ID článku: 315222 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows 2000 naleznete pod číslem 202485.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

ÚVOD

Tento článek popisuje několik možností nouzového spuštění, které systém Windows podporuje. Tyto možnosti zavádějí minimální sadu ovladačů. Systém Windows tak lze spustit a měnit registr nebo zavádět a odebírat ovladače.

Další informace

Chcete-li použít některou možnost nouzového spuštění, postupujte takto:
 1. Restartujte počítač a při jeho spouštění podržte stisknutou klávesu F8. V počítači nakonfigurovaném ke spouštění více operačních systémů stiskněte po zobrazení spouštěcí nabídky klávesu F8.
 2. Po zobrazení nabídky Upřesnit možnosti spuštění systému Windows zvolte požadovanou možnost a stiskněte klávesu ENTER.
 3. Až se nabídka Spuštění objeví znovu a dole se modře zobrazí slova Nouzový režim, vyberte instalaci, kterou chcete spustit, a stiskněte klávesu ENTER.

Popis možností nouzového spuštění

 • Nouzový režim (SAFEBOOT_OPTION=Minimal): Tato možnost používá ke spuštění systému Windows minimální sadu ovladačů a služeb.
 • Nouzový režim se sítí (SAFEBOOT_OPTION=Network): Tato možnost používá ke spuštění systému Windows minimální sadu ovladačů a služeb spolu s ovladači, které jsou nutné pro práci v síti.
 • Nouzový režim s příkazovým řádkem (SAFEBOOT_OPTION=Minimal(AlternateShell)): Tato možnost je stejná jako možnost Nouzový režim, pouze se při ní místo programu Průzkumník Windows spustí program Cmd.exe.
 • Zapnout režim VGA: Tato možnost spustí systém Windows v režimu 640 x 480 s aktuálním grafickým ovladačem (ne s ovladačem Vga.sys). Tento režim je užitečný v případě, že připojený monitor nepodporuje nastavené možnosti zobrazení.

  Poznámka: Při výběru možností Nouzový režim a Nouzový režim se sítí se místo toho načte ovladač Vga.sys.
 • Poslední známá funkční konfigurace: Tato možnost spustí systém Windows pomocí předchozí funkční konfigurace.
 • Režim obnovení adresářové služby: Tento režim je platný pouze pro řadiče domény Windows. Tento režim provede opravu adresářové služby.
 • Režim ladění: Tato možnost zapne v systému Windows režim ladění. Ladicí informace mohou být sériovým kabelem posílány do jiného počítače, ve kterém je spuštěn ladicí program. Tento režim je nakonfigurován na použití portu COM2.
 • Povolit protokolování spuštění: Tato možnost zapne protokolování v případě, že počítač bude spuštěn pomocí libovolné možnosti nouzového spuštění kromě možnosti Poslední známá funkční konfigurace. Text spouštěcího protokolu se zaznamená do souboru Ntbtlog.txt ve složce %SystemRoot%.
 • Spustit systém Windows běžným způsobem: Tato možnost spustí systém Windows v normálním režimu.
 • Restartovat: Tato možnost restartuje počítač.
 • Zpět k výběru operačního systému: V počítači nakonfigurovaném ke spouštění více než jednoho operačního systému slouží tato možnost k návratu do nabídky pro výběr operačního systému.
Použijete-li jednu z možností nouzového spuštění, bude nastavena proměnná prostředí. Tato proměnná se nazývá SAFEBOOT_OPTION. Bude nastavena na hodnotu Network nebo Minimal.

K zobrazení s rozlišením 640 x 480 a s 16 barvami se použije výchozí ovladač VGA společnosti Microsoft. Ve všech režimech je nutné přihlásit se pomocí domény nebo pomocí místního správce SAM (Security Accounts Manager), v závislosti na zvoleném režimu nouzového spuštění.

Vlastnosti

ID článku: 315222 - Poslední aktualizace: 4. července 2013 - Revize: 3.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klíčová slova: 
kbenv kbinfo KB315222

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Kontaktieren Sie uns, um weitere Hilfe zu erhalten

Kontaktieren Sie uns, um weitere Hilfe zu erhalten
Wenden Sie sich an den Answer Desk, um professionelle Hilfe zu erhalten.