วิธีการสั่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายจากโปรแกรมที่ใช้ MS-DOS ใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 314499 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับ Microsoft Windows 2000 ในบทความนี้ โปรดดู 154498.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้จะอธิบายวิธีการสั่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายจากโปรแกรมที่ใช้ MS-DOS ใน Windows XP

ข้อมูลเพิ่มเติม

โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมที่ใช้ MS-DOS ส่วนใหญ่จะสั่งพิมพ์โดยตรงไปยังพอร์ต LPT1 หรือพอร์ต LPT2 อย่างไรก็ดี งานที่สั่งพิมพ์ไม่ได้ถูกจัดเส้นทางข้ามตัวเปลี่ยนเส้นทางให้เป็นการใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันโดยอัตโนมัติ เว้นแต่คุณจะใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้

วิธีที่ 1

ใช้คำสั่ง net.exe เพื่อสร้างการเชื่อมต่อแบบถาวร โดยใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้ที่พร้อมรับคำสั่ง
net use lptx \\printserver\sharename /persistent:yes
โดยที่ x คือจำนวนของพอร์ตเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการจะแมป printserver คือเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์ที่จะใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน และ sharename คือชื่อของเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกัน

ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแมป LPT2 กับเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันเป็น Laser1 บนเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์ที่ชื่อ Pserver ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกที่ เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
 2. ในกล่อง เปิด ให้พิมพ์ cmd แล้วคลิก ตกลง
 3. พิมพ์ net use lpt2 \\pserver\laser1 /persistent:yes แล้วกด ENTER
 4. เมื่อต้องการออกจากพร้อมท์รับคำสั่ง ให้พิมพ์ ออก แล้วกด ENTER
หมายเหตุ ใน Windows XP, ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบจะไม่สามารถแมปพอร์ต LPT ไปยังเส้นทางเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายได้ เมื่อพอร์ต LPT ปรากฏบนคอมพิวเตอร์เป็นพอร์ตขนานทางกายภาพ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแมปพอร์ต LPT ในฐานะผู้ใช้ทั่วไป ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
313644 ผู้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบจะไม่สามารถแมปพอร์ต LPT ไปยังเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายใหม่อีกครั้งได้

วิธีที่ 2

สั่งพิมพ์โดยตรงไปยังเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันโดยใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้ที่พร้อมรับคำสั่ง
print /d:\\printserver\sharenamedrive:\path\filename
โดยที่ printserver คือเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์ที่จะใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน sharename คือชื่อของเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกัน และ drive:, path และ filename ส่วนประกอบของเส้นทางที่สมบูรณ์ของเอกสารที่คุณต้องการพิมพ์

ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการสั่งพิมพ์เอกสารที่ชื่อ letter.doc จากไดเรกทอรีรากของไดรฟ์ C ไปยังเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันอย่างเช่น Laser1 บนเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์ที่ชื่อ Pserver ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกที่ เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
 2. ในกล่อง เปิด ให้พิมพ์ cmd แล้วคลิก ตกลง
 3. พิมพ์ print /d:\\pserver\laser1 c:\letter.doc แล้วกด ENTER

  ข้อความบรรทัดคำสั่งต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น
  C:\letter.doc ถูกพิมพ์อยู่ในขณะนี้
 4. เมื่อต้องการออกจากพร้อมท์รับคำสั่ง ให้พิมพ์ ออก แล้วกด ENTER
เนื่องจาก Windows XP ไม่สนับสนุนคำสั่ง จับ ของ Novell NetWare จึงให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อแมปพอร์ต LPT ไปยังคิวงานพิมพ์ Novell NetWare:
net use lptx \\server\queue
หากพอร์ต LPT ถูกเปลี่ยนเส้นทางสำเร็จแล้ว คุณจะได้รับข้อความต่อไปนี้
คำสั่งเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์
เมื่อต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อ LPTx แบบถาวร ให้ใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้:
net use lptx /delete
หมายเหตุ เมื่อคุณพยายามที่จะใช้คำสั่ง จับ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
CAPTURE-4.01-923: เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดขึ้น: 255 (00FF)
(SPOOL.C: [426])
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
156429 สนับสนุนอรรถประโยชน์แบบ 16-บิต และโปรแกรมประยุกต์ NetWare-aware (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่มีการกล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตโดยบริษัทต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 314499 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 มีนาคม 2557 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
Keywords: 
kb3rdparty kberrmsg kbhowto kbinfo kbprint KB314499

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com