Riešenie možných príčin problémov s pripojením na Internet v systéme Windows XP

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 314095 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Verzia tohto článku pre systémy Microsoft Windows 2000 a Microsoft Windows NT 4.0 je dostupná pod číslom 163391.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

Súhrn

Tento článok popisuje spôsoby zistenia a riešenia problémov, ktoré môžu spôsobiť problémy pri pokuse o komunikáciu so servermi na Internete pomocou nasledovných prostriedkov:
 • internetového prehľadávača,
 • protokolu FTP (File Transfer Protocol),
 • služby Telnet.
Tento článok predpokladá, že sa môžete úspešne pripojiť a prihlásiť k poskytovateľovi internetových služieb.

Ďalšie informácie

Problémy pri pokuse o komunikáciu so serverom na Internete môže spôsobiť niektorá z nasledovných príčin:
 • Server nepracuje správne alebo bol dočasne odstránený z Internetu.
 • Internetový prehľadávač nie je správne nakonfigurovaný.
 • Konfigurácia protokolu TCP/IP pre telefonické pripojenie k poskytovateľovi internetových služieb je nesprávna.
 • Server DNS (Domain Name Service) poskytovateľa internetových služieb nepracuje správne.
 • Súbory hosts v priečinkoch systémová_jednotka:\Windows, systémová_jednotka:\Windows\System32\Drivers a systémová jednotka:\Program Files\Network Ice\Black Ice sú poškodené alebo zničené.

  Poznámka: Reťazec systémová_jednotka predstavuje jednotku, na ktorej je nainštalovaný systém Windows.
Ak chcete určiť príčinu a nájsť riešenie príslušného problému, použite postupy v každej z nasledovných častí v poradí, v akom sú uvedené. Po dokončení postupu znova vyskúšajte, či je možné komunikovať so servermi na Internete.

Skúste sa prihlásiť k známemu kvalitnému serveru

Ak nemôžete komunikovať s konkrétnym serverom na Internete, pokúste sa pripojiť k webovej lokalite spoločnosti Microsoft pomocou úplného názvu domény (FQDN):
http://www.microsoft.com/sk-sk/default.aspx
Úplný názov domény pozostáva z názvu hostiteľa (v tomto prípade „microsoft“) a z názvu domény („.com“). Ak sa môžete pripojiť k webovej lokalite spoločnosti Microsoft pomocou úplného názvu domény, konfigurácia protokolu TCP/IP v počítači je správna.

Ak sa môžete pripojiť k webovej lokalite spoločnosti Microsoft, ale nemôžete sa ani po niekoľkých pokusoch pripojiť k inému konkrétnemu serveru na Internete, daný server pravdepodobne nepracuje správne alebo bol dočasne odstránený z Internetu. Pokúste sa pripojiť k iným webovým lokalitám. Ak sa môžete k niektorým webovým lokalitám pripojiť, ale k iným nie, a potrebujete pomoc, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb.

Ak sa nemôžete pripojiť k žiadnym webovým lokalitám, problém bude pravdepodobne v konfigurácii internetového prehľadávača alebo v nastavení protokolu TCP/IP pre telefonické pripojenie k poskytovateľovi internetových služieb.

Skontrolujte správnosť konfigurácie prehľadávača

Uistite sa, že internetový prehľadávač (napríklad program Microsoft Internet Explorer) je správne nakonfigurovaný na pripojenie na Internet prostredníctvom telefonického pripojenia k poskytovateľovi internetových služieb, a uistite sa tiež, že internetový prehľadávač nie je nakonfigurovaný na pripojenie prostredníctvom servera proxy. (Server proxy je počítač alebo program, ktorý funguje ako „sprostredkovacia“ bariéra medzi lokálnou sieťou LAN a Internetom. Server proxy je súčasťou brány firewall, ktorá externým lokalitám prezentuje jedinú sieťovú adresu.)

Ak chcete skontrolovať tieto nastavenia, spustite program Internet Explorer a kliknite na položku Možnosti siete Internet v ponuke Nástroje. Kliknite na kartu Pripojenia a prezrite si nastavenia, ktoré sa týkajú vášho poskytovateľa internetových služieb.

Ak chcete zistiť, či prehľadávač používa server proxy, kliknite na tlačidlo Nastavenia siete LAN .

