Identifikator članka: 316941 - Prikažite proizvode na koje se odnosi ovaj članak.
Proširi sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

U ovom članku je opisano kako se instalira Windows XP.

Možda će vam biti lakše da sledite korake ako prvo odštampate ovaj članak.

PREDUSLOVI

Da biste mogli da počnete, morate imati instalacioni CD za Windows XP i šifru proizvoda.

Ako ne možete pronaći Windows XP CD ili ne možete stupiti u kontakt sa proizvođačem računara, možda ćete morati da kupite novu kopiju operativnog sistema Windows XP. Posetite sledeću lokaciju da biste dobili više informacija:
http://support.microsoft.com/contactus/
U zavisnosti od metoda instalacije koji izaberete, možda će vam biti potreban CD ili diskovi za pokretanje sistema. Ako nemate CD ili diskove za pokretanje operativnog sistema Windows XP, morate da ih nabavite da biste mogli da izvršite instalaciju ili nadogradnju na Windows XP koristeći određene metode. Pregledajte metode da biste utvrdili koji medijum vam je potreban. Za više informacija o nabavljanju diskova za pokretanje instalacije operativnog sistema Windows XP kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
310994 Nabavljanje diskova za pokretanje instalacije operativnog sistema Windows XP
Možda ćete morati da rešite probleme u vezi sa aktivacijom šifre proizvoda. Za više informacija o rešavanju problema sa instalacijom kliknite na sledeće brojeve članaka da biste videli članke u Microsoft bazi znanja:
310637 Dobijate poruku o grešci kada unesete šifru proizvoda pri pokušaju da instalirate Windows XP (Ova veza može da vodi do sadržaja koji je delimično ili u potpunosti nepreveden.)
Ako metod instalacije koji izaberete zahteva da ponovo pokrenete računar sa Windows XP CD-a, CD ili DVD jedinica mora biti konfigurisana da to uradi. Za više informacija o konfigurisanju računara za pokretanje iz CD ili DVD jedinice, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili iz računar ili se obratite proizvođaču računara. Za više informacija o pokretanju instalacije iz sistema MS-DOS ili sa Windows 98/Windows Millennium Edition diska za pokretanje sistema kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
307848 Kako da pokrenete instalacioni program iz sistema MS-DOS u operativnom sistemu Windows XP (Ova veza može da vodi do sadržaja koji je delimično ili u potpunosti nepreveden.)

Metode za instalaciju operativnog sistema Windows XP

Postoji pet metoda za instalaciju operativnog sistema Windows XP. Pregledajte sledeće metode i izaberite metod koji je prikladan za vašu instalaciju.
 • 1. metod: čista instalacija operativnog sistema Windows XP
  Koristite ovaj metod za čistu instalaciju operativnog sistema Windows XP. Čistom instalacijom se uklanjaju svi podaci sa čvrstog diska tako što se on ponovo particioniše i formatira, a operativni sistem i programi se ponovo instaliraju na prazan (čist) čvrsti disk.
 • 2. metod: nadogradnja na Windows XP
  Koristite ovaj metod ako Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition ili Microsoft Windows 2000 Professional nadograđujete na Windows XP.
 • 3. metod: instalacija operativnog sistema Windows XP na novi čvrsti disk
  Koristite ovaj metod da biste Windows XP instalirali na novi čvrsti disk. Ovo se oblično radi kada je u računar ugrađen novi čvrsti disk.
 • 4. metod: instalacija operativnog sistema Windows XP u novu fasciklu (paralelna instalacija)
  Koristite ovaj metod za instalaciju operativnog sistema Windows XP u novu fasciklu (paralelna instalacija) da biste koristili dva operativna sistema ili da biste pristupili podacima sa oštećenog diska, popravili ih ili preuzeli.
 • 5. metod: operacije višestrukog pokretanja sistema
  Koristite ovaj metod da biste Windows XP instalirali kao zaseban operativni sistem na računaru. To vam omogućava da na računaru instalirate više operativnih sistema i da izaberete koji od njih želite da koristite svaki put kada pokrenete računar.

1. metod: čista instalacija operativnog sistema Windows XP

Čista instalacija se sastoji od uklanjanja svih podataka sa čvrstog diska putem ponovnog particionisanja i formatiranja čvrstog diska i ponovne instalacije operativnog sistema i programa na prazan (čist) čvrsti disk. Za više informacija o važnim stvarima koje morate uzeti u obzir pre nego što particionišete i formatirate čvrsti disk i o tome kako da particionišete i formatirate čvrsti disk pomoću instalacionog programa operativnog sistema Windows XP kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
313348 Kreiranje particija i formatiranje čvrstog diska u operativnom sistemu Windows XP
Da biste izvršili čistu instalaciju operativnog sistema Windows XP, sledite ove korake:
 1. Napravite rezervnu kopiju svih važnih informacija pre nego što izvršite čistu instalaciju operativnog sistema Windows XP. Sačuvajte rezervnu kopiju na spoljnoj lokaciji, kao što je CD ili spoljni čvrsti disk.
 2. Pokrenite računar sa Windows XP CD-a. Da biste ovo uradili, ubacite Windows XP CD u CD ili DVD jedinicu i ponovo pokrenite računar.

