วิธีการอัปเกรดแบบแทนที่ (ติดตั้งใหม่) ของ Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 315341 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อสำคัญ การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows ใหม่ หรือการทำการปรับรุ่นระบบปฏิบัติการแบบแทนที่ เป็นขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในขั้นสุดท้ายที่กระทำได้ก็ต่อเมื่อคุณเข้าใจถึงปัญหาที่ตามมาและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีแล้วเท่านั้น ถ้าคุณตัดสินใจทำขั้นตอนนี้ คุณจะต้องมีสื่อสำหรับติดตั้ง Windows XP ต้นฉบับ พร้อมทั้งรหัสผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในระบบปฏิบัติการของคุณ ถ้าคุณไม่สะดวกในการติดตั้งใหม่หรือซ่อมแซมระบบปฏิบัติการ Windows ให้ติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ หรือนำเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังร้านซ่อม

บทความนี้อธิบายวิธีการสองวิธีในการทำการปรับรุ่นแบบแทนที่ (ติดตั้งใหม่) สำหรับ Windows XP ถ้าคุณพบบทความนี้โดยที่ต้องการค้นหาข้อมูลอื่น โปรดใช้กล่องค้นหาที่ด้านบนของหน้านี้ เพื่อค้นหาเนื้อหาที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาของคุณ

การปรับรุ่นแบบแทนที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการติดตั้งซ่อม การทำงานนี้เป็นการติดตั้ง Windows XP ใหม่ลงในโฟลเดอร์เดิมที่เคยติดตั้งไว้เดิมในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณควรจะทำการปรับรุ่นแบบแทนที่ ถ้าจำเป็นต้องซ่อมแซมการติดตั้ง Windows XP และเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เป็นจริง
  • คุณไม่สามารถเริ่มต้น Windows XP ในเซฟโหมดได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ในเซฟโหมด ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
    315222 คำอธิบายของตัวเลือกการบูตแบบ Safe Mode ใน Windows XP
  • คุณไม่สามารถเริ่ม Windows XP ได้ หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
  • มีปัญหากับรีจิสตรีที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น System Restore สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนค่าระบบ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
    306084 วิธีการเรียกคืนค่าสถานะของ Windows XP ไปเป็นสถานะก่อนหน้า
  • คุณต้องกำหนดสิทธิดีฟอลต์ (ไฟล์และรีจิสตรี) ให้การติดตั้ง Windows XP ของคุณ เงื่อนไขนี้สามารถเกิดขึ้นได้ ถ้าแฟ้มโปรแกรมสูญหายหรือเสียหาย หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรม
  • คุณต้องลงทะเบียนองค์ประกอบ COM และแฟ้ม Windows File Protection (WFP) เงื่อนไขนี้เกิดขึ้นเนื่องจากแฟ้มระบบที่สูญหายหรือเสียหาย
  • คุณจะต้องใช้โปรแกรมติดตั้ง Windows เพื่อแสดงรายการอุปกรณ์ Plug and Play อีกครั้ง ซึ่งรวมถึง Hardware Abstraction Layer (HAL) ด้วย
เนื้อหานี้ได้รับการออกแบบสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระดับกลางถึงระดับสูง บทความนี้มีการเชื่อมโยงหลายการเชื่อมโยงที่นำไปสู่ข้อมูลเพิ่มเติมในบทความอื่น คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่างๆ ได้ง่ายขึ้น หากคุณพิมพ์บทความนี้ออกมาก่อน

ข้อมูลเพิ่มเติม

การแก้ไขปัญหา

ก่อนที่จะเริ่มการติดตั้งใหม่ โปรดทบทวนบทความการแก้ไขปัญหาและหัวข้อ "เมื่อไรที่คุณไม่ควรติดตั้งใหม่" เพื่อตรวจสอบดูว่าจำเป็นต้องทำการติดตั้งใหม่หรือไม่

