Internetkapcsolati problémák lehetséges okai és a problémák megoldása Windows XP rendszerben

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 314095 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
A jelen cikkben leírtak Microsoft Windows 2000 és Microsoft Windows NT 4.0 rendszerre vonatkozó verzióját a következő számú cikkben olvashatja: 163391 (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.).
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

Összefoglaló

Ebben a cikkben olyan hibák azonosításáról és megoldásáról olvashat, amelyek problémákhoz vezetnek abban az esetben, ha a következő eszközökkel kapcsolatot szeretne létesíteni az interneten található kiszolgálókkal:
 • Internetböngésző
 • FTP protokoll (File Transfer Protocol)
 • Telnet
A cikkben foglaltak azt feltételezik, hogy a felhasználó sikeresen kapcsolatot tud létesíteni internetszolgáltatójával, és be is tud jelentkezni.

További információ

A következők bármelyike problémákat okozhat az internetes kiszolgálókkal megkísérelt kommunikáció során:
 • A kiszolgáló nem működik helyesen vagy ideiglenesen eltávolították az internetről.
 • Nincs megfelelően beállítva az internetböngésző program.
 • Az internetszolgáltatóval létesítendő telefonos kapcsolat TCP/IP-beállításai helytelenek.
 • Nem működik megfelelően az internetszolgáltató DNS-kiszolgálója.
 • A rendszermeghajtó:\Windows, a rendszermeghajtó:\Windows\System32\Drivers vagy a rendszermeghajtó:\Program Files\Network Ice\Black Ice könyvtárban található Hosts fájlok sérültek lehetnek.

  Megjegyzés: A rendszermeghajtó helyőrző annak a meghajtónak a betűjelével helyettesítendő, amelyre Windows rendszer telepítve van.
A tapasztalt hiba okának és megoldásának azonosításához járjon el a következő részekben írtak szerint, és az egyes műveleteket az itt megadott sorrendben hajtsa végre. Egy adott műveletsor befejezése után próbáljon meg ismét kapcsolatot létesíteni az internetes kiszolgálókkal.

Ismert és megbízható kiszolgáló használata

Ha nem sikerül kapcsolatot létesíteni valamely internetes kiszolgálóval, próbáljon kapcsolódni a Microsoft webhelyéhez annak teljesen minősített tartománynevét (FQDN) használva:
http://www.microsoft.com/hun/
A teljesen minősített tartománynév egy állomásnévből (példánkban „microsoft”) és tartománynévből („.com”) áll. Ha a teljesen minősített tartománynév segítségével sikerül kapcsolatot létesíteni a Microsoft webhelyével, akkor a számítógép TCP/IP-beállításai helyesek.

Amennyiben sikerült kapcsolódni a Microsoft webhelyéhez, ám egy másik internetes webhelyhez több próbálkozás után sem, elképzelhető, hogy a másik webhely nem működik megfelelően vagy ideiglenesen megszüntették internetkapcsolatát. Próbáljon kapcsolatot létesíteni más webhelyekkel is: ha egyesekhez sikerül, másokhoz azonban nem, szükség esetén kérje internetszolgáltatója segítségét.

Ha egyetlen webhellyel sem sikerül kapcsolatot létesítenie, akkor valószínűleg helytelenek az internetböngésző beállításai vagy az internetszolgáltatóval létesítendő telefonos kapcsolat TCP/IP-beállításai.

A böngészőbeállítások helyességének ellenőrzése

Győződjön meg arról, hogy internetböngészőjének (például Microsoft Internet Explorer) beállításai helyesen vannak megadva az internetszolgáltatóval létesítendő telefonos kapcsolathoz, és ellenőrizze azt is, hogy a böngésző nem proxykiszolgálón keresztüli kapcsolódásra van-e beállítva. (A proxykiszolgáló olyan számítógép vagy program, amely ellenőrzött közvetítőközegként működik a helyi hálózat (LAN) és az internet között. A proxykiszolgálók a tűzfalrendszerek azon részei, amelyek egyetlen hálózati címet küldenek a külső webhelyeknek.)

A beállítások ellenőrzéséhez indítsa el az Internet Explorer programot, majd kattintson az Eszközök menü Internetbeállítások parancsára. Kattintson a Kapcsolatok fülre, és tekintse át az internetszolgáltatóra vonatkozó beállításokat.

Ha tudni szeretné, hogy a böngészője használ-e proxykiszolgálót, kattintson a LAN-beállítások gombra.

