พลาด "stop รหัสข้อผิดพลาด 0x000000A5" เมื่อคุณติดตั้ง Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 314830 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณติดตั้ง Windows XP คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop ต่อไปนี้:
STOP: (0X000000A5Parameter1, Parameter2, Parameter3, Parameter4)
Bios ของ ACPI ในระบบนี้ไม่เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์ให้กับข้อมูลจำเพาะ กรุณาอ่านอ่าน Readme.txt สำหรับวิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ หรือติดต่อผู้จำหน่ายระบบของคุณสำหรับ bios ที่ปรับปรุง

Bios ในระบบนี้ทั้งหมดไม่ใช่เข้ากันได้กับ ACPI กรุณาติดต่อผู้จำหน่ายระบบของคุณสำหรับ bios ที่ปรับปรุง ถ้าคุณไม่สามารถ ขอรับ bios ที่ปรับปรุงหรือ bios รุ่นล่าสุดที่ได้มาจากผู้ขายของคุณไม่ได้เข้ากันได้กับ ACPI คุณสามารถปิดใช้งานโหมด ACPI ระหว่างการติดตั้งโหมดข้อความ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เพียงแค่กด F7 เมื่อคุณได้รับพร้อมท์การติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่เก็บข้อมูล ระบบไม่จะแจ้งเตือนคุณว่า มีการกด F7 คีย์--จะได้ปิดการใช้งานของ ACPI เบื้องหลัง และอนุญาตให้คุณทำการติดตั้งของคุณต่อไป "
พารามิเตอร์ Parameter1, Parameter2, Parameter3และ Parameter4 จากคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้า Windows ตรวจพบว่า BIOS ในคอมพิวเตอร์ที่ไม่เข้ากันได้กับการตั้งค่าคอนฟิกการขั้นสูงและอินเทอร์เฟซที่ใช้พลังงาน (ACPI) ทั้งหมด

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขลักษณะการทำงานนี้ ให้ติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อขอรับตัว BIOS ที่ไม่เข้ากันได้กับ ACPI ทั้งหมด

เมื่อต้องแก้ไขลักษณะการทำงานนี้ ด้วยตนเองติดตั้งที่ Standard PC ฮาร์ดแวร์ abstraction layer (HAL):
 1. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์เพื่อเริ่มการทำงานของโปรแกรมติดตั้ง
 2. เมื่อตั้งค่าเริ่มต้นอีกครั้ง กด F7 (ไม่ F6) เมื่อคุณเห็นหน้าจอ "กด f6 แล้วถ้าคุณจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมควบคุมของบริษัทอื่น SCSI หรือ RAID"
Windows ปิดการใช้งานการติดตั้งของ ACPI HAL และ HAL มาตรฐานพีซีที่ติดตั้งโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลต่อไปนี้สามารถช่วยให้คุณมีข้อผิดพลาด Stop 0x000000A5 การตรวจแก้จุดบกพร่อง
 • สาเหตุของข้อความหยุดมีข้อผิดพลาดใน BIOS ของ acpi อยู่เสมอ ไม่มีสิ่งใดที่คุณสามารถแก้ไขได้ในระดับของระบบปฏิบัติการ
 • ข้อความหยุดนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในบางครั้ง ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด Stop นี้หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows XP และรุ่นที่ใหม่กว่าทำการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ เช่นการเพิ่มอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้อย่างถูกต้องกับ Microsoft Windows 98 อาจไม่ทำงานกับ Windows XP Windows 98 ไม่จำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันของ ACPI ที่ใช้ Windows XP ทั้งหมด Windows 98 อาจให้แก้ไขปัญหาที่ Windows XP ไม่สามารถใช้เนื่องจากของความต้องการของเคร่งครัดมากขึ้นสำหรับความเสถียรของระบบ)
ข้อมูลต่อไปนี้แสดงรายการสาเหตุของข้อผิดพลาด Stop 0x000000A5 เมื่อต้องระบุสาเหตุของข้อผิดพลาด Stop นี้ หมายเหตุ Parameter1 และเปรียบเทียบนั้นให้เป็นตัวเลขที่แสดงอยู่ในย่อหน้าต่อไปนี้ เพื่อให้ได้ความคิดทั่วไปของปัญหา

