ID článku: 315341
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

ÚVOD

Dôležité Preinštalovanie operačného systému Windows alebo vykonanie priamej inovácie operačný systému je zásadný krok v procese riešenia problémov a mali by ste ho vykonať iba za predpokladu, že ste úplne porozumeli jeho náročnosti a rizikám, ktoré so sebou nesie. AK sa rozhodnete vykonať tento krok, uistite sa, že máte originálne inštalačné médium so systémom Windows XP a kód Product Key, ktorý bol súčasťou operačného systému. Ak z nejakého dôvodu nechcete vykonať preinštalovanie alebo opravu operačného systému Windows, obráťte sa na výrobcu počítača a požiadajte ho o pomoc, alebo odneste počítač do počítačového servisu.

Tento článok popisuje dva spôsoby vykonania priamej inovácie (alebo preinštalovania) systému Windows XP. Ak ste si zobrazili tento článok s cieľom nájsť iné informácie, na vyhľadanie informácií, ktoré vám pomôžu vyriešiť váš problém použite pole hľadania v hornej časti tejto stránky.

Priama inovácia sa nazýva tiež opravná inštalácia. Vykonaním tejto operácie sa systém Windows XP znovu nainštaluje do toho istého priečinka v počítači, v ktorom bol systém pôvodne nainštalovaný. Priama inovácia môže byť vhodná, keď je potrebné opraviť inštaláciu systému Windows XP, a keď je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:
 • Systém Windows XP sa nedá spustiť v núdzovom režime. Ďalšie informácie o spustení počítača so systémom Windows XP v núdzovom režime zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
  315222 Popis možností spustenia núdzového režimu v systéme Windows XP
 • Systém Windows XP sa nedá nainštalovať po nainštalovaní aktualizácie softvéru od spoločnosti Microsoft.
 • Databáza Registry obsahuje problém, ktorý nemožno odstrániť pomocou iných nástrojov, ako je napríklad nástroj Obnovovanie systému. Ďalšie informácie o používaní služby Obnovovanie systému získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
  306084 Obnovenie predchádzajúceho stavu operačného systému Windows XP
 • Je potrebné použiť predvolené povolenia (súborov a databázy Registry) pre inštaláciu systému Windows XP. Tento stav môže nastať, ak po vykonaní zmien v počítači alebo v programoch chýbajú alebo sú poškodené programové súbory.
 • Je potrebné zaregistrovať súčasti COM a súbory programu Ochrana súborov systému Windows. K tomuto stavu dochádza kvôli chýbajúcim alebo poškodeným systémovým súborom.
 • Je potrebné znova spustiť inštalačný program systému Windows na zobrazenie zoznamu zariadení Plug and Play. Zoznam obsahuje vrstvu HAL (Hardware Abstraction Layer).
Tento obsah je určený pre stredne pokročilých alebo pokročilých používateľov. V tomto článku je niekoľko prepojení, ktoré smerujú na články s ďalšími informáciami. Vykonanie jednotlivých krokov postupu môže byť jednoduchšie, ak si tento článok vytlačíte.

DALSIE INFORMACIE

Riešenie problémov

Pred spustením opätovnej inštalácie si prečítajte tieto články venované riešeniu problémov a tiež časť "Kedy nie je vhodné vykonať preinštalovanie", aby ste určili, či je preinštalovanie nutné.

Ak chcete vykonať riešenie problémov, pred spustením opätovnej inštalácie si prečítajte nasledujúce články databázy Microsoft Knowledge Base:
308041 Zdroje pre riešenie problémov pri spúšťaní systému Microsoft Windows XP
326841 Webové vysielanie technickej podpory: Windows XP: Riešenie problémov so spustením a vypnutím (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
307654 Ako nainštalovať a používať nástroj Recovery Console v systéme Windows XP
Ak sa nechcete púšťať do riešenia problémov, môžete prejsť na ďalšiu časť, alebo môžete niekoho požiadať o pomoc, prípadne kontaktovať technickú podporu spoločnosti Microsoft.

