Artikel-id: 315341 - Få vist de produkter, som denne artikel refererer til.
Denne artikel er tidligere blevet udgivet under DA315341
Udvid alle | Skjul alle

På denne side

INTRODUKTION

Vigtigt! Geninstallation af Windows-operativsystemet eller udførelse af en lokal opgradering af operativsystemet er et drastisk fejlfindingstrin, som du kun bør benytte, hvis du har fuldt overblik over de dermed forbundne konsekvenser og risici. Hvis du beslutter at benytte dette trin, skal du kontrollere, at du har det oprindelige installationsmedie med Windows XP og den produktnøgle, der fulgte med operativsystemet. Hvis du ikke er tryg ved at forsøge at geninstallere eller reparere Windows-operativsystemet, er det muligvis en god ide at bede computerproducenten om hjælp eller indlevere computeren på et professionelt reparationsværksted.

I denne artikel beskrives to metoder til at udføre en lokal opgradering (geninstallation) af Windows XP. Hvis du har fundet frem til artiklen med forventning om at finde andre oplysninger, skal du søge efter mere relevant indhold, som kan hjælpe med at løse dit problem, ved hjælp af søgefeltet øverst på siden.

En lokal opgradering kaldes også en reparationsinstallation. Med denne handling geninstalleres Windows XP i den mappe, hvor det oprindeligt blev installeret. Det kan være en god ide at udføre en lokal opgradering, hvis der er behov for reparation af din Windows XP-installation, og hvis et af følgende forhold gør sig gældende:
 • Du kan ikke starte Windows XP i fejlsikret tilstand. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du starter din Windows XP-baserede computer i fejlsikret tilstand, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  315222 En beskrivelse af indstillingerne for fejlsikret start i Windows XP
 • Du kan ikke starte Windows XP, efter du har installeret en Microsoft-softwareopdatering.
 • Der er en fejl i registreringsdatabasen, der ikke kan rettes ved hjælp af andre værktøjer, f.eks. Systemgendannelse. Du kan finde flere oplysninger om Systemgendannelse ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  306084 HOW TO: Restore the Operating System to a Previous State in Windows XP
 • Du skal anvende standardtilladelser (til filer og registreringsdatabase) på din Windows XP-installation. Problemet kan opstå, hvis programfiler mangler eller er beskadiget, når computeren eller programmerne er blevet ændret eller opdateret.
 • Du skal registrere COM-komponenter og WPF-filer (Windows File Protection). Problemet opstår pga. manglende eller beskadigede systemfiler.
 • Du skal optælle Plug and Play-enheder igen ved hjælp af programmet Windows Installation. Dette omfatter også abstraktionslaget for hardware (HAL).
Dette indhold henvender sig til øvede til erfarne computerbrugere. Artiklen indeholder adskillige links til andre artikler med flere oplysninger. Det kan være nemmere at følge trinnene, hvis du udskriver denne artikel først.

Yderligere Information

Fejlfinding

Før du påbegynder en geninstallation, bør du se disse fejlfindingsartikler samt afsnittet "Situationer, hvor du ikke bør udføre en geninstallation" for at afgøre, om det er nødvendigt at udføre geninstallationen.

Hvis du er tryg ved at udføre dette fejlfindingstrin, bør du se følgende artikler i Microsoft Knowledge Base, før du påbegynder geninstallationen:
308041 Avanceret fejlfinding af generelle startproblemer i Windows XP. Artiklen er evt. på engelsk.
326841 Support-webudsendelse: Windows XP: Fejlfinding af problemer med start og lukning. Artiklen er evt. på engelsk.
307654 Sådan installeres og anvendes Genoprettelseskonsol i Windows XP
Hvis du ikke er tryg ved at udføre fejlfindingen, kan du fortsætte til det næste afsnit eller eventuelt bede en anden om hjælp eller kontakte Microsoft Support.

Situationer, hvor du ikke bør udføre en geninstallation

En geninstallation løser muligvis ikke det problem, du oplever. Se dette afsnit for at finde ud af, om en geninstallation er relevant for din situation.

