ID článku: 315341 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

ÚVOD

Důležité: Přeinstalace nebo místní upgrade operačního systému Windows je mimořádný krok při řešení potíží a měli byste jej provádět pouze v případě, že si plně uvědomujete související důsledky a rizika. Pokud se rozhodnete tento krok provést, ověřte, zda máte k dispozici původní instalační média systému Windows XP a kód Product Key, které byly dodány s operačním systémem. Pokud si na přeinstalaci nebo opravu operačního systému Windows netroufáte, můžete se obrátit se žádostí o pomoc na výrobce počítače nebo odnést počítač do odborného servisu.

Tento článek popisuje dva způsoby místního upgradu (přeinstalace) systému Windows XP. Pokud jste se k tomuto článku dostali s cílem najít jiné informace, použijte pole hledání v horní části této stránky a vyhledejte vhodnější obsah pro řešení vašich potíží.

Místní upgrade se nazývá také opravná instalace. Tato operace přeinstaluje systém Windows XP do stejné složky v počítači, ve které byl původně nainstalován. Místní upgrade pravděpodobně budete chtít provést v případě, že je nutné opravit instalaci systému Windows XP a je splněna jedna z následujících podmínek:
 • Systém Windows XP nelze spustit v nouzovém režimu. Další informace o spuštění počítače se systémem Windows XP v nouzovém režimu naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  315222 Popis možností nouzového režimu spuštění v systému Windows XP
 • Systém Windows XP nelze spustit po instalaci aktualizace softwaru společnosti Microsoft.
 • Došlo k problému s registrem, který nelze vyřešit jinými nástroji, jako je například Obnovení systému. Další informace o nástroji Obnovení systému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  306084 Postupy: Obnovení předchozího stavu operačního systému v systému Windows XP
 • Je třeba aplikovat výchozí oprávnění (souborů a registru) pro instalaci systému Windows XP. Tato situace může být způsobena chybějícími nebo poškozenými soubory programů po provedení změn nebo aktualizací počítače nebo programů.
 • Je nutné registrovat součásti COM a soubory Ochrany souborů systému Windows. Tato situace je způsobena chybějícími nebo poškozenými systémovými soubory.
 • Je nutné znovu vytvořit výčet zařízení Plug and Play pomocí instalačního programu systému Windows. To zahrnuje vrstvu HAL (Hardware Abstraction Layer).
Tento obsah je určen pro středně pokročilé až pokročilé uživatele počítačů. V tomto článku je k dispozici několik odkazů, které umožňují přejít na další články s dalšími informacemi. Provedení popsaných postupů může být snadnější, pokud si článek nejprve vytisknete.

Další informace

Řešení potíží

Před zahájením přeinstalace si přečtěte následující články věnované řešení potíží a oddíl Kdy neprovádět přeinstalaci a zjistěte, zda je přeinstalace nutná.

Pokud se svými uživatelskými zkušenostmi zvládáte řešení potíží, před zahájením přeinstalace si přečtěte následující články znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
308041 Řešení obecných potížích se spuštěním systému Windows XP pro pokročilé uživatele
326841 Webové vysílání odborné pomoci: Windows XP: Poradce při potížích se spouštěním a vypínáním (Tento text může být v angličtině)
307654 Postupy: Instalace a použití konzoly pro zotavení v systému Windows XP
Pokud si na řešení potíží netroufáte, přejděte k následujícímu oddílu, požádejte někoho o pomoc nebo se obraťte na podporu společnosti Microsoft.

Kdy neprovádět přeinstalaci

Přeinstalace nemusí vyřešit potíže, s nimiž jste se setkali. Přečtěte si tento oddíl a zkontrolujte, zda přeinstalace je pro danou situaci vhodná.

Oprava součásti

Neprovádějte přeinstalaci s cílem opravit součást nebo program, který není aktuálně nainstalován. Máte-li nezbytná oprávnění, použijte ovládací panel Přidat nebo odebrat programy, případně místo systému Windows přeinstalujte jen danou součást či program. Chcete-li v systému Windows XP otevřít ovládací panel Přidat nebo odebrat programy, klikněte na tlačítko Start a poté klikněte na položku Ovládací panely a na ovládací panel Přidat nebo odebrat programy.