ถ้าคุณสะดวกในการทำการแก้ไขปัญหา ให้ทบทวนบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้ ก่อนที่จะเริ่มการติดตั้งใหม่
308041 การแก้ไขปัญหาขั้นสูงสำหรับปัญหาทั่วไปของการเริ่มต้นระบบใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
326841 Support WebCast: Windows XP: การแก้ไขปัญหาการเริ่มต้นระบบและปิดระบบ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
307654 วิธีการติดตั้งและใช้งาน 'คอนโซลการกู้คืน' ใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
ถ้าคุณไม่สะดวกในการทำการแก้ไขปัญหา คุณสามารถทำต่อในหัวข้อถัดไปได้ หรือขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

เมื่อไรที่คุณไม่ควรติดตั้งใหม่

การติดตั้งใหม่อาจไม่ได้แก้ไขปัญหาที่คุณกำลังประสบอยู่ กรุณาอ่านหัวข้อนี้ เพื่อประเมินว่าสถานการณ์ของคุณสมควรทำการติดตั้งใหม่หรือไม่

ซ่อมแซมองค์ประกอบ

ห้ามติดตั้งใหม่เพื่อซ่อมแซมส่วนประกอบหรือโปรแกรมที่ไม่ได้ติดตั้งไว้ ถ้าคุณมีสิทธิ์ที่เหมาะสม ให้ใช้รายการ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ใน แผงควบคุม หรือติดตั้งส่วนประกอบหรือโปรแกรมใหม่แทนการติดตั้ง Windows ในการเปิดรายการ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ใน Windows XP ให้คลิก เริ่ม คลิก แผงควบคุม แล้วคลิก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก

ปัญหาบัญชีผู้ใช้

ห้ามทำการติดตั้งใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือโลคัลโปรไฟล์ ในการตรวจสอบว่าปัญหาเกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือโลคัลโปรไฟล์หรือไม่ ให้สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ (ถ้าคุณมีสิทธิ์) แล้วเข้าระบบด้วยบัญชีดังกล่าว เพื่อดูว่าสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ใน Windows XP โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
279783 วิธีสร้างและกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ใน Windows XP

การคืนค่าระบบ

ถ้าคุณติดตั้ง Windows XP ใหม่ จุดคืนค่าที่มีอยู่ทั้งหมดจะถูกลบทิ้ง และจุดคืนค่าใหม่ของระบบจะถูกสร้างขึ้น หลังจากที่ได้ติดตั้งใหม่เสร็จเรียบร้อย ห้ามทำการติดตั้งใหม่ ถ้าคุณจะต้องใช้การคืนค่าระบบในการคืนค่าคอมพิวเตอร์กลับไปยังสถานะก่อนหน้านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
301224 "จุดคืนค่า" ของการคืนค่าระบบสูญหายหรือถูกลบ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

โปรแกรมจากบุคคลที่สาม

ห้ามทำการติดตั้งใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับโปรแกรม แฟ้มข้อมูล หรือรายการรีจิสทรีจากบุคคลที่สาม ติดต่อผู้ผลิตโปรแกรมจากบุคคลที่สามเพื่อแก้ไขปัญหาใดๆ

ปัญหาของดิสก์

ห้ามทำการติดตั้งใหม่ ถ้าคุณสงสัยว่าฮาร์ดดิสก์มีปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อผิดพลาดของดิสก์ โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
315265 วิธีการตรวจสอบความผิดพลาดของดิสก์ใน Windows XP
308041 การแก้ไขปัญหาขั้นสูงสำหรับปัญหาทั่วไปของการเริ่มต้นระบบใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
คุณยังสามารถติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหาของฮาร์ดดิสก์ได้เช่นกัน

อุปกรณ์จากบุคคลที่สาม

ห้ามทำการติดตั้งใหม่ ถ้าคุณสงสัยว่าอุปกรณ์จากบุคคลที่สามมีปัญหา ตรวจสอบดูว่าอุปกรณ์ได้รับการติดตั้งไดรเวอร์อุปกรณ์ล่าสุดหรือไม่ ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์จากบุคคลที่สามเพื่อแก้ไขปัญหาใดๆ

หลังจากที่ทบทวนหัวข้อนี้แล้ว หากคุณจำเป็นต้องติดตั้ง Windows XP ใหม่ ให้ทำต่อที่หัวข้อถัดไป