Reparation af en komponent

Udfør aldrig en geninstallation for at reparere en komponent eller et program, der ikke er installeret i øjeblikket. Hvis du har de nødvendige tilladelser, kan du bruge elementet Tilføj eller fjern programmer i Kontrolpanel eller geninstallere komponenten eller programmet i stedet for Windows. Du kan åbne Tilføj eller fjern programmer i Windows XP ved at klikke på Start, klikke på Kontrolpanel og derefter klikke på Tilføj eller fjern programmer.

Problemer med en brugerkonto

Udfør aldrig en geninstallation for at prøve at løse et problem med en brugerkonto, en adgangskode eller en lokal profil. Du kan undersøge, om problemet er relateret til en brugerkonto, en adgangskode eller en lokal profil, ved at oprette en anden brugerkonto (hvis du har de nødvendige tilladelser) og derefter logge på denne konto for at se, om problemet er løst. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter en brugerkonto i Windows XP, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
279783 Sådan oprettes og konfigureres brugerkonti i Windows XP

Systemgendannelse

Hvis du geninstallerer Windows XP, fjernes alle eksisterende gendannelsespunkter, og der oprettes et nyt gendannelsespunkt for systemet, når geninstallationen er fuldført. Udfør aldrig en geninstallation, hvis du kan få brug for at gendanne computeren til en tidligere tilstand ved hjælp af Systemgendannelse. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
301224 "Gendannelsespunkter" til Systemgendannelse mangler eller er blevet slettet

Tredjepartsprogrammer

Udfør aldrig en geninstallation for at løse et problem med tredjepartsprogrammer, -filer eller -poster i registreringsdatabasen. Kontakt producenten af tredjepartsprogrammet for at løse eventuelle problemer.

Diskproblemer

Udfør aldrig en geninstallation, hvis du har mistanke om, at der er problemer med harddisken. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du kontrollerer for diskfejl, ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
315265 Sådan udføres kontrol af diskfejl i Windows XP
308041 Avanceret fejlfinding af generelle startproblemer i Windows XP. Artiklen er evt. på engelsk.
Du kan også kontakte computerproducenten for at få flere oplysninger om fejlfinding af problemer på harddisken.

Tredjepartsenheder

Udfør aldrig en geninstallation, hvis du har mistanke om problemer med en tredjepartsenhed. Undersøg, om de nyeste enhedsdrivere er installeret til enheden. Kontakt producenten af tredjepartsenheden for at løse eventuelle problemer.

Hvis du beslutter, at det er nødvendigt at geninstallere Windows XP, når du har gennemgået dette afsnit, skal du fortsætte til det næste afsnit.

Før du geninstallerer Windows XP

Gennemse følgende emner, før du geninstallerer Windows XP. Disse emner indeholder mange oplysninger og kan forekomme indviklede, men de hjælper dig til at få en god forståelse for, hvad du behøver, og hvad du skal gøre, før du geninstallerer Windows XP.

Forudsætninger

Installations-cd med Windows
Før du går i gang, skal du kontrollere, at du har installations-cd'en med Windows samt produktnøglen. Uden cd'en og produktnøglen kan du ikke geninstallere Windows. Hvis Windows var forudinstalleret på computeren, skal du kontakte computerproducenten for at få hjælp til at hente Windows-installationsfilerne og produktnøglen.
Enhedsdrivere
Mange af enhedsdriverne til dine hardwarekomponenter er integreret i Windows. Visse enheder, f.eks. printere, skærme, grafikkort, lydkort, modemmer, eksterne drev og scannere, har dog typisk separate installations-cd'er. Hvis du ikke har alle driverne til hardwarekomponenterne, kan du hente dem på internettet og gemme dem på en cd.