Kedy nie je vhodné vykonať preinštalovanie

Opätovná inštalácia nemusí vyriešiť problém, ktorý sa vyskytuje. Prečítajte si túto časť, aby ste zistili, či je vykonanie opätovnej inštalácie vhodné vzhľadom na vašu situáciu.

Oprava súčasti

Opätovnú inštaláciu nevykonávajte s cieľom opraviť súčasť alebo program, ktorý nie je aktuálne nainštalovaný. Ak máte potrebné povolenia, použite položku Pridanie alebo odstránenie programov v Ovládacom paneli alebo preinštalujte danú súčasť alebo program namiesto preinštalovania systému Windows. Okno Pridanie alebo odstránenie programov otvoríte v systéme Windows XP kliknutím na tlačidlo Štart, na položku Ovládací panel a následným kliknutím na položku Pridanie alebo odstránenie programov.

Problém s používateľským kontom

Opätovnú inštaláciu nevykonávajte, ak chcete vyriešiť problém s používateľským kontom, heslom alebo lokálnym profilom. Ak chcete zistiť, či problém súvisí s používateľským kontom, heslom alebo lokálnym profilom, vytvorte iné používateľské konto (ak máte potrebné povolenia) a prihlásením do daného konta zistite, či sa daný problém vyriešil. Ďalšie informácie o vytvorení nového používateľského konta v systéme Windows XP zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
279783 Vytvorenie a konfigurovanie používateľských kont v systéme Windows XP

Obnovenie systému

Ak preinštalujete systém Windows XP, všetky existujúce body obnovenia sa odstránia a po dokončení opätovnej inštalácie sa vytvorí nový kontrolný bod obnovenia systému. Opätovnú inštaláciu nevykonávajte, ak budete potrebovať nástroj Obnovovanie systému na návrat systému do predchádzajúceho stavu. Ďalšie informácie zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
301224 Body obnovenia nástroja Obnovovanie systému chýbajú alebo sú odstránené (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Programy iných výrobcov

Opätovnú inštaláciu nevykonávajte na vyriešenie problémov s programami od iných výrobcov, súbormi alebo položkami databázy Registry. Ak chcete vyriešiť ľubovoľné problémy súvisiace s programom iného výrobcu, kontaktujte príslušného výrobcu.

Problémy s diskom

Opätovnú inštaláciu nevykonávajte, ak sa domnievate, že ide o problém s pevným diskom. Ďalšie informácie o zisťovaní chýb na disku zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
315265 Vykonávanie kontroly chýb na diskoch v systéme Windows XP
308041 Zdroje pre riešenie problémov pri spúšťaní systému Microsoft Windows XP
Môžete sa tiež obrátiť na výrobcu počítača a požiadať ho o ďalšie informácie, ktoré vám umožnia vyriešiť problémy s pevným diskom.

Zariadenia iných výrobcov

Opätovnú inštaláciu nevykonávajte na vyriešenie problémov so zariadeniami od iných výrobcov. Skontrolujte, či máte nainštalované najnovšie ovládače zariadenia. Ak chcete vyriešiť ľubovoľné problémy súvisiace so zariadením iného výrobcu, kontaktujte príslušného výrobcu.

Ak po prečítaní tejto časti zistíte, že je nutné preinštalovať systém Windows XP, pokračujte ďalšou časťou.

Príprava na preinštalovanie systému Windows XP

Pred preinštalovaním systému Windows XP si prečítajte nasledujúce články. Tieto články obsahujú množstvo informácií a môžu sa zdať zložité, po ich prečítaní však úplne porozumiete požiadavkám a nutným akciám, ktoré musíte vykonať pred opätovnou inštaláciou systému Windows XP.