ก่อนที่จะติดตั้ง Windows XP ใหม่

ทบทวนหัวข้อต่อไปนี้ ก่อนที่จะติดตั้ง Windows XP ใหม่ หัวข้อเหล่านี้มีข้อมูลจำนวนมากและอาจดูยุ่งยาก อย่างไรก็ตาม การอ่านข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยให้คุณสามารถเข้าใจสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างชัดเจน รวมทั้งสิ่งที่คุณจะต้องทำก่อนที่จะติดตั้ง Windows XP ใหม่

ข้อกำหนดเบื้องต้น

แผ่นซีดีติดตั้ง Windows
ก่อนเริ่ม คุณจะต้องมีแผ่นซีดีติดตั้ง Windows พร้อมทั้งรหัสผลิตภัณฑ์ ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ คุณไม่สามารถติดตั้ง Windows ใหม่ได้ ถ้า Windows ได้รับการติดตั้งล่วงหน้าในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์สำหรับความช่วยเหลือในการรับแฟ้มติดตั้ง Windows และรหัสผลิตภัณฑ์
ไดรเวอร์อุปกรณ์
ไดรเวอร์อุปกรณ์ของส่วนประกอบฮาร์ดแวร์หลายตัวรวมอยู่ใน Windows แล้ว แต่ว่าอุปกรณ์อย่างเช่น เครื่องพิมพ์ จอภาพ การ์ดกราฟฟิก การ์ดเสียง โมเด็ม ไดรฟ์ภายนอก และสแกนเนอร์ มักจะมีแผ่นซีดีติดตั้งต่างหาก ถ้าคุณไม่มีไดรเวอร์ทั้งหมดสำหรับส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดไดรเวอร์ได้จากอินเทอร์เน็ต แล้วบันทึกลงแผ่นซีดี

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณต้องการไดรเวอร์อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่จากบุคคลที่สามหรือ Hardware Abstraction Layer (HAL) คุณจะต้องมีแฟ้มข้อมูลในสื่อจัดเก็บต่างหาก ก่อนที่จะเริ่มการติดตั้งใหม่
Internet Explorer 7
ถ้า Internet Explorer 7 ได้รับการติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจะต้องยกเลิกการติดตั้งออกก่อนที่จะติดตั้ง Windows XP ใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
917964 วิธีซ่อมแซมการติดตั้ง Windows XP ในกรณีที่ติดตั้งโปรแกรม Internet Explorer รุ่นที่ใหม่กว่า
โปรแกรม
รวบรวมและจัดเก็บแผ่นซีดีและรหัสผลิตภัณฑ์สำหรับโปรแกรมของคุณในสื่อที่เหมาะสม เพื่อให้คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมเหล่านี้ได้ใหม่ หลังจากที่ได้ติดตั้ง Windows ใหม่แล้ว ซึ่งอาจรวมถึงโปรแกรมต่อไปนี้
  • โปรแกรม Microsoft Office
  • ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส
  • ซอฟต์แวร์เขียนแผ่นซีดี
  • ซอฟต์แวร์ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
การสำรองข้อมูล
ก่อนที่คุณจะติดตั้ง Windows ใหม่ ให้สำรองข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดลงในตำแหน่งอื่น ข้อมูลที่คุณควรจะสำรองประกอบด้วยรายการต่อไปนี้
  • My Documents (เอกสาร รูปภาพ เพลง วิดีโอ)
  • โฟลเดอร์โปรแกรม (ข้อมูลการกำหนดค่า ข้อมูลผู้ใช้)
  • รายการโปรด
  • สมุดรายชื่อ
  • ข้อความอีเมล
  • แม่แบบเอกสาร
  • มาโคร
  • แม่แบบข้อความ
แฟ้มรีจิสทรีสำรองที่เป็นต้นฉบับ (อยู่ในโฟลเดอร์ %systemroot%\Repair) จะถูกแทนที่เมื่อจบการติดตั้งใหม่ แฟ้มรีจิสทรีต้นฉบับในโฟลเดอร์ Repair จะถูกสร้างขึ้น เมื่อคุณเริ่ม Windows XP หรือใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การสำรองข้อมูลครั้งสุดท้าย เพื่อสำรองข้อมูลสถานะของระบบ หากคุณคิดว่าคุณจะต้องใช้รีจิสทรีสำรองหลังจากที่ติดตั้งใหม่เรียบร้อยแล้ว ให้คัดลอกแฟ้มรีจิสทรีสำรองลงในตำแหน่งอื่น ก่อนที่จะทำการติดตั้งใหม่
การตั้งค่าเครือข่าย
คุณสามารถคืนค่าการตั้งค่าเครือข่ายได้หลังจากที่ติดตั้ง Windows ใหม่ ก่อนที่จะเริ่มการติดตั้งใหม่ ให้บันทึกการตั้งค่าเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ของคุณไว้ เพื่อให้พร้อมใช้งานในขั้นตอนที่ต้องการ การตั้งค่าเหล่านี้รวมถึงรายการต่อไปนี้
  • ชื่อคอมพิวเตอร์
  • เวิร์กกรุ๊ปหรือโดเมน
  • การตั้งค่า TCP/IP
ในการค้นหาการตั้งค่าดังกล่าว ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ในการค้นหาการตั้งค่าดังกล่าว คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
  2. พิมพ์ control ncpa.cpl ในฟิลด์ข้อความ เปิด แล้วคลิก ตกลง
  3. คลิกขวาที่ การเชื่อมต่อเครือข่ายท้องถิ่น แล้วคลิกขวาที่ คุณสมบัติ
  4. บันทึกการตั้งค่าเครือข่าย
ข้อมูลผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
เพื่อให้คุณสามารถเชื่อมต่อกลับไปยังอินเทอร์เน็ตได้หลังจากที่ได้ติดตั้ง Windows ใหม่ ให้บันทึกข้อมูลผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ ซึ่งรวมทั้งข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และชื่อเมล์เซิร์ฟเวอร์
ลำดับการเริ่มต้น
คำเตือน ขั้นตอนนี้อาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) และการเปลี่ยนแปลง Basic Input/Output System (BIOS) ของคุณ การเปลี่ยนแปลง BIOS ของคอมพิวเตอร์อย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงได้ Microsoft ไม่สามารถรับประกันว่าปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง BIOS จะสามารถแก้ไขได้ การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า CMOS ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณเอง การตั้งค่า CMOS และ BIOS ที่ไม่ถูกต้องหรือเสียหาย อาจทำให้เกิดปัญหาในการเริ่มต้นระบบและการปิดระบบ

