Ръчно премахване на програми чрез инструмента Add or Remove Programs ("Добавяне или премахване на програми")

Преводи на статии Преводи на статии
ID на статията: 314481 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
ВАЖНО: Тази статия съдържа информация за модифициране на системния регистър. Преди да модифицирате системния регистър, трябва да се уверите, че е направено негово резервно копие, както и че разбирате начините за възстановяването на регистъра при възникване на проблем. За информация относно резервното копиране, възстановяването и редактирането на системния регистър щракнете върху посочения по-долу номер на статия от базата знания на Microsoft:
256986 Описание на системния регистър на Microsoft Windows
Разгъване на всички | Сгъване на всички

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

В тази статия се обяснява как да премахнете ръчно запис от списъка Currently installed programs ("Текущо инсталирани програми") в инструмента Add or Remove Programs ("Добавяне или премахване на програми"), ако след първоначалния опит за премахване записът остава в списъка.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Списъкът Currently installed programs ("Текущо инсталирани програми") в инструмента Add or Remove Programs ("Добавяне или премахване на програми") съдържа всички съвместими с Windows програми, притежаващи програма или функция за деинсталиране. Понякога е възможно дадена програма да не бъде премахната изцяло и ключът от системния регистър, използван за показването на тази програма в списъка Currently installed programs ("Текущо инсталирани програми"), да остане на компютъра. При тази ситуация може да се наложи ръчно да премахнете съответната програма от списъка Currently installed programs ("Текущо инсталирани програми") в Add or Remove Programs ("Добавяне или премахване на програми"). За тази цел изпълнете стъпките по-долу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправилното използване на редактора на системния регистър може да предизвика сериозни проблеми, които да наложат преинсталиране на вашата операционна система. Microsoft не може да гарантира, че ще сте в състояние да разрешите проблемите, възникнали вследствие на неправилното използване на редактора на системния регистър. Използвайте редактора на системния регистър на свой собствен риск.
 1. Щракнете върху Start ("Старт") и изберете Run ("Изпълни").
 2. В полето "Отвори" (Open) въведете regedt32 и натиснете OK.
 3. В редактора на системния регистър намерете следния регистърен ключ:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
 4. В левия панел щракнете върху регистърния ключ Uninstall ("Деинсталиране"), след това върху Export ("Експортиране") в менюто File ("Файл").
 5. В появилия се диалогов прозорец Export Registry File ("Експортиране на файла на системния регистър") щракнете върху записа Desktop ("Работен плот") в списъка Save in ("Запис в"), въведете uninstall ("деинсталиране") в полето File name ("Име на файла"), след което натиснете Save ("Запиши").
 6. Всеки ключ, присъстващ под Uninstall ("Деинсталиране") в левия панел на редактора на системния регистър, представлява програма, чието име се извежда в списъка Currently installed programs("Текущо инсталирани програми") в инструмента Add or Remove Programs ("Добавяне или премахване на програми"). За да определите коя програма представлява даден ключ, щракнете върху съответния ключ и вижте следните стойности в разположения вдясно панел с подробна информация:
  DisplayName: Съответстващата на ключа DisplayName стойност е името, присъстващо в списъка в Add or Remove Programs ("Добавяне или премахване на програми").

  -и-

  UninstallString: Съответстващата на ключа UninstallString стойност е програмата, която се използва за деинсталиране на съответната програма.
 7. Когато намерите ключа на системния регистър, представляващ програмата, която оставя в списъка Currently installed programs ("Текущо инсталирани програми") на Add or Remove Programs ("Добавяне или премахване на програми") въпреки че сте я премахнали, щракнете с десния бутон на мишката върху ключа в левия панел на прозореца на редактора на системния регистър, след което натиснете Delete ("Изтрий").

  Натиснете бутона Yes ("Да") в отговор на съобщението с въпрос "Are you sure you want to delete this key and all of its subkeys?" ("Сигурни ли сте, че искате да премахнете този ключ и всички негови подключове?").
 8. В менюто File ("Файл") щракнете върху Exit ("Изход"), за да затворите редактора на системния регистър.
 9. Натиснете Start ("Старт"), щракнете върху Control Panel ("Контролен панел") и след това върху Add or Remove Programs ("Добавяне или премахване на програми").

  Проверете дали в списъка Currently installed programs ("Текущо инсталирани програми") вече отсъства програмата, чийто регистърен ключ сте изтрили.
 10. Направете едно от следните действия:
  • Ако списъкът с програми в Add or Remove Programs ("Добавяне или премахване на програми") е грешен, щракнете двукратно върху файла Uninstall.reg, който сте записали на работния плот по време на стъпка 5, за да възстановите предишния списък с програми в системния регистър.

   -или-
  • Ако списъкът с програми е правилен, щракнете с десния бутон на мишката върху намиращия се на работния плот файл Uninstall.reg и изберете опцията Delete ("Изтрий").
За допълнителна информация относно добавянето или премахването на програми на работещ под Windows XP компютър щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
305548 КАК ДА: добавите компоненти или програми на компютър, работещ под Windows XP (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
307895 КАК ДА: модифицирате или премахнете програма на компютър, работещ под Windows XP (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

Свойства

ID на статията: 314481 - Последна рецензия: 01 декември 2007 г. - Редакция: 1.3
ВАЖИ ЗА
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Ключови думи: 
kbhowto kbinfo kbui kbfaq kbdisplay KB314481

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com