ID articol: 314058 - View products that this article applies to.
Pentru o versiune Microsoft Windows 2000 a acestui articol, consultați 229716.
Notă importantă
Acesta este un articol de referință de nivel avansat care descrie ce este Consola de recuperare și cum se poate utiliza. Nu conține informații despre cum se depanează anumite probleme.

Pentru a utiliza Consola de recuperare, va fi necesar un disc de instalare Windows.

Trebuie să vă înregistrați ca administrator sau ca membru al grupului de administratori pentru a porni computerul în Consola de recuperare. Dacă aveți computerul conectat la o rețea, setările politicii de rețea vă pot împiedica să terminați această procedură. Dacă întâlniți această problemă, contactați administratorul de rețea.
Măriți totul | Reduceți totul

În această pagină

INTRODUCERE

Acest articol descrie funcționalitatea și limitările Consolei de recuperare Windows. În cazul în care computerul Microsoft Windows XP nu pornește corect sau nu pornește deloc, există posibilitatea să utilizați Consola de recuperare Windows pentru a recupera software-ul sistemului. Acest articol prezintă următoarele subiecte:
 • Cum se pornește Consola de recuperare Windows de pe discul de instalare Windows XP
 • Cum se utilizează Consola de comandă
 • Restricții și limitări ale Consolei de recuperare Windows
 • Comenzile disponibile în Consola de recuperare Windows

Informații suplimentare

Când utilizați Consola de recuperare Windows, aveți posibilitatea să obțineți acces limitat la volumele cu sistem de fișiere NTFS, FAT și FAT32 fără să porniți interfața grafică cu utilizatorul (GUI) Windows. În Consola de recuperare Windows, aveți posibilitatea să:
 • Utilizați, copiați, redenumiți sau înlocuiți fișierele și folderele sistemului de operare.
 • Activați sau dezactivați pornirea serviciilor sau dispozitivelor la următoarea pornire a computerului
 • Reparați sectorul de încărcare al sistemului de fișiere sau sectorul MBR
 • Creați și formatați partiții pe unități
Notă Numai un administrator poate obține acces la Consola de recuperare Windows. Acest lucru împiedică utilizatorii neautorizați să utilizeze un volum NTFS.

Opțiunea 1: Dacă ați instalat deja Consola de recuperare

Dacă ați instalat deja Consola de recuperare, aveți posibilitatea să o selectați în timpul pornirii normale Windows. Pentru a executa Consola de recuperare:
 1. În timpul pornirii, selectați Consola de recuperare din meniul cu opțiuni de pornire.
 2. Dacă aveți un computer care încarcă două sau mai multe sisteme de operare, selectați instalarea pe care doriți să o accesați din Consola de recuperare.
 3. Când vi se solicită, tastați parola de administrator.
 4. În promptul de comandă, tastați comenzi din Consola de recuperare, apoi aveți posibilitatea să utilizați comenzile listate în secțiunea „Comenzi disponibile din Consola de recuperare Windows”.
 5. Aveți oricând posibilitatea să tastați Help pentru o listă cu comenzile disponibile.
 6. Oricând, aveți posibilitatea să tastați Help numecomandă pentru a obține ajutor cu o anumită comandă. De exemplu, tastați help attrib pentru a afișa ajutorul pentru comanda attributes.
 7. Oricând, aveți posibilitatea să închideți Consola de recuperare Windows tastând Exist în linia de comandă.

Opțiunea 2: Porniți Consola de recuperare Windows de pe CD-ROM-ul Windows XP

Dacă nu ați preinstalat Consola de recuperare Windows, aveți posibilitatea să porniți computerul și să utilizați Consola de recuperare direct de pe discul de instalare Windows XP original. În cazul în care computerul se află deja în Windows și doriți să adăugați Consola de recuperare Windows ca opțiune de pornire, consultați secțiunea „Adăugarea Consolei de recuperare Windows ca opțiune de pornire”.
 1. Introduceți CD-ul Windows XP în unitatea CD și reporniți computerului. Dacă vi se solicită, selectați orice opțiuni necesare pentru a porni (încărca) de pe CD.
 2. Când începe partea text de instalare, urmați prompturile. Selectați opțiunea de reparare sau recuperare apăsând R.
 3. Dacă aveți un computer care încarcă două sau mai multe sisteme de operare, selectați instalarea pe care doriți să o accesați din Consola de recuperare.
 4. Când vi se solicită, tastați parola de administrator.
 5. În promptul de comandă, tastați comenzi din Consola de recuperare, apoi aveți posibilitatea să utilizați comenzile listate în secțiunea „Comenzi disponibile din Consola de recuperare Windows”.
 6. Aveți oricând posibilitatea să tastați Help pentru o listă cu comenzile disponibile.
 7. Aveți oricând posibilitatea să tastați Help numecomandă pentru ajutor despre o anumită comandă. De exemplu, tastați help attrib pentru a afișa ajutorul pentru comanda attributes.
 8. Oricând, aveți posibilitatea să închideți Consola de recuperare Windows tastând Exist în linia de comandă.

