Felsökning av Internetanslutningsproblem i Windows XP

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 314095 - Visa produkter som artikeln gäller.
En version av den här artikeln för Microsoft Windows 2000 och Microsoft Windows NT 4.0 finns i 163391.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs olika sätt att ta reda på orsaken till problem som kan uppkomma när följande används för kommunikation med servrar på Internet och lösa problemen:
 • Webbläsare
 • FTP (File Transfer Protocol)
 • Telnet
Vi förutsätter att du kan ansluta till och logga in hos Internetleverantören.

Mer Information

Följande problem kan orsaka svårigheter att kommunicera med en server på Internet:
 • Servern fungerar inte som den ska eller har tillfälligt tagits bort från Internet.
 • Webbläsaren är inte korrekt konfigurerad.
 • TCP/IP-konfigurationen för fjärranslutningen till Internetleverantören är felaktig.
 • Internetleverantörens DNS-server (Domain Name Service) fungerar inte som den ska.
 • Hosts-filer i mapparna systemenhet:\Windows, systemenhet:\Windows\System32\Drivers och systemenhet:\Program\Network Ice\Black Ice kan vara skadade.

  Obs! Systemenhet är en platshållare för enheten där Windows är installerat.
Ta reda på orsaken till ditt problem och lösningen genom att följa instruktionerna i följande avsnitt i angiven ordning. När du är klar med en procedur kontrollerar du igen om du kan kommunicera med servrar på Internet.

Prova en server du vet fungerar

Om du inte kan kommunicera med en viss server på Internet försöker du ansluta till Microsoft-webbplatsen med dess fullständiga kvalificerade domännamn (FQDN):
http://www.microsoft.com/sv/se/default.aspx
Ett FQDN består av ett värdnamn (i det här fallet "microsoft") och ett domännamn (".com"). Om du kan ansluta till Microsoft-webbplatsen med dess FQDN är TCP/IP-konfigurationen på datorn korrekt.

Om du kan ansluta till Microsoft-webbplatsen men inte till en viss annan webbplats efter flera försök, kan det hända att den andra webbplatsen inte fungerar eller tillfälligt har tagits bort från Internet. Försök ansluta till några olika webbplatser. Om du kan ansluta till vissa webbplatser men inte till andra kontaktar du Internetleverantören om du behöver hjälp.

Om du inte kan ansluta till några webbplatser alls kan det finnas ett problem med webbläsarens konfiguration eller med TCP/IP-konfigurationen för fjärranslutningen till Internetleverantören.

Kontrollera att webbläsarens konfiguration är korrekt

Kontrollera att webbläsaren (till exempel Microsoft Internet Explorer) är korrekt konfigurerad för anslutning till Internet genom fjärranslutningen till Internetleverantören, och kontrollera att webbläsaren inte är konfigurerad för anslutning via en proxyserver. (En proxyserver är en dator eller ett program som fungerar som en "mellanhand" mellan ett lokalt nätverk (LAN) och Internet. En proxyserver är en brandväggskomponent som visar en enda nätverksadress för externa webbplatser.)

Kontrollera inställningarna genom att starta Internet Explorer och sedan klicka på InternetalternativVerktyg-menyn. Klicka på fliken Anslutningar och kontrollera sedan inställningarna för din Internetleverantör.

Du kan kontrollera om en proxyserver används för webbläsaren genom att klicka på LAN-inställningar.

Kontrollera din IP-adress (Internet Protocol)

Om Internetleverantören har gett dig en statisk (permanent) IP-adress kontrollerar du att TCP/IP-konfigurationen för anslutningen till Internetleverantören innehåller korrekt information. Gör så här:
 1. Anslut till Internetleverantören.
 2. Starta en kommandotolk, skriv följande kommando och tryck på RETUR:
  ipconfig /all
  Med kommandot ipconfig /all visas Windows TCP/IP-inställningar för alla nätverkskort och modemanslutningar. Adressen för en modemanslutning visas som "NDISWANx-kort", där x är ett tal. Standard-gateway för kortet NDISWAN x är samma som IP-adressen. Detta är avsiktligt. Det kan visas fler än ett NDISWANx-kort. Alla NDISWANx-kort som inte används har nollor för IP-adressen.
 3. Om IP-adressen som visas för fjärranslutningen till Internetleverantören inte stämmer med IP-adressen du har fått från Internetleverantören, ändrar du IP-adressen som visas så att den stämmer med IP-adressen från Internetleverantören. Gör så här:
  1. Klicka på Start, peka på Inställningar, klicka på Kontrollpanelen och dubbelklicka sedan på Nätverksanslutningar.
  2. Högerklicka på Internetanslutningen, klicka på Egenskaper och klicka sedan på fliken Nätverk.
  3. Klicka på Internet Protocol-kortet och sedan på Egenskaper.
  4. Om inställningarna inte stämmer ändrar du TCP/IP-inställningarna så att de motsvarar inställningarna du har fått från Internetleverantören, klickar på OK och sedan på OK igen.

Aktivera alternativet för användning av en standardgateway i fjärrnätverket

Om du ansluter till ett lokalt nätverk med ett nätverkskort och samtidigt ansluter till Internetleverantören med ett modem, konfigurerar du fjärranslutningen så att alla routningskonflikter löses till förmån för fjärranslutningen till Internetleverantören. Gör så här:
 1. Dubbelklicka på Nätverksanslutningar på Kontrollpanelen.
 2. Högerklicka på Internetanslutningen, klicka på Egenskaper och klicka sedan på fliken Nätverk.
 3. Klicka på Internet Protocol-kortet, Egenskaper och Avancerat.
 4. Markera kryssrutan Använd standard-gateway på fjärrnätverket och klicka på OK.
 5. Klicka på OK.