คุณจะต้องเปลี่ยนลำดับการเริ่มต้น BIOS ของคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อให้สามารถเริ่มต้นได้จากแผ่นซีดีติดตั้ง โดยที่ลำดับควรเป็นไปดังนี้
  • ไดรฟ์ซีดี
  • ฮาร์ดดิสก์
  • ไดรฟ์ฟล็อปปี้ดิสก์
ในระหว่างการเริ่มต้นระบบ BIOS จะค้นหาดิสก์ที่มีระบบปฏิบัติการที่สามารถโหลดได้ สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ได้ติดตั้งระบบปฏิบัติการแล้ว มักจะเป็นฮาร์ดดิสก์ BIOS ได้รับการกำหนดให้ค้นหาดิสก์ในคอมพิวเตอร์ในลำดับที่แน่นอน เรียกว่าลำดับการเริ่มต้นระบบ ถ้าฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ได้รับการกำหนดใน BIOS ให้เป็นดิสก์แรกในลำดับการเริ่มต้นระบบ คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นโดยใช้ฮาร์ดดิสก์นั้น และจะไม่ค้นหาไดรฟ์ซีดีเพื่อหาดิสก์เริ่มต้น

ในการกำหนด BIOS ให้ค้นหาไดรฟ์ซีดีเพื่อหาดิสก์เริ่มต้นก่อนที่จะค้นหาฮาร์ดดิสก์ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่
  2. เมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มต้นครั้งแรก จะทำการทดสอบตนเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST) การทดสอบนี้เป็นการตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทั้งหมดทำงานได้ หน่วยความจำจะได้รับการตรวจสอบ โดยเป็นส่วนหนึ่งของ POST ในระหว่างการทดสอบหน่วยความจำ จะมีข้อความแสดงขึ้นเพื่อบอกให้คุณทราบวิธีเข้าถึง BIOS ตัวอย่าง คุณอาจพบข้อความต่อไปนี้หรือข้อความในลักษณะเดียวกันที่อธิบายวิธีเริ่มต้นการตั้งค่า BIOS
    PRESS DEL TO ENTER SETUP
    ในตัวอย่างนี้ คุณจะต้องกดปุ่ม DEL ในทันทีที่การทดสอบหน่วยความจำจบลง เพื่อเริ่มต้นขั้นตอนการตั้งค่า คุณอาจต้องกดปุ่มหลายๆ ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถเข้าถึงการตั้งค่า BIOS ได้

    เคล็ดลับ ยังมีปุ่มอื่นที่สามารถเข้าถึง BIOS ได้อีก ซึ่งประกอบด้วย
    • F1
    • F2
    • F10
    • CTRL+ENTER
    • ALT+ENTER
    • CTRL+ALT+ESC
    • CTRL+ALT+INSERT
    ถ้าคุณไม่แน่ใจวิธีเข้าถึงการตั้งค่า BIOS ดูคู่มือการใช้งานแผงวงจรหลักของคอมพิวเตอร์ของคุณ
  3. ตรวจดูการตั้งค่าลำดับการเริ่มต้นระบบ (เรียกอีกอย่างว่าลำดับการบูต) โดยปกติ คุณสามารถใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลื่อนไปมาระหว่างเมนูและการตั้งค่า
  4. เมื่อพบการตั้งค่าลำดับการเริ่มต้นระบบแล้ว คุณจะสามารถกด ENTER เพื่อเปลี่ยนค่าได้ กดปุ่มเครื่องหมายบวก (+) หรือเครื่องหมายลบ (-) จนกว่าไดรฟ์ซีดีจะถูกเลือกเป็นดิสก์เริ่มต้น