Opțiunea 3: Adăugarea Consolei de recuperare Windows ca opțiune de pornire

În cazul în care computerul pornește Windows, aveți posibilitatea să adăugați Consola de recuperare Windows ca opțiune de pornire din mediul Windows. Pentru a instala Consola de recuperare ca opțiune de pornire, urmați acești pași:
 1. Cu Windows în execuție, introduceți CD-ul Windows în unitatea CD.
 2. Faceți clic pe Start, apoi pe Executare.
 3. Tastați următoarea comandă (unde X: este litera unității CD), apoi apăsați ENTER pe tastatură.
  X:\i386\winnt32.exe /cmdcons
  Notă Există un spațiu înainte de /cmdcons.
 4. Faceți clic pe OK și urmați instrucțiunile pentru a termina instalarea.

  Notă Se adaugă Consola de recuperare Windows la folderul Windows Startup.
 5. Reporniți computerul și selectați opțiunea Consola de recuperare Windows din lista de sisteme de operare disponibile.
Important Dacă utilizați oglindire software, consultați următorul articol din Baza de cunoștințe Microsoft:
229077 Oglindirea împiedică preinstalarea Consolei de recuperare (Poate fi în engleză)
222478 Crearea unui șablon pentru executarea Consolei de recuperare utilizând un server de instalare la distanță (Poate fi în engleză)

Restricții și limitări ale Consolei de recuperare

Când utilizați Consola de recuperare Windows, aveți posibilitatea să utilizați numai următoarele elemente:
 • Folderul rădăcină
 • Folderul %SystemRoot% și subfolderele instalării Windows la care ați făcut log on în mod curent
 • Folderul Cmdcons
 • Unitățile media amovibile, cum ar fi unitatea CD sau DVD
Notă Dacă încercați să accesați alte foldere, este posibil să primiți mesajul de eroare „Acces Denied”. Acest lucru nu înseamnă neapărat că datele care se află în acele foldere s-au pierdut sau sunt deteriorate. Înseamnă doar că folderul nu este disponibil atunci când executați Consola de recuperare Windows. De asemenea, în timp ce utilizați Consola de recuperare Windows, nu aveți posibilitatea să copiați un fișier de pe hard diskul local pe o dischetă. Însă, aveți posibilitatea să copiați un fișier de pe o dischetă sau de pe un CD-ROM pe un hard disk și să copiați un fișier de pe un hard disk pe altul.

Utilizarea Consolei de comandă din Consola de recuperare Windows

Consola de recuperare vă oferă acces limitat la sistemul de fișiere NTFS, FAT și FAT32. Consola de recuperare împiedică încărcarea interfeței grafice cu utilizatorul Windows (GUI - Windows Graphical User Interface), pentru a permite repararea și recuperarea funcționalității Windows.

După ce porniți Consola de recuperare Windows, primiți următorul mesaj:
Microsoft Windows(R) Recovery Console

The Recovery Console provides system repair and recovery functionality.
Type EXIT to exit the Recovery Console and restart the computer.

1: C:\WINDOWS

Which Windows Installation would you like to log on to ?
(To cancel, press ENTER)
Introduce?i numărul pentru instalarea Windows potrivită. În acest exemplu, apăsați 1. Apoi, Windows vă solicită să introduceți parola contului de administrator.

Notă Dacă utilizați o parolă incorectă de trei ori, Consola de recuperare Windows se închide. De asemenea, dacă baza de date SAM (Security Accounts Manager) lipsește sau este deteriorată, nu se poate utiliza Consola de recuperare Windows, deoarece nu se poate face autentificarea în mod corect. După ce introduceți parola și Consola de recuperare Windows pornește, tastați Exit pentru a reporni computerul.

