Описание как да използвате конзолата за възстановяване на Windows XP за напреднали потребители

Преводи на статии Преводи на статии
ID на статията: 314058 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Важна бележка
Тази статия се отнася за напреднали потребители и описва какво представлява конзолата за възстановяване и как се използва. Тя не съдържа информация за начините за отстраняване на специфични проблеми.

За да използвате конзолата за възстановяване, ще ви е необходим инсталационен диск на Windows.

Трябва да сте влезли в системата като администратор или потребител от групата на администраторите, за да стартирате компютъра в конзолата за възстановяване. Ако компютърът ви е свързан към мрежа, настройките на мрежата могат да ви попречат да завършите тази процедура. Ако се сблъскате с този проблем, свържете се с мрежовия администратор.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

ВЪВЕДЕНИЕ

В тази статия се описват функциите и ограниченията на конзолата за възстановяване на Windows. Ако Windows XP не се стартира правилно, или ако не започне изобщо, можете да използвате конзолата за възстановяване на Windows, за да възстановите системния софтуер. В тази статия се обсъждат следните теми:
 • Как да стартирате конзолата за възстановяване на Windows от вашия Windows XP инсталационен диск
 • Как да използвате командната конзола
 • Рестрикциите и ограниченията на конзолата за възстановяване на Windows
 • Командите, които са налични в конзолата за възстановяване на Windows

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

При използване на конзолата за възстановяване на Windows, можете да получите ограничен достъп до файловата система NTFS, FAT и FAT32, без да стартирате графичен потребителски интерфейс (GUI) на Windows. В конзолата за възстановяване на Windows можете да извършвате следните действия:
 • Да използвате, копирате, преименувате или подменяте файлове и папки на операционната система
 • Да разрешавате или забранявате на сервизи или стартиране на устройство при следващо стартиране на компютъра
 • Да поправяте boot сектора на системата или master boot record (MBR)
 • Да създавате и форматирате дискови дялове

Забележка само администратор може да получи достъп до конзолата за възстановяване на Windows. Това не позволява на неоторизирани потребители да използват всякакви NTFS дялове.

Вариант 1: Ако вече сте инсталирали конзолата за възстановяване

Ако вече сте инсталирали конзолата за възстановяване, можете да я изберете по време на стартирането на Windows, за да влезете в нея:
 1. По време на стартиране изберете конзола за възстановяване (Recovery Console) от менюто с опции.
 2. Ако имате dual boot система или multiboot операционни системи, изберете инсталацията, в която искате да осъществите достъп от конзолата за възстановяване.
 3. Когато се появи подкана, въведете паролата на администратора.
 4. В командния ред въведете „команди на конзолата за възстановяване” (Recovery Console commands) и тогава може да въведете команди, които са изброени в раздел "Налични команди в конзолата за възстановяване на Windows".
 5. По всяко време можете да напишете Помощ (Help) за списък на наличните команди.
 6. По всяко време можете да напишете Help и името на командата за помощ по конкретна команда. Например, можете да напишете help attrib, за да получите помощ за атрибутите на командата.
 7. По всяко време можете да излезете от конзолата за възстановяване на Windows, като въведете Exit в командния ред.

Вариант 2: Стартиране на конзолата за възстановяване на Windows от диск на Windows XP.

Ако не сте инсталирали конзолата за възстановяване на Windows, можете да стартирате компютъра и използвате конзолата за възстановяване директно от вашия оригинален Windows XP инсталационен диск. Ако компютърът ви е вече в Windows и искате да добавите конзолата за възстановяване на Windows като опция в стартирането, преминете към следващия раздел "Добавяне на конзолата за възстановяване на Windows като опция в стартирането ".
 1. Поставете диска с Windows XP в CD/DVD устройството си и рестартирайте компютъра. Ако се появи подкана, изберете някоя от опциите, за да заредите от диска.
 2. Когато текстово-базираната част от инсталацията започне, следвайте инструкциите. Изберете поправка (repair) или опция за възстановяване (recover option), като натиснете R.
 3. Ако имате Dual Boot система или няколко операционни системи, изберете инсталацията, за която искате да осъществите достъп от конзолата за възстановяване.
 4. Когато се появи подкана, въведете паролата на администратора.
 5. В командния ред въведете Recovery Console commands и отидете в раздел "Налични команди в конзолата за възстановяване на Windows".
 6. По всяко време можете да напишете Help за списък с наличните команди.
 7. По всяко време можете да напишете Help + името на команда за помощ на определена команда. Например, можете да напишете help attrib, за да видите атрибутите на командата.
 8. По всяко време можете да излезете от конзолата за възстановяване на Windows, като въведете Exit в командния ред.