ไม่มีการกล่าวถึงพารามิเตอร์อื่น ๆ (อาร์กิวเมนต์) ในบทความนี้ คุณสามารถดูอาร์กิวเมนต์เหล่านี้ได้ โดยการเชื่อมต่อระบบการดีบักเกอร์เคอร์เนลเท่านั้น บทความนี้แสดงคำอธิบายเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดข้อผิดพลาด Stop นี้สามารถเกี่ยว โดยไม่จำเป็นต้องมีการดีบักขั้นสูง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู Acpidbg.h

(0x00000001 Parameter2, Parameter3, Parameter4):

อาร์กิวเมนต์นี้ถูกกำหนดเป็นความล้มเหลวทรัพยากร ACPI มีราก มากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ACPI ไม่พบเวกเตอร์ระบบควบคุมสัญญาณขัดจังหวะ (SCI) ในทรัพยากรที่ ACPI ได้รับเมื่อเริ่มต้นระบบ SCI ถูกขัดจังหวะพิเศษชนิดที่มีวิธีการจัดการกับปัญหาที่จะดำเนินการ โดย interrupts จัดการระบบ (SMI) โดยปกติแล้ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น ถ้าไม่สามารถเตรียมใช้งาน SCIs, ACPI ไม่สามารถทำงาน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ ถ้าไม่มีรายการสำหรับ IRQ นี้พบในรายการ หรือไม่มีรายการทรัพยากรของ IRQ พบเลย

(0x00000002 Parameter2, Parameter3, Parameter4):

ข้อผิดพลาดนี้ถูกกำหนดเป็นรากของ ACPI PCI ทรัพยากรล้มเหลว เมื่อต้องการค้นหาทรัพยากรใดบ้างที่ปัจจุบันกำลังถูกใช้ โดยอุปกรณ์ PCI, ACPI ต้องเป็นสามารถสอบถามตัวบอกเกี่ยวกับ CRS ใน namespace ของ ACPI ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้น ถ้า BIOS ขาดตัวชี้ไปรายการ หรือถ้ารายการว่าง หรือ ถ้ารายการประกอบด้วยข้อผิดพลาดหรือความขัดแย้ง

(0x00000003 Parameter2, Parameter3, Parameter4):

ข้อผิดพลาดนี้ถูกกำหนดเป็น "ACPI ล้มเหลวต้องสำเร็จวิธี ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นถ้า ACPI ไม่สามารถสร้างการควบคุมวิธีการอ้างอิง ACPI namespace อาร์กิวเมนต์อื่นสำหรับข้อผิดพลาดนี้อ้างอิง ACPI วัตถุที่มีการเรียกใช้และชื่อของวิธีการควบคุม คำอธิบายอย่างมากสมัยใหม่หนึ่ง (ซึ่งอาจไม่ได้ถูกต้อง) คือ ระบบไม่พบวิธีการเข้าถึงตาราง ACPI ที่กำหนดความสามารถแบบพลักแอนด์เพลย์และการจัดการพลังงานของระบบ

(0x00000004 Parameter2, Parameter3, Parameter4):

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากระบบได้รับบางชนิดข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่จำนวนเต็มที่คาดไว้เป็นองค์ประกอบแพคเกจเมื่อกำหนดวิธีการ _PRW ใน namespace ของ ACPI _PRW เท่านั้นได้รับการกำหนดไว้สำหรับระบบที่มีความสามารถในการเรียกใช้ระบบจากโหมดสลีป ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ _PRW กำหนดสถานะระบบพลังงานต่ำสุดที่ระบบสามารถป้อน และไม่สามารถเริ่มการทำงาน

(0x00000005 Parameter2, Parameter3, Parameter4):

_PRW ที่ถูกอ้างอิงต้องประกอบด้วยองค์ประกอบอย่างน้อยสอง เมื่อสอบถาม _PRW ที่ระบุว่า ไม่สมบูรณ์

(0x00000006 Parameter2, Parameter3, Parameter4):

ชื่อทรัพยากรพลังงาน แต่ไม่มีข้อมูลที่มีอยู่ใน namespace สำหรับทรัพยากรนี้

(0x00000007 Parameter2, Parameter3, Parameter4):

เมื่อระบบอ้างอิงถึงวิธีการใน namespace ของ ACPI ระบบต้องมีชนิดข้อมูลของบัฟเฟอร์ แต่บางชนิดข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้รับ

(0x00000008 Parameter2, Parameter3, Parameter4):

ระบบต้องมีชนิดข้อมูลเป็นจำนวนเต็ม แต่บางชนิดข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้รับ