Când utilizați Windows XP Professional, aveți posibilitatea să setați politicile de grup pentru a activa log on administrativ automat. Pentru informații suplimentare despre modul de setare a Consolei de recuperare pentru a permite Log On automat cu rol de administrator, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cunoștințe Microsoft:
312149 Cum se permite unui administrator să facă automat Log on în Consola de recuperare (Poate fi în engleză)

Comenzi disponibile din Consola de recuperare Windows XP

Mai jos se află o listă cu comenzile disponibile în Consola de recuperare Windows. Comenzile nu sunt sensibile la litere mari și mici.

Avertisment Unele dintre aceste comenzi pot face sistemul inutilizabil. Citiți în întregime explicația unei comenzi înainte să o introduceți în linia de comandă. Cereți sprijinul unui asistent profesionist dacă aveți întrebări sau probleme în legătură cu o anumită comandă.

HELP

Utilizați comanda help pentru a lista toate comenzile acceptate, cele care urmează:
  attrib  del    fixboot  more   set
  batch   delete   fixmbr  mkdir  systemroot
  bootcfg  dir    format  more   type
  cd    disable  help   net      
  chdir   diskpart  listsvc  rd      
  chkdsk  enable   logon   ren      
  cls    exit    map    rename 
  copy   expand   md    rmdir
				

ATTRIB

Utilizați comanda attrib cu unul sau mai mulți dintre următorii parametri pentru a modifica atributele unui fișier sau folder:
-R
+R
-S
+S
-H
+H
-C
+C
Note
+ setează un atribut
- reinițializează un atribut
R atribut de fișier doar în citire
S atribut de fișier de sistem
H atribut de fișier ascuns
C atribut de fișier comprimat

Trebuie să setați sau să eliminați cel puțin un atribut.

Pentru a vizualiza atributele, utilizați comanda dir.

BATCH

batch fișierintrare [fișierieșire]
Utilizați această comandă pentru a executa comenzi specificate într-un fișier text. În sintaxa comenzii, fișierintrare specifică fișierul text care conține lista de comenzi de executat, iar fișierieșire specifică fișierul care conține datele de ieșire ale comenzii specificate. Dacă nu specificați un fișier de ieșire, datele de ieșire apar pe ecran.

BOOTCFG

Utilizați această comandă pentru configurarea și recuperarea de încărcare. Această comandă are următoarele opțiuni:
bootcfg /add
bootcfg /rebuild
bootcfg /scan
bootcfg /list
bootcfg /disableredirect
bootcfg /redirect [portbaudrate] | [useBiosSettings]
Exemple:
bootcfg /redirect com1 115200
bootcfg /redirect useBiosSettings
Se pot utiliza următoarele opțiuni:
/add adăugă o instalare Windows la lista meniului de încărcare.
/rebuild parcurge toate instalările Windows pentru a vă da posibilitatea să specificați instalarea pe care o adăugați.
/scan scanează toate discurile pentru a găsi instalări Windows și afișează rezultatele, pentru a vă da posibilitatea să specificați instalările de adăugat.
/default setează intrarea de încărcare implicită.
/list afișează intrările aflate deja în lista meniului de încărcare.
/disableredirect dezactivează redirecționarea în dispozitivul de încărcare.
/redirect activează redirecționarea în dispozitivul de încărcare, cu configurația specificată.

CD și CHDIR

Utilizați comenzile cd și chdir pentru a trece la un folder diferit. De exemplu, se pot utiliza următoarele comenzi:
Tastați cd .. pentru a accesa folderul părinte.
Tastați cd unitate: pentru a afișa folderul curent din unitatea specificată.
Tastați cd fără parametri pentru a afișa unitatea și folderul curent.
Comanda chdir va trata spațiile ca delimitatori. Din această cauză, trebuie să încadrați între ghilimele ("") numele de foldere care conțin spații. Mai jos se află un exemplu:
cd "\winnt\profiles\username\programs\start menu"
Comanda chdir funcționează doar în folderele de sistem ale instalării curente Windows, în suporturile amovibile, în folderul rădăcină al oricărei partiții de hard disk sau în sursele de instalare locale.

