Excel-munkalapról származó címek használata címkék létrehozására a Word alkalmazásban

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 318117 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

Összefoglaló

A Microsoft Word Körlevél funkciójával hozhat létre és nyomtathat címkéket tömeges levélfeladáshoz a Microsoft Excel-munkalapokról származó adatokkal. A cikkben található utasítások alapján létrehozhat egy ehhez szükséges listát.

A Word körlevélkészítő szolgáltatásának használatakor a Word egyesít egy „törzsdokumentumot” egy „címzettlistával”, és így egy „kimeneti dokumentumokból” álló készletet hoz létre.
 • A törzsdokumentum tartalmazza az alapszöveget, amely minden kimeneti dokumentumban megegyezik. Ebben fejlécek, szövegek és a különböző kimeneti dokumentumokban eltérő szöveg beszúrására vonatkozó utasítások (például a címzettek neve és címe) szerepelhetnek „adatmezőkben”.
 • A címzettlista a kimeneti dokumentumokba egyesítendő adatokat tartalmazó adatbázis (például Microsoft Access 2002-adatbázisfájl vagy Excel-munkafüzet). Az adatbázis általában nevek, címek és telefonszámok listájából áll.
 • A kimeneti dokumentumok a körlevélkészítés eredményei. A kimeneti dokumentumok mindegyikében szerepelhet megegyező szöveg, az egyes dokumentumokhoz azonban különböző formázást alkalmazhat.

1. lépés: Az Excel-adatfájl beállítása

A Körlevél varázsló használata előtt győződjön meg arról, hogy az Excel-munkalap struktúrája megfelel a célnak. Az adattáblára vonatkozó követelmények az alábbiak:
 • Az első sorban az egyes oszlopokhoz tartozó mezőneveknek kell szerepelniük, például Beosztás, Megszólítás, Utónév, Középső név, Vezetéknév, 1. cím és 2. cím.
 • Minden mezőnévnek egyedinek kell lennie.
 • Minden sornak egy adott elemre vonatkozó információkat kell tartalmaznia. A levelezőlistákban például minden egyes sor egy adott címzett adatait jelenítheti meg.
 • A tábla nem tartalmazhat üres sorokat.
Az Excel-adatfájl rendezéséhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Hozza létre az Excel-adatfájlt, és a címkeként használni kívánt mezők alapján rendezze azt az alábbi mintaadatfájl szerint:

  Vezetéknév Utónév Beosztás Cím Város Irányítószám Ország
  Kőszegi Emília Üzletkötő Fő utca 2/A Budapest 1111 Magyarország
  Béres Kálmán Alelnök, értékesítés Fő utca 12. Tata 2222 Magyarország
  Balázs Erzsébet Üzletkötő Fő utca 7. Keszthely 4444 Magyarország
  Bedecs Anna Üzletkötő Fő utca 123. Győr 3333 Magyarország
  Harmath Zoltán Értékesítési vezető 1237 Main St London SW2 8MR Egyesült Királyság
  Tóth András Üzletkötő 1238 Elm St. London EC3 7HR Egyesült Királyság
  Koczka Dániel Üzletkötő 1239 Main St. London RK2 9NP Egyesült Királyság
  Dobándi Barbara Belső értékesítési koordinátor Fő utca 31. Budapest 1222 Magyarország
  Verebélyi Ágnes Üzletkötő 1231 Elm St. London WG2 7LT Egyesült Királyság


 2. Az Excel-adatfájl létrehozását követően mentse, majd zárja be azt.
A körlevelezési címlisták létrehozásáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
294688 Körlevelezési címlista létrehozása és beállítása Word 2002 programban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

2. lépés: A törzsdokumentum beállítása

 1. Indítsa el a Microsoft Office Word 2003-as vagy korábbi verzióját, mutasson az Eszközök menü Levelek és küldemények pontjára, majd kattintson a Körlevél varázsló parancsra.

  Indítsa el a Microsoft Office Word 2007 programot, kattintson a Levelezés fülre, a Körlevélkészítés indítása csoportban kattintson a Körlevélkészítés indítása ikonra, majd a Lépésenkénti körlevélvarázsló parancsra.
 2. A Dokumentumtípus kiválasztása csoportban jelölje be a Címke választógombot.

  Az aktív dokumentum lesz a törzsdokumentum (amely minden egyesített dokumentum esetében ugyanazt a szöveget és ábrát, például a visszaküldési címet vagy formalevél esetében a megszólítást tartalmazza).
 3. Kattintson a Tovább: Az alapul szolgáló dokumentum hivatkozásra.

