หมายเลขบทความ (Article ID): 314076 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงขั้นตอนในการสร้างการเชื่อมต่อ VPN ใหม่ใน Microsoft Windows XP

คุณสามารถใช้ virtual private network (VPN) เพื่อเชื่อมต่อคอมโพเนนต์ไปยังเครือข่ายหนึ่งได้โดยการใช้เครือข่ายอื่น เช่น อินเทอร์เน็ต Virtual private networks ทำโดยการสร้าง "เส้นทางการสื่อสาร" ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายสาธารณะอื่นๆ ซึ่งมีการรักษาความปลอดภัยและคุณลักษณะเหมือนกับเครือข่ายส่วนตัว ด้วย VPN การเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายสาธารณะสามารถส่งข้อมูลโดยใช้โครงสร้างการกำหนดเส้นทางของอินเทอร์เน็ต โดยที่ข้อมูลจะผ่านเส้นทางเฉพาะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพรวมของ VPN

VPN คือวิธีการในการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายเฉพาะ (เช่น เครือข่ายของสำนักงาน) โดยผ่านเครือข่ายสาธารณะ (เช่น อินเทอร์เน็ต)

VPN ช่วยให้คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อแบบ dial-up ไปยังเซิร์ฟเวอร์ dial-up รวมทั้งความสะดวกและความยืดหยุ่นของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช่วยให้คุณเชื่อมต่อไปยังทรัพยากรต่างๆ ทั่วโลกได้ ขณะที่ยังสามารถเชื่อมต่อไปยังสำนักงานของคุณได้โดยการสร้างการเรียกไปยังหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ใกล้ที่สุด หากคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เช่น เคเบิลหรือ digital subscriber line (DSL) ที่คอมพิวเตอร์และที่ทำงาน คุณสามารถสื่อสารกับที่ทำงานได้เต็มความเร็วของอินเทอร์เน็ต ซึ่งเร็วกว่าการเชื่อมต่อแบบ dial-up ที่ใช้โมเด็มแอนาล็อก

VPNs ใช้การเชื่อมต่อที่มีการตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้งานเพื่อให้แน่ใจว่าเฉพาะผู้ใช้ที่มีสิทธิเท่านั้นจึงจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณได้ และใช้การเข้ารหัสเพื่อให้แน่ใจว่าผู้อื่นไม่สามารถดักจับข้อมูลและไม่สามารถใช้งานข้อมูลที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตได้ Windows XP ใช้การรักษาความปลอดภัยนี้โดยใช้ Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) หรือ Layer Two Tunneling Protocol (L2TP) โพรโทคอล Tunneling คือเทคโนโลยีที่ช่วยให้การส่งผ่านข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องผ่านอินเทอร์เน็ตปลอดภัยมากขึ้น

เทคโนโลยี VPN ยังช่วยให้บริษัทเชื่อมต่อสำนักงานสาขาหรือเชื่อมต่อกับบริษัทอื่นๆ ผ่านทางเครือข่ายสาธารณะ เช่น อินเทอร์เน็ต ขณะที่รักษาการสื่อสารที่มีความปลอดภัยไว้ด้วย การเชื่อมต่อ VPN ผ่านอินเทอร์เน็ต ทำงานทางตรรกะเหมือนการเชื่อมต่อแบบ wide area network (WAN)

กำหนดค่าการเชื่อมต่อ VPN จากคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์

การตั้งค่าการเชื่อมต่อไปยัง VPN ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ในคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows XP ให้ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ตได้รับการกำหนดค่าไว้ถูกต้องแล้ว