Az IP-cím helyességének ellenőrzése

Ha internetszolgáltatójától állandó IP-címet kapott, győződjön meg arról, hogy az internetszolgáltatóval létesítendő kapcsolat TCP/IP-beállításai a helyes adatokat tartalmazzák. Hajtsa végre az alábbi műveleteket.
 1. Létesítsen kapcsolatot az internetszolgáltatójával.
 2. Nyisson meg egy parancsablakot, írja be a következő parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt:
  ipconfig /all
  Az ipconfig /all parancs az összes hálózati kártya és modemes kapcsolat Windows TCP/IP-beállításait megjeleníti. A modemes kapcsolat címe „NDISWAN x adapter” formátumban látható a képernyőn (az x elem helyén egy szám áll). Az NDISWAN x adapter alapértelmezett átjárója megegyezik az IP-címmel. Ez szándékosan van így. Az sem kizárt, hogy egynél több NDISWAN x adapter jelenik meg. A jelenleg nem használt NDISWAN x adapterek az IP-cím helyén nullákat tartalmaznak.
 3. Ha az internetszolgáltatóval létesítendő telefonos kapcsolat IP-címe nem egyezik az internetszolgáltatótól kapott IP-címmel, akkor módosítsa a megjelenített címet úgy, hogy az megegyezzen a szolgáltatótól kapottal. Ennek menete a következő:
  1. Mutasson a Start menü Beállítások pontjára, kattintson a Vezérlőpult parancsra, majd kattintson duplán a Hálózati kapcsolatok elemre.
  2. Kattintson a jobb gombbal az internetkapcsolat ikonjára, válassza a helyi menü Tulajdonságok parancsát, majd kattintson a Hálózat fülre.
  3. Kattintson a TCP/IP protokoll listaelemre, majd a Tulajdonságok gombra.
  4. Ha nem helyesek a beállítások, akkor módosítsa őket úgy, hogy megegyezzenek az internetszolgáltató által megadottakkal, ezt követően kattintson az OK gombra, majd újból az OK gombra.

Alapértelmezett átjáró távoli hálózaton történő használatának engedélyezése

Ha hálózati kártya segítségével kapcsolódik egy helyi hálózatra, és ezzel egy időben modemes kapcsolattal internetszolgáltatójához is csatlakozik, állítsa be úgy a telefonos kapcsolatot, hogy az esetleges útválasztási ütközéseket a telefonos kapcsolat igényeinek megfelelően oldja fel a rendszer. Ennek menete a következő:
 1. Kattintson duplán a Vezérlőpult Hálózati kapcsolatok elemére.
 2. Kattintson a jobb gombbal az internetkapcsolat ikonjára, válassza a helyi menü Tulajdonságok parancsát, majd kattintson a Hálózat fülre.
 3. Kattintson a TCP/IP protokoll listaelemre, a Tulajdonságok gombra, majd a Speciális gombra.
 4. Jelölje be az Alapértelmezett átjáró használata a távoli hálózaton jelölőnégyzetet, majd kattintson az OK gombra.
 5. Kattintson az OK gombra.

A fogadott és a küldött adatmennyiség LED-jeinek ellenőrzése

Ha hálózati kártya segítségével kapcsolódik egy helyi hálózatra, és ezzel egy időben modemes kapcsolattal internetszolgáltatójához is csatlakozik, akkor a hálózati kártya és a modem közötti ütközés miatt a számítógép esetleg nem tud a modemen keresztül adatokat küldeni az internetes kiszolgálókra. Ha ellenőrizni szeretné, hogy a TCP/IP-adatcsomagok valóban a modemen keresztül jutnak-e el az internetszolgáltatóhoz, hajtsa végre az alábbi műveleteket:
 1. Csatlakozzon az internetszolgáltatójához, és jelentkezzen be.
 2. A ping parancs kiadásával küldjön tesztadatokat a modemen keresztül a kiszolgálóra. Nyisson meg egy parancsablakot, írja be a parancssorba a következő parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt:
  ping IP-cím
  Az IP-cím elem egy ismert és megbízható internetes kiszolgáló IP-címe legyen. Ha nem ismeri egyetlen kiszolgáló IP-címét sem, írja be az ftp.microsoft.com webhely 207.46.133.140 IP-címét.
A telefonos hálózat figyelője LED-ek használatával szemlélteti a modem állapotát.
 • Ha valamely internetes kiszolgáló ping paranccsal történő tesztelésekor a küldést jelző (Tx) LED felvillan a figyelőprogramban, akkor a TCP/IP-adatcsomagok a modemen keresztül jutnak el az internetszolgáltatóhoz.
 • Ha az internetes kiszolgáló ping paranccsal történő tesztelésekor a küldést jelző (Tx) LED nem villan fel a figyelőprogramban, akkor a TCP/IP-adatcsomagok nem a modemen keresztül továbbítódnak. Győződjön meg arról, hogy az internetszolgáltató által a telefonos kapcsolathoz megadott IP-cím különbözik a hálózati kártya vagy a visszacsatolás illesztőprogramjának IP-címétől (ha van ilyen telepítve). Fontos tudni azt is, hogy ez utóbbi két IP-cím nem lehet ugyanazon a hálózaton, mint az internetszolgáltató által a telefonos kapcsolathoz megadott IP-cím.
 • Ha valamely internetes kiszolgáló ping paranccsal történő tesztelésekor a fogadást jelző (Rx) LED nem villan fel a figyelőprogramban, akkor nem érkeznek adatcsomagok az internetszolgáltatótól. Szükség esetén kérje az internetszolgáltató segítségét.
 • Ha az internetes kiszolgáló ping paranccsal történő tesztelésekor a fogadást jelző (Rx) LED felvillan a figyelőprogramban, de továbbra sem sikerül kapcsolatot létesíteni a kiszolgálóval a teljesen minősített tartománynév használatával, akkor valószínűleg névfeloldási probléma lépett fel.

