Numer ID artykułu: 314481 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

W tym artykule wyjaśniono, jak ręcznie usunąć program z listy Aktualnie zainstalowane programy w narzędziu Dodaj lub usuń programy, jeśli program jest wciąż wyświetlany, mimo że został usunięty.

Więcej informacji

Lista Aktualnie zainstalowane programy w narzędziu Dodaj lub usuń programy zawiera wszelkie oprogramowanie zgodne z systemem Windows, które obejmuje program lub funkcję dezinstalacji (uninstall). Może się zdarzyć, że program nie zostanie całkowicie usunięty i pozostanie klucz rejestru służący do wyświetlania programu na liście Aktualnie zainstalowane programy. W takiej sytuacji może być konieczne ręczne usunięcie programu z listy Aktualnie zainstalowane programy w narzędziu Dodaj lub usuń programy. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie regedt32, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W Edytorze rejestru zlokalizuj następujący klucz:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
 4. W lewym okienku kliknij klucz Uninstall, a następnie kliknij polecenie Eksportuj w menu Plik.
 5. W oknie dialogowym Eksportowanie pliku rejestru kliknij opcję Pulpit na liście Zapisz w, wpisz nazwę uninstall w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 6. Każdy klucz wymieniony pod wpisem Uninstall w lewym okienku Edytora rejestru reprezentuje program wyświetlany na liście Aktualnie zainstalowane programy w narzędziu Dodaj lub usuń programy. Aby ustalić, który program reprezentuje dany klucz, kliknij klucz, a następnie wyświetl następujące wartości w okienku szczegółów po prawej stronie
  DisplayName: Wartość klucza DisplayName odpowiada nazwie, która jest wyświetlana w narzędziu Dodaj lub usuń programy.

  -oraz-

  UninstallString: Wartość UninstallString odpowiada programowi, który służy do odinstalowania programu.
 7. Po określeniu klucza rejestru reprezentującego usunięty program, który wciąż jest wyświetlany na liście Aktualnie zainstalowane programy w narzędziu Dodaj lub usuń programy, kliknij prawym przyciskiem myszy lewe okienko w oknie Edytor rejestru, a następnie kliknij polecenie Usuń.

  W odpowiedzi na komunikat „Czy na pewno chcesz usunąć ten klucz i wszystkie jego podklucze?” kliknij przycisk Tak.
 8. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ, aby zamknąć Edytor rejestru.
 9. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij polecenie Dodaj lub usuń programy.

  Sprawdź, czy na liście Aktualnie zainstalowane programy nie ma już programu, którego klucz rejestru został usunięty.
 10. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli lista programów w narzędziu Dodaj lub usuń programy nie jest poprawna, można kliknąć dwukrotnie plik Uninstall.reg zapisany na pulpicie w kroku 5, aby przywrócić oryginalną listę programów w rejestrze.

   -lub-
  • Jeśli lista programów w narzędziu Dodaj lub usuń programy jest poprawna, można kliknąć prawym przyciskiem myszy plik Uninstall.reg na pulpicie, a następnie kliknąć polecenie Usuń.
Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania i usuwania programów na komputerze z systemem Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
305548 Jak dodawać składniki i programy na komputerze z systemem Windows XP
307895 Jak zmienić lub usunąć program w systemie Windows XP
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 314481 - Ostatnia weryfikacja: 7 czerwca 2013 - Weryfikacja: 1.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Słowa kluczowe: 
kbdisplay kbhowto kbinfo kbui KB314481

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com