Artikkel-ID: 314482 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.

Hvis du vil fortsette å motta sikkerhetsoppdateringer for Windows, må du kontrollere du kjører Windows XP med Service Pack 3 (SP3). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende Microsoft-webside: Støtte avsluttes for enkelte versjoner av Windows

Hvis du vil ha en Microsoft Windows NT- og Windows 2000-versjon av denne artikkelen, kan du se 197379.
Vis alt | Skjul alt

Sammendrag

Sidevekslingsfilen (Pagefile.sys) er en skjult fil på harddisken som brukes av Windows XP som et RAM-minne (Random Access Memory). Sidevekslingsfilen og det fysiske minnet utgjør det virtuelle minnet. I Windows er sidevekslingsfilen som standard lagret på oppstartspartisjonen (partisjonen som inneholder operativsystemet og de tilhørende støttefilene). Standardstørrelsen på sidevekslingsfilen er 1,5 ganger totalt RAM. Denne standardkonfigurasjonen er imidlertid kanskje ikke optimal i alle tilfeller. Denne artikkelen beskriver hvordan sidevekslingsfilen kan konfigureres for systemoptimalisering og -gjenoppretting.

Det lønner seg å lagre sidevekslingsfilen på en annen partisjon og en annen fysisk harddiskstasjon for å øke ytelsen. På denne måten kan Windows håndtere flere I/U-forespørsler raskere. Når sidevekslingsfilen er lagret på oppstartspartisjonen, må Windows utføre forespørsler om disklesing og -skriving både i systemmappen og sidevekslingsfilen. Når sidevekslingsfilen flyttes til en annen partisjon, blir det mindre konkurranse mellom lese- og skriveforespørslene.

Hvis du fjerner sidevekslingsfilen fra oppstartspartisjonen, kan Windows imidlertid ikke opprette noen dumpfil (Memory.dmp) som feilsøkingsinformasjon kan skrives til hvis det oppstår en Stopp-feil i kjernemodus. Det kan føre til utvidet nedetid hvis du må feilsøke Stopp-feilmeldingen.

Den mest optimale løsningen er å opprette én sidevekslingsfil som lagres på oppstartspartisjonen, og deretter opprette en annen sidevekslingsfil på en annen partisjon som ikke brukes like ofte, på en annen fysisk harddisk hvis en slik er tilgjengelig. Ideelt sett bør den andre sidevekslingsfilen dessuten opprettes på en egen partisjon som ikke inneholder andre data eller operativsystemspesifikke filer. I Windows brukes sidevekslingsfilen på den minst brukte partisjonen fremfor den som er lagret på oppstartspartisjonen med mer trafikk. En intern algoritme brukes til å avgjøre hvilken sidevekslingsfil som skal brukes til behandling av det virtuelle minnet.

Når du lagrer en sidevekslingsfil på en egen partisjon, blir den ikke fragmentert, og dette utgjør definitivt en annen stor fordel. En sidevekslingsfil som er lagret på en partisjon som inneholder andre data, kan bli fragmentert når den blir større, for å oppfylle kravene til det ekstra, virtuelle minnet som er nødvendig. En ufragmentert sidevekslingsfil gir raskere tilgang til det virtuelle minnet og større muligheter for en dumpfil uten betydelige feil.

Hvis du følger disse anbefalingene, oppfyller du følgende mål for konfigurasjon av sidevekslingsfiler for optimalisering og gjenoppretting:
  • Systemet er riktig konfigurert, slik at det opprettes en Memory.dmp-fil hvis det oppstår en Stopp-feil i kjernemodus.
  • Sidevekslingsfilen på den minst brukte partisjonen brukes oftest, fordi den er lagret på en partisjon med mindre trafikk.

Mer informasjon

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du flytter sidevekslingsfilen i Windows XP, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base :
307886 Flytte sidevekslingsfilen i Windows XP (denne artikkelen kan være på engelsk)
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir ytelsesalternativer i Windows XP, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
308417 Slik angir du ytelsesalternativer i Windows XP
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer gjenopprettingsteknikker i Windows, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base :
307973 Konfigurere systemfeil- og gjenopprettingsalternativer i Windows

Egenskaper

Artikkel-ID: 314482 - Forrige gjennomgang: 23. mars 2010 - Gjennomgang: 3.2
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
Nøkkelord: 
kbenv kbhowto kbinfo KB314482

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com