CHKDSK

chkdsk unitate /p /r
Comanda chkdsk verifică unitatea specificată și repară sau recuperează unitatea dacă este necesar. De asemenea, comanda marchează sectoarele deteriorate și recuperează informațiile lizibile.

Se pot utiliza următoarele opțiuni:
/p Efectuează o verificare exhaustivă a unității și corectează orice erori.
/r Găsește sectoarele deteriorate și recuperează informațiile lizibile.
Notă Dacă specificați opțiunea /r, ea implică opțiunea /p. Când specificați comanda chkdsk fără argumente, comanda verifică unitatea curentă, fără alte opțiuni.

Când executați comanda chkdsk, trebuie să utilizați fișierul Autochk.exe. CHKDSK găsește automat acest fișier în folderul de pornire. În cazul în care Consola de comandă a fost preinstalată, folderul de pornire este de obicei folderul Cmdcons. Dacă CHKDSK nu găsește Autochk.exe în folderul de pornire, CHKDSK încearcă să găsească CD-ROM-ul de instalare Windows. Dacă nu găsește unitatea media de instalare, CHKDSK vă solicită locația fișierului Autochk.exe.

CLS

Utilizați această comandă pentru a goli ecranul.

COPY

copy sursă destinație
Utilizați această comandă pentru a copia un fișier. În sintaxa comenzii, sursă specifică fișierul de copiat și destinație specifică folderul sau numele de fișier al fișierului nou. Nu aveți posibilitatea să utilizați metacaracterele indicate de un asterisc (*) și nu este posibilă copierea unui folder. În cazul în care copiați un fișier comprimat de pe discul de instalare Windows, fișierul este decomprimat automat când este copiat.

Sursa fișierului poate fi un suport amovibil, orice folder din folderele de sistem din instalarea curentă Windows, rădăcina oricărei unități, sursele de instalare locale sau folderul Cmdcons.

Dacă nu este specificat parametrul destinație, destinația implicită este folderul curent. Dacă fișierul există deja, vi se solicită să alegeți dacă fișierul se copiază prin suprascrierea fișierului existent. Destinația nu poate fi un suport amovibil.

DEL și DELETE

delunitate: cale numefișier
delete unitate: cale numefișier
Utilizați această comandă pentru a șterge un fișier. În sintaxa comenzii, unitate: cale numefișier specifică fișierul pe care doriți să-l ștergeți. Comanda delete funcționează numai în folderele de sistem ale instalării curente Windows, în suporturile amovibile, în folderul rădăcină al oricărei partiții de hard disk sau în sursele de instalare locale. Comanda delete nu acceptă metacaractere.

DIR

dir unitate: cale numefișier
Utilizați această comandă pentru a afișa o listă a fișierelor și subfolderelor dintr-un folder. În sintaxa comenzii, unitate: cale numefișier specifică unitatea, folderul și fișierele de listat. Comanda dir listează toate fișierele, inclusiv fișierele ascunse și fișierele de sistem. Fișierele pot avea următoarele atribute:
D director
H fișier ascuns
S fișier de sistem
E criptat
R doar în citire
A fișier pregătit pentru arhivare
C comprimat
P punct de reanaliză
Comanda dir funcționează numai în folderele de sistem ale instalării curente Windows, în suporturile amovibile, în folderul rădăcină al oricărei partiții de hard disk sau în sursele de instalare locale.

DISABLE

disable numeserviciu
Utilizați această comandă pentru a dezactiva un driver sau un serviciu de sistem Windows. În sintaxa comenzii, numeserviciu specifică numele serviciului sau driverului pe care doriți să-l dezactivați.

Utilizați comanda listsvc pentru a afișa toate serviciile sau driverele care sunt eligibile pentru dezactivare. Comanda disable imprimă vechiul tip de pornire a serviciului înainte de a reinițializa tipul de pornire la SERVICE_DISABLED. Înregistrați tipul vechi de pornire dacă trebuie să activați serviciul din nou.