Hvis computeren kræver en enhedsdriver til en tredjepartslagerenhed eller et abstraktionslag for hardware (HAL), skal du kontrollere, at du har en kopi af filerne på et separat lagermedie, før du påbegynder geninstallationen.
Internet Explorer 7
Hvis Internet Explorer 7 er installeret på computeren, skal du fjerne programmet, før du geninstallerer Windows XP. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
917964 Sådan udføres en reparation af Windows XP-installationen, hvis Internet Explorer 7 er installeret
Programmer
Hent cd'erne og produktnøglerne til programmerne, og gem dem på et relevant sted, så du kan geninstallere programmerne, når du har geninstalleret Windows. Disse programmer kan omfatte følgende:
 • Microsoft Office-programmer
 • Antivirussoftware
 • Software til brænding af cd'er
 • Software fra internetudbyderen
Sikkerhedskopiering af data
Før du geninstallerer Windows, skal du sikkerhedskopiere alle vigtige data til en anden placering. Data, der skal sikkerhedskopieres, kan f.eks. omfatte følgende:
 • Mappen Dokumenter (dokumenter, billeder, musik, videoklip)
 • Programmapper (konfigurationsdata, brugerdata)
 • Favoritter
 • Adressekartoteker
 • E-mails
 • Dokumentskabeloner
 • Makroer
 • Standarder
De oprindelige sikkerhedskopier af registreringsdatabasefilerne (i mappen %systemroot%\Repair) erstattes, når geninstallationen er fuldført. Disse oprindelige registreringsdatabasefiler i mappen Repair blev oprettet, enten da du startede Windows XP, eller sidste gang du oprettede en sikkerhedskopi af systemtilstanden ved hjælp af hjælpeprogrammet Sikkerhedskopiering. Hvis du mener, du kan få brug for sikkerhedskopierne af registreringsdatabasen, når geninstallationen er fuldført, skal du kopiere sikkerhedskopierne af registreringsdatabasen til en anden placering, før du udfører geninstallationen.
Netværksindstillinger
Du kan gendanne visse netværksindstillinger, når du har geninstalleret Windows. Før du påbegynder geninstallationen, skal du registrere computerens netværksindstillinger, så du nemt kan få adgang til dem, hvis det skulle blive nødvendigt. Disse indstillinger omfatter følgende:
 • Computer name
 • Arbejdsgruppe eller domæne
 • TCP/IP-indstillinger
Du kan finde disse indstillinger ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Klik på Start, og klik derefter på Kør.
 2. Skriv control ncpa.cpl i tekstfeltet Åbn, og klik derefter på OK.
 3. Højreklik på LAN-forbindelse, og højreklik derefter på Egenskaber.
 4. Registrer netværksindstillingerne.
Oplysninger om internetudbyderen
Hvis du vil sikre dig, at du kan oprette forbindelse til internettet igen, når du har geninstalleret Windows, skal du registrere oplysninger om din internetudbyder. Dette omfatter oplysninger om brugernavn, adgangskode og navne på e-mail-servere.
Startsekvens
Advarsel! Denne fremgangsmåde kan omfatte ændring af CMOS-indstillingerne (Complementary Metal Oxide Semiconductor) og ændring af BIOS-indstillingerne (Basic Input/Output System). Forkerte ændringer af computerens BIOS kan give alvorlige problemer. Microsoft kan ikke garantere, at problemer, der skyldes ændringer af BIOS, kan løses. Ændring af CMOS-indstillingerne sker på egen risiko. Forkerte eller beskadigede CMOS- og BIOS-indstillinger kan medføre problemer med start eller lukning.

Hvis det er nødvendigt at tilpasse BIOS-startsekvensen på computeren, så den kan starte fra installations-cd'en, skal sekvensen anvende følgende rækkefølge:
 • Cd-drev
 • Harddisk
 • Diskettedrev
Under start søger BIOS efter en disk med et operativsystem, der kan indlæses. På en computer, hvor der er installeret et operativsystem, er dette typisk harddisken. BIOS konfigureres til at gennemsøge computerens diske i en bestemt rækkefølge, kaldet startsekvensen. Hvis computerens harddisk er konfigureret som den første disk i startsekvensen i computerens BIOS, starter computeren med at bruge harddisken og søger ikke efter en startdisk på cd-drevet.