  Napomena Da biste pokrenuli sistem sa Windows XP CD-a, BIOS postavke na računaru moraju biti konfigurisane da to urade.
 3. Kada se pojavi poruka „Pritisnite bilo koji taster da biste pokrenuli sistem sa CD-a“, pritisnite bilo koji taster da biste pokrenuli računar sa Windows XP CD-a.
 4. Na ekranu Dobrodošli u instalaciju pritisnite taster ENTER da biste pokrenuli instalaciju operativnog sistema Windows XP.
 5. Pročitajte uslove licenciranja za Microsoft softver i pritisnite taster F8.
 6. Sledite uputstva na ekranu da biste izabrali i formatirali particiju na koju želite da instalirate Windows XP.
 7. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili instalaciju operativnog sistema Windows XP.
Ako ste uspešno instalirali Windows XP, završili ste. Ukoliko vam ovi koraci nisu pomogli da instalirate Windows XP, pređite na odeljak „Sledeći koraci“.

2. metod: nadogradnja na Windows XP

Ovaj odeljak opisuje nadogradnju na Windows XP sa operativnih sistema Windows 98, Windows Millennium Edition i Windows 2000 Professional.

Napomena Windows 2000 i Windows 2000 Professional mogu da se nadograde samo na Windows XP Professional. Windows 2000 nije moguće nadograditi na Windows XP Home.

Važno Pre početka procesa nadogradnje, obratite se proizvođaču računara da biste dobili najnovije nadogradnje BIOS-a za računar, a zatim ih instalirajte. Ako ažurirate BIOS nakon nadogradnje računara, možda ćete morati ponovo da instalirate operativni sistem Windows XP da biste iskoristili funkcije kao što su „Podrška naprednog konfigurisanja i interfejsa napajanja (ACPI)“ u BIOS-u. Ako to možete da uradite, ažurirajte firmver u svim hardverskim uređajima pre početka nadogradnje.

Možda ćete želeti da prekinete vezu sa Internetom tokom instalacije. Ovaj korak nije neophodan, ali prekid veze sa Internetom tokom instalacije doprinosi zaštiti računara. Možda ćete takođe želeti da uključite zaštitni zid u programu Microsoft Internet Explorer radi dodatne zaštite. Više informacija potražite u temi pomoći za operativni sistem Windows „Omogućavanje ili onemogućavanje zaštitnog zida Internet veze“. Za više informacija o pripremi operativnog sistema Windows 98 ili Windows Milllenium Edition za nadogradnju na Windows XP kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
316639 Priprema nadogradnje operativnog sistema Windows 98 ili Windows Millennium Edition na Windows XP
Da biste izvršili nadogradnju na Windows XP, sledite ove korake:
 1. Pokrenite računar i ubacite Windows XP CD u CD ili DVD jedinicu.
 2. Ako Windows automatski otkrije CD, kliknite na dugme Instaliraj Windows da biste pokrenuli čarobnjak za instalaciju operativnog sistema Windows XP.

  Ako Windows ne otkrije CD automatski, kliknite na dugme Start. Zatim izaberite stavku Pokreni. Otkucajte sledeću komandu i kliknite na dugme U redu:
  CD jedinica oznaka:\setup.exe
 3. Kada se od vas bude zatraženo da izaberete tip instalacije, izaberite opciju Nadogradnja (podrazumevana postavka) i kliknite na dugme Dalje.
 4. Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili nadogradnju.
Ako ste uspešno izvršili nadogradnju na Windows XP, završili ste. Ukoliko vam ovi koraci nisu pomogli da izvršite nadogradnju na Windows XP, pređite na odeljak „Sledeći koraci“.

3. metod: instalacija operativnog sistema Windows XP na novi čvrsti disk

Ovaj metod opisuje instalaciju operativnog sistema Windows XP na novi čvrsti disk. Ovo se oblično radi kada je u računar ugrađen novi čvrsti disk.

Napomena Biće vam potreban CD za prethodni operativni sistem da biste dovršili ovaj metod.

