Numer ID artykułu: 314848 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000: 227463.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak się defragmentuje woluminy dysków twardych, a ponadto wskazano ograniczenia związane z korzystaniem z przystawki Defragmentator dysków programu MMC (Microsoft Management Console) dostępnej w systemie Windows XP.

Więcej informacji

Przystawka Defragmentator dysków programu MMC jest oparta na pełnej, dostępnej w sprzedaży detalicznej wersji programu Executive Software Diskeeper. Wersja dostępna w systemie Windows 2000 lub nowszym oferuje ograniczone funkcje zarządzania wydajnością dysku przez defragmentowanie woluminów, na których zastosowano system plików FAT, FAT32 lub NTFS.

Aby uruchomić przystawkę Defragmentator dysków programu MMC, należy skorzystać z jednej z metod opisanych w tym artykule.

Metoda 1: Skorzystanie z okna Właściwości dysku lokalnego

 1. Otwórz okno Mój komputer.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy wolumin dysku lokalnego, który chcesz defragmentować, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Na karcie Narzędzia kliknij przycisk Defragmentuj.
 4. Kliknij przycisk Defragmentuj.

Metoda 2: Skorzystanie z przystawki Zarządzanie komputerem programu MMC

 1. Uruchom przystawkę Zarządzanie komputerem programu MMC (Compmgmt.msc).
 2. Kliknij pozycję Defragmentator dysków.
 3. Kliknij wolumin, który chcesz defragmentować, a następnie kliknij przycisk Defragmentuj.

Metoda 3: Skorzystanie z przystawki Defragmentator dysków programu MMC.

 1. Uruchom przystawkę Defragmentator dysków programu MMC (Dfrg.msc).
 2. Kliknij wolumin, który chcesz defragmentować, a następnie kliknij przycisk Defragmentuj.
Należy zwrócić uwagę na następujące ograniczenia wersji przystawki Defragmentator dysków programu MMC dostępnej w systemie Windows XP:
 • Defragmentowane mogą być tylko woluminy lokalne.
 • Woluminy mogą być defragmentowane tylko pojedynczo.
 • Nie można równocześnie defragmentować woluminu i skanować innego woluminu.
 • Harmonogramy nie są obsługiwane. Jeżeli trzeba zaplanować defragmentację dysków, należy użyć narzędzia wiersza polecenia Defrag.exe. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące korzystania z narzędzia wiersza polecenia Defrag.exe, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  283080 Opis nowego narzędzia wiersza polecenia, Defrag.exe, dołączonego do systemu Windows XP
 • W danym czasie może być uruchomiona tylko jedna przystawka programu MMC.
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Właściwości

Numer ID artykułu: 314848 - Ostatnia weryfikacja: 19 sierpnia 2005 - Weryfikacja: 2.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbinfo kbenv KB314848

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com