Potrebné položky

Inštalačný disk CD systému Windows
Skôr, než začnete, si pripravte inštalačný disk CD systému Windows a kód Product Key. Bez tohto disku a kódu sa systém Windows nedá preinštalovať. Ak bol systém Windows v počítači predinštalovaný, požiadajte o inštalačné súbory systému Windows a kód Product Key výrobcu počítača.
Ovládače zariadení
Mnohé ovládače hardvérových zariadení sú integrovanou súčasťou systému Windows. Zariadenie, ako sú tlačiarne, monitory, grafické karty, zvukové karty, modemy, externé jednotky a skenery sa zvyčajne dodávajú so samostatnými inštalačnými diskami CD. Ak nemáte všetky potrebné ovládače hardvérových súčastí, môžete si ich prevziať z Internetu a potom si ich skopírovať na disk CD.

Ak počítač vyžaduje ovládač veľkokapacitného zariadenia od iného výrobcu alebo vrstvu HAL (Hardware Abstraction Layer), pred spustením opätovnej inštalácie sa uistite, že máte kópiu požadovaných súborov na samostatnom ukladacom médiu.
Internet Explorer 7
Ak je v počítači nainštalovaný program Internet Explorer 7, pred opätovnou inštaláciou systému Windows XP ho musíte odinštalovať. Ďalšie informácie zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
917964 Vykonanie opravy inštalácie systému Windows XP, ak je nainštalovaná novšia verzia prehľadávača Internet Explorer
Programy
Disky CD a kódy Product Key programov si uschovajte, aby ste si mohli programy po preinštalovaní systému Windows znovu nainštalovať. Môže ísť o nasledujúce programy:
 • Programy balíka Microsoft Office
 • Antivírusový softvér
 • Softvér na zápis na disky CD
 • Softvér poskytovateľa internetových služieb
Zálohovanie údajov
Pred opätovnou inštaláciou systému Windows si vytvorte záložnú kópiu všetkých dôležitých údajov a uložte ju v inom umiestnení. Medzi údaje, ktoré môže byť vhodné zálohovať, môžu patriť nasledujúce údaje:
 • Moje dokumenty (dokumenty, obrázky, hudba, videá)
 • Programové priečinky (konfiguračné údaje, používateľské údaje)
 • Obľúbené položky
 • Adresáre
 • E-mailové správy
 • Šablóny dokumentov
 • Makrá
 • Často používané texty
Po dokončení opätovnej inštalácie sa nahradia pôvodné záložné kópie súborov databázy Registry (v priečinku %systemroot%\Repair). Tieto pôvodné súbory databázy Registry v priečinku Repair sa vytvorili pri spustení systému Windows XP alebo pri poslednom vytvorení zálohy stavu systému pomocou nástroja Zálohovanie. Ak si myslíte, že sa vám môžu tieto záložné kópie databázy Registry v budúcnosti hodiť, skopírujte si ich pred spustením opätovnej inštalácie do iného umiestnenia.
Nastavenie siete
Po preinštalovaní systému Windows sa dajú obnoviť určité nastavenia siete. Pred spustením opätovnej inštalácie so poznačte nastavenie siete v počítači, aby ste ich mali v prípade potreby poruke. Ide o tieto nastavenia:
 • Názov počítača
 • Pracovná skupina alebo doména
 • Nastavenie protokolu TCP/IP
Tieto nastavenia zobrazíte nasledovne.
 1. Tieto nastavenia zobrazíte kliknutím na tlačidlo Štart a kliknutím na položku Spustiť.
 2. Zadajte príkaz control ncpa.cpl do textového poľa Otvoriť a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Pravým tlačidlom kliknite na položku Lokálne pripojenie a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 4. Poznačte si zobrazené nastavenie siete.
Informácie o poskytovateľovi internetových služieb
Ak sa chcete pripojiť na Internet po preinštalovaní systému Windows, poznačte si informácie o poskytovateľovi internetových služieb. Poznačte si meno používateľa, heslo a názvy poštových serverov.
Poradie spustenia
Upozornenie V rámci tohto postupu sa môže požadovať zmena nastavenia pamäte CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) a systému BIOS (Basic Input/Output System). Nesprávne nastavenie systému BIOS môžete spôsobiť vážne problémy s počítačom. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť, že problémy, ktoré vzniknú v dôsledku zmeny nastavenia systému BIOS, bude možné vyriešiť. Nastavenie pamäte CMOS vykonávate na vlastné riziko. Chybné alebo poškodené nastavenie pamäte CMOS alebo systému BIOS môžu spôsobiť problémy so spúšťaním a vypínaním počítača.