Du kan konfigurere BIOS til at søge efter en startdisk på cd-drevet, før der søges på harddisken, ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Genstart computeren.
 2. Når computeren først startes, udfører den en POST-test (Power-On Self Test). Denne test kontrollerer, at alle tilsluttede enheder fungerer korrekt. POST-testen omfatter også kontrol af hukommelsen. Under testen af hukommelsen vises der en meddelelse om, hvordan du får adgang til BIOS. Der vises f.eks. muligvis følgende meddelelse eller en tilsvarende meddelelse om, hvordan du starter BIOS-konfigurationen:
  PRESS DEL TO ENTER SETUP
  I dette eksempel skal du starte konfigurationsprocessen ved at trykke på Del-tasten umiddelbart efter afslutningen af hukommelsestesten. Du skal muligvis trykke flere gange på tasten for at sikre, at du har adgang til BIOS-konfigurationen.

  Tip! Du kan muligvis bruge andre taster til at få adgang til BIOS. Disse taster omfatter følgende:
  • F1
  • F2
  • F10
  • Ctrl+Enter
  • Alt+Enter
  • Ctrl+Alt+Esc
  • Ctrl+Alt+Insert
  Hvis du er i tvivl om, hvordan du får adgang til BIOS-konfigurationen, kan du finde flere oplysninger i brugervejledningen til computerens bundkort.
 3. Se efter indstillingerne for startsekvensen eller startrækkefølgen. Du kan typisk flytte gennem menuerne og indstillingerne ved hjælp af piletasterne.
 4. Når du finder indstillingen for startsekvensen, kan du som regel ændre den ved at trykke på Enter. Tryk på tasten med plustegnet (+) eller minustegnet (-), indtil cd-drevet er markeret som startdisk.

  Tip! Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du foretager ændringer i BIOS, i brugervejledningen. Her kan du typisk finde beskrivelser af menuerne samt anvisninger for, hvordan du tilpasser indstillingerne. BIOS giver som regel adgang til kontekstafhængig Hjælp i forbindelse med de enkelte trin.
 5. Så snart du har angivet cd-drevet som den første placering, hvor der skal søges efter en startdisk, kan du som regel vende tilbage til menuerne ved at trykke på Esc. Vælg indstillingen SAVE AND EXIT SETUP eller en tilsvarende indstilling i hovedmenuen. Når bekræftelsen SAVE TO CMOS AND EXIT eller en tilsvarende indstilling vises, skal du vælge YES.
 6. Hvis du ikke kan vælge YES, skal du skrive bogstavet y.

  Bemærk! BIOS bruger tastaturlayoutet QWERTY. Hvis dine tastaturindstillinger følger et andet layout, skal du trykke på tasten Y, som den vises på et QWERTY-tastatur.
 7. Når du afslutter BIOS-konfigurationen, genstarter computeren.
 8. Kontroller, at computeren starter fra cd-drevet. Indsæt installations-cd'en med Windows XP, og genstart computeren. Hvis du kan gennemføre denne handling, er du klar til at starte geninstallationen af Windows XP.
Hvis du ikke er tryg ved at prøve at udføre denne handling, er det muligvis en god ide at bede en anden om hjælp. Du kan også kontakte Microsoft Support for at få hjælp til at løse problemet.
Forudinstalleret Windows XP
Hvis Windows XP var forudinstalleret på computeren, skal du se følgende artikel, før du fortsætter med geninstallationen:
312369 Du kan miste data eller programindstillinger efter geninstallation, reparation eller opgradering af Windows XP
Bemærk! Hvis Windows XP var forudinstalleret på computeren, er indstillingen Reparer, som skal bruges i forbindelse med geninstallationsprocessen, muligvis ikke tilgængelig. Kontakt computerproducenten for at sikre, at du har installations-cd'en til en reparationsinstallation.
Windows XP Service Pack 2
Hvis Windows XP Service Pack 2 (SP2) allerede er installeret på computeren, skal du geninstallere SP2, når du har geninstalleret Windows XP. En metode til at gøre dette er at kombinere SP2-filerne med Windows XP-filerne og geninstallere dem samtidigt. Følg linkene i dette afsnit for at prøve denne metode.

Bemærk! Der findes også to metoder til separat geninstallation af SP2, efter du har geninstalleret Windows XP. Du kan finde disse to metoder i afsnittet "Når du har geninstalleret Windows XP".

