Drukowanie na drukarce sieciowej z programów systemu MS-DOS

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 314499 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000: 154498 . .
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

WPROWADZENIE

W tym artykule jest opisany sposób drukowania w systemie Microsoft Windows XP na drukarce sieciowej z programów opartych na systemie MS-DOS.

Więcej informacji

Domyślnie większość programów środowiska MS-DOS drukuje bezpośrednio do portu LPT1 lub LPT2. Jeśli nie została zastosowana jedna z następujących metod, wyjście nie jest automatycznie przekierowywane przez readresatora do udziału wydruku.

Metoda 1

Aby ustanowić połączenie trwałe, użyj polecenia net.exe. Aby to zrobić, użyj w wierszu polecenia następującej składni:
net use lptx \\serwer_wydruku\nazwa_udzialu /persistent:yes
gdzie x jest numerem portu drukarki, który chcesz zmapować, serwer_wydruku jest serwerem wydruku udostępniającym drukarkę, a nazwa_udzialu to nazwa udziału drukarki.

Na przykład, aby zmapować port LPT2 do drukarki udostępnianej pod nazwą Laser1 na serwerze wydruku o nazwie Pserver, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Wpisz polecenie net use lpt2 \\pserver\laser1 /persistent:yes, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Aby zamknąć wiersz polecenia, wpisz exit i naciśnij klawisz ENTER.
Uwaga W systemie Windows XP użytkownicy nieposiadający praw administratora nie mogą mapować portu LPT do ścieżki drukarki sieciowej, gdy port LPT jest dostępny w komputerze jako fizyczny port równoległy.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących mapowania portów LPT przez użytkowników bez uprawnień specjalnych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
313644 Użytkownicy niebędący administratorami nie mogą ponownie zamapować portu LPT na drukarkę sieciową

Metoda 2

Drukowanie bezpośrednio do udziału wydruku po wpisaniu w wierszu polecenia następującej składni
print /d:\\serwer_wydruku\nazwa_udzialudysk:\sciezka\nazwa_pliku
gdzie serwer_wydruku jest serwerem wydruku udostępniającym drukarkę, nazwa_udzialu to nazwa udziału drukarki, a dysk:, sciezka i nazwa_pliku tworzą pełną ścieżkę dokumentu, który ma zostać wydrukowany.

Na przykład, aby wydrukować dokument o nazwie letter.doc z katalogu źródłowego na dysku C za pomocą drukarki udostępnionej jako Laser1 na serwerze wydruku o nazwie Pserver, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Wpisz polecenie print /d:\\pserver\laser1 c:\letter.doc, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Zostanie wyświetlony następujący komunikat wiersza polecenia:
  C:\letter.doc jest właśnie drukowane
 4. Aby zamknąć wiersz polecenia, wpisz exit i naciśnij klawisz ENTER.
Ponieważ polecenie CAPTURE systemu Novell NetWare nie jest obsługiwane w systemie Windows XP, zastosuj następujące polecenie, aby zmapować port LPT do kolejki wydruku systemu Novell NetWare:
net use lptx \\serwer\kolejka
Jeśli port LPT został pomyślnie przekierowany, zostanie wyświetlony następujący komunikat:
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.
Aby wyłączyć trwałe połączenie z portem LPTx, zastosuj następującą składnię:
net use lptx /delete
Uwaga Podczas próby użycia polecenia CAPTURE może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:
CAPTURE-4.01-923: Wystąpił nieoczekiwany błąd: 255 (00FF).
(SPOOL.C: [426])
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
156429 Obsługiwane narzędzia 16-bitowe i aplikacje zgodne z systemem NetWare
Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Właściwości

Numer ID artykułu: 314499 - Ostatnia weryfikacja: 4 grudnia 2007 - Weryfikacja: 3.4
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition SP2
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
Słowa kluczowe: 
kberrmsg kbhowto kbinfo kbprint kb3rdparty KB314499

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com