λίστα με ενεργές διαδικασίες. Ο διακόπτης /SVC εμφανίζει τη λίστα ενεργών υπηρεσιών σε κάθε διαδικασία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μια διαδικασία, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER:
Tasklist /FI "PID eq αναγνωριστικό_διαδικασίας" (μαζί με τα εισαγωγικά)
Το ακόλουθο παράδειγμα του αποτελέσματος της λίστας εργασιών παρουσιάζει δύο εμφανίσεις του Svchost.exe που εκτελούνται.
              Αναγνωριστικό 
  Όνομα εικόνας      διαδικασίας   Υπηρεσίες
  ======================================================================== 
  Διαδικασία συστήματος    0     Δ/Υ
  Σύστημα           8     Δ/Υ  
  Smss.exe          132     Δ/Υ
  Csrss.exe         160     Δ/Υ
  Winlogon.exe        180     Δ/Υ
  Services.exe        208     AppMgmt,Πρόγραμμα περιήγησης,
                      Dhcp,Dmserver,Dnscache,
                      Eventlog,LanmanServer,
                      LanmanWorkstation, LmHosts,
                      Messenger,PlugPlay,
                      ProtectedStorage,Seclogon,
                      TrkWks,W32Time,Wmi
  Lsass.exe         220     Netlogon,PolicyAgent,SamSs 
  Svchost.exe        404     RpcSs 
  Spoolsv.exe        452     Ουρά εκτύπωσης
  Cisvc.exe         544     Cisvc 
  Svchost.exe        556     EventSystem,Netman,NtmsSvc,
                      RasMan,SENS,TapiSrv 
  Regsvc.exe         580     Απομακρυσμένο μητρώο
  Mstask.exe         596     Χρονοδιάγραμμα 
  Snmp.exe          660     SNMP 
  Winmgmt.exe        728     WinMgmt 
  Explorer.exe        812     Δ/Υ
  Cmd.exe          1300     Δ/Υ
  Tasklist.exe       1144     Δ/Υ
				
Η ρύθμιση μητρώου για τις δύο ομάδες για αυτό το παράδειγμα είναι η εξής:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost:
Netsvcs: Reg_Multi_SZ: EventSystem Ias Iprip Irmon Netman Nwsapagent Rasauto Rasman Remoteaccess SENS Sharedaccess Tapisrv Ntmssvc
RApcss :Reg_Multi_SZ: RpcSs

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 314056 - Τελευταία αναθεώρηση: Πέμπτη, 15 Μαΐου 2008 - Αναθεώρηση: 2.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Professional
Λέξεις-κλειδιά: 
kbresolve kbregistry kbenv kbinfo KB314056

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com