Tlač na sieťovej tlačiarni z prostredia programu založeného na MS-DOS v systéme Windows XP

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 314499 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Verzia tohto článku pre systém Microsoft Windows 2000 je dostupná pod číslom 154498 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine).
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

ÚVOD

V článku sa opisuje postup pri tlači na sieťovej tlačiarni z prostredia programu založeného na systéme MS-DOS v systéme Windows XP.

DALSIE INFORMACIE

Väčšina programov založených na systéme MS-DOS tlačí priamo cez port LPT1 alebo port LPT2. Výstup sa však automaticky nepresmeruje cez presmerovávač na zdieľané tlačové zariadenie, kým nevykonáte jeden z nasledujúcich postupov.

Postup 1

Použitie príkazu net.exe na vytvorenie trvalého pripojenia. Pri vytváraní použite nasledujúcu syntax v príkazovom riadku:
net use lptx \\tlačovýserver\názovzdieľanejtlačiarne /persistent:yes
, kde x predstavuje číslo portu tlačiarne, ktorý chcete namapovať, tlačovýserver predstavuje tlačový server, ktorý umožňuje zdieľanie tlačiarne, a názovzdieľanejtlačiarne je názvom zdieľanej tlačiarne.

Ak chcete napr. mapovať port LPT2 k tlačiarni zdieľanej ako Laser1 na tlačovom serveri s názvom Pserver, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na príkaz Spustiť.
 2. Do políčka Otvoriť zadajte príkaz cmd a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Zadajte reťazec net use lpt2 \\pserver\laser1 /persistent:yes a stlačte kláves ENTER.
 4. Ukončite príkazový riadok zadaním príkazu exit a stlačením klávesu ENTER.
Poznámka. V systéme Windows XP nemôžu používatelia bez práv správcu mapovať port LPT na cestu k sieťovej tlačiarni, keď port LPT existuje v počítači ako fyzický paralelný port.

Ďalšie informácie o mapovaní portov LPT ako bežný používateľ získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
313644 Používatelia, ktorí nie sú správcom, nemôžu premapovať port LPT na sieťovú tlačiareň (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Postup 2

Priama tlač na zdieľanej tlačiarni použitím nasledujúcej syntaxe v príkazovom riadku:
print /d:\\tlačovýserver\názovzdieľanejtlačiarnejednotka:\cesta\názovsúboru
, kde tlačovýserver predstavuje tlačový server, ktorý umožňuje zdieľanie tlačiarne, názovzdieľanejtlačiarne predstavuje názov zdieľanej tlačiarne a jednotka:, cesta a názovsúboru predstavujú úplnú cestu k dokumentu, ktorý chcete vytlačiť.

Ak chcete napr. vytlačiť dokument s názvom list.doc z koreňového priečinka na jednotke C na tlačiarni zdieľanej ako Laser1 na tlačovom serveri s názvom Pserver, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na príkaz Spustiť.
 2. Do políčka Otvoriť zadajte príkaz cmd a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Zadajte reťazec print /d:\\pserver\laser1 c:\list.doc a stlačte kláves ENTER.

  Zobrazí sa nasledujúce hlásenie príkazového riadka:
  Súbor C:\list.doc sa momentálne tlačí.
 4. Ukončite príkazový riadok zadaním príkazu exit a stlačením klávesu ENTER.
Príkaz CAPTURE nástroja Novell NetWare nie je v systéme Windows XP podporovaný, preto na mapovanie portu LPT k tlačovému frontu Novell NetWare použite nasledujúci príkaz:
net use lptx \\server\queue
Ak sa port LPT úspešne presmeruje, zobrazí sa nasledujúce hlásenie:
Príkaz bol úspešne vykonaný.
Ak chcete odpojiť trvalé pripojenia LPTx, použite nasledujúcu syntax:
net use lptx /delete
Poznámka. Pri pokuse o použitie príkazu CAPTURE sa môže zobraziť chybové hlásenie podobné nasledujúcemu:
CAPTURE-4.01-923: Vyskytla sa neočakávaná chyba: 255 (00FF).
(SPOOL.C: [426])
Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce čísla článkov publikovaných v databáze Microsoft Knowledge Base:
156429 Podporované 16-bit. obslužné programy a aplikácie podporujúce systém NetWare (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Dodávateľmi iných produktov uvádzaných v tomto článku sú spoločnosti nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje implicitné ani iné záruky, pokiaľ ide o výkon alebo spoľahlivosť takýchto produktov.

Vlastnosti

ID článku: 314499 - Posledná kontrola: 30. septembra 2007 - Revízia: 3.5
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
Kľúčové slová: 
kberrmsg kbhowto kbinfo kbprint kb3rdparty KB314499

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com