Bemærk! Servicepakker akkumuleres. Hver ny servicepakke indeholder alle de rettelser, der var inkluderet i tidligere servicepakker, samt eventuelle nye rettelser. Du behøver ikke at installere en tidligere version af en servicepakke, før du installerer den nyeste version. Du skal f.eks. kun installere Windows XP Service Pack 2 (SP2). Det er ikke nødvendigt at installere Windows XP Service Pack 1a (SP1a).

Geninstallation af Windows XP

Du kan geninstallere Windows XP med en af følgende metoder. Hvis den første metode ikke virker, kan du prøve den anden.

Bemærk! Det kan være en god ide at afbryde forbindelsen til internettet under installationen. Dette hjælper med at beskytte computeren mod hackere.

Metode 1: Start geninstallationen fra Windows XP

Du kan geninstallere Windows XP fra Windows XP-cd'en ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Start computeren.
 2. Sæt Windows XP-cd'en i computerens cd- eller dvd-drev.
 3. Klik på Installer Windows XP på siden Velkommen til Windows XP.
 4. Klik på Opgradering (anbefales) i feltet Installationstype, hvis indstillingen ikke allerede er markeret, på siden Velkommen til Windows Installation, og klik derefter på Næste.
 5. Klik på Jeg accepterer aftalen på siden Licensaftale, og klik derefter på Næste.
 6. Skriv produktnøglen (25 cifre) i felterne Produktnøgle på siden Din produktnøgle, og klik derefter på Næste.
 7. Marker den relevante indstilling på siden Hent opdaterede installationsfiler, og klik derefter på Næste.
 8. Følg vejledningen på skærmen for at geninstallere Windows XP.
Hvis du har fuldført geninstallationen, er der blot tilbage at sige tillykke. Du er næsten færdig. Fortsæt til afsnittet "Når du har geninstalleret Windows XP" for at afslutte.

Hvis du fik vist en fejlmeddelelse, eller hvis installationen ikke blev afsluttet, skal du prøve metode 2.

Metode 2: Reparer Windows XP-installationen ved at starte computeren fra cd'en med Windows XP

Bemærk! Hvis Windows XP var forudinstalleret på computeren, har du muligvis brug for installations-cd'en for at kunne udføre geninstallationen. Kontakt computerproducenten for at sikre, at du har installations-cd'en til en reparationsinstallation.

Udfør følgende trin for at geninstallere Windows XP ved at starte computeren fra Windows XP-cd'en:
 1. Indsæt Windows XP-cd'en i computerens cd- eller dvd-drev, og genstart derefter computeren.
 2. Når meddelelsen "Tryk på en tast for at starte fra cd" vises på skærmen, skal du trykke på en tast for at starte computeren fra Windows XP-cd'en.
 3. Følgende meddelelse vises på skærmbilledet Velkommen til installationsprogrammet:
  Denne del af installationsprogrammet forbereder Microsoft Windows XP til at køre på din computer: Hvis du vil installere Windows XP nu, skal du trykke på ENTER. Hvis du vil reparere en Windows XP-installation ved hjælp af Genoprettelseskonsol, skal du trykke på R. Hvis du vil afbryde installationsprogrammet uden at installere Windows XP, skal du trykke på F3.
 4. Tryk på Enter for at installere Windows XP.
 5. Tryk på F8 på skærmbilledet Windows XP Licensaftale for at acceptere licensaftalen.
 6. Kontroller, at den aktuelle installation af Windows XP er markeret i feltet, og tryk derefter på R for at reparere Windows XP.
 7. Følg vejledningen på skærmen for at geninstallere Windows XP. Når du har repareret Windows XP, skal du måske aktivere Windows XP igen. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  310064 Sådan foretager du fejlfinding af installationsproblemer, når du opgraderer fra Windows 98 eller Windows Millennium Edition til Windows XP
Hvis du har fuldført geninstallationen, er der blot tilbage at sige tillykke. Du er næsten færdig. Fortsæt til afsnittet "Når du har geninstalleret Windows XP" for at afslutte.

Hvis du fik vist en fejlmeddelelse, eller hvis installationen ikke blev afsluttet, kan du desværre ikke finde nogen løsning på dit problem i denne artikel. De næste skridt for dig kan derfor være at bede en, du kender, om hjælp. Du kan også kontakte Microsoft Support for at få hjælp til at løse problemet.