Ak musíte nastaviť poradie spúšťania v systéme BIOS počítača tak, aby sa začínalo inštalačným diskom CD, poradie musí byť nasledovné:
 • Jednotka CD
 • Pevný disk
 • Disketová jednotka
Pri spúšťaní systém BIOS hľadá disk s operačným systémom, ktorý sa dá načítať. V počítači s nainštalovaným operačným systémom ide zvyčajne o pevný disk. Systém BIOS je nakonfigurovaný tak, aby prehľadával disky v počítači v určitom poradí, ktoré sa nazýva poradie spúšťania. Ak je pevný disk v systéme BIOS nakonfigurovaný ako prvý disk v poradí spúšťania, počítač sa spustí z pevného disku a nevyhľadáva spúšťací disk v jednotke CD.

Ak chcete nastaviť systém BIOS tak, aby najprv vyhľadával spúšťací disk v jednotke CD a až potom na pevnom disku, postupujte nasledovne:
 1. Reštartujte počítač.
 2. Pri prvom spustení počítača sa vykoná test POST (Power-On Self Test). V rámci tejto kontroly sa overuje, či sú všetky pripojené zariadenia funkčné. V rámci testu POST sa kontroluje pamäť. Počas testu pamäte sa zobrazí hlásenie s návodom na získanie prístupu do systému BIOS. Môže sa zobraziť napríklad hlásenie s návodom na spustenie nastavenia systému BIOS podobné nasledujúcemu hláseniu
  PRESS DEL TO ENTER SETUP
  V tomto príklade musíte stlačiť kláves DEL hneď po skončení testu pamäte, ak chcete získať prístup k nastaveniam. Kláves stlačte pre istotu viackrát, aby ste získali prístup do systému BIOS.

  Tip Na získanie prístupu do systému BIOS sa môžu používať aj iné klávesy. Ide o tieto klávesy:
  • F1
  • F2
  • F10
  • CTRL+ENTER
  • ALT+ENTER
  • CTRL+ALT+ESC
  • CTRL+ALT+INSERT
  V prípade, že neviete s istotou, ako získate prístup do systému BIOS, prečítajte si príručku k hlavnej doske počítača.
 3. Vyhľadajte nastavenie poradie spúšťania (označované aj ako spúšťacia sekvencia alebo poradie zavedenia). Na prechod položkami nastavení a ponúk sa dajú zvyčajne použiť klávesy so šípkami.
 4. Nastavenie poradia spúšťania sa zvyčajne dá upraviť stlačením klávesu ENTER. Stláčajte kláves so znakom plus (+) alebo znakom mínus (-) a ako spúšťací disk vyberte jednotku CD.

  Tip Informácie o upravení systému BIOS obsahuje používateľská príručka. Príručka zvyčajne obsahuje popis ponúk a pokyny na upravenie možností. Samotný systém BIOS zvyčajne zahŕňa kontextového Pomocníka, ktorý obsahuje krokové postupy.
 5. Po zadaní jednotky CD ako prvého umiestnenia, v ktorom sa má hľadať spúšťací disk, sa do ponúk zvyčajne vrátite stlačením klávesu ESC. V hlavnej ponuke vyberte možnosť SAVE AND EXIT SETUP alebo podobnú možnosť. Keď sa zobrazí výzva SAVE TO CMOS AND EXIT na potvrdenie alebo podobná výzva, vyberte možnosť YES.
 6. Ak nie je možnosť YES dostupná, napíšte znak y.