Вариант 3: Добавяне на конзолата за възстановяване на Windows като опция при стартиране на компюютъра.

Ако вашият компютър стартира Windows, можете да добавите Windows XP конзола за възстановяване като опция от Windows средата. За да инсталирате конзолата за възстановяване като опция при стартиране, следвайте тези стъпки:
 1. Когато сте заредили Windows, поставете диска с Windows във вашия CD/DVD ROM.
 2. Щракнете върху Старт и след това върху Изпълнение.

  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  1.png


 3. Въведете следните команди (където Х: е буквата на CD устройството) и след това натиснете ENTER.
  X:\i386\Winnt32.exe /Cmdcons

  Забележка има интервал преди /Cmdcons.

  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  2.png

 4. Натиснете OK и следвайте инструкциите, за да приключите инсталацията.

  Забележка Това добавя конзолата за възстановяване на Windows в стартовата папка.
 5. Рестартирайте компютъра и изберете конзолата за възстановяване от списъка с наличните операционни системи.
Важно Ако използвате огледален софтуер (mirror), вижте следните статии в базата знания на Microsoft:
229077 Отразявайки предотвратява pre-installing на конзолата за възстановяване (Англ.)
229077 (http://support.microsoft.com/kb/229077/) 222478 (http://support.microsoft.com/kb/222478/)
222478 Създаване на шаблон за да изпълните конзолата за възстановяване, с помощта на отдалечен сървър за инсталиране (Англ.)


Рестрикции и ограничения на конзолата за възстановяване

При използване на конзолата за възстановяване на Windows, можете да използвате само следните елементи:
 • Главната папка (Root Folder)
 • Папката % SystemRoot% и подпапките на инсталацията на Windows, в които сте влезли в момента
 • Cmdcons папката
 • Устройства, както CD ROM или DVD ROM.

Забележка Ако се опитате да влезете в други папки, може да получите съобщение "Достъпът е отказан". Това не означава непременно, че данните, които се съдържат в тези папки, са изгубени или повредени. Това означава само, че папката не е достъпна, докато работите в конзолата за възстановяване на Windows. Също така, когато използвате конзолата за възстановяване на Windows, не можете да копирате файлове от локален твърд диск на дискета. Независимо от това, можете да копирате файл от дискета или от CD-ROM на твърдия диск и можете да копирате файлове от един твърд диск на друг.

Използване на командите в конзолата за възстановяване на Windows

Конзолата за възстановяване ви дава ограничен достъп до файловата система NTFS, FAT и FAT32. Тя забранява графичния потребителски интерфейс (GUI) с цел да поправи и възстанови функционалността на Windows.
След като стартирате конзолата за възстановяване на Windows, ще се появи следното съобщение:
Microsoft Windows(R) Recovery Console

The Recovery Console provides system repair and recovery functionality.
Type EXIT to exit the Recovery Console and restart the computer.

1: C:\WINDOWS
В коя инсталация на Windows искате да влезете? (За да отмените, натиснете ENTER.)
Which Windows Installation would you like to log on to?
(To cancel, press ENTER)


Въведете номера на съответната инсталация на Windows. В този пример можете да натиснете 1. След това Windows ще ви подкани да въведете паролата на администратора.

Забележка Ако използвате неправилна парола три пъти, конзолата за възстановяване на Windows се затваря. Също така, ако Security Accounts Manager (SAM) липсва или е повреден, не можете да използвате конзолата за възстановяване на Windows, защото не могат да бъдат удостоверени правилно потребителите. След като въведете паролата си и конзолата за възстановяване на Windows стартира, въведете Exit, за да рестартирате компютъра.

Когато използвате Windows XP Professional, можете да зададете в Group Policy за автоматично влизане на администратора. За повече информация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
312149 Как да се даде възможност на администратора да влезе автоматично в конзолата за възстановяване (Англ.)


Налични команди в конзолата за възстановяване на Windows

Следващите команди са на разположение в рамките на конзолата за възстановяване на Windows. Командите не се влияят от изписването на големи и малки букви.

Предупреждение Някои от тези команди могат да направят вашата система нефункционална. Прочетете всички обяснение за командите, преди да ги въведете в командния ред. Потърсете съвет от специалист по поддръжката, ако имате някакви въпроси или притеснения относно определена команда.