Potíže s uživatelským účtem

Neprovádějte přeinstalaci, pokud se snažíte vyřešit potíže s uživatelským účtem, heslem nebo místním profilem. Potřebujete-li zjistit, zda se jedná o problém s uživatelským účtem, heslem nebo místním profilem, vytvořte další uživatelský účet (máte-li nutná oprávnění) a poté se přihlaste prostřednictvím daného účtu a zjistěte, zda je problém vyřešen. Další informace o vytvoření nového uživatelského účtu v systému Windows XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
279783 Vytvoření a konfigurace uživatelských účtů v systému Windows XP

Obnovení systému

Provedete-li přeinstalaci systému Windows XP, dojde k odebrání všech stávajících bodů obnovení a po dokončení přeinstalace bude vytvořen nový bod obnovení systému. Neprovádějte přeinstalaci v případě, že může být třeba obnovit předchozí stav počítače pomocí nástroje Obnovení systému. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
301224 Body obnovení nástroje Obnovení systému nebyly nalezeny nebo byly odstraněny

Programy jiných výrobců

Neprovádějte přeinstalaci s cílem vyřešit potíže s programy jiných výrobců, soubory nebo položkami registru. Se žádostí o pomoc při řešení potíží se obraťte na výrobce programu.

Potíže s diskem

Neprovádějte přeinstalaci, pokud máte podezření na potíže s diskem. Další informace o kontrole chyb disku naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
315265 Kontrola chyb disku v systému Windows XP
308041 Řešení obecných potížích se spuštěním systému Windows XP pro pokročilé uživatele
Další informace o řešení potíží s pevným diskem můžete získat také od výrobce počítače.

Zařízení jiných výrobců

Neprovádějte přeinstalaci, pokud máte podezření na potíže se zařízením jiného výrobce. Zjistěte, zda jsou nainstalované nejnovější ovladače daného zařízení. Se žádostí o pomoc při řešení potíží se obraťte na výrobce zařízení.

Pokud se po přečtení tohoto oddílu domníváte, že je třeba přeinstalovat systém Windows XP, přejděte k následujícímu oddílu.

Před přeinstalací systému Windows XP

Před zahájením přeinstalace systému Windows XP si přečtěte následující témata. Tato témata, která obsahují velké množství informací, se vám mohou zdát příliš komplexní, ale jejich přečtení vám umožní lépe pochopit, co budete potřebovat a co je třeba udělat před zahájením přeinstalace systému Windows XP.

Požadavky

Instalační disk CD-ROM systému Windows
Než začnete, připravte si instalační disk CD-ROM systému Windows a kód Product Key. Bez nich nelze přeinstalaci systému Windows provést. Pokud byl systém Windows v počítači přeinstalován, obraťte se se žádostí o instalační soubory systému Windows a kód Product Key na výrobce počítače.
Ovladače zařízení
Většina ovladačů zařízení pro hardwarové součásti je integrována do systému Windows. Zařízení jako tiskárny, monitory, grafické karty, zvukové karty, modemy, externí jednotky a skenery mají ovšem obvykle samostatné instalační disky CD. Nemáte-li ovladače ke všem hardwarovým součástem počítače, můžete je stáhnout z Internetu a pak uložit na disk CD.