  Poznámka: V systéme BIOS sa používa rozloženie klávesnice QWERTY. Ak máte nastavené iné rozloženie klávesnice, stlačiť budete musieť kláves Y, ktorý sa nachádza na klávesnici QWERTY.
 7. Po ukončení nastavenia systému BIOS sa počítač reštartuje.
 8. Dajte pozor, aby sa počítač spustil z jednotky CD. Vložte inštalačný disk systému Windows XP a reštartujte počítač. Ak je reštart úspešný, môžete začať s opätovnou inštaláciou systému Windows XP.
Ak sa nechcete púšťať do vykonania tejto úlohy, môžete niekoho požiadať o pomoc. Alebo môžete požiadať o pomoc s jej vykonaním technickú podporu spoločnosti Microsoft.
Predinštalovaný systém Windows XP
Ak bol systém Windows XP predinštalovaný v počítači, pred spustením opätovnej inštalácie si prečítajte nasledujúci článok:
312369 SK0325:Po preinštalovaní, oprave alebo inovácii operacného systému Windows XP sa môžu stratit údaje alebo nastavenia aplikácií
Poznámka: Ak bol systém Windows XP predinštalovaný v počítači, nemusí byť dostupná možnosť vykonania opravy, ktorú možno budete chcieť použiť počas procesu opätovnej inštalácie. Obráťte sa na výrobcu počítača a overte si, či máte inštalačný disk CD umožňujúci spustiť opravnú inštaláciu.
Windows XP Service Pack 2
Ak máte v počítači nainštalovaný balík Windows XP Service Pack 2 (SP2), po opätovnom nainštalovaní systému Windows XP bude nutné znovu nainštalovať balík SP2. Jedným možným postupom je skombinovať súbory balíka SP2 so súbormi systému Windows XP a preinštalovať ich zároveň. Ak chcete vyskúšať tento postup, použite prepojenia zobrazené v tejto časti.

Poznámka: Balík SP2 je tiež možné nainštalovať dvomi rôznymi spôsobmi po preinštalovaní systému Windows XP. Tieto dva postupy sú uvedené v časti "Postup po preinštalovaní systému Windows XP".

Poznámka: Balíky Service Pack sú kumulatívne. Každý nový balík service pack obsahuje všetky opravy, ktoré sú zahrnuté v predchádzajúcich balíkoch a všetky nové opravy. Pred inštaláciou najnovšej verzie balíka Service Pack nemusíte inštalovať staršie verzie balíkov. Ak máte napríklad nainštalovaný balík Windows XP Service Pack 2 (SP2), nemusíte inštalovať balík Windows XP Service Pack 1a (SP1a).

Preinštalovanie systému Windows XP

Ak chcete preinštalovať systém Windows XP, vykonajte ľubovoľný z nasledujúcich postupov. Ak sa nedá použiť prvý postup, vyskúšajte druhý postup.

Poznámka: Počas inštalácie sa pravdepodobne budete chcieť odpojiť od Internetu. Pomáha to zvýšiť úroveň ochrany pred zlomyseľnými používateľmi.

Postup 1: Spustenie opätovnej inštalácie z prostredia systému Windows XP

Ak chcete systém Windows XP preinštalovať pomocou disku CD so systémom Windows XP, postupujte nasledovne:
 1. Spustite počítač.
 2. Vložte disk CD so systémom Windows XP do jednotky CD alebo DVD počítača.
 3. Na uvítacej obrazovke systému Windows XP kliknite na možnosť Inštalovať systém Windows XP.
 4. Na uvítacej obrazovke systému Windows XP kliknite na možnosť Inovácia (odporúča sa) v poli Typ inštalácie (ak už nie je vybratá) a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 5. Na stránke s licenčnou zmluvou kliknite na prepínač Súhlasím so zmluvou a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 6. Na stránke Kód Product Key zadajte 25-miestny kód do príslušných polí Kód Product Key a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 7. Na stránke Aktualizácia inštalačných súborov vyberte požadovanú možnosť a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 8. Pomocou pokynov na ďalších stránkach preinštalujte systém Windows XP.
V prípade úspešnej opätovnej inštalácie gratulujeme. Proces je takmer dokončený. Pokračujte časťou "Postup po preinštalovaní systému Windows XP" a proces dokončite.