Pre početka, pokrenite računar pomoću nekog od sledećih medijuma:
 • Microsoft Windows 98/Windows Millennium disk za pokretanje sistema
 • Windows XP CD ili diskovi za pokretanje operativnog sistema Windows XP

  Napomena Windows XP CD je željeni medijum za sledeće korake. Međutim, diskovi za pokretanje operativnog sistema Windows XP će funkcionisati ako nemate CD.
Da biste Windows XP instalirali na novi čvrsti disk, sledite ove korake:
 1. Pokrenite računar sa Windows XP CD-a (ili diskova za pokretanje sistema). Da biste ovo uradili, ubacite Windows XP CD u CD ili DVD jedinicu i ponovo pokrenite računar.
 2. Kada se na ekranu pojavi poruka „Pritisnite bilo koji taster za pokretanje sa CD-a“, pritisnite bilo koji taster da biste pokrenuli računar sa Windows XP CD-a.
 3. Na ekranu Dobro došli u instalaciju pritisnite taster ENTER da biste pokrenuli instalaciju operativnog sistema Windows XP.
 4. Pročitajte uslove licenciranja za Microsoft softver i pritisnite taster F8.
 5. Kada od vas bude zatražen Windows XP CD, ubacite ga.
 6. Ponovo pokrenite računar.
 7. Kada se pojavi poruka „Pritisnite bilo koji taster da biste pokrenuli sistem sa CD-a“, pritisnite bilo koji taster da biste pokrenuli računar sa Windows XP CD-a.
 8. Na ekranu Dobrodošli u instalaciju pritisnite taster ENTER da biste pokrenuli instalaciju operativnog sistema Windows XP.
 9. Sledite uputstva na ekranu da biste izabrali i formatirali particiju na koju želite da instalirate Windows XP.
 10. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili instalaciju operativnog sistema Windows XP.
Ako ste uspešno instalirali Windows XP, završili ste. Ukoliko vam ovi koraci nisu pomogli da instalirate Windows XP na novi čvrsti disk, pređite na odeljak „Sledeći koraci“.

4. metod: instalacija operativnog sistema Windows XP u novu fasciklu (paralelna instalacija)

Ovaj metod opisuje instalaciju operativnog sistema Windows XP u novu fasciklu (paralelna instalacija) radi korišćenja dva operativna sistema ili pristupa podacima na oštećenom disku, njihove popravke ili preuzimanja.

Pre početka, pokrenite računar pomoću nekog od sledećih medijuma:
 • Microsoft Windows 98/Windows Millennium Edition disk za pokretanje sistema
 • Windows XP CD ili diskovi za pokretanje operativnog sistema Windows XP

  Napomena Windows XP CD je željeni medijum za sledeće korake. Međutim, diskovi za pokretanje operativnog sistema Windows XP će funkcionisati ako nemate CD.
Da biste Windows XP instalirali u novu fasciklu (naziva se i paralelna instalacija), sledite ove korake:
 1. Pokrenite računar sa Windows XP CD-a (ili diskova za pokretanje sistema). Da biste ovo uradili, ubacite Windows XP CD u CD ili DVD jedinicu i ponovo pokrenite računar.
 2. Kada se na ekranu pojavi poruka „Pritisnite bilo koji taster za pokretanje sa CD-a“, pritisnite bilo koji taster da biste pokrenuli računar sa Windows XP CD-a.
 3. Na ekranu Dobro došli u instalaciju pritisnite taster ENTER da biste pokrenuli instalaciju operativnog sistema Windows XP.
 4. Pročitajte uslove licenciranja za Microsoft softver i pritisnite taster F8.
 5. Izaberite particiju na koju želite da instalirate Windows XP i pritisnite taster ENTER.
 6. Izaberite opciju Ostavi trenutni sistem datoteka netaknut (bez promena) i pritisnite taster ENTER da biste nastavili.
 7. Pritisnite taster ESC da biste instalirali u neku drugu fasciklu.

  Ako instalacioni program otkrije fasciklu drugog operativnog sistema, od vas će biti zatraženo da otkucate ime za novu fasciklu posle obrnute kose crte (\), na primer, \WINXP. Ako instalacioni program ne otkrije druge operativne sisteme, automatski fascikli daje ime \Windows. Za više informacija o promeni imena fascikle za nove instalacije kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
  315242 Kako da odredite ime originalne fascikle za ponovnu instalaciju operativnog sistema Windows XP (Ova veza može da vodi do sadržaja koji je delimično ili u potpunosti nepreveden.)
 8. Pritisnite taster ENTER da biste nastavili.
 9. Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili instalaciju operativnog sistema Windows XP.
Ako ste uspešno instalirali Windows XP, završili ste.

Ukoliko vam ovi koraci nisu pomogli da instalirate Windows XP u novu fasciklu, pređite na odeljak „Sledeći koraci“.