(0x00000009 Parameter2, Parameter3, Parameter4):

ระบบต้องมีชนิดข้อมูลเป็นแพคเกจ แต่บางชนิดข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้รับ

(0x0000000A Parameter2, Parameter3, Parameter4):

ระบบต้องมีชนิดข้อมูลเป็นสายอักขระ แต่บางชนิดข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้รับ

(0x0000000B Parameter2, Parameter3, Parameter4):

สตริ _EJD ถูกอ้างอิงเป็นวัตถุที่ไม่มีอยู่ วัตถุ _EJD กำหนดวัตถุที่ถูกอ้างถึงตการเลื่อนออกเฉพาะอุปกรณ์ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีการ์ดเพิ่มในตัวบนชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ และคุณพยายามที่เอาคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป ACPI อ้างอิง namespace นี้เพื่อตรวจสอบว่า อะแดปเตอร์ที่อ้างอิงบนชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์สนับสนุนที่ตการเลื่อนออก ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีวัตถุที่ไม่มีการกำหนดชื่อที่ถูกอ้างอิงในสตริ _EJD

(0x0000000C Parameter2, Parameter3, Parameter4):

Namespace กำหนดให้การสนับสนุนต่อเนื่อง แต่ขาดข้อมูลเพียงพอในการปฏิบัติ ซึ่งสามารถเป็นได้เนื่อง จากจะไม่ถูกต้องกำหนด หรือเนื่อง จากมีการบริการที่ซ้ำกันที่กำหนดไว้

(0x0000000D Parameter2, Parameter3, Parameter4):

ไม่มีวัตถุจำนวนมากที่ต้องกำหนดไว้ใน namespace ของ ACPI และหนึ่งหรือหลายสิ่งเหล่านี้ไม่พบ ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นหากไม่มีวัตถุที่ _HID หรือ _ADR โดยทั่วไป _ADR ถูกใช้เพื่อกำหนดอยู่ของอุปกรณ์บนบัสของพาเรนต์ _ADR มีที่อยู่แบบคงที่กำหนดหมายเลขช่องเสียบสำหรับอุปกรณ์ที่อยู่ใน ชนิดบัส รวมถึง EISA ฟล็อปปี้ดิสก์ IDE ควบคุม IDE สถานี PCI, PCMCIA และ cardbus ที่ใส่ไว้จำนวน _HID ประกอบด้วยวัตถุที่จัดหาระบบปฏิบัติการที่ มี ID ของฮาร์ดแวร์แบบพลักแอนด์เพลย์สำหรับอุปกรณ์ เทคนิค วัตถุเหล่านี้เป็นตัวเลือก แต่พวกเขาอย่างแท้จริงต้องมีอยู่เพื่ออธิบายอุปกรณ์ใด ๆ ที่ระบุค่าโปรแกรมควบคุม ACPI

(0x0000000E Parameter2, Parameter3, Parameter4):

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากระบบไม่พบเมธอดจำเป็นต้องมีหรือวัตถุใน namespace สำหรับทรัพยากรพลังงาน เหล่านี้เป็นสิ่งอื่นนอกเหนือจาก "อุปกรณ์ ถ้า BIOS ไม่ใส่อย่างใดอย่างหนึ่งในตัว ปิด หรือ STA สำหรับทรัพยากรพลังงาน ระบบหยุด ด้วยข้อผิดพลาดนี้

(0x0000000F Parameter2, Parameter3, Parameter4):

เกิดขึ้นเมื่อตัวบอกลักษณะของทรัพยากร Plug and Play ที่มีขนาดเล็กกว่าขนาดที่กำหนด เพื่อแสดงว่า ตัวบอกลักษณะที่ไม่สมบูรณ์ หรือเสียหาย ตัวแสดงรายละเอียดของทรัพยากรอธิบายถึงทรัพยากรของระบบที่คอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้งาน สามารถใช้ หรือต้องการใช้ งาน แต่ละรายการตัวแสดงรายละเอียดได้กำหนดไว้ล่วงหน้าขนาด ซึ่งต้องตรงกับข้อมูลที่ส่งกลับ

(0x000000010 Parameter2, Parameter3, Parameter4):

