Numer ID artykułu: 314056 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000: 250320 .
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano program Svchost.exe i jego funkcje. Svchost.exe jest ogólną nazwą procesu hosta dla usług uruchamianych z bibliotek dołączanych dynamicznie (DLL).

Uwaga: Lista zadań nie została uwzględniona w systemie Windows XP Home Edition. Ten artykuł jest przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników w środowiskach komercyjnych. Jeżeli użytkownik nie ma doświadczenia z zaawansowanymi informacjami, może poprosić kogoś o pomoc lub skontaktować się z centrum pomocy technicznej. Aby uzyskać informacje, jak skontaktować się z centrum pomocy technicznej, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/contactus/

Więcej informacji

Plik Svchost.exe znajduje się w folderze %SystemRoot%\System32. Podczas uruchamiania komputera program Svchost.exe sprawdza część rejestru przeznaczoną dla usług w celu utworzenia listy usług, które należy załadować. Kilka wystąpień programu Svchost.exe może być uruchomionych równocześnie. Każda sesja programu Svchost.exe może zawierać grupę usług. Można więc uruchamiać oddzielne usługi, zależnie od sposobu i lokalizacji uruchomienia programu Svchost.exe. Grupy usług zapewniają lepszą kontrolę i ułatwiają debugowanie.

Grupy programu Svchost.exe są identyfikowane w następującym kluczu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Svchost
Każda wartość w tym kluczu reprezentuje oddzielną grupę Svchost i jest wyświetlana jako oddzielne wystąpienie podczas przeglądania aktywnych procesów. Każda z nich jest wartością REG_MULTI_SZ i zawiera usługi uruchamiane w danej grupie Svchost. Każda grupa Svchost może zawierać jedną lub kilka nazw usług wyodrębnianych z następującego klucza rejestru, w którym klucz Parameters zawiera wartość ServiceDLL:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\usługa
Aby wyświetlić listę usług uruchomionych w programie Svchost:
 1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie CMD, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. Wpisz Tasklist /SVC, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
Polecenie Tasklist wyświetla listę aktywnych procesów. Przełącznik /SVC wyświetla listę aktywnych usług w każdym procesie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących procesu, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
Tasklist /FI "PID eq identyfikator_procesu" (z cudzysłowami)
Następujący przykład danych wyjściowych polecenia Tasklist przedstawia dwa uruchomione wystąpienia programu Svchost.exe.
  Nazwa obrazu     PID   Usługi
  ======================================================================== 
  Proces systemu    0   Brak
  System        8   Brak  
  Smss.exe      132   Brak
  Csrss.exe      160   Brak
  Winlogon.exe    180   Brak
  Services.exe    208   AppMgmt,Browser,Dhcp,Dmserver,Dnscache,
                Eventlog,LanmanServer,LanmanWorkstation,
                LmHosts,Messenger,PlugPlay,ProtectedStorage,
                Seclogon,TrkWks,W32Time,Wmi
  Lsass.exe      220  Netlogon,PolicyAgent,SamSs 
  Svchost.exe     404  RpcSs 
  Spoolsv.exe     452  Spooler 
  Cisvc.exe      544  Cisvc 
  Svchost.exe     556  EventSystem,Netman,NtmsSvc,RasMan,
                SENS,TapiSrv 
  Regsvc.exe      580  RemoteRegistry 
  Mstask.exe      596  Schedule 
  Snmp.exe       660  SNMP 
  Winmgmt.exe     728  WinMgmt 
  Explorer.exe     812  Brak
  Cmd.exe       1300  Brak
  Tasklist.exe    1144  Brak
				
Ustawienia rejestru dla dwóch grup w tym przykładzie są następujące:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost:
Netsvcs: Reg_Multi_SZ: EventSystem Ias Iprip Irmon Netman Nwsapagent Rasauto Rasman Remoteaccess SENS Sharedaccess Tapisrv Ntmssvc
RApcss :Reg_Multi_SZ: RpcSs

Właściwości

Numer ID artykułu: 314056 - Ostatnia weryfikacja: 12 lutego 2008 - Weryfikacja: 2.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Professional
Słowa kluczowe: 
kbinfo kbregistry kbenv kbresolve KB314056

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com