    เคล็ดลับ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแก้ไข BIOS ได้ในคู่มือการใช้งานของคุณ โดยจะประกอบด้วยคำอธิบายเมนูและวิธีแก้ไขตัวเลือก ตัว BIOS เองประกอบด้วยวิธีใช้แบบตามบริบทพร้อมด้วยแต่ละขั้นตอน
  5. ในทันที่ที่คุณได้ระบุไดรฟ์ซีดีเป็นตำแหน่งแรกในการค้นหาดิสก์เริ่มต้น คุณสามารถกด ESC เพื่อกลับไปยังเมนูได้ ในเมนูหลัก เลือกตัวเลือก SAVE AND EXIT SETUP หรือที่คล้ายคลึงกัน เมื่อข้อความยืนยัน SAVE TO CMOS AND EXIT หรือที่คล้ายคลึงกันปรากฏขึ้น เลือก ใช่
  6. ถ้าไม่สามารถเลือก ใช่ ให้พิมพ์อักษร y

    หมายเหตุ BIOS ใช้รูปแบบแป้นพิมพ์แบบ QWERTY ถ้าการตั้งค่าแป้นพิมพ์ของคุณเป็นแบบอื่น คุณจะต้องกดปุ่ม Y ในตำแหน่งที่อยู่ในแป้นพิมพ์แบบ QWERTY
  7. หลังจากที่ออกจากการตั้งค่า BIOS แล้ว คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นใหม่
  8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์เริ่มต้นด้วยการใช้ไดรฟ์ซีดี ใส่แผ่นซีดีติดตั้ง Windows XP แล้วเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่ ถ้าประสบความสำเร็จ คุณสามารถติดตั้ง Windows XP ใหม่ได้
ถ้าคุณไม่สะดวกที่จะทำงานดังกล่าว คุณควรจะขอความช่วยเหลือจากคนที่คุณรู้จัก หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft เพื่อให้ช่วยแก้ไขปัญหา
Windows XP ที่ได้รับการติดตั้งล่วงหน้า
ถ้า Windows XP ได้รับการติดตั้งล่วงหน้าในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ดูบทความต่อไปนี้ก่อนที่จะทำการติดตั้งใหม่ต่อไป
312369 คุณอาจสูญเสียข้อมูลหรือการตั้งค่าโปรแกรมหลังจากการติดตั้งใหม่ ซ่อมแซม หรือปรับรุ่น Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
หมายเหตุ ถ้า Windows XP ได้รับการติดตั้งล่วงหน้าในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจจะไม่มีตัวเลือก Repair ที่จำเป็นในระหว่างขั้นตอนการติดตั้งใหม่ ติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณมีแผ่นซีดีติดตั้งสำหรับการติดตั้งซ่อม
Windows XP Service Pack 2
ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้ง Windows XP Service Pack 2 (SP2) อยู่แล้ว คุณจะต้องติดตั้ง SP2 ใหม่ หลังจากที่ได้ติดตั้ง Windows XP ใหม่แล้ว อีกทางเลือกหนึ่งคือการรวมแฟ้ม SP2 ด้วยกันกับแฟ้ม Windows XP และติดตั้งใหม่ในคราวเดียวกัน ทำตามการเชื่อมโยงในหัวข้อนี้เพื่อลองวิธีนี้

