הודעת שגיאה: "Windows could not start because of a computer disk hardware configuration problem" (לא היתה אפשרות להפעיל את Windows עקב בעיה בתצורת חומרת דיסק של מחשב)

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 314477 - View products that this article applies to.
לקבלת גירסה של מאמר זה המותאמת ל-Windows 2000, עיין במאמר הבא (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) 124550 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית).
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

בעת ניסיון להפעיל את Windows XP, עלולות להתקבל הודעות השגיאה הבאות:

הודעת שגיאה 1

Windows could not start because of a computer disk hardware configuration problem (לא היתה אפשרות להפעיל את Windows עקב בעיה בתצורת החומרה של הדיסק)

Could not read from the selected boot disk ( ??לא היתה אפשרות לקרוא מתוך דיסק האתחול שנבחר). Check boot path and disk hardware (בדוק את נתיב האתחול ואת חומרת הדיסק)

לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד של Windows אודות קביעת התצורה של חומרת הדיסק ובמדריכי החומרה שברשותך.

הודעת שגיאה 2

Windows NT could not start because the following file is missing or corrupt: (לא ניתן להפעיל את Windows NT כיוון שהקובץ הבא חסר או פגום:)

Winnt_root\System32\Ntoskrnl.exe

??נא התקן מחדש עותק של הקובץ שצוין לעיל.

הודעת שגיאה 3:

Winnt_root\System32\Hal.dll missing or corrupt: (הקובץ Winnt_root\System32\Hal.dll חסר או פגום:)

??נא התקן מחדש עותק של הקובץ שצוין לעיל.
בנוסף, ייתכן שתיתקל באחת או יותר מהתופעות הבאות:
 • אם תפעיל את 'מסוף השחזור', ייתכן שתופיע שורת הפקודה ללא אפשרות להיכנס להתקנת Windows.
 • אם תנסה להתחבר לתיקייה Windows, ייתכן שתקבל את הודעת השגיאה הבאה:
  הגישה נדחתה.
 • אם תנסה לבצע פעולת תיקון מן התקליטור של מערכת Windows XP, התקנת Windows לא תזוהה ולא תהיה אפשרות לתקן את Windows.

סיבה

אופן פעולה זה עלול להתרחש אם יתקיים תנאי אחד או יותר מהתנאים הבאים:
 • ערך ברירת המחדל במקטע [Boot Loader] של הקובץ Boot.ini חסר או שאינו חוקי.
 • Windows XP אינה מותקנת במיקום המצוין בקובץ Boot.ini.
 • הקובץ Ntoskrnl.exe חסר או פגום.
 • נתיב המחיצה בקובץ Boot.ini אינו מוגדר כיאות.
 • כשל חומרה כללי.

פתרון הבעיה

כדי לפתור בעיה זו, השתמש באחת מהשיטות הבאות.

שיטה מספר 1

שנה את הקובץ Boot.ini כדי לשחזר או לתקן את ערך ברירת המחדל וכדי לוודא שהערכים האחרים במקטע [Operating Systems] של הקובץ Boot.ini מצביעים אל הספריות המתאימות.

לקבלת מידע נוסף אודות העריכה של הקובץ Boot.ini, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
289022 כיצד לערוך את הקובץ Boot.ini במערכת ההפעלה Windows XP

שיטה מספר 2

השתמש בתוכנית השירות Bootcfg שב'מסוף השחזור' כדי לתקן את הקובץ Boot.ini:
 1. השתמש בתקליטור של Windows XP כדי להפעיל את המחשב.
 2. כאשר תונחה להקיש R כדי לתקן את Windows באמצעות 'מסוף השחזור', הקש R.
 3. בחר את התקנת Windows הרצויה לך והקלד את סיסמת המנהל כאשר תונחה לעשות זאת.
 4. הקלד bootcfg /rebuild ולאחר מכן הקש ENTER.
 5. כאשר תאותר התקנת Windows, יופיעו ההוראות הבאות:
  Add installation to boot list? (האם להוסיף את ההתקנה לרשימת האתחול?) (כן/לא/הכל)(Yes/No/All)
  [הקלד כן בתגובה להודעה זו.]