  Megjegyzés: Ha ismeri a körlevélkészítési funkciót, illetve szívesebben dolgozik a varázsló nélkül, választhatja a Körlevél eszköztárat is.
 4. Az alábbi lehetőségek közül választhat:
  • Új címkék létrehozása:
   1. Jelölje be A dokumentum elrendezésének módosításával választógombot.
   2. Kattintson a Címke beállításai hivatkozásra.
   3. A Címke beállításai párbeszédpanelen adja meg a kívánt beállításokat, például a címke típusát és méretét, majd kattintson az OK gombra.

    Ha a beállításokkal kapcsolatban segítségre van szüksége, kattintson a kérdőjelre, majd a kérdéses beállításra.
  • Meglévő címkék használata:
   1. Jelölje be az Egy már meglévő dokumentum alapján választógombot.
   2. A Meglévő dokumentum alapján listában jelölje ki a kívánt dokumentumot, majd kattintson a Megnyitás gombra.
   3. Ha a dokumentum nem látható, jelölje ki a További fájlok lehetőséget, majd kattintson a Megnyitás gombra. A Megnyitás párbeszédpanelen keresse meg a kívánt dokumentumot, majd kattintson a Megnyitás gombra.

    A Word megjeleníti a dokumentumot a dokumentumablakban. Ha másik címkedokumentumot szeretne használni, jelölje be az Egy már meglévő dokumentum alapján választógombot, és jelöljön ki egy másik dokumentumot. Ha szeretné módosítani az elrendezést, jelölje be A dokumentum elrendezésének módosításával választógombot, majd kattintson a Címke beállításai hivatkozásra.
 5. Kattintson a Tovább: Címzettek kiválasztása hivatkozásra.

3. lépés: Az Excel-adatforrás megadása

 1. A Címzettek kiválasztása listában jelölje be a Létező listából választógombot.
 2. Kattintson a Tallózás hivatkozásra.
 3. Az Adatforrás kijelölése párbeszédpanelen keresse meg és jelölje ki a használni kívánt Excel-munkalapot.

  A Word alapértelmezés szerint megnyitja az Adatforrások mappát.
 4. Kattintson a Megnyitás gombra.
 5. Ha az Excel-munkalap adatai több lapon találhatók, jelölje ki a kívánt adatokat tartalmazó lapot, majd kattintson az OK gombra. Az adatforrásban található összes bejegyzés megjelenik a Körlevél címzettjei párbeszédpanelen, ahol az egyesíteni kívánt címzettlista további beállításait adhatja meg.

4. lépés: Címzettek kijelölése

 1. A Körlevél címzettjei párbeszédpanelen jelölje ki az egyesítéshez a címzetteket. Ehhez hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:
  • A címzettek kijelöléséhez használja a jelölőnégyzeteket.

   Ez a módszer rövid lista esetén hasznos. Jelölje be a felvenni kívánt címzettek mellett található jelölőnégyzeteket, és törölje a kizárni kívánt címzettek mellett lévők bejelölését.

   Megjegyzés: Ha a listában szereplők többségét fel szeretné venni az egyesítéshez, jelölje be Az összes kijelölése jelölőnégyzetet, majd törölje az adott rekordok bejelölését. Hasonlóképpen, ha csak néhány rekordot szeretne felvenni a listára, törölje Az összes kijelölése jelölőnégyzet bejelölését, majd jelölje ki a kívánt rekordokat.
  • Elemek rendezése a listában

   Ez akkor hasznos, ha az elemeket betűrend vagy szám szerinti sorrendben szeretné megjeleníteni. Kattintson annak az elemnek az oszlopfejlécére, amely alapján szeretné a listát rendezni. Ha például a vezetéknevek szerinti ábécésorrendben kívánja megjeleníteni a listát, kattintson a Vezetéknév oszlop fejlécére.
  • Elemek szűrése a listában