Vyžaduje-li počítač ovladač velkokapacitního paměťového zařízení od jiného výrobce nebo vrstvu HAL (Hardware Abstraction Layer), zkontrolujte před zahájením přeinstalace, zda máte kopii daných souborů na samostatném paměťovém médiu.
Internet Explorer 7
Je-li v počítači nainstalována aplikace Internet Explorer 7, musíte ji odinstalovat před zahájením přeinstalace systému Windows XP. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
917964 Jak provést opravu instalace systému Windows XP v případě, že je nainstalována aplikace Internet Explorer 7
Programy
Disky CD a kódy Product Key programů doporučujeme shromažďovat a skladovat na vhodném místě, aby bylo možné po přeinstalaci systému Windows přeinstalovat i programy. Mezi tyto programy mohou patřit následující:
 • aplikace systému Microsoft Office,
 • antivirový software,
 • software pro vypalování disků CD-ROM,
 • software od poskytovatele služeb Internetu.
Zálohování dat
Před přeinstalací systému Windows zazálohujte veškerá důležitá data do jiného umístění. Mezi data, která pravděpodobně budete chtít zálohovat, patří následující:
 • složka Dokumenty (dokumenty, obrázky, hudba, videa),
 • Složky programu (konfigurační data, uživatelská data)
 • oblíbené položky,
 • adresáře,
 • e-mailové zprávy,
 • šablony dokumentů,
 • makra,
 • často používané texty.
Po dokončení přeinstalace jsou nahrazeny původní záložní kopie souborů registru (umístěné ve složce %systemroot%\Repair). Tyto původní soubory registru ve složce Repair byly vytvořeny při spuštění systému Windows XP nebo při posledním vytvoření zálohy stavu systému pomocí nástroje Zálohování. Domníváte-li se, že po dokončení přeinstalace pravděpodobně budete zálohované soubory registru potřebovat, zkopírujte je před zahájením přeinstalace do jiného umístění.
Nastavení sítě
Po přeinstalaci systému Windows lze obnovit určitá nastavení sítě. Před zahájením přeinstalace si poznamenejte nastavení sítě v počítači, abyste je mohli snadno obnovit, bude-li tento krok nutný. Mezi tato nastavení patří následující:
 • název počítače,
 • pracovní skupina nebo doména,
 • nastavení protokolu TCP/IP.
Chcete-li tato nastavení vyhledat, postupujte podle následujících kroků:
 1. Klikněte na tlačítko Start a pak klikněte na příkaz Spustit.
 2. Zadejte text control ncpa.cpl do textového pole Otevřít a pak klikněte na tlačítko OK.
 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Připojení k místní síti a potom klikněte pravým tlačítkem na příkaz Vlastnosti.
 4. Poznamenejte si nastavení sítě.
Údaje poskytovatele služeb Internetu
Chcete-li zajistit, aby bylo možné se připojit k Internetu po přeinstalaci systému Windows, poznamenejte si údaje poskytovatele služeb Internetu. Mezi tyto informace patří uživatelské jméno, informace o hesle a názvy poštovních serverů.
Spouštěcí sekvence
Upozornění: Součástí tohoto postupu mohou být změny v nastavení paměti CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) a systému BIOS. Nesprávné změny systému BIOS počítače mohou způsobit vážné potíže. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže způsobené změnou nastavení systému BIOS bude možné odstranit. Také změny nastavení paměti CMOS provádíte na vlastní nebezpečí. Nesprávná nebo poškozená nastavení paměti CMOS a systému BIOS mohou způsobit potíže se spuštěním a/nebo vypnutím.

Poznámka: Je-li nutné upravit spouštěcí sekvenci systému BIOS počítače, aby bylo možné spuštění z instalačního disku CD, měla by sekvence být následující:
 • CD drive (Jednotka CD),
 • Hard disk (Pevný disk),
 • Floppy disk drive (Disketová jednotka).
Během spuštění systém BIOS vyhledá disk obsahující operační systém, který je možné načíst. V počítači, v němž je nainstalován operační systém, je to obvykle pevný disk. Systém BIOS je nakonfigurován pro prohledávání disků v počítači v určitém pořadí, pro něž je používán termín spouštěcí sekvence. Je-li pevný disk počítače v systému BIOS nakonfigurován jako první disk ve spouštěcí sekvenci, počítač začne používat pevný disk a nehledá spouštěcí disk v jednotce CD-ROM.

Chcete-li systém BIOS nakonfigurovat tak, aby nejprve hledal spouštěcí disk v jednotce CD-ROM a teprve pak hledal pevný disk, postupujte takto:
 1. Restartujte počítač.
 2. Při prvním spuštění počítače je proveden úvodní test POST. Tento test kontroluje, zda všechna připojená zařízení fungují. V rámci testu POST je kontrolována paměť. Během testu paměti se zobrazí zpráva informující o získání přístupu k systému BIOS. Může se zobrazit například tato nebo podobná zpráva vysvětlující postup při spuštění systému BIOS:
  PRESS DEL TO ENTER SETUP (Spusťte nastavení stisknutím klávesy Del)
  V tomto příkladu je třeba stisknout klávesu DEL okamžitě po dokončení testu paměti a spustit tak proces nastavení. Je možné, že klávesu budete muset stisknout několikrát, aby byl zajištěn přístup k nastavení systému BIOS.

