ID на статията: 315222 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
За версия на тази статия, предназначена за Microsoft Windows 2000, вижте 202485.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

ВЪВЕДЕНИЕ

В тази статия се обсъждат поддържаните от Windows опции за безопасно стартиране (Safe Boot). Тези опции зареждат минимален набор от драйвъри. Можете да използвате тези опции за стартиране на Windows с цел модифициране на системния регистър или за зареждане/отстраняване на драйвъри.

Допълнителна информация

За да използвате опция за безопасно стартиране, изпълнете следните стъпки:
 1. Рестартирайте компютъра и натиснете клавиша F8 при стартирането му. Ако компютърът е конфигуриран да стартира няколко операционни системи, можете да натиснете клавиша F8, когато се появи менюто за зареждане.
 2. При появяване на менюто Windows Advanced Options (Разширени опции на Windows) изберете опция, след което натиснете ENTER.
 3. Когато повторно се появи менюто за стартиране и думите "Safe Mode" ("Безопасен режим") се появят изписани в синьо в долната част, изберете операционната система, която искате да стартирате, и натиснете ENTER.

Описание на опциите за безопасно стартиране (Safe Boot)

 • Safe Mode (Безопасен режим) (SAFEBOOT_OPTION=Minimal): При тази опция за стартиране на Windows се използва минимален набор от драйвъри и устройства.
 • Safe Mode with Networking (Безопасен режим с мрежа) (SAFEBOOT_OPTION=Network): При тази опция се използва минимален набор от драйвъри и устройства за стартиране на Windows заедно с драйвърите, необходими за зареждането на мрежовите функции.
 • Safe Mode with Command Prompt (Безопасен режим с команден ред) (SAFEBOOT_OPTION=Minimal(AlternateShell)): Тази опция е идентична на безопасния режим, с единствената разлика, че вместо Windows Explorer се стартира Cmd.exe.
 • Enable VGA Mode (Активиране на режима VGA): При тази опция Windows се стартира в режим с разделителна способност 640 x 480 пиксела чрез използване на текущия видеодрайвър (различен от Vga.sys). Този режим може да се окаже полезен, ако дисплеят е конфигуриран с настройки, които не се поддържат от монитора.

  Забележка Safe mode (Безопасния режим) и Safe mode with Networking (Безопасния режим с мрежа) зареждат драйвъра Vga.sys.
 • Last Known Good Configuration (Последна известна добра конфигурация): При тази опция Windows се стартира чрез използване на последната добра конфигурация.
 • Directory Service Restore Mode (Режим на възстановяване на директорийната услуга): Този режим е валиден само за базирани на Windows домейн контролери. При него се извършва поправяне на директорийната услуга.
 • Debugging Mode (Режим на отстраняване на грешки): Тази опция активира режима за отстраняване на грешки на Windows. Информацията, свързана с грешките, може да бъде изпратена чрез сериен кабел на друг компютър, на който работи програма за корекция на грешки. Този режим е конфигуриран да използва порта COM2.
 • Enable Boot Logging (Активиране на журнала на стартирането): При тази опция, когато компютърът е стартиран с която и да е опция за Safe Boot (Безопасно стартиране), с изключение на Last Known Good Configuration (Последна известна добра конфигурация), се регистрират събитията в журнала. Текстът с данни за стартиранията се записва във файла Ntbtlog.txt, намиращ се в папката %SystemRoot%.
 • Starts Windows Normally (Нормално стартиране на Windows): При тази опция Windows се стартира в нормалния си режим.
 • Reboot (Рестартиране): Тази опция рестартира компютъра.
 • Return to OS Choices Menu (Връщане в менюто за избор на ОС): Ако компютърът е конфигуриран да стартира повече от една операционна система, тази опция го връща към менюто за стартиране.
При използването на една от опциите за безопасно стартиране се задава променлива на обкръжението. Тя е SAFEBOOT_OPTION. Нейните възможни значения са Network (Мрежа) или Minimal (Минимално).

Microsoft VGA драйвърът по подразбиране се използва за реализирането на резолюция 640 x 480 пиксела и 16 цвята. Във всички режими е необходимо е да влизате в системата по домейн или чрез локален Security Accounts Manager (Диспечер на акаунти на защитата). Последното зависи от избрания режим за безопасно стартиране.
Забележка Това е статия "БЪРЗА ПУБЛИКАЦИЯ", създадена директно в рамките на организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, съдържаща се тук, се ограничава до съдържащото се в нея и е дадена в отговор на появили се проблеми. В резултат на краткия срок до тяхното предлагане, материалите може да съдържат печатни грешки и могат да бъдат преработвани във всеки момент без предизвестие. Вижте Условия на ползване за други съображения.

Свойства

ID на статията: 315222 - Последна рецензия: 08 януари 2014 г. - Редакция: 1.0
Важи за:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Ключови думи: 
kbenv kbinfo KB315222

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com