   Ez abban az esetben hasznos, ha a lista olyan rekordokat tartalmaz, amelyeket nem kíván megjeleníteni vagy az egyesítésben szerepeltetni. A lista szűrését követően az előző részben ismertetett módon, a jelölőnégyzeteket használva veheti fel vagy zárhatja ki a rekordokat. A lista szűréséhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
   1. Kattintson a szűrni kívánt elem oszlopfejléce melletti nyílra.
   2. Válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét:
    • (Üresek): Megjeleníti az összes rekordot, amelyekben a megfelelő mező üres.
    • (Nem üresek): Megjeleníti az összes rekordot, amelyekben a megfelelő mező információkat tartalmaz.
    • Ha az adatforrásban azonos információkat tartalmazó rekordok találhatók, és az oszlopban tíz vagy annál kevesebb egyedi érték van, a szűrést adott információk alapján is elvégezheti. Ha például több címben országként az Egyesült Királyság szerepel, a szűrést végezheti e szerint is.
  • A Körlevél címzettjei párbeszédpanelen csak a kijelölt rekordok jelennek meg. Ha ismét meg szeretné jeleníteni az összes rekordot, válassza a (Mind) lehetőséget.
  MEGJEGYZÉSEK:
  • Ha speciális rendezést és szűrést szeretne végrehajtani, kattintson az oszlopnév melletti nyílra, majd válassza a (Speciális) lehetőséget. A kívánt rendezés és szűrés lekérdezését a Rekordok szűrése és a Rekordok rendezése lapon állíthatja be.
  • Ha címhitelesítési szoftvert telepített, a címek hitelesítéséhez a Körlevél címzettjei párbeszédpanelen választhatja a Címek érvényesítése lehetőséget.
 2. Kattintson az OK gombra a Körlevél varázslóhoz való visszalépéshez.

  A Word az egyesítéshez kijelölt címzetteket fogja használni.
 3. Kattintson a Tovább: A címkék elrendezése hivatkozásra.

5. lépés: A címkék tartalmának rendezése

A címkék tartalmának az elrendezéséhez hajtsa végre az alábbi lépéseket.

Adatmezők beszúrása

Szúrjon be adatmezőket azokra a helyekre, ahol neveket, címeket és más adatokat, például postai vonalkódokat szeretne egyesíteni. Ha például azt szeretné, hogy a Word program a Város adatmezőben található városnevet (például Párizs) beszúrja a dokumentumba, szúrja be a Város körlevél-adatmezőt. Az adatmezők beszúrásához hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. A törzsdokumentumban kattintson arra a helyre, ahová be szeretné szúrni a mezőt.
 2. Szúrja be az alábbiak valamelyikét:
  • Nevet, címet és más adatokat tartalmazó címterületek.
   1. Kattintson a Címterület hivatkozásra.
   2. A Címterület párbeszédpanelen jelölje ki a kívánt címelemeket és formátumokat, majd kattintson az OK gombra. Ha a beállításokkal kapcsolatban segítségre van szüksége, kattintson a kérdőjelre, majd a kérdéses beállításra.

   3. A Mezők egyeztetése párbeszédpanel megjelenésekor előfordulhat, hogy a Word nem talál egyes, a címterületre vonatkozó információkat. Kattintson a (nincs egyezés) elem mellett található nyílra, majd jelölje ki a mezőt a körlevélhez szükséges mezőnek megfelelő adatforrásból.
  • Megszólítás
   1. Kattintson a Megszólítás elemre.
   2. Jelölje ki a megszólítás formátumát, beleértve az üdvözlést, a névformátumot és az alábbi írásjeleket.
   3. Jelölje ki, hogy milyen szöveget szeretne olyan esetekben megjeleníteni, amikor a Word nem tudja értelmezni a címzett nevét, például ha az adatforrás a címzett utó- vagy vezetékneve helyett csak egy vállalatnevet tartalmaz.
   4. Kattintson az OK gombra.
   5. A Mezők egyeztetése párbeszédpanel megjelenésekor előfordulhat, hogy a Word nem talál egyes, a megszólításhoz szükséges információkat. Kattintson a (nincs egyezés) elem mellett található nyílra, majd jelölje ki a mezőt a körlevélhez szükséges mezőnek megfelelő adatforrásból.
  • Egyéb adatmezők
   1. Kattintson a További elemek hivatkozásra.
   2. Az alábbi lehetőségek közül választhat:
    • Ha olyan címmezőkből szeretne választani, amelyeket a rendszer annak ellenére automatikusan a megfelelő mezőkhöz társít az adatforrásban, hogy az adatforrásmezők neve nem egyezik a mezők nevével, jelölje be a Címmezők választógombot.
    • Ha az adatokat közvetlenül egy adatbázis oszlopából beolvasó mezők közül szeretne választani, jelölje be az Adatbázismezők választógombot.
   3. A Mezők listában jelölje ki a kívánt mezőt.
   4. Kattintson a Beszúrás, majd a Bezárás gombra.
   5. A Mezők egyeztetése párbeszédpanel megjelenésekor előfordulhat, hogy a Word nem talál egyes, a mezők beszúrásához szükséges információkat. Kattintson a (nincs egyezés) elem mellett található nyílra, majd jelölje ki a mezőt a körlevélhez szükséges mezőnek megfelelő adatforrásból.