Ak sa zobrazilo chybové hlásenie, alebo ak sa opätovná inštalácia nedokončila, vyskúšajte postup 2.

Postup 2: Opravná inštalácia systému Windows XP spustením počítača z disku CD so systémom Windows XP

Poznámka: Ak bol systém Windows XP predinštalovaný v počítači, na vykonanie jeho opätovnej inštalácie budete pravdepodobne potrebovať inštalačný disk CD. Obráťte sa na výrobcu počítača a overte si, že máte inštalačný disk CD, ktorý umožňuje vykonať opravnú inštaláciu.

Ak chcete preinštalovať systém Windows XP spustením počítača z disku CD so systémom Windows XP, postupujte nasledovne:
 1. Vložte disk CD so systémom Windows XP do jednotky CD alebo DVD v počítači a potom reštartujte počítač.
 2. Keď sa zobrazí hlásenie o možnosti zavedenia z disku CD po stlačení ľubovoľného klávesu, stlačte ľubovoľný kláves, aby sa počítač spustil z disku CD so systémom Windows XP.
 3. Na uvítacej obrazovke inštalácie sa zobrazí nasledujúce hlásenie:
  Táto časť inštalátora pripraví systém Windows XP spoločnosti Microsoft na spustenie na vašom počítači. Ak chcete spustiť inštaláciu systému Windows XP, stlačte kláves ENTER. Ak chcete opraviť inštaláciu systému Windows XP pomocou konzoly na obnovenie, stlačte kláves R. Ak chcete ukončiť inštaláciu bez inštalácie systému Windows XP, stlačte kláves F3.
 4. Stlačením klávesu ENTER nainštalujte systém Windows XP.
 5. Na obrazovke Licenčná zmluva systému Windows XP prijmite licenčnú zmluvu stlačením klávesu F8.
 6. Uistite sa, že v poli je vybratá aktuálna inštalácia systému Windows XP, a stlačením klávesu R opravte systém Windows XP.
 7. Pomocou pokynov na obrazovke preinštalujte systém Windows XP. Po opravení systému Windows XP sa pravdepodobne zobrazí výzva na opätovnú aktiváciu vašej kópie systému Windows XP. Ďalšie informácie zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
  310064 Riešenie problémov počas inštalácie, keď sa vykonáva inovácia na systém Windows XP zo systému Windows 98 alebo Windows Millennium Edition
V prípade úspešnej opätovnej inštalácie gratulujeme. Proces je takmer dokončený. Pokračujte časťou "Postup po preinštalovaní systému Windows XP" a proces dokončite.

Ak sa zobrazilo chybové hlásenie, alebo ak sa opätovná inštalácia nedokončila, ľutujeme, ale v takom prípade tento článok nepomohol vyriešiť váš problém. Požiadajte niekoho známeho o radu ako postupovať ďalej. Alebo môžete požiadať o pomoc pri riešení problému technickú podporu spoločnosti Microsoft.

Postup po preinštalovaní systému Windows XP

Po dokončení opätovnej inštalácie vykonajte nasledujúce finálne úlohy.

