Konfigurácia stránkovacích súborov na optimalizáciu a obnovenie v systéme Windows XP

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 314482 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Verzia tohto článku pre systém Microsoft Windows NT a Windows 2000 je dostupná pod číslom197379 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine).
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

SUHRN

Stránkovací súbor (Pagefile.sys) je skrytý súbor na pevnom disku počítača, ktorý systém Windows XP používa ako pamäť RAM (random access memory). Stránkovací súbor a fyzická pamäť tvoria virtuálnu pamäť. Na základe predvoleného je stránkovací súbor uložený v systéme Windows na zavádzacej oblasti (oblasť, ktorá obsahuje operačný súbor a jeho podporné súbory). Predvolená alebo odporúčaná veľkosť stránkovacieho súboru sa rovná 1,5 násobku celkovej veľkosti pamäte RAM. V tomto článku sa dozviete, ako konfigurovať stránkovací súbor pre optimalizáciu a obnovenie systému.

Na dosiahnutie vyššieho výkonu sa odporúča uložiť stránkovací súbor na inú oblasť a na iný fyzický pevný disk. Takto dokáže systém Windows rýchlejšie spracovávať viac vstupno-výstupných požiadaviek. Keď je stránkovací súbor uložený na zavádzacej oblasti, systém Windows musí vykonávať čítanie disku a zapisovanie požiadaviek v systémovom priečinku aj v stránkovacom súbore. Keď je stránkovací súbor uložený v inej oblasti, dochádza k menšej kolízii medzi požiadavkami na čítanie a požiadavkami na zapisovanie.

Ak odstránite stránkovací súbor zo zavádzacej oblasti, systém Windows nemôže vytvoriť súbor výpisu (Memory.dmp), do ktorého by zapisoval informácie o ladení v prípade udalosti, ktorá vyvolá chybové hlásenie režimu jadra o kritickej chybe. V dôsledku straty týchto informácií sa môže predĺžiť trvanie prevádzkového výpadku počítača, kým odladíte a odstránite chybu uvedenú v hlásení.

Optimálnym riešením je vytvoriť jeden stránkovací súbor, ktorý je uložený v zavádzacej oblasti, a druhý stránkovací súbor vytvoriť na inej oblasti, ktorá sa nachádza na inom fyzickom disku a nepoužíva sa často (ak je ďalší fyzický disk k dispozícii). Ďalej sa odporúča vytvoriť druhý stránkovací súbor tak, aby existoval na svoje vlastnej oblasti, ktorá neobsahuje žiadne údaje ani súbory operačného systému. Systém Windows uprednostňuje stránkovací súbor na menej vyťažovanej oblasti pred stránkovacím súborom, ktorý sa nachádza na často používanej zavádzacej oblasti. Na určenie stránkovacieho súboru, ktorý sa použije pri správe virtuálnej pamäte, sa používa interný algoritmus.

Keď uložíte stránkovací súbor na jeho vlastnú oblasť, súbor sa nebude fragmentovať, čo je ďalšou výhodou. Ak sa nachádza stránkovací súbor na oblasti, ktorá obsahuje iné údaje, môže dôjsť k jeho fragmentácii, pretože stránkovací súbor sa rozširuje v snahe uspokojiť požiadavky na požadovanú dodatočnú virtuálnu pamäť. Nefragmentovaný stránkovací súbor znamená rýchlejší prístup do virtuálnej pamäte a zredukovanie počtu vážnejších chýb v súbore výpisu.

Ak bude postupovať v súlade s týmito odporúčaniami, výsledkom bude nasledovná konfigurácia stránkovacieho súboru:
  • Systém je správne konfigurovaný na zaznamenávanie do súboru Memory.dmp v prípade výskytu závažnej chyby režimu jadra v počítači.
  • Stránkovací súbor na menej používanej oblasti sa používa častejšie, pretože je táto oblasť menej vyťažovaná.

DALSIE INFORMACIE

Ďalšie informácie o premiestňovaní stránkovacieho súboru v systéme Windows XP získate v článku, ktorý zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
307886 Ako premiestniť stránkovací súbor v systéme Windows XP (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o nastavení možností výkonu v systéme Windows XP nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo:
308417 Nastavenie možností výkonu v systéme Windows XP
Ďalšie informácie o konfigurovaní funkcií obnovenia v systéme Windows XP nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
307973 Informácie o konfigurovaní možností obnovenia pri zlyhaní systému v systéme Windows (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Vlastnosti

ID článku: 314482 - Posledná kontrola: 22. januára 2007 - Revízia: 2.2
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Kľúčové slová: 
kbenv kbhowto kbinfo KB314482

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com