หมายเหตุ ยังมีอีกสองวิธีในการติดตั้ง SP2 ใหม่ต่างหาก หลังจากที่คุณได้ติดตั้ง Windows XP ใหม่แล้ว ดูทั้งสองวิธีนี้ได้ในหัวข้อ "หลังจากที่ได้ติดตั้ง Windows XP ใหม่แล้ว"

หมายเหตุ เซอร์วิสแพ็คเป็นแบบสะสม เซอร์วิสแพ็คใหม่แต่ละตัวประกอบด้วยการแก้ไขทั้งหมดที่รวมอยู่ในเซอร์วิสแพ็คก่อนหน้านี้รวมทั้งการแก้ไขใหม่ๆ คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งเซอร์วิสแพ็ครุ่นก่อนหน้า ก่อนที่จะติดตั้งเซอร์วิสแพ็คล่าสุด ตัวอย่าง คุณจะต้องติดตั้งเฉพาะ Windows XP Service Pack 2 (SP2) เท่านั้น โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Windows XP Service Pack 1a (SP1a)

ติดตั้ง Windows XP ใหม่

ในการติดตั้ง Windows XP ใหม่ ลองวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ ถ้าวิธีแรก ไม่ได้ผล ให้ลองวิธีที่สอง

หมายเหตุ คุณอาจต้องการตัดการเชื่อมต่อจากอินเทอร์เน็ตระหว่างการติดตั้ง ซึ่งช่วยปกป้องคุณจากผู้ใช้ที่ประสงค์ร้ายได้

วิธีที่ 1: เริ่มการติดตั้งใหม่จาก Windows XP

ในการติดตั้ง Windows XP ใหม่ด้วยแผ่นซีดี Windows XP ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
  2. ใส่แผ่นซีดี Windows XP ลงในไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดีในเครื่องคอมพิวเตอร์
  3. ในหน้า Welcome to Windows XP ให้คลิก ติดตั้ง Windows XP
  4. ในหน้า Welcome to Windows Setup ให้คลิก Upgrade (Recommended) ในช่อง ประเภทการติดตั้ง (หากยังไม่ได้เลือก) แล้วคลิก ถัดไป
  5. ในหน้า License Agreement ให้คลิก I accept this agreement แล้วคลิก ถัดไป
  6. ในหน้า Your Product Key ให้พิมพ์รหัสผลิตภัณฑ์ที่เป็นอักขระ 25 ตัวลงในช่อง รหัสผลิตภัณฑ์ แล้วคลิก ถัดไป
  7. ในหน้า Get Updated Setup Files ให้เลือกตัวเลือกที่ต้องการ แล้วคลิก ถัดไป
  8. ทำตามคำแนะนำต่างๆ ที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอเพื่อติดตั้ง Windows XP ใหม่
ขอแสดงความยินดี ถ้าคุณประสบความสำเร็จในการติดตั้งใหม่ เกือบเสร็จแล้ว โปรดทำต่อที่หัวข้อ "หลังจากที่ได้ติดตั้ง Windows XP ใหม่แล้ว" เพื่อจบการทำงาน

ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาดหรือไม่จบการติดตั้งใหม่ ให้ลองวิธีที่ 2