  הזן מזהה טעינה:
  [זהו שמה של מערכת ההפעלה. הקלד Windows XP Professional או Windows XP Home Edition.]

  הזן אפשרויות טעינה של מערכת ההפעלה:
  [השאר שדה זה ריק ולאחר מכן הקש ENTER].
  לאחר ביצוע השלבים הקודמים, הפעל מחדש את המחשב ולאחר מכן בחר את הסעיף הראשון בתפריט האתחול. פעולות אלה אמורות לאפשר ל-Windows XP לפעול כהלכה.

  לאחר ש-Windows XP נטען בהצלחה, אפשר לשנות את הקובץ Boot.ini כדי להסיר את הערך השגוי.
לקבלת מידע נוסף אודות העריכה של הקובץ Boot.ini, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
289022 כיצד לערוך את הקובץ Boot.ini במערכת ההפעלה Windows XP

שיטה מספר 3

 1. הפעל את המחשב באמצעות התקליטור של Windows XP. הקש על מקש כלשהו כדי לבצע אתחול מהתקליטור.
 2. לאחר טעינת קבצי ההתקנה, הקש R כדי לתקן באמצעות 'מסוף השחזור'.
 3. ב'מסוף השחזור', בחר את ההתקנה דרכה יש להיכנס למערכת (בדרך כלל מספר 1) ולאחר מכן הקש ENTER.
 4. היכנס לחשבון המנהל על-ידי הקלדת הסיסמה עבור חשבון זה, ולאחר מכן הקש ENTER.
 5. בשורת הפקודה של 'מסוף השחזור', הקלד את הפקודה הבאה ולאחר מכן הקש ENTER:

  עבור מערכות בעלות מעבד יחיד:
  הרחב את <cd-drive>:\i386\ntoskrnl.ex_ <hd-drive>:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
  עבור מערכות מרובות מעבדים:
  הרחב את <cd-drive>:\i386\ntkrnlmp.ex_ <hd-drive>:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
  הערה בשתי פקודות אלה, מציין המיקום <cd-drive> מייצג את אות הכונן של כונן התקליטורים, ומציין המיקום <hd-drive> מייצג את אות הכונן של הדיסק הקשיח שבו מותקן Windows.
 6. אם תישאל אם להחליף את הקובץ, הקש Y.
 7. בשורת הפקודה הקלד exit והקש ENTER.

שיטה מספר 4

הפעל את המחשב באמצעות 'מסוף השחזור' ולאחר מכן הפעל את הפקודה ?CHKDSK ?/r.

הערה אין צורך לכלול את הבורר ?/p בשורת הפקודה מכיוון שהבורר ?/r גורם לתוכנית השירות Chkdsk לאתר סקטורים פגומים ולשחזר מידע קריא. פקודה זו כוללת את הבורר ?/p.

מידע נוסף

אם ערך ברירת המחדל במקטע [Boot Loader] של הקובץ Boot.ini חסר, Windows XP יציג ערך חדש, Windows (ברירת המחדל), בתפריט 'טוען מערכת ההפעלה' (מטעין אתחול) ולאחר מכן ישתמש בערך החדש כברירת מחדל. הערך Windows (ברירת המחדל) מצביע על הנתיב הבא כדי לטעון את Windows XP:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
לקבלת מידע נוסף אודות הקובץ Boot.ini, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוךMicrosoft Knowledge Base:
102873 מוסכמות למתן שמות ושימוש בקובץ Boot.ini ובנתיב ARC (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף אודות 'מסוף השחזור' ב-Windows XP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
307654 כיצד להתקין ולהפעיל את מסוף השחזור Recovery Console במערכת Windows XP

מאפיינים

Article ID: 314477 - Last Review: יום שישי 04 אפריל 2008 - Revision: 3.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
מילות מפתח 
kbhardware kberrmsg kbfaq kbprb KB314477

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com