Kontrollera lamporna för sändning och mottagning

Om du ansluter till ett lokalt nätverk med ett nätverkskort och samtidigt ansluter till Internetleverantören med ett modem, kan en konflikt mellan nätverkskortet och modemet förhindra att information skickas från modemet till servrar på Internet. Så här kontrollerar du att TCP/IP-paket dirigeras via modemet till Internetleverantören:
 1. Anslut till Internetleverantören och logga in.
 2. Använd kommandot ping för att skicka testinformation från modemet. Skriv följande kommando vid en kommandotolk och tryck på RETUR:
  ping IP-adress
  där IP-adress är IP-adressen till en fungerande server på Internet. Om du inte känner till IP-adressen till en server på Internet använder du IP-adressen till ftp.microsoft.com: 207.46.133.140.
I Övervakaren för fjärranslutning används lampor för att visa modemets status.
 • Om överföringslampan (Tx) i Övervakaren för fjärranslutning blinkar när du pingar en server på Internet, överförs TCP/IP-information via modemet till Internetleverantören.
 • Om överföringslampan (Tx) i Övervakaren för fjärranslutning inte blinkar när du pingar en server på Internet, dirigeras inga paket via modemet. Kontrollera att IP-adressen du tilldelas av Internetleverantören för din fjärranslutning skiljer sig från IP-adressen till nätverkskortet eller loopback-drivrutinen (om en sådan är installerad). IP-adressen till nätverkskortet eller loopback-drivrutinen får heller inte finnas i samma nätverk som IP-adressen du har tilldelats från Internetleverantören för fjärranslutningen.
 • Om mottagningslampan (Rx) i Övervakaren för fjärranslutning inte blinkar när du pingar en server på Internet, dirigeras inga paket från Internetleverantören. Kontakta Internetleverantören om du behöver hjälp.
 • Om mottagningslampan (Rx) i Övervakaren för fjärranslutning blinkar när du pingar en server på Internet, men du ändå inte kan ansluta till servern med dess FQDN, kan det bero på ett problem med namnmatchningen.

Testa namnmatchningen

Matchningen av värdnamn görs på en DNS-server. Om du inte kan ansluta till en server på Internet med dess FQDN, kan det vara ett problem med DNS-konfigurationen för fjärranslutningen till Internetleverantören eller Internetleverantörens DNS-server.

Så här tar du reda på om de finns ett problem med DNS-konfigurationen för fjärranslutningen till Internetleverantören:
 1. Skriv ipconfig /all vid en kommandotolk och tryck på RETUR så att DNS-serverns IP-adress visas. Om IP-adressen till din DNS-server inte visas kontaktat du Internetleverantören för att få den.
 2. Kontrollera att datorn kan kommunicera med DNS-servern genom att pinga DNS-serverns IP-adress. Svaret ser ut ungefär så här:
    Ping skickas till ###.###.###.### med 32 byte data:
  
    Svar från ###.###.###.###: byte=32 tid=77 ms TTL=28
    Svar från ###.###.###.###: byte=32 tid=80 ms TTL=28
    Svar från ###.###.###.###: byte=32 tid=78 ms TTL=28
    Svar från ###.###.###.###: byte=32 tid=79 ms TTL=28 
  Serien med siffertecken (###.###.###.###) representerar DNS-serverns IP-adress.
Om du inte kan pinga DNS-serverns IP-adress kontaktar du Internetleverantören och kontrollerar att du använder rätt IP-adress och att DNS-servern fungerar som den ska.

Om du kan pinga DNS-serverns IP-adress men inte ansluta till en server på Internet med dess FQDN matchas kanske inte värdnamn på rätt sätt på DNS-servern. Om du har tillgång till mer än en DNS-server för din Internetleverantör konfigurerar du datorn för en annan DNS-server. Om problemet försvinner när du använder en annan DNS-server kontaktar du Internetleverantören för att rätta till problemet med den ursprungliga DNS-servern.

Granska host-filerna

Starta Internet Explorer. Anslut till Internet. Skriv www.microsoft.com och andra FQDN-adresser i adressfältet och klicka sedan på . MSN Search rapporterar att ingen sida hittats. Om du skriver IP-adressen för någon av webbplatserna visas dock platsen.

Lös problemet så här:
 1. Sök efter Hosts-filer på lokala hårddiskar.
 2. Om filnamnstilläggen visas ska du leta reda på alla Hosts-filer utan tillägget SAM, öppna dem i Anteckningar och kontrollera om de innehåller referenser till webbplatsen som inte är tillgänglig.
 3. Ta bort alla Hosts-filer utan tillägget SAM.

När du har tagit reda på rätt IP-adress till DNS-servern uppdaterar du TCP/IP-inställningarna för fjärranslutningen till Internetleverantören. Så här ändrar du eller lägger till en giltig IP-adress till DNS-servern för en telefonbokspost för fjärranslutning:
 1. Dubbelklicka på Nätverksanslutningar på Kontrollpanelen.
 2. Högerklicka på Internetanslutningen, klicka på Egenskaper och klicka sedan på fliken Nätverk.
 3. Klicka på Internet Protocol-kortet och sedan på Egenskaper.
 4. Klicka på Använd följande DNS-serveradresser, och skriv sedan rätt IP-adress i rutan Önskad DNS-server.
 5. Klicka på OK och sedan på OK igen.
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH?-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.

Egenskaper

Artikel-id: 314095 - Senaste granskning: den 30 juli 2013 - Revision: 1.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Nyckelord: 
kbhowto kbdialup kbinfo kbnetwork KB314095

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com