Comanda disable afișează următoarele valori start_type:
SERVICE_DISABLED
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START

DISKPART

diskpart /add/deletenume_dispozitivnume_unitatenume_partițiedimensiune
Utilizați această comandă pentru a gestiona partițiile de pe volumele hard diskului. Se pot utiliza următoarele opțiuni:
/add creează o partiție nouă.
/delete șterge o partiție existentă.
device_name numele dispozitivului utilizat pentru a crea o partiție nouă.
drive_name un nume de unitate exprimat ca literă, de exemplu D:.
partition_name numele de partiție pentru ștergerea unei partiții existente.
size dimensiunea în megaocteți a partiției noi.
Numele unui dispozitiv poate fi determinat din datele de ieșire ale comenzii MAP, de exemplu \Device\HardDisk0. Aveți posibilitatea să utilizați numele partiției în loc de argumentul nume de unitate, de exemplu \Device\HardDisk0\Partition1. Dacă nu utilizați argumente, se afișează o interfață cu utilizatorul pentru gestionarea partițiilor.

Avertisment Dacă utilizați această comandă pe un disc care are o configurație de disc dinamic, este posibil să deteriorați tabelul de partiționare. Nu modificați structura discurilor dinamice decât dacă utilizați instrumentul Disk Management.

ENABLE

enable numeserviciutip_pornire
Utilizați comanda enable pentru a activa un driver sau un serviciu de sistem Windows.

Utilizați comanda listsvc pentru afișarea tuturor serviciilor eligibile sau a driverelor de activat. Comanda enable imprimă tipul vechi de pornire al serviciului înainte de a-l reinițializa la valoarea nouă. Este recomandat să notați vechea valoare, în caz că este necesară restaurarea tipului de pornire vechi al serviciului.

Opțiunile valide pentru tip_start sunt:
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START
Dacă nu specificați un tip de pornire nou, comanda enable imprimă tipul vechi de pornire.

EXIT

Utilizați comanda exit pentru a închide Consola de recuperare și a reporni computerul.

EXPAND

expand sursă [/F:filespec] [destinație] [/y]
expand sursă [/F:filespec] /D
Utilizați această comandă pentru a extinde un fișier. În sintaxa comenzii, sursă specifică numele fișierului de extins, iar destinație specifică folderul fișierului nou. Dacă nu specificați o destinație, comanda utilizează folderul curent în mod implicit. Nu este posibilă includerea de metacaractere.

Se pot utiliza următoarele opțiuni:
/y nu se solicită aprobarea înaintea suprascrierii unui fișier existent.
/f:filespec identifică fișierele de extins.
/d fără extindere; se va afișa doar o listă a fișierelor din sursă.
Dacă sursa conține mai multe fișiere, trebuie să utilizați parametrul /f:filespec pentru a identifica fișierele specifice de extins. Aveți posibilitatea să includeți metacaractere.

Destinația poate fi orice folder din folderele de sistem ale instalării curente Windows, rădăcina unității, sursele de instalare locale sau din folderul Cmdcons. Destinația nu poate fi un suport amovibil, iar fișierul destinație nu poate fi doar în citire. Utilizați comanda attrib pentru a elimina atributul doar în citire.

Dacă nu utilizați opțiunea /y, comanda expand vă solicită aprobarea, dacă fișierul destinație există deja.

FIXBOOT

fixboot nume unitate:
Utilizați această comandă pentru a scrie codul nou al sectorului de încărcare Windows pe partiția de sistem. În sintaxa comenzii, nume unitate este litera unității unde va fi scris sectorul de încărcare. Această comandă remediază defecțiunile din sectorul de încărcare Windows. Această comandă suprascrie setarea implicită, care scrie în partiția de încărcare a sistemului. Comanda fixboot este acceptată numai pe computerele x86.

FIXMBR

fixmbr nume dispozitiv
Utilizați această comandă pentru a repara MBR-ul partiției de încărcare. În sintaxa comenzii, nume dispozitiv este un nume de dispozitiv opțional, care specifică dispozitivul pentru care se cere un MBR nou. Utilizați această comandă dacă un virus a deteriorat MBR-ul și Windows nu poate porni.

Avertisment Această comandă poate deteriora tabelele de partiții dacă este prezent un virus sau dacă există o problemă hardware. Dacă utilizați această comandă, este posibil să creați partiții inaccesibile. Se recomandă să rulați un software antivirus înainte să utilizați această comandă.