    Megjegyzés: Ha az Adatbázismezők listájából szúr be egy mezőt, majd később átvált egy olyan adatforráshoz, amelyben nem található azonos nevű oszlop, a Word nem tudja beszúrni a mező adatait az egyesített dokumentumba.
  • Elektronikus bélyeg

   Elektronikus bélyeg hozzáadásához először telepítenie kell egy postaköltség-kezelő szoftvert, például amelyet az interneten vásárolt meg egy szolgáltatástól. Az elektronikus bélyeg használatához hajtsa végre az alábbi lépéseket:
   1. Kattintson az Elektronikus bélyeg hivatkozásra.

    Ha a számítógépen nincs postaköltség-kezelő szoftver telepítve, a Word kéri annak telepítését, és felkínálja a csatlakozást a következő webhelyhez:
    Microsoft Office Online webhely
   2. Szúrja be a bélyeget a program utasításai szerint.
  • Elektronikus bélyeg hozzáadásához először telepítenie kell egy postaköltség-kezelő szoftvert, például amelyet az interneten vásárolt meg egy szolgáltatástól.

   A POSTNET vonalkódot támogató címkét vagy borítékot kell kijelölnie. A postai vonalkód használatához hajtsa végre az alábbi lépéseket:
   1. Kattintson a Postal bar code (Postai vonalkód) elemre.
   2. Az Insert Postal Bar Code (Postai vonalkód beszúrása) párbeszédpanelen jelölje ki a megfelelő címmezőket.

    Megjegyzés: A Postal bar code beállítás csak akkor jelenik meg, ha a Word angol változatát használja.
   3. Ismételje meg az a és a b lépéseket az összes beszúrandó mezőhöz.

    Megjegyzések:
    • A Word 2003-as és korábbi verzióiban nem írhat be adatmezőjeleket (" "), illetve nem szúrhatja be azokat a Beszúrás menü Szimbólum parancsával.

     A Word 2007 programban nem írhat be adatmezőjeleket (" "), illetve nem szúrhatja be azokat a Beszúrás lap Szimbólumok csoportjának Szimbólum parancsával.
    • Ha az adatmező kapcsos zárójelek között jelenik meg, például { MERGEFIELD Város }, a Word a mezőeredmények helyett mezőkódokat jelenít meg. Ez nincs hatással az egyesítésre, ha azonban ehelyett az eredményeket szeretné megjeleníteni, kattintson a jobb gombbal a mezőkódra, majd a helyi menüben kattintson a Mezőkódok – váltás parancsra.
  Megjegyzés: A Word 2003-as és korábbi verzióiban is használhatja a Körlevél eszköztárat adatmezők beszúrásához, a körlevél törzsdokumentumával történő munkához, illetve a körlevél funkció futtatásához. A Körlevél eszköztár megjelenítéséhez mutasson az Eszközök menü Levelek és küldemények pontjára, majd kattintson a Körlevél eszköztár megjelenítése parancsra. A Körlevél eszköztár a Körlevél varázsló munkaablakaiban nem található további parancsokat tartalmaz. A Körlevél eszköztáron található Word mező beszúrása legördülő menü segítségével szúrhat be például Word mezőket az egyesítési folyamat ellenőrzéséhez (például egy IF mezőt, amely csak akkor szúr be szöveget, ha egy bizonyos adatmezőben megadott érték található). Ha a Hibaellenőrzés gombra kattint, a Word futtatja a körlevelet, és a törzsdokumentumban talált minden hibáról jelentést készít.

Az egyesített adatok formátumának módosítása

Az egyesített adatok formázásához formáznia kell a törzsdokumentumban található adatmezőket. Ne formázza az adatforrásban az adatokat, mert azok formázása elvész, amikor az adatokat a dokumentumban egyesíti. Az egyesített adatok formátumának módosításához hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. A törzsdokumentumban jelölje ki a formázni kívánt információkat tartalmazó mezőt, beleértve az adatmezőjeleket ("" ""), majd zárja be azt.
 2. A Word 2003-as és korábbi verzióiban kattintson a Formátum menü Betűtípus parancsára, majd jelölje ki a kívánt beállításokat.