เมื่อช่วงการเปลี่ยนระบบภาพจากสถานะพลังงานหนึ่งไปยังอีก ระบบจะเปรียบเทียบรัฐที่จะได้รับการสนับสนุนทั้งการระบบที่ได้รับการสนับสนุน โดยอุปกรณ์แต่ละตัวในระบบ ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นถ้ามีการใช้พลังงานทรัพยากรที่แมปกับทรัพยากรทั้งระบบที่ไม่มีอยู่ คุณสามารถใช้ดีบักเกอร์เคอร์เนลเพื่อดูตัวเลือกเฉพาะข้อผิดพลาดนี้ รวมทั้งสถานะพลังงานของระบบที่เป็นสาเหตุของปัญหา

(0x000000011 Parameter2, Parameter3, Parameter4):

ระบบไม่สามารถป้อนเข้าสู่โหมด ACPI มีสาเหตุหลายประการสำหรับ นี้รวมถึง:
 • ระบบไม่สามารถเตรียมใช้งานตัวแปลที่ AML
 • ระบบไม่สามารถค้นหาตารางอธิบายระบบราก
 • ระบบไม่สามารถจัดสรรโปรแกรมควบคุมที่สำคัญ
 • ระบบไม่สามารถโหลดตารางอธิบายระบบราก
 • ระบบไม่สามารถโหลดการบล็อกตัวอธิบายของอุปกรณ์
 • ระบบไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอรัพต์เวกเตอร์
 • SCI_EN (ระบบควบคุมสัญญาณขัดจังหวะ enable ขอ) ไม่สามารถตั้งค่า (ดูที่ 0x00000001)
 • Checksum ของ ACPI ตารางไม่ถูกต้อง
ACPI มีการจัดเรียงตามลำดับชั้นของตาราง แต่ละรายการที่สร้างไว้เมื่อครั้งถัดไปเพื่อกำหนดความสมบูรณ์ ของระบบ และอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบ ACPI เริ่มต้นทำงาน ด้วยการค้นหาคำอธิบายระบบราก ตาราง ซึ่งชี้ไปที่ตารางถัดไป ซึ่งชี้ไปตารางถัดไป และอื่น ๆ โดยปกติ 0x000000011 ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากตารางเหล่านี้จะเสียหาย หรือสูญหายไป

(0x000000012 Parameter2, Parameter3, Parameter4):

ACPI จะต้องเป็นวัตถุทรัพยากรพลังงานที่จะไม่สามารถค้นหา คุณสามารถดูข้อผิดพลาด โดยใช้ดีบักเกอร์ของเคอร์เนลเพื่อดูวัตถุที่แน่นอนคืออะไร

(0x00002001 Parameter2, Parameter3, Parameter4):

ACPI พยายามประเมินวิธีการควบคุมสำหรับชนิดของตัวควบคุมการขัดจังหวะแบบ และไม่เป็นผลสำเร็จ

(0x00010001 Parameter2, Parameter3, Parameter4):

ACPI ได้พยายามทำการกำหนดเส้นทางการขัดจังหวะ และไม่เป็นผลสำเร็จ ข้อผิดพลาดนี้มักได้เนื่องจากในตารางสายงานการผลิตของการขัดจังหวะที่เสียหายไป

(0x00010002 Parameter2, Parameter3, Parameter4):

ACPI ไม่พบโหนดการเชื่อมโยงที่ถูกอ้างอิงอยู่ในตารางสายงานการผลิตการขัดจังหวะ

(0x00010003 Parameter2, Parameter3, Parameter4):

อุปกรณ์มีอยู่ในระบบ แต่ไม่มีรายการสำหรับอุปกรณ์ในตารางสายงานการผลิต IRQ

(0x00010005 Parameter2, Parameter3, Parameter4):

ข้อผิดพลาดนี้เกี่ยวข้องกับกฎเกี่ยวกับวิธีเขียนตารางสายงานการผลิตของ PCI เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้แปล หมายเลขอุปกรณ์ต้องระบุในตาราง แต่หมายเลขฟังก์ชันต้องไม่ เมื่อต้องการสิ้นสุดนี้ ฟิลด์ฟังก์ชันต้องกำหนดเป็น F ทั้งหมด ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่มีตัวเลขฟังก์ชัน F ทั้งหมด

(0x00010006 Parameter2, Parameter3, Parameter4):

ACPI จะสามารถปิดใช้งานโหนเชื่อมโยงกับ reprogram ดังกล่าว ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นถ้าคุณไม่สามารถปิดใช้งาน ACPI โหนเชื่อมโยง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 314830 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 กุมภาพันธ์ 2555 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kberrmsg kbhardware kbprb kbsetup kbmt KB314830 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:314830

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com