Помощ (Help)

Използвайте командата Help, за да се изброят всички команди:

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
3.pngATTRIB

Използвайте attrib командата заедно с един или повече от следните параметри за промяна на атрибутите на файл или папка:
-R
+R
-S
+S
-H
+H
-C
+C
Забележка
+Задава атрибут
- Връща атрибут
R атрибут за файл само за четене
A атрибут за системен файл
B атрибут за скрит файл
C атрибут за компресиран файл

Трябва да зададете или изчистите най-малко един атрибут. За да видите атрибутите, използвайте командата dir.

BATCH

batch inputfile [outputfile]
Използвайте тази команда, за да изпълните команди, които са посочени в текстов файл. В командния синтаксис inputfile уточнява текстов файл, който съдържа списък с команди, за да се управлява, а outputfile уточнява файл, който съдържа продукцията на определени команди. Ако не посочите outputfile, продукцията се появява на екрана.

BOOTCFG

Use this command for boot configuration and recovery. This command has the following options:
bootcfg /add
bootcfg /rebuild
bootcfg /scan
bootcfg /list
bootcfg /disableredirect
bootcfg /redirect [portbaudrate] | [useBiosSettings]
Примери:
bootcfg /redirect com1 115200
bootcfg /redirect useBiosSettings
Можете да използвате следните опции: You can use the following options:
/add Добавя инсталацията на Windows към списъка в менюто за стартиране.
/rebuild Преповтаря всички инсталации на Windows, така че да можете да зададете кои инсталации да добавите.
/scan Сканира всички дискове за инсталации на Windows и показва резултати, така че да можете да зададете кои инсталации да добавите.
/default Задава стартирането на Windows по подразбиране.
/list Изброява списъка на менюто за стартиране.
/disableredirect Забранява пренасочване в boot loader.
/redirect Позволява пренасочване при зареждане на операционната система с определената конфигурация.


CD and CHDIR

Използвайте CD и CHDIR командите за влизане в друга папка. Например, можете да използвате следните команди:
Въведете CD .. за промяна на папката, която се отваря по подразбиране.
Въведете CD Drive: за да покажете текущата папка в зададения диск.
Въведете CD без параметри, за да покажете текущия диск и папка.
Chdir командата третира празното пространство като разделител. Поради това, вие трябва да въведете името на папката, която съдържа празни места в кавички ( ""). Ето един пример:
cd "\windows\profiles\username\programs\start menu"

Chdir командата работи само в системните папки на текущата инсталация на Windows, на сменяемите носители, в главната папка на произволен дял на твърдия диск и в локалните инсталационни източници.

CHKDSK

chkdsk drive /p /r
Командата Chkdsk проверява посоченото устройство, като го поправя или възстановява, ако устройството го изисква. Командата също набелязва всички лоши сектори и възстановява информацията, която може да се прочете.
Можете да използвате следните опции:
/p прави подробна проверка на диска и коригира грешки.
/r намира повредени сектори и възстановява четлива информацията.

Забележка Ако изберете /r, опция се подразбира. Когато зададете командата Chkdsk без аргументи, командата проверява текущия диск, без да прилага опции.
Когато задействате Chkdsk команда, трябва да използвате Autochk.exe файла. CHKDSK автоматично намира файла в папката на стартиране. Ако командната конзола е предварително инсталирана, стартовата папка обикновено е папката Cmdcons. Ако CHKDSK не може да намери Autochk.exe в стартовата папка, Chkdsk се опитва да намери инсталационния диск на Windows. Ако не може да намери инсталационния носител, Chkdsk ви подканва да намерите местоположението на файла Autochk.exe.

CLS

Използвайте тази команда за изчистване на екрана.

COPY

copy source destination
Използвайте тази команда за копиране на файл. В командния синтаксис (source) уточнява файла за копиране и (destination) указва папката или името на новия файл. Вие не можете да използвате заместващи символи, означени със звездичка (*) и не можете да копирате папка. Ако копирате компресиран файл от инсталационния диск на Windows, файлът автоматично се декомпресира докато се копира.

Източникът на файл може да бъде сменяем носител, всяка папка в системните папки на текущата инсталация на Windows, основата на всяко устройство, локалните инсталационни източници или папката Cmdcons.

Ако дестинацията е неуточнена, по подразбиране е текущата папка. Ако файлът вече съществува, ще бъдете подканени да изберете дали копираният файл да замени съществуващия файл. Дестинация не може да бъде сменяем носител.

