Slik feilsøker du mulige årsaker til problemer med tilkobling til Internett i Windows XP

Artikkeloversettelser Artikkeloversettelser
Artikkel-ID: 314095 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.
Hvis du vil ha en versjon av denne artikkelen for Microsoft Windows 2000 og Microsoft Windows NT 4.0, kan du se 163391.
Vis alt | Skjul alt

På denne siden

Sammendrag

Denne artikkelen beskriver hvordan du diagnostiserer og løser problemer som kan føre til at det oppstår problemer når du prøver å bruke en av følgende enheter til å kommunisere med servere på Internett:
 • Webleser
 • FTP (File Transfer Protocol)
 • Telnet
Denne artikkelen forutsetter at du kan koble deg til og logge deg på Internett-leverandøren uten problemer.

Mer informasjon

En hvilken som helst av følgende situasjoner kan føre til problemer når du prøver å kommunisere med en server på Internett:
 • Serveren fungerer ikke som den skal eller er blitt midlertidig fjernet fra Internett.
 • Webleseren er ikke riktig konfigurert.
 • TCP/IP-konfigurasjonen for den eksterne tilkoblingen til Internett-leverandøren er ikke riktig.
 • Internett-leverandørens DNS-server (Domain Name Service) fungerer ikke som den skal.
 • Hosts-filer i katalogene systemstasjon:\Windows, systemstasjon:\Windows\System32\Drivers og systemstasjon:\Programfiler\Network Ice\Black Ice kan være skadet eller ødelagt.

  Obs! Systemstasjon er en plassholder for stasjonen hvor Windows er installert.
Når du skal finne årsaken til og en løsning på problemet du opplever, følger du fremgangsmåtene i hvert av følgende avsnitt, i den rekkefølgen de presenteres. Når du har fullført en fremgangsmåte, prøver du på nytt for å se om du kan kommunisere med servere på Internett.

Prøv en server som du vet fungerer

Hvis du ikke kan kommunisere med en bestemt server på Internett, prøv å koble til Microsoft-webområdet ved å bruke det fullstendige domenenavnet (FQDN):
http://www.microsoft.com/nb-no/default.aspx
Et fullstendig domenenavn består av et vertsnavn ("microsoft" i dette tilfellet) og et domenenavn (".com"). Hvis du kan koble til Microsoft-webområdet ved å bruke det fullstendige domenenavnet, er datamaskinens TCP/IP-konfigurasjon riktig.

Hvis du kan koble til Microsoft-webområdet, men ikke til et annet bestemt webområde etter flere forsøk, kan det hende at dette området ikke fungerer som det skal eller er blitt midlertidig fjernet fra Internett. Prøv å koble til flere forskjellige webområder. Hvis du kan koble til noen webområder, men ikke til andre webområder, kan du kontakte Internett-leverandøren hvis du trenger hjelp.

Hvis du ikke kan koble til noen webområder, kan det være et problem med konfigurasjonen av webleseren eller med TCP/IP-konfigurasjonen for den eksterne tilkoblingen til Internett-leverandøren.

Kontroller at webleseren er riktig konfigurert

Kontroller at webleseren (for eksempel Microsoft Internet Explorer) er riktig konfigurert for tilkobling til Internett via den eksterne tilkoblingen til Internett-leverandøren. Kontroller også at webleseren ikke er konfigurert for tilkobling via en proxy-serveren. (En proxy-server er en datamaskin eller et program som fungerer som et "mellomlager" mellom et lokalt nettverk (LAN) og Internett. En proxy-server er en brannmurkomponent som presenterer én enkelt nettverksadresse til eksterne webområder.)

Når du skal kontrollere disse innstillingene, starter du Internet Explorer, og deretter klikker du Alternativer for InternettVerktøy-menyen. Klikk kategorien Tilkoblinger, og vis deretter innstillingene som gjelder for Internett-leverandøren.

Når du skal kontrollere om webleseren bruker en proxy-server, klikker du LAN-innstillinger.

