Jak používat funkci Vzdálená plocha systému Windows XP Professional

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 315328 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Tento článek popisuje, jak konfigurovat funkci Vzdálená plocha v systému Windows XP. Tato funkce umožňuje dálkové řídit počítač se systémem Windows XP Professional z jiného počítače se systémem Windows XP Professional nebo s dřívější verzí systému Windows.

Další informace

Chcete-li použít funkci Vzdálená plocha, potřebujete k tomu:
 • vzdálený počítač se systémem Microsoft Windows XP Professional, který je připojen k Internetu nebo k místní síti (LAN),
 • místní počítač se systémem Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Millennium Edition (ME), Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Druhé vydání, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT 4.0 nebo Microsoft Windows 95, který má přístup k Internetu nebo místní síti,
 • příslušné uživatelské účty a oprávnění, nakonfigurované ve vzdáleném systému Windows XP Professional a umožňující vzdálený přístup.

Jak konfigurovat funkci Vzdálená plocha

Chcete-li nakonfigurovat připojení pomocí funkce Vzdálená plocha mezi vzdáleným počítačem se systémem Windows XP Professional a místním počítačem s jednou z verzí systému Windows, které byly uvedeny dříve v tomto článku, proveďte tyto kroky:

Krok 1: Konfigurace vzdáleného počítače

Ve vzdáleném počítači se systémem Windows XP Professional postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom klepněte pravým tlačítkem na položku Tento počítač.
 2. V místní nabídce klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Klepněte na kartu Vzdálený přístup a zaškrtněte políčko Povolit připojení vzdálených uživatelů k tomuto počítači.
 4. Po zobrazení výzvy k potvrzení této změny klepněte na tlačítko OK.
 5. Klepněte na tlačítko Vybrat vzdálené uživatele a pomocí tlačítka Přidat zadejte další uživatelské účty, kterým chcete povolit vzdálený přístup.

  POZNÁMKA: Správcům jsou automaticky udělena oprávnění ke vzdálenému přístupu.
 6. Po dokončení přidávání uživatelských účtů klepněte na tlačítko OK. Zkontrolujte, zda každý přidaný účet opravdu ve vzdáleném počítači existuje. Pokud účet ve vzdáleném počítači neexistuje, vytvořte ho.
 7. Klepněte na tlačítko OK a potom opět klepněte na tlačítko OK.

Krok 2: Konfigurace místního počítače

Nakonfigurujte funkci Vzdálená plocha v místním počítači se systémem Windows. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Vložte do jednotky CD-ROM nebo DVD-ROM v místním počítači disk CD-ROM se systémem Windows XP.
 2. Na obrazovce Vítá vás systém Microsoft Windows XP klepněte na položku Další úkoly.
 3. Klepněte na úkol Nastavit Připojení ke vzdálené ploše.
 4. Postupujte podle pokynů Průvodce instalací Připojení ke vzdálené ploše.

  POZNÁMKA: Pokud je Připojení ke vzdálené ploše již nainstalováno, pravděpodobně se zobrazí následující chybová zpráva:
  Připojení ke vzdálené ploše nelze nainstalovat, protože operační systém již obsahuje integrovanou verzi. Viz Další programy\Příslušenství\Komunikace\Připojení ke vzdálené ploše v nabídce Start.

Krok 3: Připojení ke vzdálenému počítači

Ke vzdálenému počítači se systémem Windows XP Professional se připojíte takto:
 1. Přihlaste se k místnímu počítači se systémem Windows.
 2. Ujistěte se, že je tento počítač připojen k Internetu nebo k místní síti. Požadujete-li telefonické připojení k serveru virtuální privátní sítě (VPN) nebo vzdáleného přístupu, připojte se k němu.
 3. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, na položku Příslušenství, na položku Komunikace a potom klepněte na položku Připojení ke vzdálené ploše.
 4. Klepněte na tlačítko Možnosti.
 5. V rozevíracím seznamu Počítač zadejte název hostitele nebo adresu IP počítače, ke kterému se chcete připojit.
 6. Zadejte do příslušných polí uživatelské jméno, heslo a doménu (je-li třeba) účtu, ke kterému máte povolen vzdálený přístup, a klepněte na tlačítko Připojit.
 7. V dialogovém okně Přihlášení k systému Windows zadejte do pole Heslo heslo účtu s oprávněními ke vzdálenému přístupu.
 8. Je-li třeba, vyberte v seznamu Přihlásit se k požadovanou doménu nebo vzdálený počítač, a poté klepněte na tlačítko OK.

  V okně na ploše se zobrazí vzdálená plocha. Vzdálený počítač se systémem Windows XP Professional je během této relace uzamčen.
 9. Chcete-li relaci odpojit, klepněte v okně relace na tlačítko Zavřít a po zobrazení výzvy k odpojení relace systému Windows klepněte na tlačítko OK.

  POZNÁMKA: Pokud se vzdálená relace zobrazí v režimu celé obrazovky, není tlačítko Zavřít viditelné. V takovém případě obnovte okno pomocí hlavičky vzdálené relace, která je zobrazena v horní části okna relace (klepněte na tlačítko Obnovit).

Další informace o funkci Vzdálená plocha získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
280828 Vliv připojení ke vzdálené ploše na systém Windows XP Professional (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
300698 Funkce klienta vzdálené plochy v systému Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
306759 Změna portu, na kterém naslouchá vzdálená plocha
281262 Zapnutí automatického přihlášení ke vzdálené ploše v systému Windows XP
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.

Vlastnosti

ID článku: 315328 - Poslední aktualizace: 30. dubna 2013 - Revize: 2.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Professional
Klíčová slova: 
kbhowto kbinfo ocsso KB315328

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com