Når du har geninstalleret Windows XP

Når du har afsluttet geninstallationen, skal du udføre følgende afsluttende opgaver.

Bemærk! Det kan også være en god ide at aktivere firewallen i Internet Explorer. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
283673 Sådan aktiveres eller deaktiveres internetfirewallen i Windows XP

Geninstallation af Windows XP Service Pack 2

Hvis Windows XP Service Pack 2 (SP2) var installeret på computeren, før du geninstallerede Windows XP, skal du geninstallere SP2. Hvis du ikke allerede har geninstalleret SP2 sammen med Windows XP i det foregående afsnit, skal du geninstallere SP2 nu ved at benytte en af nedenstående metoder.
Metode 1: Anskaf cd'en med servicepakken, og geninstaller servicepakken, efter du har geninstalleret Windows XP
Du kan bestille en cd med Windows XP SP2 på følgende Microsoft-websted:
http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/updates/sp2/cdorder/en_us/default.mspx
Metode 2: Hent servicepakken, efter du har geninstalleret Windows XP
Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
322389 Sådan anskaffes den nyeste servicepakke til Windows XP

Geninstaller alle opdateringer til Windows

Når du har geninstalleret Windows XP, skal du også geninstallere alle opdateringer til Windows. Besøg følgende Microsoft-websted, hvis du vil geninstallere Windows-opdateringer:
http://windowsupdate.microsoft.com

Geninstaller Internet Explorer 7

Når Windows XP er repareret og kører korrekt, skal du geninstallere Internet Explorer 7. Til dette formål skal du bruge installationspakken til Internet Explorer 7. Denne pakke er tilgængelig via Windows Update. Pakken er muligvis også stadig på computeren fra den første gang, du installerede Internet Explorer 7. Find installationspakken i den mappe, hvor du har gemt filerne, og geninstaller programmet.

Bemærk! Pakken er muligvis placeret i mappen Midlertidige internetfiler. Hvis du ikke kan finde installationspakken til Internet Explorer 7, kan du hente pakken på følgende Microsoft-websted:
http://www.microsoft.com/danmark/windows/ie/downloads/default.mspx
Du skal bruge en velfungerende webbrowser for at kunne oprette forbindelse til Microsoft-webstedet og hente installationspakken. Hvis Internet Explorer 6 ikke fungerer på computeren, når du har fjernet Internet Explorer 7, kan du ikke hente installationspakken til Internet Explorer 7. I denne situation kan du hente installationspakken til Internet Explorer 7 fra en anden computer med en velfungerende webbrowser. Du kan derefter installere programmet på den computer, der er blevet repareret, fra et delt netværksdrev. Hvis du ikke har adgang til et delt netværksdrev til dette formål, skal du kopiere installationspakken til Internet Explorer 7 over på en cd og derefter installere Internet Explorer 7 på den computer, der er blevet repareret, fra cd'en.

Hvis du har problemer med at fuldføre disse afsluttende trin, kan du desværre ikke finde yderligere hjælp i dette indhold. Det er muligvis en god ide at bede en anden bruger om hjælp eller kontakte support.

Yderligere Information

Du kan finde flere oplysninger om fejlfinding af bestemte problemer med Windows XP Installation ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
312369 Du kan miste data eller programindstillinger efter geninstallation, reparation eller opgradering af Windows XP
312368 Der kan opstå tab af data efter geninstallation, reparation eller opgradering af Windows XP. Artiklen er evt. på engelsk.
Du kan finde flere oplysninger om programmet Windows XP Installation ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
286463 Produktbemærkninger til Windows XP Installation i filen Pro.txt
306824 Produktbemærkninger til Windows XP Installation i filen Home.txt
286647 Indhold af Windows XP-filen Read1st.txt. Artiklen er evt. på engelsk.

Egenskaber

Artikel-id: 315341 - Seneste redigering: 30. juni 2009 - Redigering: 6.2
Oplysningerne i denne artikel gælder:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Nøgleord: 
kbexpertiseinter kbresolve kbfirewall kbhowto kbenv kbinfo ocsso KB315341

Send feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com