Kontroller IP-adressen (Internet Protocol)

Hvis Internett-leverandøren har gitt deg en statisk (permanent) IP-adresse, må du kontrollere at TCP/IP-konfigurasjonen for tilkoblingen til Internett-leverandøren inneholder riktig informasjon. Følg denne fremgangsmåten:
 1. Koble til Internett-leverandøren.
 2. Start en ledetekst, skriv inn følgende kommando, og trykk deretter ENTER:
  ipconfig /all
  Kommandoen ipconfig /all viser TCP/IP-innstillingene i Windows for alle nettverkskort og modemtilkoblinger. Adressen til en modemtilkobling vises som "NDISWANx-kort", der x er et tall. Standard gateway for NDISWAN x-kortet er den samme som IP-adressen. Dette er den ønskede virkemåten. Det kan vises mer enn ett NDISWANx-kort. NDISWANx-kort som ikke er i bruk for øyeblikket, viser nuller for IP-adressen.
 3. Hvis IP-adressen som vises for den eksterne tilkoblingen til Internett-leverandøren, ikke stemmer med IP-adressen du fikk av Internett-leverandøren, kan du endre IP-adressen som vises, slik at den stemmer med adressen du fikk av Internett-leverandøren. Følg denne fremgangsmåten:
  1. Klikk Start, velg Innstillinger, klikk Kontrollpanel, og dobbeltklikk deretter Nettverkstilkoblinger.
  2. Høyreklikk Internett-tilkoblingen, klikk Egenskaper, og velg deretter kategorien Nettverk.
  3. Klikk Internett-protokollkortet, og klikk deretter Egenskaper.
  4. Hvis innstillingene ikke er riktige, kan du endre TCP/IP-innstillingene slik at de stemmer med innstillingene du fikk av Internett-leverandøren, klikke OK, og deretter klikke OK på nytt.

Aktiver alternativet for å bruke standard gateway på det eksterne nettverket

Hvis du kobler til et lokalt nettverk ved å bruke et nettverkskort og samtidig kobler til Internett-leverandøren ved å bruke et modem, konfigurer den eksterne tilkoblingen slik at eventuelle rutingskonflikter løses til fordel for den eksterne tilkoblingen til Internett-leverandøren. Følg denne fremgangsmåten:
 1. Dobbeltklikk Nettverkstilkoblinger i Kontrollpanel.
 2. Høyreklikk Internett-tilkoblingen, klikk Egenskaper, og velg deretter kategorien Nettverk.
 3. Klikk Internett-protokollkortet, klikk Egenskaper, og klikk deretter Avansert.
 4. Merk av for Bruk standard gateway på eksterne nettverk, og klikk deretter OK.
 5. Klikk OK.

Kontroller lampene for overføring og mottak

Hvis du kobler til et lokalt nettverk ved å bruke et nettverkskort og samtidig kobler til Internett-leverandøren ved å bruke et modem, kan en konflikt mellom nettverkskortet og modemet hindre at modemet kan sende informasjon til servere på Internett. Når du skal kontrollere at TCP/IP-pakkene rutes via modemet til Internett-leverandøren, følger du denne fremgangsmåten:
 1. Koble til og logg på Internett-leverandøren.
 2. Bruk ping-kommandoen for å få modemet til å sende testinformasjon. Skriv inn følgende kommando ved en ledetekst, og trykk deretter ENTER:
  ping IP-adresse
  der IP-adresse er IP-adressen til en server på Internett som du vet fungerer. Hvis du ikke kjenner IP-adressen til en server på Internett, kan du bruke IP-adressen til ftp.microsoft.com, 207.46.133.140.
Overvåking av ekstern pålogging bruker lamper til å vise modemstatusen.
 • Hvis overføringslampen (Tx) i Overvåking av ekstern pålogging blinker når du pinger en server på Internett, rutes TCP/IP-informasjonen via modemet til Internett-leverandøren.
 • Hvis overføringslampen (Tx) i Overvåking av ekstern pålogging ikke blinker når du pinger en server på Internett, rutes pakkene ikke via modemet. Kontroller at IP-adressen som Internett-leverandøren har tilordnet den eksterne tilkoblingen, er forskjellig fra IP-adressen for nettverkskortet eller tilbakekoblingsdriveren (hvis installert). Dessuten må IP-adressen for nettverkskortet eller tilbakekoblingsdriveren ikke være på samme nettverk som IP-adressen som Internett-leverandøren har tilordnet den eksterne tilkoblingen.
 • Hvis mottakslampen (Rx) i Overvåking av ekstern pålogging ikke blinker når du pinger en server på Internett, mottas ikke pakkene fra Internett-leverandøren. Kontakt Internett-leverandøren hvis du trenger hjelp.
 • Hvis mottakslampen (Rx) i Overvåking av ekstern pålogging blinker når du pinger en server på Internett, men du likevel ikke kan koble til serveren ved å bruke dens fullstendige domenenavn (FQDN), kan det skyldes et navneløsingsproblem.

