A Windows XP telepítésekor „Stop 0x000000A5” hibaüzenet jelenik meg

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 314830 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A jelenség

A Windows XP telepítésekor az alábbihoz hasonló Stop-hibaüzenet jelenhet meg:
STOP: 0x000000A5 (1. paraméter, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter)
A rendszerben található ACPI BIOS nem teljesen felel meg az ACPI előírásainak. A kerülő megoldásokért olvassa el a Readme.txt fájlt, vagy forduljon a BIOS szállítójához egy frissített verzióért.

A rendszerben található BIOS nem teljesen felel meg az ACPI előírásainak. Frissített verzióért forduljon a BIOS szállítójához. Ha nem sikerül frissített BIOS-t beszereznie, vagy a szállító által biztosított legfrissebb BIOS nem felel meg az ACPI előírásainak, szöveges telepítési módban kikapcsolhatja az ACPI-módot. Ehhez nyomja le az F7 billentyűt, amikor a rendszer a tárolóillesztők telepítését kéri. A rendszer nem jelez vissza az F7 gomb megnyomásakor, csak letiltja az ACPI-t, és Ön folytathatja a telepítést.
Az 1. paraméter, a 2. paraméter, a 3. paraméter és a 4. paraméter a számítógéptől függően eltérő lehet.

Oka

Ez a jelenség akkor fordulhat elő, ha a Windows azt észlelte, hogy a számítógép BIOS rendszere nem teljesen kompatibilis az ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) szabvánnyal.

A megoldás

A probléma megoldásához szerezzen be a számítógép gyártójától egy teljes mértékben ACPI-kompatibilis BIOS rendszert.

A probléma kerülő megoldásaként telepítse manuálisan a szabványos hardverabsztrakciós réteget (HAL):
 1. A számítógépet újraindítva indítsa újra a telepítőprogramot.
 2. A telepítőprogram elinduláskor nyomja le az F7 (ne az F6) billentyűt, amikor megjelenik az „F6 - Más gyártótól származó SCSI- vagy RAID-illesztőprogram telepítése” képernyő.
A Windows automatikusan letiltja az ACPI HAL telepítését, és telepíti a szabványos hardverabsztrakciós réteget.

További információ

A következő információk segítségével elvégezheti a Stop 0x000000A5 jelű hibák hibakeresését.
 • A Stop-üzenet mindig az ACPI BIOS hibái miatt jelenik meg. Az operációs rendszer szintjén a hiba nem oldható meg.
 • A Stop-üzenet máskor is megjelenhet, például akkor, ha a Windows XP telepítése után változtat a hardvereszközökön, például hozzáad egy új eszközt. Előfordulhat, hogy egy Microsoft Windows 98 rendszerrel megfelelően működő számítógép nem működik Windows XP rendszerrel. A Windows 98 nem feltétlenül használja a Windows XP által használt ACPI-funkciók mindegyikét. A Windows 98 lehetővé tehet olyan kerülő megoldásokat, melyek a Windows XP rendszer esetében nem lehetségesek a rendszerstabilitás szigorúbb követelményei miatt.
A következőkben a Stop 0x000000A5 jelű hiba lehetséges okainak felsorolását találja. A Stop-hiba okának megállapításához jegyezze fel az 1. paraméter értékét, és hasonlítsa össze az alábbi bekezdésekben felsorolt számokkal, hogy általános ismereteket szerezzen a problémáról.

A többi paraméterrel (argumentummal) a jelen cikk nem foglalkozik. Ezek az argumentumok csak úgy tekinthetők meg, ha a rendszert egy kernel-hibakeresőhöz csatlakoztatja. A jelen cikk azoknak a problémáknak a leírását tartalmazza, amelyek előidézhették a Stop-hibát. A cikkben foglaltakhoz nincs szükség speciális hibakeresésre. További információ: Acpidbg.h.

(0x00000001, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter):

Ez az argumentum az ACPI-gyökérforrásokhoz kapcsolódó hibaként van definiálva. Ez pontosabban azt jelenti, hogy az ACPI nem találta az SCI-vektort az ACPI által a rendszerindításkor fogadott erőforrásokban. Az SCI egy olyan speciális megszakítástípus, amely hatékonyabb módot kínál az általában a rendszerkezelési megszakítás (SMI) által kezelt problémák kezelésére. Ha az SCI megszakítások nem inicializálhatók, akkor az ACPI nem működik. Ez akkor fordulhat elő, ha nem szerepel bejegyzés ehhez a megszakításkérelemhez a listán, vagy ha egyáltalán nem található megszakításkérelmi erőforráslista.

