Τρόπος χρήσης της Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Remote Desktop) των Windows XP Professional

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 315328 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων της Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Remote Desktop) στα Windows XP. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο ενός υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP Professional από έναν υπολογιστή που εκτελεί τα Windows XP Professional ή κάποια παλαιότερη έκδοση των Windows.

Περισσότερες πληροφορίες

Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα "Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας" (Remote Desktop), χρειάζεστε τα εξής:
 • Έναν απομακρυσμένο υπολογιστή που να εκτελεί τα Microsoft Windows XP Professional και να είναι συνδεδεμένος στο Internet ή σε ένα τοπικό δίκτυο (LAN).
 • Έναν τοπικό υπολογιστή που να εκτελεί τα Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Millennium Edition (Me), Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Microsoft Windows 98 Second Edition), Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT 4.0 ή Microsoft Windows 95, με πρόσβαση στο Internet ή στο τοπικό δίκτυο (LAN).
 • Κατάλληλους λογαριασμούς και δικαιώματα χρήστη που να έχουν ρυθμιστεί από τον απομακρυσμένο υπολογιστή με τα Windows XP Professional, ώστε να επιτρέπεται η απομακρυσμένη πρόσβαση.

Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων της δυνατότητας "Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας" (Remote Desktop)

Για να ρυθμίσετε μια σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας μεταξύ ενός απομακρυσμένου υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP Professional και ενός τοπικού υπολογιστή που εκτελεί μία από τις εκδόσεις των Windows που αναφέρονται παραπάνω σε αυτό το άρθρο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Βήμα 1: Ρύθμιση του απομακρυσμένου υπολογιστή

Στον απομακρυσμένο υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP Professional, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Ο Υπολογιστής μου (My Computer).
 2. Στο μενού συντόμευσης που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Απομακρυσμένη σύνδεση (Remote) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχουΝα συνδέονται χρήστες από μακριά σε αυτόν τον υπολογιστή (Allow users to connect remotely to this computer).
 4. Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε αυτήν την αλλαγή, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή απομακρυσμένων χρηστών (Select Remote Users) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add), για να καθορίσετε πρόσθετους λογαριασμούς χρήστη στους οποίους θα εκχωρηθούν δικαιώματα απομακρυσμένης πρόσβασης.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εκχώρηση δικαιωμάτων απομακρυσμένης πρόσβασης στους διαχειριστές γίνεται αυτόματα.
 6. Όταν ολοκληρώσετε την προσθήκη των λογαριασμών χρήστη, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός που προστίθεται υπάρχει πραγματικά στον απομακρυσμένο υπολογιστή. Εάν ο λογαριασμός δεν υπάρχει στον απομακρυσμένο υπολογιστή, δημιουργήστε τον.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και στη συνέχεια κάντε ξανά κλικ στο κουμπί OK στο επόμενο παράθυρο διαλόγου.

Βήμα 2: Ρύθμιση των παραμέτρων του τοπικού υπολογιστή

Ρυθμίστε τις παραμέτρους της δυνατότητας "Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας" (Remote Desktop) στον υπολογιστή που βασίζεται στα Windows. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εισαγάγετε το CD των Windows XP στη μονάδα CD-ROM ή DVD-ROM του τοπικού υπολογιστή.
 2. Στην οθόνη "Καλώς ορίσατε στα Microsoft Windows XP" (Welcome to Microsoft Windows XP) που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση πρόσθετων εργασιών (Perform additional tasks).
 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Εγκατάσταση Σύνδεσης απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Set up Remote Desktop Connection).
 4. Ακολουθήστε τα βήματα του "Οδηγού InstallShield" (InstallShield Wizard) της "Σύνδεσης απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας" (Remote Desktop Connection), για να εγκαταστήσετε τη "Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας" (Remote Desktop Connection).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η "Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας" (Remote Desktop Connection) είναι ήδη εγκατεστημένη, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση της σύνδεσης απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας, επειδή υπάρχει ήδη μια ενσωματωμένη έκδοση στο λειτουργικό σας σύστημα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διαδρομή Περισσότερα προγράμματα\\Βοηθήματα\\Επικοινωνίες\\Συνδέσεις απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας, στο μενού "Έναρξη" (Start). (Remote Desktop Connection cannot be installed because your operating system already has a built-in version. See More Programs\Accessories\Communications\Remote Desktop Connections on your start menu.)

Βήμα 3: Σύνδεση με τον απομακρυσμένο υπολογιστή

Για να συνδεθείτε με τον υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP Professional, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Συνδεθείτε με τον τοπικό υπολογιστή που βασίζεται στα Windows.
 2. Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο Internet ή στο τοπικό δίκτυο (LAN). Εάν απαιτείται σύνδεση μέσω τηλεφώνου με ένα εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN) ή έναν διακομιστή απομακρυσμένης πρόσβασης, πραγματοποιήστε τη σύνδεση.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικού στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Επικοινωνίες (Communications) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Remote Desktop Connection).
 4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές (Options).
 5. Στη λίστα Υπολογιστής (Computer), πληκτρολογήστε το όνομα του κεντρικού υπολογιστή ή της διεύθυνσης IP του υπολογιστή με τον οποίο θέλετε να συνδεθείτε.
 6. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης και τον τομέα (εάν υπάρχει) ενός λογαριασμού στον οποίο επιτρέψατε απομακρυσμένη πρόσβαση στα αντίστοιχα πλαίσια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση (Connect).
 7. Στο παράθυρο διαλόγου Σύνδεση στα Windows (Log On to Windows) που εμφανίζεται, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού που έχει δικαιώματα απομακρυσμένης πρόσβασης στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης (Password) .
 8. Στη λίστα Σύνδεση σε (Log on to), εάν υπάρχει, επιλέξτε τον τομέα ή τον απομακρυσμένο υπολογιστή που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Η απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας εμφανίζεται σε ένα παράθυρο στην επιφάνεια εργασίας. Ο απομακρυσμένος υπολογιστής με τα Windows XP Professional είναι κλειδωμένος στη διάρκεια αυτής της περιόδου λειτουργίας.
 9. Για να αποσυνδέσετε την περίοδο λειτουργίας, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close) στο παράθυρο της περιόδου λειτουργίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK, όταν σας ζητηθεί να αποσυνδέσετε την περίοδο λειτουργίας των Windows.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η απομακρυσμένη περίοδος λειτουργίας εμφανίζεται σε κατάσταση πλήρους οθόνης, ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε το κουμπί Κλείσιμο (Close). Σε αυτήν την περίπτωση, επαναφέρετε το παράθυρο από το πανό της απομακρυσμένης περιόδου λειτουργίας που εμφανίζεται στην κορυφή του παράθυρου της περιόδου λειτουργίας (κάντε κλικ στο κουμπί Επαναφορά (Restore)).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας (Remote Desktop), κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
280828 Τρόπος με τον οποίο η Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Remote Desktop Connection) επηρεάζει τα Windows XP Professional
300698 Οι δυνατότητες του υπολογιστή-πελάτη απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας στα Windows XP
306759 Τρόπος αλλαγής της θύρας ακρόασης για την Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας
281262 Τρόπος ενεργοποίησης της αυτόματης σύνδεσης με την Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας στα Windows XP
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 315328 - Τελευταία αναθεώρηση: Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 - Αναθεώρηση: 1.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Professional
Λέξεις-κλειδιά: 
kbhowto kbinfo ocsso KB315328

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com