DEL and DELETE

del drive: path filename
delete drive: path filename
Използвайте тази команда за изтриване на даден файл. В командния синтаксис drive: pathfilename уточнява файла, който искате да изтриете. Delete командата работи само в системните папки на текущата инсталация на Windows, на сменяемите носители, в главната папка на произволен дял на твърдия диск или в локалните инсталационни източници. Delete командата за изтриване не приема заместващи символи.

DIR

dir drive: path filename
Използвайте тази команда за извеждане на списък на файлове и подпапки в папка. В командния синтаксис drive: pathfilename определя устройството, папката и файловете към списъка. Командата DIR прави списък на всички файлове, включително скритите файлове и системните файлове. Файловете могат да имат следните характеристики:

D Папка
H Скрит файл
S Системен файл
E Криптирана
R Файл само за четене
A Готов за архивиране на файлове
C Компресиран
P С повторна обработна точка
Командата DIR работи само в системните папки на текущата инсталация на Windows, на сменяемите носители, в главната папка на произволен дял на твърдия диск и в локалните инсталационни източници.

DISABLE

disable servicename
Използвайте тази команда, за да забраните определен сървис във Windows услуга или драйвер. В командния синтаксис servicename задава името на сървиса или драйвера, който искате да деактивирате.
Използвайте LISTSVC командата за показване на всички услуги или драйвери, които имат право да бъдат деактивирани. Disable командата отпечатва стария стартов тип на услугата, преди възстановяване на тип на SERVICE_DISABLED. Запишете стария стартов тип, ако трябва отново да се стартира услугата.
The disable Командата Disable показва следните start_type стойности:
SERVICE_DISABLED
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START

DISKPART

diskpart /add/deletedevice_name drive_name partition_name size
Използвайте тази команда за управление на дяловете на вашия твърд диск. Можете да използвате следните опции:
/add Създава нов дял.
/delete Изтрива съществуващ дял.
device_name Име на устройството, което се използва за създаване на нов дял.
drive_name Буква на устройството, например D:.
partition_name Име на дял за изтриване на съществуващ дял.
size Размер на новия дял в мегабайти.
Можете да определите името на устройството от изхода на командата МАР, например, \Device\ HardDisk0. Можете да използвате името на дяла вместо аргумента име на устройство, например, \Device\HardDisk0\Partition1. Ако не ползвате никакви аргументи, появява се потребителски интерфейс за управление на дяловете.
Предупреждение Ако използвате тази команда на диск, който е настроен като динамичeн, може да му повредите таблицата. Не променяйте структурата на динамичните дискове, освен ако не използвате инструмент за управление на дисковете.

ENABLE

enable servicename start_type
Използвайте тази команда, за да стартирате определен сървис във Windows, услуга или драйвер. В командния синтаксис, servicename задава името на сървиса или драйвера, който искате да стартирате.
Използвайте LISTSVC командата за показване на всички услуги или драйвери, които имат право да бъдат стартирани. Enable командатa отпечатва стария стартов тип на услугата, преди да му се зададе нова стойност. Запишете стария стартов тип, ако трябва отново да се стартира услугата

Стойности за командата Enable:
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START
Ако не укажете нов тип на стартиране, командата отпечатва стария стартов тип.

EXIT

Използвайте командата Exit, за да излезете от конзолата за възстановяване и рестартирайте компютъра.

EXPAND

expand source [/F:filespec] [destination] [/y]
expand source [/F:filespec] /D
Използвайте тази команда за извличане на файл. В командния синтаксис source уточнява името на файла, който трябва да се извлече, а destination указва папката за новия файл. Ако не укажете дестинация, командата използва текущата папка по подразбиране. Не можете да включвате заместващи символи.
Можете да използвате следните параметри:
/yНе питай при презаписване на съществуващ файл.
/f:filespec Определя файловете за извличане.
/d Не се извършва извличане; показва само директория на файловете в източника.
Ако източникът съдържа повече от един файл, трябва да използвате /f:filespec параметър, за да намерите определените файлове за извличане. Можете да включите и заместващи символи.
Дестинацията може да бъде всяка папка в системните папки на текущата инсталация на Windows, в основата на устройството, в локалните инсталационни източници или в папката Cmdcons. Дестинации не могат да бъдат сменяеми носители и файлове, които единствено могат да бъдат четени (read-only). Използвайте attrib командата да премахнете read-only атрибути.

Ако не използвате опцията, процесът за извличане съобщава дали в избраната дестинация вече съществува такъв файл.

FIXBOOT

fixboot drive name:
Използвайте тази команда, за да запишете нов Boot сектор на Windowsa на самия системен дял. В командния синтаксис drive name е буквата на устройството, в който ще бъде записан Boot секторът. Тази команда поправя повредения Boot сектор на Windows. Тя отменя настройката по подразбиране. Командата fixboot се поддържа само от x86-базирани компютри.