  A Word 2007 alkalmazásban kattintson a Kezdőlap Betűtípus csoportjában a Betűtípus ikonra. A Betűtípus párbeszédpanelen adja meg a kívánt beállításokat.

Formázás mezőkódokkal

Ha további formázási lehetőségeket szeretne beállítani, nyomja le az ALT+F9 billentyűkombinációt a mezőkódok megjelenítéséhez, majd adjon hozzá kapcsolókat az adatmezőkhöz. A mezők használatakor a kapcsoló egy adott műveletet kiváltó speciális utasítás. A kapcsolókat általában az eredmények módosítása céljából kell a mezőkhöz hozzáadni.

Például:
 1. A „34987,89” szám „34 987,89 Ft” formátumban való megjelenítéséhez adja hozzá a számformátum-definíciót (\#).
 2. Az ügyfélnevek nagybetűkkel történő nyomtatásához adja hozzá a formátumkapcsolót (\*).
 3. Ha azt szeretné, hogy az egyesített információk betűtípusa és betűmérete az adatmezőnél alkalmazottal megegyező legyen, adja hozzá a \* Charformat kapcsolót.
Az első címke formázásának és elrendezésének a többi címkére való alkalmazásához kattintson Az összes címke frissítése gombra.

Ha például a cikk korábbi részében bemutatott mintaadatbázisban csak a Címterület mezőt adja hozzá, majd ezt követően Az összes címke frissítése gombra kattint, a lap az alábbihoz hasonló módon jelenik meg:

<<Címterület>><<Következő rekord>><<Címterület>>

<<Következő rekord>><<Címterület>><<Következő rekord>><<Címterület>>

6. lépés: A dokumentum mentése

A törzsdokumentum befejezését és az összes adatmező beszúrását követően mentse a dokumentumot, mielőtt továbblép.
 1. A Word 2003-as és korábbi verzióiban kattintson a Fájl menü Mentés másként parancsára.

  A Word 2007 programban kattintson a Microsoft Office gombra, majd a Mentés másként gombra.
 2. Nevezze el a dokumentumot, majd kattintson a Mentés gombra.
 3. Kattintson a Tovább: A címkék megtekintése hivatkozásra.

7. lépés: A címkék előzetes megtekintése és a címzettlista részletes beállítása

Amikor a varázsló az 5. lépésben megjeleníti a Körlevél munkaablakot, a törzsdokumentumban szereplő minden egyes adatmezőt a címzettlista első bejegyzéséből származó tényleges szöveggel helyettesít, így megtekintheti az első kimeneti dokumentum megjelenését.

A korábban bemutatott mintaadatbázis használata esetén például a Tovább: A címkék megtekintése hivatkozásra kattintást követően az első lap az alábbihoz hasonló módon jelenik meg:
Alelnök, értékesítés Béres Kálmán   Üzletkötő Verebélyi Ágnes
Fő utca 12.              1231 Elm St.
Tata                 London
	
	
Üzletkötő Balázs Erzsébet       Belső értékesítési koordinátor Dobándi Barbara
Fő utca 7.              Fő utca 31.
Keszthely               Budapest
				
További bejegyzések előzetes megtekintéséhez hajtsa végre az alábbi műveletek valamelyikét:
 • Az elemek sorrend szerinti megtekintéséhez kattintson a jobb vagy a bal oldali nyílgombokra.

  Az egyes rekordok a lap első címkéjében láthatók.
 • Adott elem megtekintéséhez kattintson a Címzett keresése hivatkozásra, majd a Bejegyzés keresése párbeszédpanelen adja meg a keresési feltételeket.
A címzettlista részletes beállítása, például a címzettek kizárása:
 1. Kattintson a Címzettlista szerkesztése hivatkozásra, majd a Körlevél címzettjei párbeszédpanelen végezze el a módosításokat.
 2. Kattintson a Tovább: Az egyesítés befejezése hivatkozásra.

8. lépés: Az egyesítés befejezése

Az egyesítés befejezéséhez hajtsa végre az alábbi műveletek valamelyikét:

Egyéni címkék testreszabása

Az egyéni címkék testreszabásához hajtsa végre az egyesítést, majd módosítsa a létrejövő egyesített dokumentumban szerepeltetni kívánt információkat.
 1. Kattintson Az egyes címkék szerkesztése lehetőségre.
 2. Az Egyesítés új dokumentumba párbeszédpanelen jelölje ki az egyesíteni kívánt rekordokat.
 3. Kattintson az OK gombra.