Overte adresu IP (Internet Protocol)

Ak vám poskytovateľ internetových služieb poskytol statickú (trvalú) adresu IP, uistite sa, že konfigurácia protokolu TCP/IP pre pripojenie k poskytovateľovi internetových služieb obsahuje správne informácie. Postupujte nasledovne:
 1. Pripojte sa k poskytovateľovi internetových služieb.
 2. Spustite príkazový riadok, zadajte nasledovný príkaz a stlačte kláves ENTER:
  ipconfig /all
  Príkaz ipconfig /all zobrazí nastavenia protokolu TCP/IP v systéme Windows pre všetky sieťové adaptéry a pripojenia prostredníctvom modemu. Adresa pripojenia prostredníctvom modemu sa zobrazuje ako „NDISWANx adaptér“, kde x je číslo. Predvolená brána pre adaptér NDISWAN x je rovnaká ako adresa IP. Toto správanie je zámerné. Môžu sa zobraziť viaceré adaptéry NDISWANx. Adaptéry NDISWANx, ktoré sa momentálne nepoužívajú, majú v adrese IP zobrazené nuly.
 3. Ak adresa IP, ktorá sa zobrazuje pre telefonické pripojenie k poskytovateľovi internetových služieb, nezodpovedá adrese IP, ktorú vám pridelil poskytovateľ internetových služieb, zmeňte zobrazenú adresu IP tak, aby zodpovedala adrese IP pridelenej poskytovateľom internetových služieb. Postupujte nasledovne:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Nastavenia, kliknite na položku Ovládací panel a potom dvakrát kliknite na položku Sieťové pripojenia.
  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na príslušné internetové pripojenie, kliknite na príkaz Vlastnosti a potom na kartu Sieť.
  3. Kliknite na adaptér internetového protokolu a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti.
  4. Ak nastavenia nie sú správne, zmeňte nastavenia protokolu TCP/IP tak, aby zodpovedali nastaveniam od poskytovateľa internetových služieb, kliknite na tlačidlo OK a potom znova kliknite na tlačidlo OK.

Zapnite možnosť používania predvolenej brány vzdialenej siete

Ak sa pripájate k miestnej sieti pomocou sieťového adaptéra a zároveň sa pripájate k poskytovateľovi internetových služieb prostredníctvom modemu, nakonfigurujte telefonické pripojenie tak, aby sa prípadné konflikty smerovania vyriešili v prospech telefonického pripojenia k poskytovateľovi internetových služieb. Postupujte nasledovne:
 1. V okne Ovládací panel dvakrát kliknite na položku Sieťové pripojenia.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na príslušné internetové pripojenie, kliknite na príkaz Vlastnosti a potom na kartu Sieť.
 3. Kliknite na adaptér internetového protokolu, kliknite na tlačidlo Vlastnosti a potom kliknite na tlačidlo Spresniť.
 4. Začiarknite políčko Použiť predvolenú bránu vzdialenej siete a potom kliknite na tlačidlo OK.
 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Skontrolujte indikátory prenosu a príjmu

Ak sa pripájate k miestnej sieti pomocou sieťového adaptéra a zároveň sa pripájate k poskytovateľovi internetových služieb prostredníctvom modemu, môže konflikt medzi sieťovým adaptérom a modemom zabraňovať modemu v odosielaní informácií serverom na Internete. Ak chcete overiť, či sú pakety protokolu TCP/IP smerované prostredníctvom modemu k poskytovateľovi internetových služieb, postupujte nasledovne:
 1. Pripojte sa a prihláste sa k poskytovateľovi internetových služieb.
 2. Použite príkaz ping, po ktorého zadaní modem odošle testovacie informácie. Do príkazového riadka zadajte nasledovný príkaz a stlačte kláves ENTER:
  ping adresa IP
  kde adresa IP predstavuje adresu IP servera na Internete, ktorý je s určitosťou dostupný. Ak nepoznáte adresu IP servera na Internete, použite adresu IP servera ftp.microsoft.com, 207.46.133.140.
Monitor telefonického pripojenia siete používa na zobrazenie stavu modemu svetelné indikátory.
 • Ak pri testovaní dostupnosti servera na Internete pomocou príkazu ping svetelný indikátor prenosu (Tx) monitora telefonického pripojenia siete bliká, informácie protokolu TCP/IP sú smerované prostredníctvom modemu k poskytovateľovi internetových služieb.
 • Ak pri testovaní dostupnosti servera na Internete pomocou príkazu ping svetelný indikátor prenosu (Tx) monitora telefonického pripojenia siete nebliká, pakety nie sú smerované prostredníctvom modemu. Uistite sa, že sa adresa IP, ktorú vám pridelil poskytovateľ internetových služieb pre telefonické pripojenie, odlišuje od adresy IP pre sieťový adaptér alebo ovládač slučky (ak je nainštalovaný). Adresa IP sieťového adaptéra alebo ovládača slučky nesmie byť v rovnakej sieti ako adresa IP, ktorú vám pre telefonické pripojenie pridelil poskytovateľ internetových služieb.
 • Ak pri testovaní dostupnosti servera na Internete pomocou príkazu ping svetelný indikátor príjmu (Rx) monitora telefonického pripojenia siete nebliká, pakety od poskytovateľa internetových služieb sa neprijímajú. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb.
 • Ak pri testovaní dostupnosti servera na Internete pomocou príkazu ping svetelný indikátor príjmu (Rx) monitora telefonického pripojenia siete bliká, ale stále sa nemôžete na server pripojiť pomocou úplného názvu domény (FQDN), pravdepodobne ide o problém s prekladom názvov.