Numele dispozitivului poate fi obținut din datele de ieșire ale comenzii map. Dacă nu specificați un nume de dispozitiv, se repară MBR-ul dispozitivului de încărcare, de exemplu:
fixmbr \device\harddisk2
În cazul în care comanda fixmbr detectează o semnătură de tabel de partiții nevalidă sau care nu este standard, comanda fixmbr vă solicită permisiunea înainte de a suprascrie MBR-ul. Comanda fixmbr este acceptată numai pe computerele x86.

FORMAT

format unitate: /Q /FS:file-system
Utilizați această comandă pentru a formata unitatea specificată cu sistemul de fișiere specificat. În sintaxa comenzii, /Q efectuează o formatare rapidă a unității, unitate este litera de unitate a partiției de formatat, iar /FS:file-system specifică tipul sistemului de fișiere de utilizat, cum ar fi FAT, FAT32 sau NTFS. Dacă nu specificați un sistem de fișiere, se utilizează formatul de sistem de fișiere existent, dacă este disponibil.

LISTSVC

Comanda listsvc listează toate serviciile disponibile, driverele și tipurile lor de pornire pentru instalarea Windows curentă. Această comandă este utilă când se utilizează împreună cu comenzile disable și enable.

Lista este extrasă din secțiunea %SystemRoot%\System32\Config\System. Dacă secțiunea de registry System este deteriorată sau lipsește, rezultatele sunt neprevăzute.

LOGON

logon
Comanda logon afișează toate instalările Windows detectate, apoi solicită parola de administrator local pentru copia Windows aleasă pentru a face Log on. Dacă primele trei încercări de Log on nu reușesc, consola se închide și computerul repornește.

MAP

map arc
Utilizați această comandă pentru a lista literele de unitate, tipurile de sistem de fișiere, dimensiunile partițiilor și mapările dispozitivelor fizice. În sintaxa comenzii, parametrul arc instruiește comanda map să utilizeze calea ARC în loc de căile Windows Device.

MD și MKDIR

Comenzile md și mkdir creează foldere noi. Nu sunt acceptate metacaracterele. Comanda mkdir funcționează numai în folderele de sistem ale instalării curente de Windows, în suporturile media amovibile, în folderul rădăcină al oricărei partiții de hard disk sau în sursele de instalare locale.

MORE

more numefișier
Utilizați această comandă pentru afișarea unui fișier text pe ecran.

NET

Deși fișierul de ajutor indică acest lucru, comanda net nu poate fi utilizată din Consola de recuperare. Stiva de protocoale nu se încarcă pentru Consola de recuperare. De aceea, nu există nicio funcție de rețea disponibilă.

RD și RMDIR

Utilizați comenzile rd și rmdir pentru a șterge un folder. Aceste comenzi funcționează numai în folderele de sistem ale instalării curente Windows, în suporturile amovibile, în folderul rădăcină al oricărei partiții de hard disk sau în sursele de instalare locale.

REN și RENAME

Utilizați comenzile ren și rename pentru a redenumi un fișier.

Notă Nu aveți posibilitatea să specificați o unitate sau o cale nouă pentru fișierul redenumit. Aceste comenzi funcționează numai în folderele de sistem ale instalării curente Windows, în suporturile amovibile, în folderul rădăcină al oricărei partiții de hard disk sau în sursele de instalare locale.

SET

Aveți posibilitatea să utilizați set pentru a afișa sau modifica patru opțiuni de mediu.
AllowWildCards = FALSE AllowAllPaths = FALSE AllowRemovableMedia = FALSE NoCopyPrompt = FALSE
Pentru mai multe informații despre modul de utilizare al comenzii set, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cunoștințe Microsoft:
235364 Descrierea comenzii SET din Consola de recuperare (Poate fi în engleză)

SYSTEMROOT

Comanda systemroot setează folderul curent de lucru la folderul %SystemRoot% din instalarea Windows la care sunteți înregistrat în mod curent.

TYPE

type numefișier
Utilizați comanda type pentru a afișa un fișier text.

Referințe

Pentru o versiune Microsoft Windows 2000 a acestui articol, consultați 229716.

Pentru mai multe informații despre Consola de recuperare, vizitați următorul site Web Microsoft:
http://technet.microsoft.com/ro-ro/library/cc776139(WS.10).aspx

Proprietă?i

ID articol: 314058 - Ultima examinare: 7 iunie 2013 - Revizie: 6.1
Se aplică la:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Cuvinte cheie: 
kbresolve kbenv kbinfo KB314058

Trimite?i feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com