วิธีที่ 2: ติดตั้งซ่อม Windows XP โดยการเริ่มต้นคอมพิวเตอร์จากแผ่นซีดี Windows XP

หมายเหตุ ถ้า Windows XP ได้รับการติดตั้งล่วงหน้าในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจต้องใช้แผ่นซีดีติดตั้งเพื่อติดตั้งใหม่ ติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณมีแผ่นซีดีติดตั้งสำหรับการติดตั้งซ่อม

ในการติดตั้ง Windows XP ใหม่ โดยการเริ่มต้นคอมพิวเตอร์จากแผ่นซีดี Windows XP ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ใส่แผ่นซีดี Windows XP ลงในไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดีของคอมพิวเตอร์ แล้วเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่
  2. เมื่อคุณได้รับข้อความ "Press any key to boot from CD" บนหน้าจอ ให้กดปุ่มใดๆ เพื่อเริ่มคอมพิวเตอร์จากแผ่นซีดี Windows XP
  3. ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ Welcome to Setup
    This portion of the Setup program prepares Microsoft Windows XP to run on your computer: To setup Windows XP now, press ENTER. To repair a Windows XP installation by using Recovery Console, press R. To quit Setup without installing Windows XP, press F3.
  4. กด ENTER เพื่อติดตั้ง Windows XP
  5. ในหน้าจอ ข้อตกลงการใช้งาน Windows XP ให้กดปุ่ม F8 เพื่อยอมรับข้อตกลงว่าด้วยการใช้งาน
  6. ตรวจดูให้แน่ใจว่าการติดตั้งปัจจุบัน Windows XP ของคุณถูกเลือกไว้ในกล่อง แล้วจึงกด R เพื่อซ่อมแซม Windows XP
  7. ทำตามคำแนะนำต่างๆ ที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอเพื่อติดตั้ง Windows XP ใหม่ หลังจากซ่อมแซม Windows XP แล้ว คุณอาจต้องเรียกใช้ Windows XP อีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
    310064 วิธีการแก้ปัญหาระหว่างการติดตั้ง เมื่อคุณปรับรุ่นจาก Windows 98 หรือ Windows Millennium Edition ไปเป็น Windows XP
ขอแสดงความยินดี ถ้าคุณประสบความสำเร็จในการติดตั้งใหม่ เกือบเสร็จแล้ว โปรดทำต่อที่หัวข้อ "หลังจากที่ได้ติดตั้ง Windows XP ใหม่แล้ว" เพื่อจบการทำงาน

ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาด หรือไม่จบการติดตั้งใหม่ ขออภัยที่บทความนี้ไม่ได้ช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาได้ ในขั้นตอนต่อไป คุณอาจจะต้องขอร้องความช่วยเหลือจากคนที่คุณรู้จัก หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft เพื่อให้ช่วยแก้ไขปัญหา

หลังจากที่ได้ติดตั้ง Windows XP ใหม่แล้ว

หลังจากที่คุณติดตั้งใหม่เสร็จแล้ว ให้ทำขั้นตอนสุดท้ายดังนี้

หมายเหตุ คุณอาจต้องการเปิดใช้ไฟร์วอลล์ของ Internet Explorer สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
283673 วิธีการเปิดหรือปิดไฟร์วอลล์ใน Windows XP Service Pack 2 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า

ติดตั้ง Windows XP Service Pack 2 ใหม่

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้ง Windows XP Service Pack 2 (SP2) ก่อนที่จะติดตั้ง Windows XP ใหม่ คุณจะต้องติดตั้ง SP2 ใหม่ ถ้าคุณยังไม่ได้ติดตั้ง SP2 ใหม่พร้อมกับ Windows XP ในหัวข้อก่อนหน้านี้ ให้ใช้วิธีต่อไปนี้ในการติดตั้ง SP2 ใหม่เดี๋ยวนี้
วิธีที่ 1: รับแผ่นซีดีเซอร์วิสแพ็คและติดตั้งเซอร์วิสแพ็คใหม่ หลังจากที่ได้ติดตั้ง Windows XP ใหม่แล้ว
ในการสั่งแผ่นซีดี Windows Service Pack 2 โปรดดูที่เว็บไซต์ของ Microsoft ดังนี้
http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/updates/sp2/cdorder/en_us/default.mspx
วิธีที่ 2: ดาวน์โหลดเซอร์วิสแพ็ค หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows XP ใหม่แล้ว
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
322389 วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงทั้งหมดใหม่ใน Windows