  A Word létrehozza és megnyitja az új egyesített dokumentumot. A törzsdokumentum szintén nyitva marad, és bármikor visszaléphet, ha az összes elemet érintő módosítást szeretne végrehajtani.
 4. Görgetéssel keresse meg a szerkeszteni kívánt információt, majd végezze el a módosításokat.
 5. Nyomtassa vagy mentse a dokumentumot a szokásos módon.

Címkelapok nyomtatása

A címkelapok nyomtatásához hajtsa végre az alábbi műveletek valamelyikét:
 • Ha testre szabta az elemeket, és az egyesített dokumentum aktív:
  1. A Word 2003-as és korábbi verzióiban kattintson a Fájl menü Nyomtatás parancsára.

   A Word 2007 programban kattintson a Microsoft Office gombra, mutasson a Nyomtatás gombra, majd kattintson a Nyomtatás lehetőségre.
  2. Adja meg a kívánt beállításokat.
 • Ha közvetlenül a Körlevél varázslóból szeretne nyomtatni:
  1. A Körlevél varázsló 6. lépésében (Az egyesítés befejezése), kattintson a Nyomtatás hivatkozásra.
  2. A Körlevél nyomtatóra küldése párbeszédpanelen végezze el az alábbiak valamelyikét, majd kattintson az OK gombra:
   • Az összes dokumentum nyomtatásához jelölje be a Mind választógombot.
   • A dokumentumablakban látható dokumentum nyomtatásához jelölje be az Aktuális rekord választógombot.
   • Egy dokumentumtartomány nyomtatásához jelölje be az Ettől választógombot, és írja be a rekordok számát az Ettől és az Eddig mezőbe.
  3. A Nyomtatás párbeszédpanelen adja meg a kívánt beállításokat.

A címkelapok mentése későbbi használatra

Ha az egyesített címkéket szeretné módosítani, illetve későbbi használat céljából menteni, egyetlen dokumentumba is összegyűjtheti őket.
 1. Kattintson Az egyes címkék szerkesztése hivatkozásra.
 2. Az Egyesítés új dokumentumba párbeszédpanelen végezze el az alábbiak valamelyikét, majd kattintson az OK gombra:
  • Az összes dokumentum egyesítéséhez jelölje be a Mind választógombot.
  • A dokumentumablakban látható dokumentum egyesítéséhez jelölje be az Aktuális rekord választógombot.
  • Egy dokumentumtartomány egyesítéséhez jelölje be az Ettől választógombot, és írja be a rekordok számát az Ettől és az Eddig mezőbe.
 3. A Word megnyit egyetlen, az összes egyéni címkét tartalmazó dokumentumot. Ekkor a dokumentumot a szokásos módon mentheti későbbi használat céljából.

Hivatkozások

Az IF mezőkkel kapcsolatos információkért nyomja le az F1 gombot a Word súgójának a megjelenítéséhez, írja be a Mezőkódok: IF mező szöveget a keresőmezőbe, majd a vonatkozó témakörök megtekintéséhez kattintson a Keresés gombra.

A MERGESEQ mezőkkel kapcsolatos információkért nyomja le az F1 gombot a Word súgójának a megjelenítéséhez, írja be a Mezőkódok: MERGESEQ mező szöveget a keresőmezőbe, majd a vonatkozó témakörök megtekintéséhez kattintson a Keresés gombra.

A SET mezővel kapcsolatos információkért nyomja le az F1 gombot a Word súgójának a megjelenítéséhez, írja be a Mezőkódok: SET szöveget a keresőmezőbe, majd a vonatkozó témakörök megtekintéséhez kattintson a Keresés gombra.

Az általános mezőformázó kapcsolókra vonatkozó információkért nyomja le az F1 gombot a Word súgójának a megjelenítéséhez, írja be az általános kapcsolók szöveget a keresőmezőbe, majd a témakör megtekintéséhez kattintson a Keresés gombra.
294686 Körlevél használata kategória alapján rendezett lista létrehozásához Word programban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
290408 Gyakran ismételt kérdések a körlevelezéssel kapcsolatban Word 2002 programban
294688 Körlevelezési címlista létrehozása és beállítása Word 2002 programban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
294693 Körlevél használata címtár létrehozásához Word programban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
294683 WD2002: Hogyan hasznlja a krlevelet rlap levelekhez

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 318117 - Utolsó ellenőrzés: 2012. március 27. - Verziószám: 5.0
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Kulcsszavak: 
kbhowtomaster kbmerge KB318117
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com