ID článku: 315222 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Verzia tohto článku pre systém Microsoft Windows 2000 je dostupná pod číslom 202485.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

ÚVOD

V tomto článku je popísaných niekoľko možností spustenia núdzového režimu, ktoré podporuje systém Windows. Tieto možnosti načítajú minimálny počet ovládačov. Na spustenie systému Windows môžete použiť tieto možnosti, aby ste mohli zmeniť databázu Registry alebo načítať alebo odstrániť ovládače.

Ďalšie informácie

Možnosť spustenia núdzového režimu použite nasledovne:
 1. Reštartujte počítač a pri jeho spúšťaní podržte stlačený kláves F8. V počítači, ktorý je konfigurovaný na spúšťanie viacerých operačných systémov, môžete stlačiť kláves F8 po zobrazení spúšťacej ponuky Boot Menu.
 2. Po zobrazení ponuky Windows Advanced Options vyberte jednu z možností a stlačte kláves ENTER.
 3. Keď sa ponuka Boot zobrazí znova a v spodnej časti sa zobrazí modrý text „Safe Mode“, vyberte inštaláciu, ktorú chcete spustiť, a potom stlačte kláves ENTER.

Popis možností spustenia núdzového režimu

 • Safe Mode (SAFEBOOT_OPTION=Minimal): Táto možnosť používa minimálny počet ovládačov a služieb na spustenie systému Windows.
 • Safe Mode with Networking (SAFEBOOT_OPTION=Network): Táto možnosť používa minimálny počet ovládačov a služieb na spustenie systému Windows spolu s ovládačmi, ktoré musíte mať na načítanie siete.
 • Safe Mode with Command Prompt (SAFEBOOT_OPTION=Minimal(AlternateShell)): Táto možnosť je rovnaká ako núdzový režim okrem toho, že sa namiesto programu Windows Explorer spustí program Cmd.exe.
 • Enable VGA Mode: Táto možnosť spustí systém Windows v režime 640 x 480 použitím aktuálneho ovládača videa (nie Vga. sys). Tento režim je užitočný, ak je zobrazenie konfigurované na nastavenie, ktoré monitor nemôže zobraziť.

  Poznámka V režimoch Safe mode a Safe mode with Networking sa namiesto toho načíta ovládač Vga.sys.
 • Last Known Good Configuration: Táto možnosť spustí systém Windows použitím predchádzajúcej platnej konfigurácie.
 • Directory Service Restore Mode: Tento režim platí len pre radiče domény systému Windows. Tento režim vykoná opravu adresárov.
 • Debugging Mode: Táto možnosť zapne režim ladenia v systéme Windows. Informácie pre ladenie môžu byť odoslané cez sériový kábel do iného počítača, v ktorom je spustený nástroj na ladenie. Tento režim je konfigurovaný na použitie portu COM2.
 • Enable Boot Logging: Použitím tejto možnosti sa zapne zapisovanie do denníka po spustení počítača použitím ľubovoľnej možnosti spustenia núdzového režimu okrem poslednej známej platnej konfigurácie. Text zapisovania do denníka pri zavádzaní sa zaznamenáva v súbore Ntbtlog.txt v priečinku %SystemRoot%.
 • Starts Windows Normally: Táto možnosť spustí systém Windows v normálnom režime.
 • Reboot: Táto možnosť reštartuje počítač.
 • Return to OS Choices Menu: Použitím tejto možnosti sa dostanete naspäť do ponuky Boot menu v počítači, ktorý je konfigurovaný na spustenie viac ako jedného operačného systému.
Pri použití jednej z možností spustenia núdzového režimu sa nastaví premenná prostredia. Premenná prostredia je SAFEBOOT_OPTION. Táto premenná je nastavená na hodnotu Network alebo Minimal.

Predvolený ovládač Microsoft VGA je použitý na zobrazenie s rozlíšením 640 x 480 a v 16 farbách. Musíte sa prihlásiť vo všetkých režimoch použitím domény alebo lokálneho správcu zabezpečenia kont v závislosti od vybratého spustenia núdzového režimu.
Poznámka: Toto je článok typu FAST PUBLISH, ktorý bol vytvorený priamo v organizácii technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie uvedené v tomto článku sa poskytujú „tak, ako sú“ v reakcii na naliehavé problémy. V dôsledku rýchlosti, akou boli tieto materiály sprístupnené, môžu obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré je potrebné zohľadniť, získate na stránke Podmienky používania.

Vlastnosti

ID článku: 315222 - Posledná kontrola: 4. júla 2013 - Revízia: 2.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Kľúčové slová: 
kbenv kbinfo KB315222

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com