(0x00000002, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter):

Ez a hiba a PCI típusú ACPI-gyökérforrásokhoz kapcsolódó hibaként van definiálva. Annak megállapításához, hogy a PCI-eszközök milyen aktuális erőforrásokat használnak, az ACPI felületnek le kell tudnia kérdezni a CRS-leírót az ACPI névterében. Ez a hiba akkor fordul elő, ha a BIOS nem rendelkezik mutatóval a listához, ha a lista üres vagy ha a lista hibákat vagy ütközéseket tartalmaz.

(0x00000003, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter):

A hibakód azt jelzi, hogy az ACPI nem tudott végrehajtani egy feltétlenül szükséges eljárást. Ez a hiba akkor fordul elő, ha az ACPI nem tud vezérlési módot létrehozni az ACPI névterére való hivatkozáshoz. A hiba többi argumentuma a futtatott ACPI-objektumra és a vezérlési mód nevére hivatkozik. A probléma egy egyszerűsített magyarázata szerint (amely nem feltétlenül tükrözi teljes mértékben a valóságot) a rendszer nem tudja beolvasni a Plug and Play- és az energiagazdálkodási funkciókat definiáló ACPI-táblákat.

(0x00000004, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter):

A hiba azért fordul elő, mert a rendszer a várt egész szám helyett más típusú adatokat kapott csomagelemként a _PRW módszer ACPI-névtérben való definiálásakor. A _PRW csak az olyan rendszerekhez van definiálva, melyek képesek a rendszer alvó üzemmódból való felébresztésére. A _PRW többek között azt a legalacsonyabb energiaállapotot definiálja, amelybe lépve a rendszer még fel tud ébredni.

(0x00000005, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter):

A hivatkozott _PRW legalább két elemet kell, hogy tartalmazzon. Lekérdezésekor a _PRW jelezte, hogy hiányos.

(0x00000006, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter):

Meg van nevezve egy energiaforrás, a forrás névterében azonban nem érhetők el információk.

(0x00000007, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter):

Az ACPI névterében egy módszerre való hivatkozáskor a rendszer BUFFER típusú adatokat várt, de más típusú adatokat kapott.

(0x00000008, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter):

A rendszer INTEGER típusú adatokat várt, de más típusú adatokat kapott.

(0x00000009, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter):

A rendszer PACKAGE típusú adatokat várt, de más típusú adatokat kapott.

(0x0000000A, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter):

A rendszer STRING típusú adatokat várt, de más típusú adatokat kapott.

(0x0000000B, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter):

Egy _EJD típusú karakterlánc nem létező objektumra hivatkozott. Az _EJD objektum olyan objektumokat definiál, amelyek egy adott leválasztóeszköztől függnek. Egy dokkolóegységbe helyezett, bővítési célt szolgáló adapter esetén például, ha megkísérli leválasztani a hordozható számítógépet, az ACPI erre a névtérre hivatkozva állapítja meg, hogy a dokkolóegységben lévő függő adapter támogatja-e a leválasztást. Ez a hiba azért fordul elő, mert nem található objektum az _EJD karakterláncban hivatkozott név definiálásához.

(0x0000000C, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter):

A névtér elméletben támogatja a dokkolást, de nem rendelkezik elegendő információval annak megvalósításához. Ennek oka az lehet, hogy a névtér nincs megfelelően definiálva, vagy hogy ismétlődő szolgáltatások vannak megadva.

(0x0000000D, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter):

Számos olyan objektum létezik, amelyet definiálni kell az ACPI névterében, és ezek közül egy vagy több nem található. Ez a hiba általában akkor fordul elő, ha a _HID vagy az _ADR objektum hiányzik. Az _ADR egy eszköz címének definiálására szolgál annak szülőbuszán. Az _ADR egy olyan statikus cím, amely azon eszközök bővítőhelyszámait definiálja, amelyek tetszőleges számú busztípusokon (például EISA-alapún, hajlékonylemezen, IDE-vezérlőn, IDE-csatornán, illetve PCI, PCMCIA és CardBus típusú buszon) találhatók. A _HID olyan objektumokat tartalmaz, melyek biztosítják az operációs rendszer számára a Plug and Play rendszer hardverazonosítóját egy adott eszközhöz. Ezen objektumok megléte gyakorlatilag nem elengedhetetlen, de az ACPI-illesztőprogramok által számbavett eszközök leírásához feltétlenül szükség van rájuk.