FIXMBR

fixmbr device name
Използвайте тази команда за възстановяване на MBR на зареждащия дял. В командния синтаксис device name е името на устройството, което съответства на устройството, на което му е необходим нов MBR. Използвайте тази команда, ако е повреден MBR от вирус и Windows не може да стартира.

Предупреждение Тази команда може да повреди таблицата на дяловете при наличие на вирус или хардуерен проблем. Ако използвате тази команда, можете да създадете недостъпни дялове. Ние ви препоръчваме да проверите компютъра си с антивирусен софтуер, преди да използвате тази команда.

Можете да разберете името на устройството от резултата от командата map. Ако не посочите името на устройството, MBR на стартиращия дял е поправен, като например:
fixmbr \device\harddisk2
Ако командата fixmbr открие невалиден или нестандартен запис в таблицата на дяловете, fixmbr командата ви пита за разрешение, преди да презапише самия MBR. Командата fixmbr се поддържа само от x86-базирани компютри.

FORMAT

format drive: /Q /FS:file-system
Използвайте тази команда за форматиране на посоченото устройство в посочената файлова система. В командния синтаксис /Q извършва бързо форматиране на устройството, drive е буквата на дяла, който искате да форматирате и /FS:file-system определя типа на файловата система, която да се използва FAT, FAT32 или NTFS. Ако не зададете файлова система, се използва съществуващият вече формат, ако е наличен такъв.

LISTSVC

LISTSVC командата извежда списък на всички налични услуги, драйвери и техни видове стартирания за текущата инсталация на Windows. Тази команда е полезна заедно с disable и enable командите.
Списъкът е извлечен от %SystemRoot%\System32\Config\System hive. Ако System hive е повреденa или липсва, резултатите са непредсказуеми.

LOGON

logon
Logon командата извежда списък на всички открити инсталации на Windows и след това иска паролата на локалния администратор за копието на Windows, в което искате да влезете. Ако първите три опита да влезете се неуспешни, конзолата се затваря и компютърът се рестартира.

MAP

map arc
Използвайте тази команда за списък с буквите на устройствата, видовете файлови системи, размерите на дяловете, както и съпоставените физически устройства. В командния синтаксис, arc инструктира командата map да използва ARC адреси, вместо Windows Device адреси.

MD and MKDIR

Командите mkdir и md създават нови папки. Заместващи символи не се поддържат. mkdir командата работи само в системните папки на текущата инсталация на Windows, на сменяемите носители, в главната папка на произволен дял на твърдия диск и в локалните инсталационни източници.

MORE

more filename
Използвайте тази команда за извеждане на текстов файл на екрана.

NET

Въпреки че пише друго в помощната иформация, командата net не може да се ползва от конзолата за възстановяване. Мрежовата функция не е на разположение.

RD and RMDIR

Използвайте RD и RMDIR командите, за да изтриете дадена папка. Тези команди могат да работят само в системните папки на текущата инсталация на Windows, на сменяемите носители, в главната папка на произволен дял на твърдия диск и в локалните инсталационни източници.

REN and RENAME

Използвайте ren и rename команди за преименуване на файлове.

Забележка Не можете да посочите ново устройство или път за преименувания файл. Тези команди могат да работят само в системните папки на текущата инсталация на Windows, на сменяемите носители, в главната папка на произволен дял на твърдия диск и в локалните инсталационни източници.

SET

Можете да използвате set, за да покажете или модифицирате четири параметъра на средата.
AllowWildCards = FALSE AllowAllPaths = FALSE AllowRemovableMedia = FALSE NoCopyPrompt = FALSE


За повече информация за това как да използвате set командата, щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
235364 Описание на командата SET в конзолата за възстановяване (Англ.)


SYSTEMROOT

systemroot командата задава за текуща работна папка, папката %SystemRoot% на инсталацията на Windows, в която сте влезли.

TYPE

type filename
Използвайте командата type, за да покажете текстов файл.

СПРАВКИ

За версия на Microsoft Windows 2000 на тази статия, вижте 229716.

За повече информация относно конзолата за възстановяване, посетете следната уеб страница:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc776139.aspx (Англ.)

Свойства

ID на статията: 314058 - Последна рецензия: 07 юни 2013 г. - Редакция: 7.1
Важи за:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Ключови думи: 
kbstepbystep kbresolve kbenv kbinfo KB314058

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com