Numer ID artykułu: 314076 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule krok po kroku opisano, jak utworzyć nowe połączenie VPN w systemie Microsoft Windows XP.

Za pomocą wirtualnej sieci prywatnej (VPN) można połączyć składniki z jedną siecią za pośrednictwem innej sieci, takiej jak Internet. W przypadku sieci VPN osiąga się to dzięki „tunelowaniu” danych przez Internet lub inną sieć publiczną w sposób zapewniający takie same zabezpieczenia i funkcje, jak w sieci prywatnej. W sieci VPN połączenia poprzez sieć publiczną mogą transferować dane z wykorzystaniem internetowej infrastruktury routingu, ale z punktu widzenia użytkownika przesyłanie danych przypomina korzystanie z wydzielonego łącza prywatnego.

Więcej informacji

Omówienie sieci VPN

Sieć VPN umożliwia łączenie się z siecią prywatną (na przykład siecią w biurze) za pośrednictwem sieci publicznej (na przykład Internetu).

Sieć VPN łączy w sobie zalety połączenia telefonicznego z serwerem telefonicznym oraz prostotę i elastyczność połączenia internetowego. Używanie połączenia internetowego pozwala na łączenie się z zasobami na całym świecie, a jednocześnie, w większości lokalizacji, łączenie się z własnym biurem przy użyciu lokalnego połączenia z najbliższym telefonicznym numerem dostępu do Internetu. Jeśli zarówno w biurze, jak w i domu, masz dostęp do szybkiego połączenia internetowego (za pomocą modemu kablowego lub DSL), możesz łączyć się z biurem przy pełnej szybkości internetowej. Jest to połączenie znacznie szybsze niż połączenie telefoniczne przy użyciu modemu analogowego.

Sieci VPN korzystają z łączy uwierzytelnionych, co zapewnia, że z siecią lokalną mogą łączyć się tylko użytkownicy autoryzowani, a ponadto stosowane jest szyfrowanie gwarantujące, że dane przesyłane przez Internet nie zostaną przechwycone i wykorzystane przez inne osoby. W systemie Windows XP ten poziom zabezpieczeń zapewnia używanie protokołów PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) i L2TP (Layer Two Tunneling Protocol). Protokół tunelowania to technologia ułatwiająca lepsze zabezpieczanie internetowego przesyłania informacji z jednego komputera na inny.

Ponadto technologia VPN pozwala firmom na łączenie się z ich filiami lub z innymi firmami za pośrednictwem sieci publicznej (takiej jak Internet) przy zachowaniu komunikacji zabezpieczonej. Połączenie VPN przez Internet działa w sensie logicznym jako wydzielone łącze sieci rozległej (WAN).

Konfigurowanie połączenia VPN z komputera klienckiego

Aby skonfigurować połączenie z siecią VPN, wykonaj następujące kroki:
 1. Na komputerze z systemem Windows XP upewnij się, że połączenie internetowe jest poprawnie skonfigurowane.

  Aby uzyskać więcej informacji o sposobie sprawdzania poprawności konfiguracji internetowej, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  314067 How to troubleshoot TCP/IP connectivity with Windows XP
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Połączenia sieciowe.
 4. Kliknij łącze Utwórz nowe połączenie.
 5. W Kreatorze połączeń sieciowych kliknij przycisk Dalej.
 6. Kliknij opcję Połącz z siecią w miejscu pracy, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 7. Kliknij opcję Połączenie wirtualnej sieci prywatnej, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 8. Po pojawieniu się odpowiedniego monitu wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli do łączenia się z Internetem używasz połączenia telefonicznego, kliknij opcję Automatycznie wybierz to połączenie początkowe, a następnie kliknij na liście telefoniczne połączenie internetowe.
  • Jeśli korzystasz z łącza stałego (na przykład modemu kablowego), kliknij opcję Nie wybieraj połączenia początkowego.
 9. Kliknij przycisk Dalej.
 10. Wpisz nazwę firmy lub opisową nazwę dla połączenia, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 11. Wpisz nazwę hosta lub adres IP komputera, z którym chcesz się połączyć, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 12. Kliknij opcję Do użytku dla wszystkich, jeśli dane połączenie ma być dostępne dla każdego, kto zaloguje się do komputera, lub kliknij opcję Tylko do mojego użytku, aby było ono dostępne tylko wtedy, gdy zalogujesz się do komputera, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 13. Zaznacz pole wyboru Dodaj skrót do tego połączenia na moim pulpicie, aby utworzyć skrót na pulpicie, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
 14. Po pojawieniu się monitu o połączenie kliknij przycisk Nie.
 15. W oknie Połączenia sieciowe kliknij prawym przyciskiem myszy nowe połączenie.
 16. Kliknij polecenie Właściwości, aby skonfigurować dodatkowe opcje połączenia:
  • Jeśli łączysz się z domeną, kliknij kartę Opcje, a następnie zaznacz pole wyboru Dołącz domenę logowania systemu Windows, aby określić, czy przed próbą nawiązania połączenia ma się pojawiać monit o wprowadzenie informacji dotyczących domeny logowania systemu Windows.
  • Jeśli komputer ma ponownie wybierać numer w przypadku przerwania połączenia, kliknij kartę Opcje, a następnie zaznacz pole wyboru Wybierz numer ponownie po przerwaniu połączenia.
Aby korzystać z połączenia, wykonaj następujące kroki:
 1. Użyj jednej z następujących metod.
  • Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Połącz z, a następnie kliknij nowe połączenie.
  • Jeśli skrót połączenia dodano do pulpitu, kliknij dwukrotnie skrót na pulpicie.
 2. Jeśli aktualnie nie masz połączenia z Internetem, system Windows proponuje nawiązanie takiego połączenia.
 3. Po nawiązaniu połączenia z Internetem serwer VPN monituje o nazwę użytkownika i hasło. Wpisz nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij przycisk Połącz. Zasoby sieciowe powinny być dostępne w taki sam sposób, jak w przypadku bezpośredniego połączenia z siecią.
 4. Aby rozłączyć się z siecią VPN, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę połączenia, a następnie kliknij polecenie Rozłącz.
Uwaga: Jeśli po wpisaniu nazwy komputera nie można połączyć się z zasobami udostępnionymi w sieci zdalnej, należy połączyć się przy użyciu ścieżki UNC (\\<adres_IP>\nazwa_udziału), wpisując adres IP komputera zdalnego. Dokonaj edycji pliku hostów w folderze Windows\System32\Drivers\ i dodaj mapowanie nazwy serwera zdalnego do jego adresu IP. Następnie użyj nazwy komputera w połączeniu UNC (\\nazwa_serwera\nazwa_udziału).