5. metod: operacije višestrukog pokretanja sistema

Koristite ovaj metod da biste Windows XP instalirali kao zaseban operativni sistem na računaru. To vam omogućava da instalirate više operativnih sistema i da izaberete koji od njih želite da koristite svaki put kada pokrenete računar. Za više informacija o višestrukom pokretanju operativnog sistema Windows XP i drugih verzija operativnog sistema Windows i sistema MS-DOS kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
217210 Istovremeno pokretanje operativnih sistema Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows 95, Windows 98, Windows Me i MS-DOS
Ako ste uspešno instalirali Windows XP, završili ste. Ukoliko vam ovi koraci nisu pomogli da instalirate Windows XP, pređite na odeljak „Sledeći koraci“.

REŠAVANJE PROBLEMA

Za više informacija o rešavanju problema sa instalacijom kliknite na sledeće brojeve članaka da biste videli članke u Microsoft bazi znanja:
310637 Dobijate poruku o grešci kada unesete šifru proizvoda pri pokušaju da instalirate Windows XP (Ova veza može da vodi do sadržaja koji je delimično ili u potpunosti nepreveden.)
310064 Osnovni podaci o rešavanju problema tokom instalacije u slučaju nadogradnje operativnih sistema Windows 98 ili Windows Millennium Edition na Windows XP (Ova veza može da vodi do sadržaja koji je delimično ili u potpunosti nepreveden.)
Više informacija o rešavanju problema u vezi sa operativnim sistemom Windows XP i podršci za njega potražite u Windows XP centru za rešenja. Posetite sledeću Microsoft Veb lokaciju:
http://support.microsoft.com/ph/1173

SLEDEĆI KORACI

Ako ovi metodi ne funkcionišu u vašem slučaju, na Veb lokaciji Microsoft usluga za korisničku podršku možete pronaći druga rešenja za svoj problem. Neke od usluga koje pruža Veb lokacija Microsoft usluga za korisničku podršku obuhvataju sledeće:
 • Baza znanja koja se može pretraživati: pretražite informacije tehničke podrške i alatke za samopomoć za Microsoft proizvode.
 • Centri za rešenja: prikažite najčešća pitanja o određenom proizvodu, kao i istaknute stavke podrške.
 • Diskusione grupe Microsoft korisničke podrške: obratite se istomišljenicima, kolegama i Microsoft najcenjenijim stručnjacima (MVP-ovima).
 • Ostale opcije podrške: koristite Veb da biste postavili pitanje, obratili se Microsoft uslugama za korisničku podršku ili poslali povratne informacije.
Ako i dalje imate probleme, možda ćete želeti da se obratite podršci:
http://support.microsoft.com/contactus

DODATNE INFORMACIJE

Za više informacija o instalaciji operativnog sistema Windows XP Professional kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
286463 Napomene uz izdanje za instaliranje operativnog sistema Windows XP koje se nalaze u datoteci Pro.txt (Ova veza može da vodi do sadržaja koji je delimično ili u potpunosti nepreveden.)
Za više informacija o instalaciji operativnog sistema Windows XP Home Edition kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
306824 Napomene uz izdanje za instalacioni program operativnog sistema Windows XP koje se nalaze u datoteci Home.txt
Za više informacija kliknite na sledeće brojeve članaka da biste videli članke u Microsoft bazi znanja:
307726 Opis Windows XP savetnika za nadogradnju (Ova veza može da vodi do sadržaja koji je delimično ili u potpunosti nepreveden.)
314062 Najnoviji Windows XP spisak kompatibilnih hardverskih proizvoda (Ova veza može da vodi do sadržaja koji je delimično ili u potpunosti nepreveden.)
295322 Utvrđivanje da li je hardver ili softver kompatibilan sa operativnim sistemom Windows XP (Ova veza može da vodi do sadržaja koji je delimično ili u potpunosti nepreveden.)
Ako vam ovi članci Microsoft baze znanja ne pomognu da rešite problem ili se pojave simptomi koji se razlikuju od simptoma opisanih u ovom članku, pretražite Microsoft bazu znanja da biste dobili više informacija. Da biste pretražili Microsoft bazu znanja, posetite sledeću Microsoft Veb lokaciju:
http://support.microsoft.com
Zatim u polju Pretraži podršku otkucajte tekst poruke o grešci koju dobijate ili otkucajte opis problema.

Svojstva

Identifikator članka: 316941 - Poslednji pregled: 22. decembar 2009. - Revizija: 6.1
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Ključne reči: 
kbresolve kbpubtypekc kbdualboot kbhowtomaster kbenv kbsetup KB316941

Pošaljite povratne informacije

 

Kontaktieren Sie uns, um weitere Hilfe zu erhalten

Kontaktieren Sie uns, um weitere Hilfe zu erhalten
Wenden Sie sich an den Answer Desk, um professionelle Hilfe zu erhalten.