Kaip naudotis TRACERT TCP/IP triktis Windows

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 314868 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Microsoft Windows 2000 versij? ?io straipsnio, ?r. 162326.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?oma TRACERT (Trace Route), komand? eilut?s ?rankis, kuris galite naudoti nor?dami sekti kelio, kad interneto protokolo (IP) paketo trunka iki paskirties vietos.

?iame straipsnyje aptariami ?iose temose:
 • Kaip naudoti TRACERT priemon?
 • Kaip naudoti TRACERT
 • Kaip naudotis TRACERT parinktis

Daugiau informacijos

Kaip naudoti TRACERT priemon?

TRACERT diagnostikos ?rankis nustato mar?rut? ? paskirties viet? siun?iant interneto kontrol?s prane?im? protokolas (ICMP) echo paketus ? paskirties viet?. ?iuos paketus, TRACERT naudoja skirtingas TL metu gyventi (TTL) reik?mes. Nes bent 1 prie? persi?sdami paketas reikalauja kad ma??ja pakelio TTL kiekvienas mar?rutizatorius palei keli?, TTL yra veiksmingai apyni? skaitiklis. Kai ant pakelio TTL pasieks nul? (0), mar?rutizatorius siun?ia ? ICMP "Vir?ytas laikas" prane?im? atgal ? ?altinio kompiuter?.

TRACERT siun?ia pirm? echo paketas su 1 ir ?ingsniais TTL TTL 1 ant kiekvieno perdavimas, kol paskirties reaguoja arba tol, kol pasiekiama did?iausia TTL. "Vir?ytas laikas" ICMP prane?imai kad tarpini? mar?ruto si?sti atgal Rodyti mar?rut?. Atminkite, kad kai kurie kelved?iai tyliai la?as paketus, kad baig?si TTLs, ir ?ie paketai yra nematoma TRACERT.

TRACERT spausdina tvarkingai s?ra?? tarpini? mar?rutizatoriai, gr??ti ICMP "Vir?ytas laikas" prane?imus. Naudojant parinkt? -d su komand? tracert paveda TRACERT nevykdyti DNS per?valgos kiekvieno IP adres?, kad TRACERT ataskaitas IP adresas ? pus?je s?sajos mar?rutizatoriai.

?iame pavyzdyje komand? tracert ir galingumas, pakelio keliauja per dviej? mar?rutizatori? (157.54.48.1 ir 11.1.0.67) gauti surengti 11.1.0.1. ?iame pavyzdyje, default gateway yra 157.54.48.1 ir IP adresas mar?rutizatorius ir 11.1.0.0 tinklo yra 11.1.0.67.

Komand?:
C:\>tracert 11.1.0.1
I?vestis komandos:
  Tracing route to 11.1.0.1 over a maximum of 30 hops
  ---------------------------------------------------
  1   2 ms    3 ms    2 ms   157.54.48.1
  2   75 ms   83 ms   88 ms   11.1.0.67
  3   73 ms   79 ms   93 ms   11.1.0.1

  Trace complete.
				

Kaip naudoti TRACERT

TRACERT galite naudoti nor?dami su?inoti kur pakelis sustojo tinkle. ?iame pavyzdyje, default gateway nustat?, kad n?ra joki? tinkam? keli? adresas ant 22.110.0.1. Tikriausiai, bet mar?rutizatorius turi konfig?racijos problema, arba kad 22.110.0.0 tinklo n?ra, atspindi blogai IP adres?.

Komand?:
C:\>tracert 22.110.0.1
I?vestis komandos:
  Tracing route to 22.110.0.1 over a maximum of 30 hops
  -----------------------------------------------------
  1 157.54.48.1 reports: Destination net unreachable.

  Trace complete.
				
TRACERT yra naudingos trik?i? ?alinimo dideli? tinkl? kur keli takai gali sukelti to paties ta?ko arba kai tai susij? su daug tarpin?s komponentai (mar?rutizatoriai ar tilt?).

Kaip naudotis TRACERT parinktis

Yra keletas komand? eilut?s parinktis, kurias galite naudoti su TRACERT, nors galimyb?s n?ra paprastai reikia standarto trik?i? ?alinimas.

Komandos sintaks? pavyzdys rodo visus galimus variantus:
tracert -d -h maximum_hops -j ?eimininko-s?ra?as -w skirtasis laikas target_host
Atlikite parametrai:
  -d 
   Specifies to not resolve addresses to host names

  -h maximum_hops
   Specifies the maximum number of hops to search for the target

  -j host-list
   Specifies loose source route along the host-list

  -w timeout
   Waits the number of milliseconds specified by timeout for each
   reply

  target_host
   Specifies the name or IP address of the target host
				

Savyb?s

Straipsnio ID: 314868 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbinfo kbnetwork kbmt KB314868 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 314868

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com