หลังจากที่คุณได้ติดตั้ง Windows XP ใหม่แล้ว คุณจะต้องติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงทั้งหมดใหม่ใน Windows ด้วย การติดตั้งโปรแกรมอัพเดทต่างๆ ของ Windows ใหม่ ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://windowsupdate.microsoft.com

ติดตั้ง Internet Explorer 7 ใหม่

เมื่อ Windows XP ได้รับการซ่อมแซมและทำงานได้อย่างถูกต้องแล้ว ให้ติดตั้ง Internet Explorer 7 ใหม่ โดยคุณจะต้องใช้ชุดโปรแกรมการติดตั้ง Internet Explorer 7 ชุดโปรแกรมดังกล่าวมีอยู่ใน Windows Update ชุดโปรแกรมติดตั้งนี้อาจจะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณติดตั้งโปรแกรม Internet Explorer 7 หาตำแหน่งชุดโปรแกรมติดตั้งในโฟลเดอร์ซึ่งคุณเก็บแฟ้มแล้วทำการติดตั้งโปรแกรมใหม่

หมายเหตุ ชุดโปรแกรมนี้อาจอยู่ในโฟลเดอร์แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว ถ้าคุณหาตำแหน่งของชุดโปรแกรมติดตั้ง Internet Explorer 7 ไม่พบ โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้ เพื่อดาวน์โหลดชุดโปรแกรมนี้
http://www.microsoft.com/thailand/windows/internet-explorer/default.aspx
เมื่อต้องการเชื่อมต่อเว็บไซต์ดาวน์โหลดของ Microsoft คุณต้องมีเว็บเบราว์เซอร์สำหรับทำหน้าที่นี้ ถ้าโปรแกรม Internet Explorer 6 ไม่ทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณหลังจากที่คุณถอนการติดตั้งโปรแกรม Internet Explorer 7 แล้ว คุณจะไม่สามารถดาวน์โหลดชุดโปรแกรมติดตั้ง Internet Explorer 7 ได้ ในสถานการณ์ดังกล่าว คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่มีเว็บเบราว์เซอร์ที่ทำงานได้ เพื่อดาวน์โหลดชุดโปรแกรมติดตั้ง Internet Explorer 7 หลังจากนั้น ใช้ไดรฟ์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกันติดตั้งโปรแกรมลงในคอมพิวเตอร์ที่ซ่อม หากคุณไม่สามารถใช้เครือข่ายที่ใช้ร่วมกันเพื่อวัตถุประสงค์นี้ ให้คัดลอกชุดโปรแกรมติดตั้ง Internet Explorer 7 ลงในแผ่นซีดี และใช้แผ่นซีดีเพื่อติดตั้ง Internet Explorer 7 ลงในคอมพิวเตอร์ที่ซ่อม

ถ้าคุณยังประสบความยุ่งยากในการทำขั้นตอนเหล่านี้ ขออภัยที่บทความนี้ไม่สามารถช่วยอะไรคุณได้อีกแล้ว ดังนั้น คุณจึงควรขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาเรื่องการติดตั้ง Windows XP ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
312369 คุณอาจสูญเสียข้อมูลหรือการตั้งค่าโปรแกรมหลังจากการติดตั้ง ซ่อมแซมหรืออัปเกรด Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
312368 ข้อมูลสูญหายหลังจากติดตั้งใหม่ ซ่อมแซม หรือปรับรุ่น Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการติดตั้ง Windows XP ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
286463 หมายเหตุสำหรับ Windows XP Setup มีในไฟล์ Pro.txt (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
306824 หมายเหตุเวอร์ชันสำหรับการติดตั้ง Windows XP ที่มีในไฟล์ Home.txt (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
286647 เนื้อหาของไฟล์ Read1st.txt ใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 315341 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2552 - Revision: 6.2
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbexpertiseinter kbresolve kbfirewall kbhowto kbenv kbinfo ocsso KB315341

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com