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบการตั้งค่าอินเทอร์เน็ต โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  314067 วิธีการแก้ปัญหาการเชื่อมต่อ TCP/IP กับ Windows XP
 2. คลิก Start แล้วคลิก Control Panel
 3. ใน Control Panel ให้ดับเบิลคลิกที่ Network Connections
 4. คลิก Create a new connection
 5. ใน Network Connection Wizard คลิกNext
 6. คลิก Connect to the network at my workplace แล้วคลิกNext
 7. คลิกที่ Virtual Private Network connection แล้วคลิก Next
 8. หากได้รับการแจ้ง ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • หากคุณใช้การเชื่อมต่อแบบ dial-up เพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ให้คลิก Automatically dial this initial connection แล้วคลิกการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ dial-up ของคุณจากรายชื่อ
  • หากคุณใช้การเชื่อมต่อตลอดเวลา เช่น เคเบิลโมเด็ม คลิกDo not dial the initial connection
 9. คลิก Next
 10. พิมพ์ชื่อบริษัทของคุณหรือพิมพ์ชื่อคำอธิบายสำหรับการเชื่อมต่อ แล้วคลิกNext
 11. พิมพ์ชื่อโฮสต์หรือแอดเดรส Internet Protocol (IP) ของคอมพิวเตอร์ที่ต้องการเชื่อมต่อไปถึง แล้วคลิกNext
 12. คลิก Anyone's use หากต้องการให้การเชื่อมต่อสามารถใช้ได้โดยใครก็ตามที่ล็อกอินเข้าใช้คอมพิวเตอร์นั้น หรือคลิกMy use only เพื่อให้สามารถใช้งานได้เฉพาะเมื่อคุณล็อกอินเข้าใช้คอมพิวเตอร์ แล้วคลิก Next
 13. คลิกเพื่อเลือกช่องทำเครื่องหมาย Add a shortcut to this connection to my desktop หากคุณต้องการสร้างทางลัดไว้บนเดสก์ทอป แล้วคลิก Finish
 14. หากคุณได้รับการแจ้งให้เชื่อมต่อ คลิกNo
 15. ในวินโดว์ Network Connections คลิกขวาที่การเชื่อมต่อใหม่
 16. คลิก Properties แล้วกำหนดค่าตัวเลือกอื่นๆ สำหรับการเชื่อมต่อ:
  • หากคุณทำการเชื่อมต่อไปยังโดเมน ให้คลิกแท็บ Options แล้วคลิกเพื่อเลือกช่องทำเครื่องหมาย Include Windows logon domain เพื่อระบุว่าจะขอข้อมูลล็อกอินโดเมนของ Windows ก่อนที่จะพยายามเชื่อมต่อหรือไม่
  • หากต้องการให้คอมพิวเตอร์พยายามเชื่อมต่อใหม่หากสายหลุด ให้คลิกแท็บ Options แล้วคลิกเพื่อเลือกช่องทำเครื่องหมาย Redial if line is dropped
เมื่อต้องการใช้การเชื่อมต่อนี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • คลิก Start เลือกที่ Connect To แล้วคลิกการเชื่อมต่อใหม่
  • หากคุณได้เพิ่มทางลัดของการเชื่อมต่อไว้บนเดสก์ทอป ให้ดับเบิลคลิกทางลัดบนเดสก์ทอป
 2. หากคุณไม่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต Windows จะเสนอการเชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ต
 3. หลังจากคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ตแล้ว เซิร์ฟเวอร์ VPN แจ้งให้คุณใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่ แล้วคลิก Connect ทรัพยากรเครือข่ายของคุณควรจะสามารถใช้ได้เหมือนเมื่อคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยตรง
 4. การตัดการเชื่อมต่อจาก VPN คลิกขวาที่ไอคอนสำหรับการเชื่อมต่อ แล้วคลิก Disconnect
หมายเหตุ หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อทรัพยากรที่แชร์ในเครือข่ายรีโมทโดยคอมพิวเตอร์ คุณสามารถใช้ไอพีแอดเดรสของคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมต่อโดยการใช้ UNC (\\<IP_Address>\Share_name) แก้ไขแฟ้มโฮสต์ในโฟลเดอร์ Windows\System32\Drivers\ แล้วเพิ่มรายการเพื่อแมปไปยังชื่อเซิร์ฟเวอร์รีโมทไปยังไอพีแอดเดรส จากนั้นใช้ชื่อคอมพิวเตอร์ในการเชื่อมต่อ UNC (\\Server_name\Share_name).