  Tip: Přístup k systému BIOS mohou poskytovat i další klávesy. Jedná se například o tyto klávesy:
  • F1
  • F2
  • F10
  • CTRL+ENTER
  • ALT+ENTER
  • CTRL+ALT+ESC
  • CTRL+ALT+INSERT
  Pokud si nejste jisti, jak zajistit přístup k nastavení systému BIOS, vyhledejte informace v uživatelské příručce k základní desce počítače.
 3. Vyhledejte nastavení spouštěcí sekvence (nazývané také sekvence spouštění nebo pořadí spuštění). K procházení nabídek a nastavení obvykle můžete použít klávesy se šipkami.
 4. Když najdete nastavení spouštěcí sekvence, můžete je obvykle upravit stisknutím klávesy ENTER. Opakovaně stiskněte klávesu PLUS (+) nebo MINUS (-), dokud není jednotka CD-ROM vybrána jako spouštěcí disk.

  Tip: Další informace o úpravách systému BIOS naleznete v uživatelské příručce. Obvykle obsahuje popis nabídek a pokyny, jak změnit jednotlivé možnosti. Systém BIOS obvykle obsahuje kontextovou nápovědu s jednotlivými kroky.
 5. Jakmile určíte jednotku CD-ROM jako první umístění pro hledání spouštěcího disku, můžete se obvykle stisknutím klávesy ESC vrátit k nabídkám. V hlavní nabídce vyberte možnost SAVE AND EXIT SETUP (Uložit a ukončit nastavení) nebo podobnou možnost. Jakmile se zobrazí výzva SAVE TO CMOS AND EXIT (Uložit do paměti CMOS a ukončit) nebo podobná možnost, vyberte možnost YES (Ano).
 6. Pokud nelze vybrat možnost YES (Ano), zadejte písmeno y.

  Poznámka: Systém BIOS používá rozložení klávesnice QWERTY. Pokud použitá klávesnice používá jinému rozložení, je třeba stisknout klávesu, která klávese Y odpovídá na klávesnici s rozložením QWERTY.
 7. Po ukončení nastavení systému BIOS bude počítač restartován.
 8. Ujistěte se, že se počítač spouští pomocí jednotky CD-ROM. Vložte instalační disk CD-ROM systému Windows XP a potom restartujte počítač. Pokud je tato akce úspěšná, můžete zahájit přeinstalaci systému Windows XP.
Pokud si na provedení tohoto úkolu netroufáte, můžete požádat někoho o pomoc. Nebo můžete kontaktovat podporu společnosti Microsoft a požádat o pomoc při řešení těchto potíží.
Předinstalovaný systém Windows
Pokud byl počítač dodán s předinstalovaným systémem Windows XP, přečtěte si následující článek a až poté pokračujte v přeinstalaci:
312369 Po přeinstalaci, opravě nebo upgradu systému Windows XP může dojít ke ztrátě dat nebo nastavení aplikací
Poznámka: Pokud byl systém Windows XP v počítači předinstalován, je možné, že nebudete mít k dispozici možnost Repair, která může být v průběhu přeinstalace vyžadována. Obraťte se na výrobce počítače a ověřte, zda máte k dispozici instalační disk CD pro opravnou instalaci.
Aktualizace Windows XP Service Pack 2
Pokud byla v počítači před přeinstalací systému Windows XP nainstalována aktualizace Windows XP Service Pack 2 (SP2), je nutné ji nainstalovat znovu. Jednou z možností je kombinace souborů aktualizace SP2 se soubory systému Windows XP a jejich současná přeinstalace. Pomocí odkazů v této části tuto metodu vyzkoušejte.

Poznámka: K dispozici jsou rovněž dvě metody samostatné přeinstalace aktualizace SP2 po dokončení přeinstalace systému Windows XP. Tyto dvě metody jsou popsány v oddíle Po přeinstalaci systému Windows XP.

Poznámka: Aktualizace Service Pack jsou kumulativní. Každá nová aktualizace obsahuje všechny opravy zahrnuté v předchozí aktualizaci a nové opravy. Před instalací poslední aktualizace Service Pack tedy není nutné nainstalovat předchozí aktualizaci. Například stačí nainstalovat pouze aktualizaci Windows XP Service Pack 2 (SP2), není třeba předtím instalovat aktualizaci Windows XP Service Pack 1a (SP1a).