Poznámka: Môžete sa tiež rozhodnúť zapnúť bránu firewall v programe Internet Explorer. Ďalšie informácie zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
283673 Zapnutie a vypnutie brány firewall v systéme Windows XP

Opätovná inštalácia balíka Windows XP Service Pack 2

Ak ste mali pred opätovnou inštaláciou systému Windows XP v počítači nainštalovaný balík Windows XP Service Pack 2 (SP2), musíte balík SP2 znovu nainštalovať. Ak ste balík SP2 nenainštalovali spolu so systémom Windows XP v rámci postupu v predchádzajúcej časti, balík SP2 opätovne nainštalujte vykonaním niektorého z nasledujúcich postupov.
Postup 1: Získanie disku CD s balíkom Service Pack a preinštalovanie balíka Service Pack po opätovnej inštalácii systému Windows XP
Ak si chcete objednať balík Windows Service Pack 2 na disku CD, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/updates/sp2/cdorder/en_us/default.mspx
Postup 2: Prevzatie balíka Service Pack po opätovnej inštalácii systému Windows XP
Ďalšie informácie zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322389 Ako získať najnovšiu aktualizáciu Windows XP service pack

Opätovná inštalácia všetkých aktualizácií systému Windows

Po opätovnej inštalácii Windows XP musíte znovu nainštalovať tiež všetky aktualizácie systému Windows. Aktualizácie preinštalujete podľa pokynov na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
http://update.microsoft.com

Opätovná inštalácia programu Internet Explorer 7

Ak bol systém Windows XP opravený a pracuje správne, znovu nainštalujte program Internet Explorer 7. Ak ho chcete nainštalovať, musíte mať k dispozícii inštalačný balík programu Internet Explorer 7. Tento balík môžete získať na lokalite Windows Update. Inštalačný balík sa tiež môže stále nachádzať v počítači ešte od prvej inštalácie balíka Internet Explorer 7. Inštalačný balík vyhľadajte v priečinku, do ktorého ste uložili súbory, a program znovu nainštalujte.

Poznámka. Tento balík môže byť umiestnený v priečinku Temporary Internet Files. Ak inštalačný balík programu Internet Explorer 7 nemôžete nájsť, tento balík získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
http://www.microsoft.com/slovakia/windows/internet-explorer/default.aspx
Ak chcete prejsť na lokalitu spoločnosti Microsoft s položkami na prevzatie, musíte mať funkčný webový prehľadávač. Ak po odinštalovaní programu Internet Explorer 7 program Internet Explorer 6 na počítači nepracuje, nemôžete prevziať inštalačný balík programu Internet Explorer 7. V tomto prípade bude na prevzatie inštalačného balíka programu Internet Explorer 7 nutné použiť počítač s funkčným webovým prehľadávačom. Potom použite zdieľanú sieťovú jednotku na nainštalovanie programu v opravenom počítači. Ak na tento účel nemôžete použiť zdieľanú sieť, skopírujte inštalačný balík programu Internet Explorer 7 na disk CD a nainštalujte program Internet Explorer 7 v opravenom počítači z disku CD.

Ak sa vyskytli problémy pri vykonávaní týchto krokov, tento obsah vám už nemôže viac pomôcť. Môžete o pomoc požiadať niekoho iného, prípadne kontaktujte technickú podporu.

DALSIE INFORMACIE

Ďalšie informácie týkajúce sa odstraňovania konkrétnych problémov s inštaláciou systému Windows XP zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
312369 SK0325:Po preinštalovaní, oprave alebo inovácii operacného systému Windows XP sa môžu stratit údaje alebo nastavenia aplikácií
312368 Po preinštalovaní, oprave alebo inovácii systému Windows XP dôjde k strate údajov (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o inštalačnom programe systému Windows XP zobrazíte kliknutím na nasledujúce čísla článkov databázy Microsoft Knowledge Base:
286463 Poznámky k vydaniu pre inštaláciu systému Windows XP zahrnuté v súbore Pro.txt (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
306824 Poznámky k vydaniu pre Inštalátor systému Windows XP obsiahnuté v súbore Home.txt
286647 Obsah súboru Read1st.txt systému Windows XP (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Vlastnosti

ID článku: 315341 - Posledná kontrola: 3. februára 2011 - Revízia: 6.3
Kľúčové slová: 
kbexpertiseinter kbresolve kbfirewall kbhowto kbenv kbinfo ocsso KB315341

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com