การแก้ปัญหาการเชื่อมต่อ VPN

ปัญหาการแก้ปัญหาการเชื่อมต่อ VPN ปกติจะเกี่ยวกับการเชื่อมต่อไปยัง Internet service provider (ISP) ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ VPN หรือผู้ผลิตเราเตอร์หรือไฟร์วอล

เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ VPN คุณอาจไม่สามารถเชื่อมต่อ และอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่แจ้งปัญหาต่อไปนี้:
678: The remote computer did not respond.

930: เซิร์ฟเวอร์ตรวจสอบสิทธิไม่ตอบสนองต่อการขอตรวจสอบสิทธิทันที

800: ไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อ VPN ได้

623: ระบบไม่พบรายการสมุดโทรศัพท์สำหรับการเชื่อมต่อนี้

720: ไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์รีโมทได้
การแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:
 • ตรวจสอบว่าคุณมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก่อนที่จะพยายามเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ VPN

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใน Windows XP คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  314067 วิธีการแก้ปัญหาการเชื่อมต่อ TCP/IP กับ Windows XP
  314095 วิธีการแก้ปัญหาสาเหตุที่อาจเป็นไปได้ของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใน Windows XP
 • หากคุณสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ แต่ไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ VPN
  227391 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: "Error 623 the system could not find the phone book entry for this connection" เมื่อทำการเชื่อมต่อ VPN
 • หากคุณสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ แต่ไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ VPN และได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด 720 ให้ดูบทความต่อไปนี้ของ Microsoft Knowledge Base:
  314869 Error 720: ไม่มีการกำหนดค่าคอนฟิก PPP control protocol
 • หากคุณยังไม่สามารถเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ VPN ได้ เซิร์ฟเวอร์ VPN อาจได้รับการกำหนดค่าคอนฟิกไม่ถูกต้อง ติดต่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ VPN

  หากคุณคือผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ VPN ดูบทความต่อไปนี้ของ Microsoft Knowledge Base สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าคอนฟิกของเซิร์ฟเวอร์ Microsoft VPN:
  308208 วิธีการติดตั้งและกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ virtual private network ใน Windows 2000
  162847 การแก้ปัญหาการเชื่อมต่อ PPTP ใน Windows NT 4.0
  299684 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: Error 930; เซิร์ฟเวอร์ตรวจสอบสิทธิไม่ตอบสนองต่อการขอตรวจสอบสิทธิทันที
 • หากคุณใช้ไฟร์วอลส่วนตัวหรือเราเตอร์บรอดแบนด์ หรือหากมีเราเตอร์หรือไฟร์วอลระหว่างไคลเอนต์ VPN และเซิร์ฟเวอร์ VPN พอร์ตและโพรโทคอลต่อไปนี้ต้องใช้สำหรับ PPTP ในไฟร์วอลและเราเตอร์ทั้งหมดระหว่างไคลเอนต์ VPN และเซิร์ฟเวอร์ VPN:

  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  พอร์ตไคลเอนต์พอร์ตเซิร์ฟเวอร์โพรโทคอล
  1024-65535/TCP1723/TCPPPTP

  นอกจากนี้ คุณต้องเปิดใช้ IP PROTOCOL 47 (GRE)

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าไฟร์วอลหรือเราเตอร์ และเพื่อยืนยันว่าไฟร์วอลหรือเราเตอร์ของคุณจะผ่านพอร์ตต่างๆ และโพรโทคอล ติดต่อบริษัทผู้ผลิตไฟร์วอล เราเตอร์ ISP หรือผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ VPN
หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 314076 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มิถุนายน 2556 - Revision: 1.1
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbnetwork KB314076

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com