Přeinstalace systému Windows XP

Chcete-li přeinstalovat systém Windows XP, zkuste jednu z následujících metod. Pokud první metoda nefunguje, zkuste druhou.

Poznámka: Během instalace se pravděpodobně budete chtít odpojit od Internetu. Zlepšíte tak ochranu před uživateli se zlými úmysly.

Metoda 1: Spuštění přeinstalace ze systému Windows XP

Chcete-li systém Windows XP přeinstalovat pomocí disku CD systému Windows XP, postupujte takto:
 1. Spusťte počítač.
 2. Do jednotky CD nebo DVD počítače vložte disk CD systému Windows XP.
 3. Na stránce Vítá vás systém Windows XP klikněte na tlačítko Instalovat systém Windows XP.
 4. Na stránce Vítá vás instalace systému Windows klikněte v části Typ instalace na možnost Inovace (doporučeno) (v případě, že tato možnost není vybrána) a poté klikněte na tlačítko Další.
 5. Na stránce s licenční smlouvou klikněte na přepínač Se smlouvou souhlasím a pak klikněte na tlačítko Další.
 6. Na stránce Kód Product Key zadejte 25místný kód Product Key do příslušných polí Kód Product Key a klikněte na tlačítko Další.
 7. Na stránce Aktualizace instalačních souborů vyberte požadovanou možnost a pak klikněte na tlačítko Další.
 8. Pomocí pokynů na zbývajících stránkách Průvodce instalací systému Windows XP přeinstalujte systém Windows XP.
Pokud jste úspěšně dokončili přeinstalaci, blahopřejeme vám. Jste téměř hotovi. Přejděte k oddílu Po přeinstalaci systému Windows XP a dokončete akci.

Pokud se zobrazí chyba nebo pokud přeinstalace nebyla dokončena, vyzkoušejte metodu 2.

Metoda 2: Oprava instalace systému Windows XP spuštěním počítače z disku CD systému Windows XP

Poznámka: Pokud byl systém XP v počítači předinstalován, je možné, že k přeinstalaci budete potřebovat instalační disk CD. Obraťte se na výrobce počítače a ověřte, zda máte k dispozici instalační disk CD pro opravnou instalaci.

Chcete-li systém Windows XP přeinstalovat spuštěním počítače z disku CD systému Windows XP, postupujte takto:
 1. Vložte disk CD systému Windows XP do jednotky CD nebo DVD počítače a pak restartujte počítač.
 2. Po zobrazení zprávy Stisknutím libovolné klávesy spusťte počítač z disku CD-ROM spusťte počítač z disku CD-ROM systému Windows XP stisknutím libovolné klávesy.
 3. Na úvodní obrazovce se zobrazí následující zpráva:
  Tato část instalačního programu připraví systém Microsoft Windows XP ke spuštění ve vašem počítači. Chcete-li spustit instalaci systému Windows XP, stiskněte klávesu ENTER. Chcete-li opravit instalaci systému Windows XP pomocí kontroly pro zotavení, stiskněte klávesu R. Chcete-li instalační program ukončit, aniž byste nainstalovali systém Windows XP, stiskněte klávesu F3
 4. Stisknutím klávesy ENTER spusťte instalaci systému Windows XP.
 5. V okně Licenční smlouva systému Windows XP vyjádřete souhlas s licenční smlouvu stisknutím klávesy F8.
 6. Zkontrolujte, zda je v příslušném poli vybrána aktuální instalace systému Windows XP, a poté zahajte opravu systému Windows XP stisknutím klávesy R.
 7. Pomocí pokynů na zbývajících stránkách Průvodce instalací systému Windows XP přeinstalujte systém Windows XP. Po opravě systému Windows XP může být třeba opakovat aktivaci vaší kopie systému Windows XP. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  310064 Odstraňování potíží s instalací při upgradu ze systému Windows 98 či Windows Millennium Edition na systém Windows XP
Pokud jste úspěšně dokončili přeinstalaci, blahopřejeme vám. Jste téměř hotovi. Přejděte k oddílu Po přeinstalaci systému Windows XP a dokončete akci.

Pokud se zobrazí chyba nebo pokud přeinstalace nebyla dokončena, znamená to, že tento článek potíže nevyřeší. Nyní můžete požádat někoho o pomoc. Nebo můžete kontaktovat podporu společnosti Microsoft a požádat o pomoc při řešení těchto potíží.