(0x0000000E, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter):

Ez a hiba azért fordul elő, mert a rendszer nem talált egy szükséges módszert vagy objektumot egy „nem eszközként meghatározható” erőforrás névterében. Ha a BIOS nem támogatja egy erőforrás bekapcsolt vagy kikapcsolt, illetve készenléti állapotát, a rendszer ezzel a hibával leáll.

(0x0000000F, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter):

Ez olyankor fordul elő, amikor egy Plug and Play típusú erőforrás-leíró nem éri el a definiált méretét, ami azt jelzi, hogy a leíró inkompatibilis vagy sérült. Az erőforrás-leírók a számítógép által használt, használható vagy használni kívánt rendszererőforrásokat írják le. Minden egyes leíró bejegyzés előre meghatározott méretű, amely méretnek meg kell egyezni a visszaadott adatokkal.

(0x000000010, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter):

Amikor egy rendszer egyik energiaállapotból egy másikba lép, összehasonlítja a rendszerszinten támogatott állapotokat a rendszerben lévő egyes eszközök által támogatottakkal. Ez a hiba akkor fordul elő, ha az erőforrás egy nem létező rendszerszintű erőforráshoz van hozzárendelve. A hiba részleteinek, köztük a problémát okozó energiaállapot megtekintéséhez használjon egy kernel-hibakeresőt.

(0x000000011, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter):

A rendszer nem tud ACPI üzemmódra váltani. Ennek számos oka lehet, például a következők:
 • A rendszer nem tudja inicializálni az AML-értelmezőt.
 • A rendszer nem találja a rendszer leírását tartalmazó gyökértáblát.
 • A rendszer nem tud hozzárendelni egy kritikus illesztőprogramot.
 • A rendszer nem tudja betölteni a rendszer leírását tartalmazó gyökértáblát.
 • A rendszer nem tudja betölteni az eszközleíró blokkokat.
 • A rendszer nem tud csatlakoztatni egy megszakítási vektort.
 • Az SCI_EN (a rendszervezérlés-megszakítás engedélyezésére vonatkozó kérelem) nem állítható be (lásd: 0x00000001).
 • Az ACPI-tábla ellenőrzőösszege helytelen.
Az ACPI olyan táblák hierarchikus elrendezése, melyek mindegyike a következőn alapul, így definiálva a rendszer, illetve az abban található eszközök képességeit. Az ACPI a rendszer leírását tartalmazó gyökértábla keresésével kezdi a műveletet, amely a következő táblára mutat, az pedig szintén a következő táblára és így tovább. A 0x000000011 típusú hiba általában azért fordul elő, mert ezek a táblák sérültek vagy hiányoznak.

(0x000000012, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter):

Az ACPI egy olyan erőforrás-objektumra vár, amely nem található. A hibát egy kernel-hibakeresőn keresztül megtekintve azonosíthatja a pontos objektumot.

(0x00002001, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter):

Az ACPI megkísérelte értékelni egy adott programozható megszakításvezérlő vezérlési módszerét, de az nem sikerült.

(0x00010001, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter):

Az ACPI megszakításátirányítást kísérelt meg végrehajtani, de az nem sikerült. E hiba oka általában egy sérült megszakításátirányítási tábla.

(0x00010002, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter):

Az ACPI nem talált olyan hivatkozás-csomópontot, amelyre a megszakításátirányítási tábla mutat.

(0x00010003, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter):

A rendszerben jelen van egy eszköz, de az IRQ-útválasztó tábla nem tartalmaz bejegyzést az eszközhöz.

(0x00010005, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter):

A hiba a PCI útválasztási tábláinak írására vonatkozó szabályokhoz köthető. A kétértelműség elkerülése érdekében a táblában az eszközszámot meg kell adni, a funkciószámot azonban nem. Emiatt a funkciómezőt az összes funkcióra kell beállítani. A hiba akkor fordul elő, ha egy funkciószám nem az összes funkcióra van beállítva.

(0x00010006, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter):

Az ACPI le kell, hogy tudja tiltani a hivatkozás-csomópontokat azok újraprogramozásához. Ez a hiba akkor fordul elő, ha az ACPI nem tud letiltani egy hivatkozás-csomópontot.

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 314830 - Utolsó ellenőrzés: 2008. március 27. - Verziószám: 2.0
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Kulcsszavak: 
kberrmsg kbhardware kbsetup kbprb KB314830
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com