Konfigurace stránkovacích souborů pro optimalizaci a obnovení systému Windows XP

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 314482 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Souhrn

Stránkovací soubor (Pagefile.sys) je skrytý soubor na pevném disku počítače, který systém Windows XP používá stejným způsobem jako paměť RAM (Random Access Memory). Stránkovací soubor a fyzická paměť společně tvoří virtuální paměť. Ve výchozím nastavení ukládá systém Windows stránkovací soubor na spouštěcí oddíl (oddíl obsahující operační systém a podpůrné soubory). Výchozí velikost stránkovacího souboru odpovídá 1,5násobku celkové velikosti paměti RAM. Tato výchozí konfigurace však nemusí být optimální ve všech případech. Tento článek popisuje konfiguraci stránkovacího souboru pro optimalizaci a obnovení systému.

Chcete-li zvýšit výkon počítače, je vhodné umístit stránkovací soubor na jiný oddíl a jinou fyzickou jednotku pevného disku. V tom případě bude systém Windows umožňovat rychlejší zpracování vstupně-výstupních požadavků. Pokud se stránkovací soubor nachází ve spouštěcím oddílu, musí systém Windows provádět požadavky na čtení a zápis na disk zároveň u systémového adresáře i stránkovacího souboru. Jestliže stránkovací soubor přesunete do jiného oddílu, sníží se počet současných požadavků na čtení a zápis.

Jestliže však odstraníte stránkovací soubor ze spouštěcího oddílu, nebude systém Windows umožňovat vytvoření souboru s výpisem stavu paměti (Memory.dmp), do nějž se zapisují ladicí informace v případě, že dojde ke zobrazení chybové zprávy Stop v režimu jádra. To může prodloužit dobu ladění nutnou k vyřešení potíží způsobených chybovou zprávou Stop.

Optimálním řešením je vytvoření jednoho stránkovacího souboru ve spouštěcím oddílu a jednoho stránkovacího souboru v jiném oddílu na jiném fyzickém pevném disku (je-li takový disk k dispozici), s nímž se pracuje méně často. Druhý stránkovací soubor je optimální vytvořit ve vlastním oddílu, v němž se nenacházejí žádná data ani soubory operačního systému. Ve výchozím nastavení používá systém Windows stránkovací soubor v méně často používaném oddílu, a ne stránkovací soubor v silně vytíženém spouštěcím oddílu. Interní algoritmus umožňuje určit, který stránkovací soubor má být použit ke správě virtuální paměti.

Jestliže umístíte stránkovací soubor do vlastního oddílu, nebude fragmentován, a tak získáte další výraznou výhodu. Pokud se stránkovací soubor nachází v oddílu obsahujícím další data, může dojít k jeho fragmentaci, protože se zvětšuje tak, aby uspokojil všechny další nároky na velikost virtuální paměti. Nefragmentovaný stránkovací soubor urychluje přístup k virtuální paměti a zvyšuje pravděpodobnost vytvoření souboru s výpisem paměti bez významnějších chyb.

Budete-li se řídit těmito doporučeními, splníte následující cíle konfigurace stránkovacího souboru pro optimalizaci a obnovení systému:
  • Systém je správně nakonfigurován, aby umožňoval vytvoření souboru Memory.dmp v případě, že v počítači dojde k chybě Stop v režimu jádra.
  • Stránkovací soubor v méně využívaném oddílu je používán častěji, protože se nachází v oddílu s nižším zatížením.

Další informace

Další informace o přesunutí stránkovacího souboru v systému Windows XP získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
307886 Přesunutí stránkovacího souboru v systému Windows XP
Další informace o nastavení možností výkonu v systému Windows XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
308417 Nastavení možností výkonu v systému Windows XP
Další informace o konfiguraci technik pro obnovení systému Windows XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
307973 Jak konfigurovat možnosti při selhání a obnovení v systému
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.

Vlastnosti

ID článku: 314482 - Poslední aktualizace: 7. června 2013 - Revize: 1.1
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
Klíčová slova: 
kbenv kbhowto kbinfo KB314482

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com