Po přeinstalaci systému Windows XP

Po dokončení přeinstalace dokončete následující úkoly.

Poznámka: Můžete se také rozhodnout zapnout bránu firewall v aplikaci Internet Explorer. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
283673 Jak zapnout nebo vypnout bránu firewall v systému Windows XP

Přeinstalace aktualizace Windows XP Service Pack 2

Pokud byla v počítači před přeinstalací systému Windows XP nainstalována aktualizace Windows XP Service Pack 2 (SP2), je nutné ji nainstalovat znovu. Pokud jste aktualizaci SP2 nepřeinstalovali současně se systémem Windows XP, použijte nyní k přeinstalaci aktualizace SP2 jednu z následujících metod.
Metoda 1: Získání disku CD s aktualizací Service Pack a její přeinstalace po přeinstalaci systému Windows XP
Chcete-li si objednat disk CD s aktualizací Service Pack 2, navštivte následující web společnosti Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/updates/sp2/cdorder/en_us/default.mspx
Metoda 2: Stažení aktualizace Service Pack po přeinstalaci systému Windows XP
Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows XP

Přeinstalace všech aktualizací systému Windows

Po přeinstalaci systému Windows XP je třeba rovněž přeinstalovat všechny aktualizace systému Windows. Aktualizace přeinstalujete návštěvou následujícího webu společnosti Microsoft:
http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=cs-cz

Přeinstalace aplikace Internet Explorer 7

Pokud byl systém Windows XP opraven a funguje správně, přeinstalujte aplikaci Internet Explorer 7. K provedení této operace je nutný instalační balíček aplikace Internet Explorer 7. Tento balíček je k dispozici prostřednictvím webu Windows Update. Instalační balíček může stále být v počítači v umístění, kam jste jej původně stáhli a odkud jste původně nainstalovali aplikaci Internet Explorer 7. Vyhledejte instalační balíček ve složce, kam byly soubory uloženy, a přeinstalujte tuto aplikaci.

Poznámka: Balíček se může nacházet ve složce Temporary Internet Files. Nemůžete-li instalační balíček aplikace Internet Explorer 7 najít, získáte jej na následujícím webu společnosti Microsoft:
http://www.microsoft.com/cze/windows/ie/downloads/default.mspx
Chcete-li se připojit k webu společnosti Microsoft pro stahování, je třeba mít funkční webový prohlížeč. Pokud po odinstalaci aplikace Internet Explorer 7 nefunguje v počítači aplikace Internet Explorer 6, nelze stáhnout instalační balíček aplikace Internet Explorer 7. V této situaci můžete ke stažení instalačního balíčku aplikace Internet Explorer 7 použít libovolný počítač s funkčním webovým prohlížečem. K instalaci aplikace do opraveného počítače pak použijte sdílenou síťovou jednotku. Nemůžete-li k tomuto účelu použít sdílenou síťovou jednotku, zkopírujte instalační balíček aplikace Internet Explorer 7 na disk CD a k instalaci aplikace Internet Explorer 7 v opraveném počítači použijte tento disk CD.

Pokud máte potíže při dokončení tohoto postupu, tento obsah vám již bohužel více nepomůže. Proto zkuste někoho požádat o pomoc nebo se obraťte na podporu.

Další informace

Další informace o řešení specifických problémů při instalaci systému Windows XP naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
312369 Po přeinstalaci, opravě nebo upgradu systému Windows XP může dojít ke ztrátě dat nebo nastavení aplikací
312368 Po přeinstalování, opravě nebo upgradu systému Windows XP dojde ke ztrátě dat
Další informace o instalačním programu systému Windows XP naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
286463 Poznámky k verzi pro instalační program systému Windows XP obsažené v souboru Pro.txt
306824 Poznámky k verzi pro instalační program systému Windows XP obsažené v souboru Home.txt
286647 Obsah souboru Read1st.txt systému Windows XP

Vlastnosti

ID článku: 315341 - Poslední aktualizace: 31. prosince 2012 - Revize: 7.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klíčová slova: 
kbexpertiseinter kbresolve kbfirewall kbhowto kbenv kbinfo ocsso KB315341

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com