A névfeloldás működésének ellenőrzése

A névfeloldást a DNS-kiszolgálók végzik. Ha az internetes kiszolgáló teljesen minősített tartománynevének használatával nem sikerül kapcsolatot létesíteni, feltehetőleg hibásak a telefonos kapcsolat DNS-beállításai vagy az internetszolgáltató DNS-kiszolgálójának beállításai.

A telefonos kapcsolat DNS-beállításának helyességéről az alábbi módon győződhet meg:
 1. A DNS-kiszolgáló IP-címének megjelenítéséhez nyisson meg egy parancsablakot, írja be a parancssorba az ipconfig /all parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt. Ha a DNS-kiszolgáló IP-címe nem látható, lépjen kapcsolatba az internetszolgáltatóval a DNS-kiszolgáló címének beszerzéséhez.
 2. A DNS-kiszolgáló IP-címének ping paranccsal történő tesztelésével győződjön meg arról, hogy a számítógép kapcsolatot tud létesíteni a DNS-kiszolgálóval. A képernyőn megjelenő válaszüzenet a következőhöz hasonló:
    ###.###.###.### pingelése – 32 bájtnyi adattal:
  
    Válasz ###.###.###.###: bájt=32 idő=77 ms TTL=28
    Válasz ###.###.###.###: bájt=32 idő=80 ms TTL=28
    Válasz ###.###.###.###: bájt=32 idő=78 ms TTL=28
    Válasz ###.###.###.###: bájt=32 idő=79 ms TTL=28 
  A számokat helyettesítő kettőskereszt karakterek (###.###.###.###) a DNS-kiszolgáló IP-címét jelölik.
Ha nem sikerül a ping paranccsal tesztelni a DNS-kiszolgáló IP-címét, tudakolja meg az internetszolgáltatótól, hogy valóban a helyes IP-címet használja-e, illetve hogy megfelelően működik-e a DNS-kiszolgáló.

Ha a DNS-kiszolgáló IP-címének pingelése sikeresen végrehajtható, de az internetes kiszolgálóval nem lehet kapcsolatot létesíteni annak teljesen minősített tartománynevét használva, nem kizárt, hogy a DNS-kiszolgáló helytelenül oldja fel az állomásneveket. Ha az internetszolgáltató egynél több DNS-kiszolgálót üzemeltet, állítson be azoktól eltérő DNS-kiszolgálót. Ha így megoldódik a probléma, kérje meg az internetszolgáltatót, hogy hárítsa el az elsőként használni próbált DNS-kiszolgálóval kapcsolatos hibát.

A hosts fájlok ellenőrzése

Indítsa el az Internet Explorer programot, és csatlakozzon az internetre. Írja be a www.microsoft.com címet vagy egy másik teljesen minősített tartománynevet a böngésző címsorába, és kattintson az Ugrás gombra. A Microsoft hálózatának keresője (search.msn.com) ekkor azt jelzi, hogy az oldal nem található, ha azonban a webhelyek IP-címét írja be a böngésző címsorába, akkor az oldalak megjelennek.

A probléma megoldásához hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Keresse meg a hosts fájlokat a helyi merevlemezen.
 2. A fájlnévkiterjesztések megjelenítésének engedélyezése után keressen olyan hosts fájlokat, amelyek nem rendelkeznek .sam kiterjesztéssel. Nyissa meg a fájlokat a Jegyzettömb segédprogrammal, és ellenőrizze, hogy nem tartalmaznak-e a nem elérhető weblapokra vonatkozó hivatkozásokat.
 3. Törölje azokat hosts fájlokat, amelyek nem rendelkeznek .sam kiterjesztéssel.

A DNS-kiszolgáló helyes IP-címének ellenőrzését követően frissítse az internetszolgáltatóval létesítendő telefonos kapcsolat TCP/IP-beállításait. A DNS-kiszolgáló érvényes IP-címének módosításához vagy hozzáadásához az alábbi műveleteket kell végrehajtani a telefonos hálózati kapcsolathoz:
 1. Kattintson duplán a Vezérlőpult Hálózati kapcsolatok elemére.
 2. Kattintson a jobb gombbal az internetkapcsolat ikonjára, válassza a helyi menü Tulajdonságok parancsát, majd kattintson a Hálózat fülre.
 3. Kattintson a TCP/IP protokoll listaelemre, majd a Tulajdonságok gombra.
 4. Jelölje be A következő DNS-kiszolgálócímek használata választógombot, majd írja be a helyes IP-címet az Elsődleges DNS-kiszolgáló mezőbe.
 5. Kattintson az OK gombra, majd még egyszer az OK gombra.

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 314095 - Utolsó ellenőrzés: 2013. június 7. - Verziószám: 4.2
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Kulcsszavak: 
kbhowto kbdialup kbinfo kbnetwork KB314095
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com