Otestujte preklad názvov

Server DNS poskytuje preklad názvu hostiteľa. Ak sa nemôžete pripojiť na server na Internete pomocou úplného názvu domény (FQDN), môže ísť o problém s konfiguráciou servera DNS telefonického pripojenia k poskytovateľovi internetových služieb alebo so serverom DNS poskytovateľa internetových služieb.

Ak chcete zistiť, či ide o problém s konfiguráciou servera DNS telefonického pripojenia k poskytovateľovi internetových služieb, postupujte nasledovne:
 1. Ak chcete zobraziť adresu IP servera DNS, do príkazového riadka zadajte príkaz ipconfig /all a potom stlačte kláves ENTER. Ak sa adresa IP servera DNS nezobrazí a chcete ju získať, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb.
 2. Ak chcete overiť, či môže počítač komunikovať so serverom DNS, otestujte adresu IP servera DNS pomocou príkazu ping. Odpoveď je podobná nasledovnej:
    Testuje sa dostupnosť ###.###.###.### s 32 bajtmi údajov:
  
    Odpoveď od ###.###.###.###: bajty=32 čas=77ms TTL=28
    Odpoveď od ###.###.###.###: bajty=32 čas=80ms TTL=28
    Odpoveď od ###.###.###.###: bajty=32 čas=78ms TTL=28
    Odpoveď od ###.###.###.###: bajty=32 čas=79ms TTL=28 
  Skupiny znakov čísla (###.###.###.###) predstavujú adresu IP servera DNS.
Ak sa vám adresu IP servera DNS nepodarilo úspešne otestovať pomocou príkazu ping, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb, aby ste overili, či používate správnu adresu IP a či server DNS pracuje správne.

Ak pomocou príkazu ping môžete adresu IP servera DNS otestovať, ale nemôžete sa pripojiť na server na Internete pomocou úplného názvu domény (FQDN), server DNS pravdepodobne správne neprekladá názvy hostiteľov. Ak má poskytovateľ internetových služieb k dispozícii viaceré servery DNS, nakonfigurujte počítač na používanie iného servera DNS. Ak použitie iného servera DNS tento problém vyrieši, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb, aby odstránil problémy týkajúce sa pôvodného servera DNS.

Skontrolujte súbory hosts

Otvorte program Internet Explorer. Pripojte sa na Internet. Na paneli s adresou zadajte adresu www.microsoft.com a ďalšie adresy použitím úplného názvu domény (FQDN) a kliknite na tlačidlo Prejsť. Služba MSN Search zobrazí informáciu o tom, že sa nenašla žiadna stránka. Ak však zadáte adresu IP niektorej z webových lokalít, daná lokalita sa zobrazí správne.

Pri odstraňovaní tohto problému postupujte nasledovne:
 1. Vyhľadajte súbory hosts na pevnom disku.
 2. Ak sa zobrazujú prípony názvov súborov, vyhľadajte ľubovoľný súbor hosts bez prípony .sam, otvorte ho v programe Poznámkový blok a skontrolujte, či neobsahuje odkazy na lokality, ktoré nie sú dostupné.
 3. Odstráňte všetky súbory hosts, ktoré nemajú príponu .sam.

Po overení správnosti adresy IP servera DNS aktualizujte nastavenia protokolu TCP/IP pre telefonické pripojenie k poskytovateľovi internetových služieb. Ak chcete zmeniť alebo pridať platnú adresu servera DNS pre položku telefonického pripojenia siete, postupujte nasledovne:
 1. V okne Ovládací panel dvakrát kliknite na položku Sieťové pripojenia.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na príslušné internetové pripojenie, kliknite na príkaz Vlastnosti a potom na kartu Sieť.
 3. Kliknite na adaptér internetového protokolu a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti.
 4. Kliknite na prepínač Použiť tieto adresy serverov DNS a potom zadajte správnu adresu IP do poľa Preferovaný server DNS.
 5. Kliknite na tlačidlo OK a potom znova na tlačidlo OK.
Poznámka: Toto je článok typu FAST PUBLISH, ktorý bol vytvorený priamo v organizácii technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie uvedené v tomto článku sa poskytujú „tak, ako sú“ v reakcii na naliehavé problémy. V dôsledku rýchlosti, akou boli tieto materiály sprístupnené, môžu obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré je potrebné zohľadniť, získate na stránke Podmienky používania.

Vlastnosti

ID článku: 314095 - Posledná kontrola: 30. júla 2013 - Revízia: 1.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Kľúčové slová: 
kbhowto kbdialup kbinfo kbnetwork KB314095

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com