Rozwiązywanie problemów z połączeniami VPN

Rozwiązywanie problemów z połączeniami VPN zwykle wymaga kontaktu z usługodawcą internetowym, administratorem serwera VPN albo producentem routera lub zapory.

Próby połączenia się z serwerem VPN mogą kończyć się niepowodzeniem i może być zwracany komunikat o błędzie przypominający poniższy:
678: Komputer zdalny nie odpowiedział.

930: Serwer uwierzytelniania nie odpowiedział na żądanie uwierzytelnienia w sposób zgodny czasowo.

800: Nie można ustanowić połączenia VPN.

623: System nie może odnaleźć wpisu książki telefonicznej dla tego połączenia.

720: Nie można ustanowić połączenia ze zdalnym komputerem.
Aby rozwiązać ten problem, użyj jednej z następujących metod:
 • Przed próbą nawiązania połączenia z serwerem VPN sprawdź, czy masz połączenie z Internetem.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów z łącznością internetową w systemie Windows XP, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  314067 How to troubleshoot TCP/IP connectivity with Windows XP
  314095 Jak ustalić możliwe przyczyny problemów z połączeniem internetowym w systemie Windows XP
 • Jeśli masz połączenie z Internetem, ale nadal nie możesz ustanowić połączenia z serwerem VPN i pojawia się błąd 623, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  227391 Error message: "Error 623 the system could not find the phone book entry for this connection" when making a VPN connection (strona może być w języku angielskim)
 • Jeśli masz połączenie z Internetem, ale nadal nie możesz ustanowić połączenia z serwerem VPN i pojawia się błąd 720, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  314869 Błąd 720: No PPP control protocols configured
 • Jeśli nadal nie możesz połączyć się z serwerem VPN, być może serwer VPN nie jest poprawnie skonfigurowany. Skontaktuj się z administratorem serwera VPN.

  Jeśli jesteś administratorem serwera VPN, zobacz następujące artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać dodatkowe informacje o sposobie konfigurowania serwera Microsoft VPN:
  308208 Jak zainstalować i skonfigurować serwer wirtualnej sieci prywatnej w systemie Windows 2000
  162847 Rozwiązywanie problemów z łącznością PPTP w systemie Windows NT 4.0 (strona może być w języku angielskim)
  299684 Error message: Error 930; The authentication server did not respond to authentication requests in a timely fashion (strona może być w języku angielskim)
 • Jeśli używasz zapory osobistej lub routera szerokopasmowego albo jeśli istnieją routery lub zapory między klientem VPN a serwerem VPN, dla protokołu PPTP na wszystkich routerach i zaporach między klientem VPN a serwerem VPN należy włączyć następujące porty i protokół:

  Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
  Porty klientaPort serweraprotokół
  1024-65535/TCP1723/TCPPPTP

  Ponadto trzeba włączyć protokół IP PROTOCOL 47 (GRE).

  Aby uzyskać informacje o konfiguracji zapory lub routera i upewnić się, że zapora lub router będzie obsługiwać te porty i protokół, skontaktuj się z producentem zapory lub routera, usługodawcą internetowym lub administratorem serwera VPN.
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 314076 - Ostatnia weryfikacja: 7 czerwca 2013 - Weryfikacja: 1.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Słowa kluczowe: 
kbhowtomaster kbnetwork KB314076

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com