Jak w systemie Windows XP włączyć usługę Udostępnianie połączenia internetowego dla sieci domowej lub sieci w małym biurze

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 314066 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000: 237254.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób udostępniania połączenia internetowego w sieci domowej lub sieci w małym biurze.

Więcej informacji

Usługa Udostępnianie połączenia internetowego dla połączeń sieciowych i telefonicznych umożliwia podłączenie do Internetu sieci domowej lub sieci w małym biurze przy użyciu systemu Microsoft Windows XP. Na przykład można utworzyć sieć domową, w której komputer z systemem Windows XP łączy się z Internetem za pomocą połączenia telefonicznego. Włączenie usługi Udostępnianie połączenia internetowego na komputerze korzystającym z połączenia telefonicznego umożliwia udostępnienie usług translacji adresów sieciowych, adresowania i rozpoznawania nazw wszystkim komputerom w sieci.

Usługę Udostępnianie połączenia internetowego można włączyć na komputerze z systemem Windows XP wyposażonym w dwa urządzenia połączeniowe. Jedno urządzenie dla sieci domowej lub sieci w małym biurze, takie jak karta sieciowa, i jedno urządzenie dla połączenia internetowego, takie jak modem lub dedykowana karta sieciowa.

Procedury konfigurowania

Aby włączyć udostępnianie połączenia internetowego dla połączenia sieciowego, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie polecenie Połączenia sieciowe.
  2. Kliknij połączenie sieci lokalnej (LAN) lub połączenie telefoniczne, które chcesz udostępnić (połączenie, które jest używane do łączenia się z Internetem), a następnie w obszarze Zadania sieciowe kliknij opcję Zmień ustawienia tego połączenia.
  3. Na karcie Zaawansowane kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Zezwalaj innym użytkownikom sieci na łączenie się poprzez połączenie internetowe tego komputera.
  4. Jeśli to połączenie jest połączeniem telefonicznym i chcesz, aby numer był automatycznie wybierany, gdy dowolny komputer w sieci będzie próbował nawiązać połączenie z Internetem, kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Ustanów połączenie telefoniczne zawsze, gdy komputer w mojej sieci próbuje uzyskać dostęp do Internetu.
  5. Jeśli chcesz, aby inni użytkownicy w sieci mogli włączać lub wyłączać udostępnione połączenie internetowe, zaznacz pole wyboru Zezwalaj innym użytkownikom sieci na kontrolowanie lub wyłączanie udostępnionego połączenia internetowego.
  6. W obszarze Udostępnianie połączenia internetowego, w polu Połączenie sieci domowej, zaznacz połączenie, które jest używane do łączenia komputera udostępniającego połączenie internetowe z innymi komputerami w sieci.
Należy pamiętać, że włączenie usługi Udostępnianie połączenia internetowego w systemie Windows XP może być wykonane tylko przez użytkownika z prawami administratora.

Ważne: Po włączeniu usługi Udostępnianie połączenia internetowego karta sieciowa połączona z siecią domową lub siecią w małym biurze otrzymuje nowy, statyczny adres IP 192.168.0.1 z maską podsieci 255.255.255.0. Istniejące połączenia protokołu TCP/IP w sieci mogą zostać utracone i trzeba będzie nawiązać je ponownie.

Problemy z konfiguracją i używaniem

Udostępnianie połączenia internetowego jest przeznaczone do stosowania w małym biurze lub biurze domowym, gdzie konfiguracją sieci i połączeniem internetowym zarządza komputer z systemem Windows XP obsługujący udostępniane połączenie. Zakłada się, że w tej sieci do Internetu podłączony jest tylko ten komputer i tylko on stanowi bramę do Internetu i udostępnia wszystkie wewnętrzne adresy sieciowe. Wszystkie hosty w sieci z wyjątkiem hosta usługi Udostępnianie połączenia internetowego są skonfigurowane do automatycznego uzyskiwania adresu IP i konfiguracji DNS.

Po włączeniu usługi Udostępnianie połączenia internetowego nie można zmodyfikować domyślnej konfiguracji sieci. Dotyczy to zmiany zakresu przydzielanych prywatnych adresów IP (przydzielanie DHCP), włączania lub wyłączania usługi DNS i konfigurowania zakresu publicznych adresów IP.

Jeśli użytkownicy sieci domowej muszą uzyskiwać dostęp do sieci firmowej, która jest połączona z Internetem przez serwer tunelu, powinni utworzyć tunelowane połączenie wirtualnej sieci prywatnej (VPN) z komputera znajdującego się w sieci z usługą Udostępnianie połączenia internetowego do firmowego serwera tunelu w Internecie. Połączenie sieci VPN jest uwierzytelniane i zabezpieczone. Utworzenie połączenia tunelowanego powoduje przydzielenie odpowiednich adresów IP, adresów serwera DNS oraz adresów serwera WINS dla sieci firmowej.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak skonfigurować wirtualną sieć prywatną, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
305550 JAK: Konfigurowanie połączenia VPN z siecią firmową w systemie Windows XP Professional


Konieczne może być skonfigurowanie programów i usług do poprawnego działania w Internecie. Na przykład, jeżeli użytkownicy w sieci domowej chcą korzystać z gry komputerowej wspólnie z innymi użytkownikami w Internecie, grę należy skonfigurować z połączeniem, dla którego włączono usługę Udostępnianie połączenia internetowego. Usługi udostępniane przez użytkownika muszą być tak skonfigurowane, aby inni użytkownicy Internetu mieli do nich dostęp.

Właściwości

Numer ID artykułu: 314066 - Ostatnia weryfikacja: 15 października 2009 - Weryfikacja: 3.3
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
Słowa kluczowe: 
kbenv kbhowto kbinfo kbnetwork KB314066

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com