Test navneløsingen

En DNS-server tilbyr løsing av vertsnavn. Hvis du ikke kan koble til en server på Internett ved å bruke dens fullstendige domenenavn (FQDN), kan det være et problem med DNS-konfigurasjonen for den eksterne tilkoblingen til Internett-leverandøren eller med Internett-leverandørens DNS-server.

Når du skal fastslå om det er problemer med DNS-konfigurasjonen for den eksterne tilkoblingen til Internett-leverandøren, følger du denne fremgangsmåten:
 1. Skriv inn ipconfig /all ved en ledetekst, og trykk deretter ENTER for å vise DNS-serverens IP-adresse. Hvis DNS-serverens IP-adresse ikke vises, kontakt Internett-leverandøren for å få en IP-adresse for DNS-serveren.
 2. Når du skal kontrollere at datamaskinen kan kommunisere med DNS-serveren, pinger du DNS-serverens IP-adresse. Svaret ser omtrent slik ut:
    Pinger ###.###.###.### med 32 byte data:
  
    Svar fra ###.###.###.###: byte = 32 tid = 77 ms TTL = 28
    Svar fra ###.###.###.###: byte = 32 tid = 80 ms TTL = 28
    Svar fra ###.###.###.###: byte = 32 tid = 78 ms TTL = 28
    Svar fra ###.###.###.###: byte=32 tid=79 ms TTL=28 
  Rekken med talltegn (###.###.###.###) representerer IP-adressen til DNS-serveren.
Hvis du ikke klarer å pinge DNS-serverens IP-adresse, kan du kontakte Internett-leverandøren for å bekrefte at du bruker riktig IP-adresse og at DNS-serveren fungerer som den skal.

Hvis du kan pinge DNS-serverens IP-adresse, men ikke kan koble til en server på Internett ved å bruke dens fullstendige domenenavn (FQDN), kan det hende at DNS-serveren ikke løser vertsnavnene riktig. Hvis Internett-leverandøren har mer enn én tilgjengelig DNS-server, kan du konfigurere datamaskinen slik at den bruker en annen DNS-server. Hvis problemet ikke løses ved at du bruker en annen DNS-server, kan du kontakte Internett-leverandøren for å få løst problemet med den opprinnelige DNS-serveren.

Kontrollere vertsfilene

Åpne Internet Explorer. Koble til Internett. Skriv inn www.microsoft.com og andre FQDN-adresser i adresselinjen, og klikk deretter Gå til. MSN Search rapporterer at det ikke blir funnet noen sider. Hvis du imidlertid skriver inn IP-adressen for et av webområdene, vises webområdet.

Slik løser du dette problemet:
 1. Søk etter hosts-filer på den lokale harddisken.
 2. Hvis filtypen vises, kan du finne en hosts-fil uten filtypen SAM, og åpne den i Notisblokk for å kontrollere at den inneholder referanser til områdene som er utilgjengelige.
 3. Slett alle hosts-filer som ikke har filtypen SAM.

Når du har fått bekreftet den riktige IP-adressen til DNS-serveren, oppdaterer du TCP/IP-innstillingene for den eksterne tilkoblingen til Internett-leverandøren. Når du skal endre eller legge til en gyldig IP-adresse for DNS-serveren i en telefonlisteoppføring for Ekstern pålogging, følger du denne fremgangsmåten:
 1. Dobbeltklikk Nettverkstilkoblinger i Kontrollpanel.
 2. Høyreklikk Internett-tilkoblingen, klikk Egenskaper, og velg deretter kategorien Nettverk.
 3. Klikk Internett-protokollkortet, og klikk deretter Egenskaper.
 4. Klikk Bruk følgende DNS-serveradresser, og skriv deretter inn riktig IP-adresse i boksen Foretrukket DNS-server.
 5. Klikk OK, og klikk deretter OK på nytt.
Obs! Dette er en "FAST PUBLISH"-artikkel som er opprettet direkte innenfor Microsofts kundestøtteorganisasjon. Informasjonen her leveres "som den er" som svar på problemer som kan oppstå. Som et resultat av den korte tiden det tar å gjøre materialet tilgjengelig, kan det inneholde skrivefeil, og det kan når som helst og uten forvarsel bli revidert. Se Vilkår for bruk for mer informasjon.

Egenskaper

Artikkel-ID: 314095 - Forrige gjennomgang: 3. oktober 2013 - Gjennomgang: 1.0
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Nøkkelord: 
kbhowto kbdialup kbinfo kbnetwork KB314095

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com